Marco de Wit 26 marraskuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Ossi Tiihonen on tehnyt sankarin työn taistellessaan koronahysteriaa vastaan.

 

Niinpä polpo ja THL (Tuhon ja Hävityksen Laitos) vihaa Tiihosta kuin ruttoa.

 

Ei siis ole ihme, että Tiihonen on nyt feikkitestin avulla saatu määrättyä karanteeniin.

 

Näin myös varmistetaan, ettei hän pääse osallistumaan Lohjan persujen tärkeään syyskokoukseen.

 

 

Kuvassa linkki Tiihosen sivuille

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

15 thoughts on “Ossi Tiihonen laittomasti pakotettu karanteeniin!

 1. Hupsista. Todella kätevää määrätä ihmisiä ”karanteeniin” ”altistumisen” takia ja et voi mitenkään puolustautua ja pitää kiinni oikeuksistasi. Näinhän kuka tahansa voidaan ”altistaa” ja sitten määrätä ”karanteeniin”!

  1. Tässähän se oleellinen on mainittuna!

   Ketään valtapoliitikkoa demokratian toteutuminen tai sen toteutumatta jääminen ei kuitenkaan haittaa????

   Nyt kysymyksiä aiheesta niille omille edustajille ja ”omille edustajille”. Täytyyhän tähän saada demokratian kunniaa kumartava lopputulos, kun muutenkin koko maailma sitä tahtoo kumartaa!

 2. Johtopäätös: Puhelimien/Älypuhelimien jatkuva mukana kanniskelu tekee tämän tyyppisen poliittisen vainon ja valtioterrorin turhan helpoksi. Nähtävästi näistä äärimmäisen pitkälle kehitetyistä vakoilulaitteista kokonaan luopuminen on ainoa keino hankaloittaa tämän tyyppisiä väärinkäytöksiä.

  Edessä on paluu entisiin aikoihin jolloin pärjättiin ilman älylaitteita. Vanha kunnon GSM jossa irroitettava akku on hyvä vastaveto tämän tyyppisiin väärinkäytöksiin.

 3. On­ko Mat­ti Put­ko­nen Pe­rus­suo­ma­lais­ten kau­lan-kat­ko­ja- Sta­lin vai­ko vain glo­baa­lin **********n elii­tin sät­ky­nuk­ke?
  – Mi­kä Riik­ka Pur­ran roo­li on puo­lu­ees­sa.

  Glo­baa­lit val­ta­ra­ken­teet on ko­pi­oi­tu jo käy­tös­sä tes­ta­tus­ta mal­lis­ta: Neu­vos­to­lii­tos­ta. Kes­ti­hän se­kin ilo sen­tään 80 vuot­ta.
  – Kan­nat­taa tu­tus­tua Neu­vos­to­lii­ton toi­min­taan vuo­den 1930 hu­ja­koil­la. Sil­loin ym­mär­tää ny­ky­päi­vän. Esi­mer­kik­si sen kuin­ka kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää hy­väk­si käyt­tä­en in­dokt­ri­noi­daan ko­ko kan­sa­kun­ta.

 4. P.S.

  Nois­ta 1930-lu­vun Neu­vos­to­lii­ton ajois­ta ker­to­via suo­men­kie­li­siä ja suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin nä­kö­kul­mas­ta kir­joi­tet­tu­ja kir­jo­ja löy­tyy ai­ka pal­jon. Oli­han suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri yk­si pri­ori­soi­dus­ti hä­vi­tet­tä­vis­tä koh­teis­ta.

 5. Minä luulen että tässä on kyse Persujen omasta kostosta. Tiihonen on sellainen uhka Purralle ja valtaapitäville että Persut ovat pyytäneet apua Tiihosen ohjaamiseksi sivuraiteille että ISOOjuna pääsee jatkamaan kohti Agenda 2030:tä.

 6. Heti kokouksen alkuun menettelytapaa koskeva puheenvuoro:

  Herra puheenjohtaja! Olen Ossi Tiihosen kannattaja ja nyt olen kuullut, että häntä on kielletty osallistumasta tähän kokoukseen. Niinpä
  – ehdotan kokouksen päätökseksi, että tämä vuosikokous lykätään myöhempään ajankohtaa, että hallitus kutsuu uuden kokouksen koolle mahdollisimman pikaisesti; heti, kun kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua kokoukseen.
  – Kannatetaan!
  – Kannatetaan!

  Ehdotusta on kannatettava ja se on vietävä äänestykseen, että siitä saadaan pöytäkirjamerkintä mahdollisesti myöhemmin tehtävää valitusta varten.

 7. Kun ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­jas­ta pää­te­tään, pi­tää ol­la tark­ka­na ja no­pea, et­tä pyy­tää ja saa pu­heen­vuo­ron jot­ta voi eh­dot­taa omaa mies­tä joh­ta­maan ko­kous­ta.

  – Odo­tet­ta­vis­sa on lait­to­muuk­sia ko­kous­me­net­te­lys­sä ja pöy­tä­kir­ja­vää­ren­nök­siä.
  – Ovat­han vi­ra­no­mai­set ai­na hal­li­tus­ta ja ja pää­mi­nis­te­riä myö­ten mu­ka­na täs­sä­kin lait­to­muu­des­sa: Sa­no­taan, et­tä ko­kouk­sen lail­li­suut­ta ei voi päät­tä Suo­men lain mu­kaan vaan ul­ko­mail­ta on ky­syt­tä­vä.

 8. Voi ei! Pahat nazzzit ovat kaapannet Ossin. Olisi kyllä tarvittu II maailmansodassa Ossia taistelemaan N-liiton riveihin pahoja nazzeja vastaan!

  Juudea, N-liitto ja USA voittoon! Pahat nazzzzit – BOOO‼ Hyvä, Ossi!

 9. Juutalaiset tekevät kaiken aina oikein, eli miksi emme tee aivan samaa kuin juutalaiset tekevät, mutta Suomessa ja muualla maailmassa?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*