18 thoughts on “Päivän kuva

 1. Wä­hä­sen Po­li­tiik­kiä.

  Leh­ti­nen 15 päi­vä­nä syys­kuu­ta 1876

  Mar­ras­kuun 4:nä päi­vä­nä on tuo tär­keä vaa­li­päi­vä. Sil­loin va­li­taan hal­lit­sia Yh­dys­val­loil­le nel­jäk­si vuo­dek­si. Se vaa­li tu­lee ole­maan ai­van tär­keä mo­nes­sa kat­san­nos­sa.

  Jos tuo tu­le­va pre­si­dent­ti on it­ses­sän­sä kun­non mies, niin hän voi­pi jo pal­jaal­la per­so­nal­lan­sa vai­kut­taa yleis­ten asi­ain käy­tän­töön hy­väl­le kan­nal­le päin, vaan jos hän taas on huo­no mai­nei­nen ja pe­tok­sel­li­nen, niin hä­nen val­ti­otoi­men­sa tu­le­vat myös­kin ole­maan sen mu­ka­sia.

  Useim­mat lu­ki­ois­ta­ni tie­tä­vät ole­van kak­si lah­ko­kun­taa, jot­ka kum­pi­kin pyr­ki­vät val­taan ja ko­et­ta­vat saa­da puo­lu­elai­sen­sa hal­li­tus-oh­jiin. Nyt on tar­koin pun­nit­ta­va kum­man­ki puo­lu­een oi­ke­at mie­li­pi­teet.
  – Re­pup­li­kaa­na­rit ovat va­paut­ta­neet or­jat ja ko­et­ta­neet kai­kin puo­lin edis­tää se­kä hen­gel­lis­tä et­tä myös­kin ruu­miil­lis­ta va­paut­ta.
  – Tä­tä vas­taan de­mok­ra­tit ko­et­ta­vat saa­da kan­san päin vas­toin or­juut­ta­neek­si niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta.
  – …

 2. Helsingin uimahalleihin ei pääse enää ilman koronapassia. Hulluus vaan pahenee. Ihmiset on rokotettu mutta koronakuolemia ja tartuntoja on ennätys määrä. Milloin lampaat herää että koronarokote ei ole ratkaisu ongelmaan vaan se on ongelma? Koronarokotteen haittailmoituksia on niin paljon että Fimea on alkanut pimittämään tietoa.

  1. Fimea pimittää tilastoja, ystäväni kuoli suihkussa ollessaan ja täysin terve kaveri…. 2×rokotettu myrkkypiikillä, omaisille tuli soitto notta eihän tarvitse tehdä oikeuslääkettieteellistä ruumiinavausta? Miksi olivat huolissaan kuolinsyystä?

 3. Niin baariin voi mennä ja vietää päivää aina ilta seitsemään, mutta kuntilla ei saa. Moni kunnallinen halli alkoi kysellä passia ja evätä uinnit, keilaukset ja kuntosaliliikunnan jo ennen uusien rajoitusten voimaan astumiista. Eli nyt halutaan, että rokottamaton väki joutuu rapakuntoon ja turhautuneena istumaan baariin, jolloin voidaan vedota tilastoihin joiden mukaan rokottamaton on syrjäytynyt, alkoholisoitunut ja sairastuu eri tauteihin helpommin ja voi kaikin puolin huonommin kuin rokotettu.

  1. Ai seitsemään? Helsingissä koronapassi kysytään klo 17.00. Eli ei voi rokottomattomat baarissa istua. Käveleminen ulkona on vielä sallittua ja ilmaista liikuntaa. Kävelkää vielä kun se on sallittua.

 4. Vaimo sai jo aikoja sitten 3×myrkkyä ja kiitos osanotosta….. On muuttunut tämä vaimoni äkäiseksi, liittynee ylikuormitukseen ammatissaan? Vaiko sittenkin nämä myrkyt?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*