11 thoughts on “Päivän kuva

 1. Mik­si Simp­son’s osaa en­nus­taa niin hy­vin?

  ‘Th­row Enough Darts’: ‘Simp­sons’ Show­run­ner Exp­lains Show’s Bi­zar­re Pre­dic­ta­bi­li­ty

  Simp­so­nin en­nus­tuk­set osu­vat hy­vin oi­ke­aan, kos­ka vää­rään osu­nei­ta en­nus­tuk­sia ei las­ke­ta. Kun 700 jak­sos­sa jo­kai­ses­sa en­nus­te­ta­aan jo­tain, ai­na niis­tä jo­ku osuu oi­ke­aan­kin.

  En­nus­teen tai net­ti­si­vun ole­mas­sa­olon jol­lain het­kel­lä men­nei­sy­des­sä voi to­dis­taa esi­mer­kik­si ai­ka­lei­maa­mal­la tie­dos­ton, jo­ka si­säl­tää tuon tie­don.
  – TSA, ti­me stamp aut­hor

  Näin tie­to­ko­ne­ai­ka­na on help­po ge­ne­roi­da vaik­ka mil­joo­na en­nus­tet­ta jol­le­kin tu­le­val­le ta­pah­tu­mal­le ja ai­ka­lei­ma­ta ne. Sit­ten jäl­ki­kä­teen poi­mii nois­ta en­nus­teis­ta sen, jo­ka osui oi­ke­aan.
  – En­kös mi­nä sa­no­nut!

 2. Jos Simpsonit osaavatkin ennustaa, niin osasiko Henrik Wahlforss (1939 – 2005) vuonna 1982: »Norden år 2030» (Pohjola vuonna 2030)

  «Pohjola vuonna 2030» – utopia vuodelta 1982

  – itsenäinen Pohjolan yhteisö, »Förenade Norden»
  – Talous perustui pienyrittäjyyteen ja luonnontaloudelliseen kestävyyteen
  – kaikkien aatesuuntien parhaat puolet
  – Pohjoismaat muodostavat unionin
  – poliittisesti ja taloudellisesti riippumattoman
  – omavaraisia
  – Energian ja resurssien käyttöä piti vähentää
  – luonnontaloudellista tasapainoa
  – yleisessä käytössä Teda, joka oli yhdistelmä 3-ulotteisesta TV:sta, puhelimesta ja tietokoneesta
  – Tedan leviämisen kaikille työpaikoille ja kaikkiin koteihin syrjäseutuja myöten
  – yhteispäätösmenettelyn työpaikoilla ja yhteydenpidon etänä
  – keveitä ja vähän energiaa käyttäviä ilma-aluksia
  – biokaasua
  – Tuulivoiman ja aurinkovoiman
  – turpeella ja biopolttoaineilla

 3. Hollannin Rotterdamissa on ollut sotatila ja polpo ampunut medioiden mukaan ”varoituslaukauksia” mielensoittajia kohti eli siis tulittanut heitä kovilla. Useita loukkaantunut luodeista.

 4. Rotterdamissa, Hollannissa poliisi ampunut useita mielenosoittajia!

  Kaksi kuollut ja useita haavoittunut! Kuvitteeleko poliisi selviävänsä tästä mitalilla?!

  VÄÄRIN! NYT SIIS AMMUTAAN KOVILLA. ASEETTOMIA MIELENOSOITTAJIA AMMUTTIIN LUODEILLA!

  Tämä ei varmasti jää tähän Hollannissa ja muualla Euroopassa.

  Rikolliset päättäjät ovat nyt tehneet itsestään maalitaulun. Ja siitä he kantavat itse vastuun.

  Samaan aikaan suuria mielenosoituksia Wienissä, Lontoossa, Perthissä ym.

  Huom! Meidän mediat näistä raporttia ja seurantaan tilanne.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*