6 thoughts on “Päivän kuva

 1. Huomatkaa kuinka poliittinen poliisi, media, virkamiehet ja poliitikot olisivat heti hätätilassa jos tekstiä hieman muutettaisiin. Rasisteja kyllä saa poliisin mukaan puukottaa.

 2. Niittenhän pitää puukottaa lähinnä(kun itsensä tuhoajia eli anarkistisuvakkeja on valkeat vähemmistöt) toisensa kun ei ole juuri muita kuin uusrasisteja eli MAanTUhoaJiA.

 3. Ja­pa­ni
  lait­taa Sy­dän­li­has­tu­leh­dus­va­roi­tuk­sen «ro­kot­tei­siin» — vaa­tii tie­toi­sen suos­tu­muk­sen jo­kai­sel­ta ro­ko­tet­ta­val­ta.

  Alert: Ja­pan Pla­ces Myo­car­di­tis War­ning on ‘Vac­ci­nes’ – Re­qui­res In­for­med Con­sent

  Hal­li­tus tie­dot­taa:
  – et­tä jul­ki­nen tai yk­si­tyi­nen sek­to­ri ei­vät voi syr­jiä nii­tä, jot­ka kiel­täy­ty­vät ko­keel­li­sis­ta mR­NA-gee­ni­te­ra­pi­aruis­keis­ta.

 4. The Pink Tax

  Nai­set ku­lut­ta­vat mie­hiä enem­män. He mak­sa­vat
  – 13 pro­sent­tia enem­män hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta hoi­to­tuot­teis­ta
  – 8 pro­sent­tia enem­män se­ni­ori­ter­veys­tuot­teis­ta
  – 8 pro­sent­tia enem­män ai­kuis­ten vaat­teis­ta
  – 7 pro­sent­tia enem­män le­luis­ta
  – 7 pro­sent­tia enem­män vaat­teis­ta
  – 4 pro­sent­tia enem­män las­ten vaat­teis­ta
  – os­ta­vat pe­su­la­pal­ve­lu­ja ka­ka­si ker­taa enem­män
  – mak­sa­vat 406 dol­la­ria au­ton huol­los­ta sii­nä kuin mie­het mak­sa­vat 383 dol­la­ria

  Vil­kai­se­pa vaik­ka ap­tee­kin hin­noit­te­lua: mies­ten ja nais­ten tuot­teet.

  Eli­na­jan mit­tai­ses­sa vä­li­ses­sä va­ral­li­suu­den ke­rään­ty­mi­ses­sä nai­set ovat sel­väs­ti voit­ta­jia.
  – Mik­si mies­ten yli­pää­tään pi­tää saa­da mi­tään pe­rin­töä? Ei­vät­hän he kos­kaan syn­ny­tä yh­den yh­tä las­ta!

 5. Tällaisia ovat antti-fantit, nuo oman elämänsä sankarit. Yllyttävät muita mutta eivät itse uskalla tehdä mitään. Ihan samasta muostista kuin matriarkkansa SomaLi.

 6. Teksti kaipaa hieman suomentamista. Kirjoittaja on tarkoittanut että puukottaa pitäisi jokaista valkoista suomalaista joka ei ole nöyrtynyt ja polvistunut uusien ruskeiden isäntien edessä.
  Kyse on sodasta valkoisia vastaan.

Comments are closed.