Free speech 18 joulukuun, 2021

 

Ainoana suomalaisena vaihtoehtomediana Laiton Lehti uskaltaa paljastaa koronahuijauksen totaalisuuden. Eli mitään koronavirusta ei ole edes olemassa. Lisäksi kokeellinen koronarokote tappaa nimenomaan valkoisia!

 

Miten tämä on mahdollista? Yksinkertaista: Valkoiset ovat betoja.

 

Tämä näkyy hyvin huippu-urheilussa. Fifan jalkapalloilijat kuolevat koronarokotteisiin paljon enemmän kuin esimerkiksi Amerikan NBA-koripallosarjan urheilijat. Rikkaat ja miehiset neekeripelaajat eivät nimittäin ole niin tyhmiä, että ottaisivat kokeellisia rokotteita. Niinpä he ottavat kaikessa hiljaisuudessa feikkirokotteita.

 

Tämä on neekeripelaajille helppoa, koska heillä on ympärillään valtava doping-verkosto, johon kuuluu monia sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Lisäksi sen enempää valtamedia kuin viranomaiset eivät uskalla alkaa tutkimaan neekeripelaajien rehellisyyttä.

 

Kaiken kukkuraksi piikittäjät ja lääkärit pelkäävät neekeripelaajia. Jos esimerkiksi joku lääkäri painostaisi jotain neekeripelaajaa ottamaan kokeellisen rokotteen ja sitten tämä pelaaja tulisi sairaaksi, niin voitte olla varma, että lääkärille kävisi todella huonosti. Neekeripelaajat eivät todellakaan anna anteeksi myrkyttäjille.

 

Koronarokotukset tappaneet jo reilusti yli 100 Fifan pelaajaa. Kuolleisuus 60 kertainen!

 

 

Sama kuvio toimii laajemminkin. Negridit näkevät kaikkialla huijareita eivätkä usko pätkääkään valtioon. Päinvastoin. He näkevät valtion ja varsinkin kansainvälisen globalistisen järjestelmän riistokoneistona. Niinpä Afrikan valtiot eivät tosissaan usko koronapropagandaan ja käytännössä yrittävät pelastaa kansalaiset kokeellisilta rokotteilta.

 

Tanzanian presidentti: Eläimet ja hedelmätkin koronapositiivisia

 

Mutta entäs sitten mongolidit? Eivätkö ne ole todella valtiouskovaisia? Eivät. Mongolidit kyllä ovat ryhmäsieluja, jotka eivät uskalla nousta ryhmää ja valtiota vastaan, MUTTA samalla he ovat realisteja. He tietävät, että valtio ja ryhmä ovat usein väärässä. Samalla he kuitenkin myös laskeskelevat, ettei kannata nousta valtiota vastaan. Lisäksi he uskovat, että valtion diktaatooriset mongolidijohtajat usein tietävät mitä tekevät.

 

Näin onkin. Kiinan johtajat nimittäin aloittivat koronahysterian saadakseen Hong Kongin mielenosoitukset loppumaan. Lisäksi Kiina saa valtavan suhteellisen edun, kun länsimaat tuhoavat taloutensa ja kohta myös yhteiskuntansa koronahysterialla. (Kiinan koronasulut ovat usein lyhytaikaisia ja alueellisia. Ne toteutetaan tavalla, joka ei niin vakavasti heikennä taloutta ja varsinkaan vientisektoria.)

 

Kaiken kukkuraksi Kiinan koronarokote on ns. perinteisempi eli paljon turvallisempi kuin länsimaiden erittäin kokeellinen ja paljon vaarallisempi rokote. Niinpä Kiinassa on koronarokotteeseen kuollut paljon vähemmän ihmisiä.

 

Samalla tavalla myös Japani on paljon skeptisempi koronahysterian suhteen. Se on jo poistanut myynnistä monia rokote-eriä sekä asettanut koronarokotteisiin varoituksia mm. sydäntulehduksista. Tavalliset japanilaiset luottavat, että keisari pitää heistä huolta ja yrittää estää laajamittaisen myrkyttämisen kokeellisilla injektioilla, vaikka Japani onkin amerikkalaisten miehittämä.

 

Japani: Koronarokotteet nostavat sydäntulehdusten riskiä erityisesti pojilla ja nuorilla miehillä

 

 

Loppujen lopuksi ainoat, jotka uskovat täysillä koronasulkuihin ja kokeellisiin koronarokotteisiin ovat valkoiset. Näin valtiouskovaiset länsimaat tuhoavat oman taloutensa ja tappavat miljoonia ihmisiä sekä suoraan että epäsuorasti. Tosin länsimaissakin on tietysti eroja. Tuskin kukaan yllättyy, että nimenomaan Suomi ja THL ovat kaikista innokkaimpia koronahysteerikkoja ja -tyranneja.

 

Suurena syynä tähän ovat tietysti persut, jotka toimivat valeoppositiona päästäen koronasulut, lasten kokeelliset injektiot ja koronapassin perustuslakivaliokunnan läpi ilman pienintäkään protestia. Tällöin VKK:n olisi pitänyt alkaa pitämään kovaa meteliä ja varoittaa ihmisiä persujen juonista. Jo pari kuukautta sitten kävi kuitenkin ilmi, että (väliaikaisista?) persuloikkareista pitkälle koostuva VKK on päättänyt olla haastamatta persuja. Niinpä VKK ei edes kunnolla lähtenyt aluevaaleihin tarjoamaan kansalle aitoa vaihtoehtoa koronatyrannialle. (Onneksi VKK:lla on vaaliliitto aktiivisemman Kristallipuolueen kanssa, joten mahdollisuuksia on vielä.)

 

Vaalien jälkeen Laiton Lehti tulee tarkemmin analysoimaan tilanteen, mutta yleisesti ottaen tässä on kyse rodusta ja geeneistä. Suomalaiset eivät yksinkertaisesti ole kapinoitsijoita, vaikka tyrannia olisi kuinka kova tahansa.

 

Niinpä suomalaiset tulevat hyväksymään myös lastensa massamurhaamisen kokeellisin injektioin koronahysterian alttarille.

 

 

10 thoughts on “Miksi koronarokotteet kansanmurhaavat vain valkoisia ja varsinkin suomalaisia?

  1. No vain tässä asiassa..ehkä 12 vuotiaan tasolla oleva äly aiheuttaa vastusta, joka on hyväksi tässä asiassa.

 1. et­tei kan­na­ta nous­ta val­ti­ota vas­taan

  Lop­pu­pe­lis­sä kan­sa­lai­set ei­vät vä­li­tä sii­tä min­kä li­pun hei­tä hal­lit­se­va ros­vo­jouk­ko nos­taa sal­koon. On­ko se sit­ten ta­sa­val­lan, de­mok­ra­ti­an, glo­ba­lis­min, gre­at re­se­tin tai min­kä ta­han­sa. Yk­si ja sa­ma.
  – He ha­lu­avat vain to­tel­la joh­ta­jaa.

  vaik­ka Ja­pa­ni on­kin ame­rik­ka­lais­ten mie­hit­tä­mä

  Mie­hi­tyk­sen ul­koi­si­na merk­kei­nä ovat mie­hit­tä­jän aset­ta­mat tar­kas­tus­pis­teet, jois­sa jo­kai­sen kul­ki­jan on esi­tet­tä­vä pas­si.
  – Suo­mes­sa mie­hit­tä­jä hy­väk­syy vain ko­ro­na­pas­sin.

  län­si­maat tu­ho­avat oman ta­lou­ten­sa

  Län­si­mai­den ta­lous on jo tu­hot­tu, eväät syö­ty.
  – Il­mas­ton suo­je­le­mi­sel­la, ko­ro­nan le­vi­ämi­sel­lä ja muil­la vas­taa­vil­la te­ko­syil­lä us­ko­tel­laan kan­sal­le, et­tä po­lii­tik­ko on val­las­sa,
   et­tä ta­lou­den tu­ho ei joh­du hä­nen pää­tök­sis­tään,
  – et­tä hän vain «yrit­ti es­tää» ta­lou­den tu­hou­tu­mi­sen.

  Nyt syö­dään vii­mei­siä sie­men­pe­ru­noi­ta, lai­te­taan inf­rast­ruk­tuu­ris­ta li­hoik­si kaik­ki mil­lä vie­lä on jo­tain ar­voa.

  Sak­san ti­lan­ne

  – «Elä­ke­ra­han­ne ovat siel­lä Ita­li­an pan­kis­sa, ot­ta­kaa siel­tä äl­kää­kä tul­ko hal­li­tuk­sel­ta pyy­tä­mään.» — Us­koo­ko kan­sa?

  Val­ta­eliit­ti voi py­syä val­las­sa vain aloit­ta­mal­la so­dan
  – ja tä­män so­dan aloit­ta­mi­sel­la on kii­re.

  Pe­li­nap­pu­lat on ase­tet­ta­va niin, et­tä so­ta on aloi­tet­ta­vis­sa tun­tien si­säl­lä, kos­ka sil­loin kun ti­lan­ne al­kaa es­ka­loi­tu­maan, ta­pah­tuu se ny­kyi­ses­sä di­gi­maa­il­mas­sa ai­van muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa.

 2. Persut on taas sikailleet ja siunanneet perustuslakivaliokunnassa hoitajien pakkorokotukset!

 3. Tässä ainoa totuus.
  Koronavirus on olemassa, ja te olette helvetinmoisia idiootteja. Teidän salaliittoteoriat ovat mielikuvituksellisia. Ja elötte ihan omissa maailmoissanne.

  1. Missä se koronavirus on? Miksi höpötät jotain ihan mielisairaita hoitaa jostain koronaviruksesta?

   1. Tuomitsija pysyy vain siellä omassa kuplassaan ja lukee kaiken maailman feikkilehtiä. Etsi kunnon tietoa.

 4. ” Fifan jalkapalloilijat kuolevat koronarokotteisiin paljon enemmän kuin esimerkiksi Amerikan NBA-koripallosarjan urheilijat”

  Tämä johtuu kanssa siitä että jalkapallo on paljon enemmän kestävyyslaji kuin koripallo jossa vähän hölkkäillään ja elämöiden tuuletetaan jokaista koria, sydän joutuu kovemmalla koetukselle. Valitettavasti pakolaisilla ja tumma ihoisilla on kyllä terveempi suhtautuminen ”tieteeseen” johon tämä itseään älyllisenä pitävä suomen kansa on täysin hurahtanut

Comments are closed.