Marco de Wit 26 marraskuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

 

Ei voi kuin ihmetellä niitä miehiä, jotka orjamaisesti käyttävät maskia ja koronapassia sekä ottavat kaikki koronarokotteet.

 

Päivän kuva: Suomalainen maskimies

 

 

Luulisi sohvasankarien huomaavan edes sen, että yhä useampi huippu-urheilija lyhistyy pelikentälle sydänvaivojen takia.

 

 

Päivän video: Salaliittoteoria

 

 

Taas yhdessä huippuottelussa yksi pelaaja yllättäen lyyhistyi kentälle.

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

9 thoughts on “Video: Huippu-urheilijoita taas lyyhistynyt kesken pelin sydänvaivoihin

   1. Missä suomalaiset huippu-urheilijat? Vai koettaako foliohatut nyt taas kaivamalla kaivaa paskaa ja väittää sitä taas salaliitoksi? Kato Viktor, kun valheita ei tarvitse aina kommentoida.

 1. Eihän se nyt niiden rokotteiden vika oo mitä te ny salaliitteteroitisoitsijat siinä huuruissan höpisette vitsin hörhöt ei ne mittää rokotteista lyyhisty vaa koronasta, niillä e ont ullut korna1!

 2. Tässä pitää khta kaivaa nappikset kaapista. Tuola näyttää vapautuvan paikkoja alati kiihtyvällä tahdilla.

 3. Ky­se ei ole pel­käs­tään huip­pu-ur­hei­li­jois­ta vaan eri­tyi­ses­ti mies­puo­li­sis­ta ur­hei­li­jois­ta. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä Pfi­ze­rin ro­kot­teen ste­ri­loin­ti­vai­ku­tus saa­daan ai­kaan he­vo­sil­le ke­hi­te­tyl­lä ro­kot­teel­la ja sen on tes­tat­tu pel­käs­tään tam­moil­la.
  – Pzit­ze­rin ro­ko­tet­ta ei pi­täi­si ol­len­kaan an­taa ori-he­vo­sil­le tai mies-ih­mi­sil­le.

  https://laitonlehti.net/2021/11/19/paivan-kuva-801/#comment-84360

  Jos tut­ki­taan näi­den äk­ki­kuo­le­mien su­ku­puo­li­ja­kau­maa, tu­lee sel­väs­ti esil­le, et­tä Pfi­zer tap­paa mie­hiä.
  – Si­nän­sä mies­ten tap­pa­mi­sel­la ei ole suur­ta­kaan vai­ku­tus­ta maa­pal­lon vä­es­tön­kas­vuun, kos­ka po­pu­laa­ti­on li­sään­ty­mis­no­peus riip­puu pel­käs­tään li­sään­ty­mi­si­äs­sä ole­vien nais­ten mää­räs­tä.
  – Jos mies­ten kaut­ta yri­te­tään vai­kut­taa maa­pal­lon vä­es­tön mää­rään, ei rii­tä hei­dän ste­ri­loi­mi­sen­sa, nai­set kyl­lä ai­na kek­si­vät kei­non: Pi­tää myös muut­taa sper­mas­sa siir­ty­vän gee­nin pe­ri­mää si­ten, et­tä saa­daan vam­mai­sia lap­sia ja kes­ken­me­no­ja.

  Täs­tä ai­hees­ta on vai­kea löy­tää mi­tään Gооglеllа mut­ta vaik­ka täs­tä voi aloit­taa:

  https://www.sott.net/article/460974-Sudden-cardiac-and-unexplained-deaths-among-FIFA-athletes-increased-by-500-in-2021

  Mut­ta het­ki­nen! Ei­vät­kö nuo vam­mai­set ih­mi­set sit­ten ala li­sään­tyä kes­ke­nään ja eu­ge­nis­tis­ten ko­kei­lu­jen lop­pu­tu­los on­kin lo­pul­ta päin­vas­tai­nen sii­hen, mi­kä oli al­ku­pe­räi­nen tar­koi­tus?
  – An­taa­ko epä­muo­dos­tu­nei­den las­ten äkil­li­nen li­sään­ty­mi­nen oi­keu­tuk­sen tu­le­vai­suu­des­sa teh­tä­vil­le kan­san­mur­hil­le ja uu­sil­le eu­ge­nis­ti­sil­le ko­kei­luil­le?
  – On­ko juu­ri tä­mä «kan­san tu­en ha­ke­mi­nen» kan­san­mur­hil­le yk­si mas­sa­ro­ko­tus­ten «toi­vot­tu si­vu­vai­ku­tus»?

  1. Esinahaton suvakkimyrkky on kansanmurhaa!

   Nyt on uusi kierros käynnissä. Aiemmin oli Gulagit, Holodomor, Armenian kansanmurha, kaivojen myrkkyttäminen Euroopassa jne…

   Tällä aikakaudella kansa on jo myrkytetty ja lihoitettu sairaaksi, niin kirsikkana kakun päällä on suvakkipiikki ja passi. Mikä ihana tulevaisuus meillä onkaan pandemian, pervojen, ilmastonmuutoksen, matujen ja suvakkien kanssa!

   Tästä on hyvä jatkaa!

   1. Ärsyttävämpi ”uhka” on turhat foliohattu öyhöttäjät jotka pienessa piirissään luulevat joskus muuttavansa maailmaa vaikka perse nousee vain matkalle Alkoon ja sekin vain tukien saapumispäivänä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*