12 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ratkaisen tehtävän: Pyrkyri niinkuin tuo kurdikarkuri joka ei osaa sanoa muuta kuin neekeri, naama näkkärillä. Lyö kaiken lekkeriksi, ite ei vaan tajua. Työkuri tuommoiselle parkuri maakarille.

 2. Is­tan­bu­lin yleis­so­pi­mus
  Su­ku­puo­li-iden­ti­teet­ti-asi­aa aje­taan val­ti­oi­den yh­tei­sö­nor­mei­hin keit­ti­ön kaut­ta.

  dan­gers po­sed by Is­tan­bul Con­ven­ti­on

  Is­tan­bu­lin yleis­so­pi­muk­ses­sa
  – ote­taan käyt­töön kä­si­te «su­ku­puo­li» ide­olo­gi­se­na ih­mi­sen it­sen­sä tun­nis­ta­mi­sen kä­sit­tee­nä (3 ar­tik­la), jo­hon
  – si­säl­tyy edel­leen vel­voi­te opet­taa lap­sil­le ei-ste­re­otyyp­pi­siä su­ku­puo­li­roo­le­ja (yleis­so­pi­muk­sen 14 ar­tik­la),
  – jot­ka puo­les­taan uh­kaa­vat vää­ris­tää su­ku­puo­li-iden­ti­teet­tiä,
  – edis­tää sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien suh­tei­ta ja
  – yl­lyt­tää su­ku­puo­li­dysp­ho­ri­an ylei­syy­teen las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa.

  Uu­des­sa hal­lin­to­mal­lis­sa va­sal­li­val­ti­oi­den par­la­men­tit ohi­te­taan «kan­sain­vä­li­sil­lä so­pi­muk­sil­la».
  – So­pi­muk­set on laa­dit­tu si­ten, et­tä so­pi­muk­sen si­säl­töä muu­te­taan muut­ta­mat­ta it­se so­pi­muk­sen kir­jain­ta; vain sa­no­jen mää­ri­tel­mät «ny­kyai­kais­te­taan».

 3. Ur­su­la von der Ley­en, jo­ka on ti­lan­nut avi­omie­hel­tään, jo­ka on ro­ko­te­teh­taan joh­ta­ja, kym­me­niä myrk­ky­piik­ke­jä jo­kais­ta EU-kan­sa­lais­ta var­ten, eh­dot­taa nyt Nürn­ber­gin so­pi­muk­ses­ta luo­pu­mis­ta.

  Ur­su­la von der Ley­en sug­gests dis­pen­sing with the Nu­rem­berg Co­de. And she is a Ger­man doc­tor; may she be fe­aring Nu­rem­berg 2.0, the 2nd Doc­tors’ Tri­al?

  – Ei­kö piik­ki kel­paa?
  – Al­ka­vat­ko po­lii­tik­ko­jen ri­vit ra­koil­la?

 4. Muskari minne tuo kuuluisi muttei hyväksytä kuin persereikämaassa kun repii kaikki valkoiset pianon koskettimet.

 5. Lääkäri miksi haluaa kaikki persereiät, muttei jostain syystä opiskele, ei edes yritä. Kaikki kun on natseja ja pitäisi tuhota ensin kunnes huomaa että nyt tuli kotimaatakin surkeampi paikka ja täällä kylmyydessä pitäisi voida elää.

 6. Pelkuri, se tuo on, ei uskalla auttaa sodatontakaan maatansa kun vaatii Jumalaksi tai joksikin noita oletetuksi. Miks jumal on valkoinen, uskonto on natsi, jumala on natsi, kortti on natsi, passi on natsi kun se ei päästä vaan n-keikoille ylelle joka on natsi kun nenäpäivä ja esko valtavaoja herra natsi herra, vaikka oikeasti suvakko.

 7. Yhteiskunta sulkeutuu juutalaisilta Saksassa

  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008449116.html

  ”Saksa on päättänyt juutalaisia koskevista tiukoista säännöistä koko maassa.

  Juutalaiset saavat mennä vain välttämättömäksi katsottuihin paikkoihin kuten ruokakauppoihin ja apteekkeihin, väistyvä liittokansleri Adolfa Merkel ja hänen seuraajansa Adolof Scholzstaffel kertoivat torstaina.

  Muun muassa ravintoloihin, elokuvateattereihin ja kauppoihin, joissa asiointia ei katsota välttämättömiksi, ei pääse kuin arjalaisena

  Lisäksi juutalaisiin pätee tiukat kokoontumisrajoitukset. Uusien sääntöjen mukaan juutalaiset saavat tavata oman kotitaloutensa jäsenten lisäksi vain kaksi muuta ihmistä samanaikaisesti.

  Merkel ja Scholz kertoivat myös kannattavansa pakollista juutalaisten kaasutusta, joka voisi tulla voimaan aikaisintaan helmikuussa, mikäli maan parlamentti kannattaa sitä.”

  1. Sina huva goy ole, jaa? Levitta meidan propaganda kiltischti, niin mine ei tarvitse itse sitta edes tehda, hahaha! Oy, kun sina huva, hieno goy ole. Shalom, finskipoika, shalom… Hehehe… Ala sina koskaan olla unohtaman kuuschi miljardia karsiva, kuoleva parempi ihminen, sina kurrrja jentiili! Oy…

   t: Fyvush Goldfrinkelsteinberg

 8. Lippulaulu

  Nyt liehu, lippu leijonan,
  maan voiman vapaa vaate
  maan huomenessa hulmukoon,
  kun täyttyi työ ja aate!

  Sun väris rauhaa lietsokoon,
  ei vainon, vihan tulta,
  sun vaakunasi välkkyköön
  kuin Lapin kirkkain kulta!

  Maan vaakuna nyt velvoittaa
  nyt tartu hengen miekkaan,
  kun kansan kruunu kimmeltää,
  lyö luotaan vallan viekkaan!

  Ei lippu verta vuotaa saa,
  vaan niinkuin aamunrusko
  niin nouskoon hengenhehkussaan,
  uus aika, uusi usko!

  Maan oikeutta valvokoon
  sun nuori lippukuntas,
  se vapauttas vaalikoon,
  sun suurta suvun untas.

  Ja haudoillamme hohtakoon
  sun väris, voiton viirit,
  kun eläköötä juhlien
  soi kaikki ilmapiirit.

  Sun merkeissäsi mentäköön
  nyt uuden taiston teitä,
  se riemuamme rohkaiskoon,
  kun murheet murtaa meitä!

  Sua suojaa vallat vakaiset
  ja Suomen jalopeura,
  ja ihmiskunnan ihanteet
  ja kansas suuri seura.

  Sun luokses laulain kulkekoon
  maa, kansa kaikkialta,
  kun mustat mahdit lyöty on
  ja vääryys, väkivalta!

  Ejaa, sä lippu leijonan
  ja vapaa vuosisata,
  sun kansas kantaa kunniaan,
  nyt tehkää kunniata!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*