22 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ote Hitlerin poliittisesta testamentista 29.4.1945:
  ”Olen tehnyt myös melko selväksi sen, että mikäli Euroopan kansakuntia tullaan jälleen kohtelemaan pelkkinä myymistä ja ostamista varten tarkoitettuina osakkeina, silloin tämä rotu, juutalainen, joka on tämän murhaavan taistelun todellinen rikollinen, tullaan asettamaan vastuuseen. ”

 2. Marco!

  Missä uutinen koronatartuntojen mielettömästä kasvumäärästä? Suomessa on ihan viime päivien aikana uutisoitu ennätyslukemista tartuntojen osalta. Sama kaava muuallakin länsimaissa.

  Jonkun osaavan pitää NYT kaivaa esille se PCR-testeissä käytettyjen monistuskertojen määrän korrelaatio positiivisiin testituloksiin! Kuinka paljon testiparametreja on säädetty viime viikkojen aikana, jotta saadaan tällaisia huimia lukemia? Jos virallisesti taudin eteneminen on kiihtymisvaiheessa, niin sitä on etenkin agendan ajaminen. Nyt on syytä kaivaa totuus esille!

  Jos Laiton Lehti ei tätä tee, niin kuka sitten?

  1. Loistava analyysi. Olet täysin oikeassa noiden monistuskertojen kanssa. Se on pitkälle asian ydin! Ikävä kyllä Laittomalla Lehdellä ei ole nyt resursseja lähteä selvittämään asiaa. Toivotaan, että se muuttuu.

  2. Tuskin mitään oikeaa tartunta-aaltoa on käynnissä. Ainoastaan hybridisodan propagandahaara, jolla luodaan uhka NATO:n bio-hyökkäyksestä Itä-Ukrainaan ja otetaan askel kohti globaalia koronapassityranniaa.

 3. Iden­ti­teet­ti­var­kaus ko­ro­na-tes­tin var­jol­la.

  Fa­ke CO­VID-19 Test Cen­ters Ap­pe­ar in Phi­la­delp­hia

  USA:n kau­pun­kei­hin on al­ka­nut il­mes­tyä jul­ki­sil­le pai­koil­le Pop-Up ko­ro­na-tes­tien te­ki­jöi­tä.
  – Hei­dän tes­tin­sä ovat ai­to­ja ja oi­kei­ta.
  – Tes­taa­mi­nen teh­dään il­mai­sek­si.
  – Ei­vät saa jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta.

  Mi­kä on kup­le­tin juo­ni?
  – Ky­se on iden­ti­teet­ti­var­kauk­sis­ta.
  – Jo­kai­sel­ta tes­tiin osal­lis­tu­val­ta ote­taan hen­ki­lö­tie­dot.
  – Tie­dot luon­nol­li­ses­ti myy­dään eni­ten tar­jo­aval­le käy­tet­tä­väk­si va­kuu­tus- ja pank­ki­pe­tok­siin.

  Vi­ra­no­mai­set ovat ha­lut­to­mia puut­tu­maan toi­min­taan,
  – Kos­ka suu­rim­mat hyö­ty­jät ovat iden­ti­teet­tien tuk­ku­kaup­pi­ai­ta.­
  – Big­Da­ta.
  – Nä­mä to­reil­la työs­ken­te­le­vät iden­ti­teet­ti­var­kaat ovat vain Big­Da­tal­le töi­tä te­ke­viä duu­na­rei­ta
  – sii­nä kuin ku­ka ta­han­sa ko­ro­na­pas­sia edis­tä­vä vir­ka­mies tai luot­ta­mus­hen­ki­lö.
  – Hei­dät pal­ki­taan ra­hal­la.
  – Val­he on tie vau­rau­teen.

  Yh­teis­kun­nas­sa, jos­sa [po­liit­ti­nen] val­ta pe­rus­tuu pe­tok­sel­le, par­hail­le an­si­oil­le pää­see [van­hen­tu­nee mo­raa­li­kä­si­tyk­sen mu­kaan] va­ras­ta­mal­la ja pet­tä­mäl­lä kan­saa. — Ja hel­poi­ten­han se on­nis­tuu, kun en­sin on ha­keu­tu­nut vir­ka­mie­hek­si, po­lii­ti­kok­si tai mi­hin ta­han­sa luot­ta­mus­toi­meen.

  In­for­maa­ti­oyh­teis­kun­nas­sa edus­tuk­sel­li­suus ei toi­mi. Edus­tuk­sel­li­nen de­mok­ra­tia joh­taa vain ty­ran­ni­aan
  – On­ko suo­ra de­mok­ra­tia rat­kai­su?

  Ei­kö val­tio sit­ten syyl­lis­ty iden­ti­teet­ti­var­kau­teen, kun se pa­kot­taa kan­sa­lai­sil­leen ko­ro­na­pas­sin.
  – Kun sää­de­tään la­ki ko­ro­na­pas­sis­ta, pi­tää sa­mal­la sää­tää ja jul­ki­sek­si teh­dä se läh­de­koo­di, jol­la tie­to ke­rä­tään.
  – Ny­ky­ti­lan­ne on, et­tä kan­sa­lai­set alis­te­taan Big­Da­tan mie­li­val­lan al­le, ty­ran­ni­an al­le: Big­Da­ta voi va­paas­ti muut­taa ko­ro­na­pas­sin läh­de­koo­dia mie­len­sä mu­kaan ja täl­lä ta­val­la ot­taa it­sel­leen sen lain­sää­dän­tö­val­lan, jo­ka en­nen kuu­lui edus­kun­nal­le.

  Ny­kyi­nen ko­ro­na­pas­si on mus­ta auk­ko, jon­ka kaut­ta kan­sa­lais­ten iden­ti­teet­ti ja ter­veys­tie­dot lä­he­te­tään ul­ko­mail­le, Big­Da­tal­le. Ku­kaan ei tie­dä ker­ro mi­hin ke­rät­tyä da­taa käy­te­tään.
  – Maa­il­man­hal­li­tus ke­rää nii­den ih­mis­ten iden­ti­teet­te­jä, jois­ta sit­ten tu­lee sen ala­mai­sia.

  Jon­ka iden­ti­teet­ti ei ole maa­il­man­hal­li­tuk­sen tie­dos­sa, hä­nel­le ei­vät ih­mi­soi­keu­det kuu­lu.

  1. ”Jon­ka iden­ti­teet­ti ei ole maa­il­man­hal­li­tuk­sen tie­dos­sa, hä­nel­le ei­vät ih­mi­soi­keu­det kuu­lu.”

   Sama asia voitaneen esittää käänteisesti jotakuinkin näin?
   Henkilö jon­ka kehossa ja verenkierrossa on Big Pharman patenttisuojatut koronamömmöt joutuu loppuelämänsä tyytymään Big Pharman mielivaltaisiin oikkuihin ja patenttien ehtoihin, – ei­vätkä kyseiselle patentoidulle geenimanipuloidulle ”otukselle” perinteiset ih­mi­soi­keu­det kaikilta osin enää välttämättä kuu­lu, – sillä hänen kehonsahan on käytännössä Big Pharman omaisuutta. Omaisuutta jolle se voi sopimusehtoja mielivaltaisesti muuttelemalla tehdä jatkossa mitä huvittaa. Idea on tuttu tietokone-ohjelmien lisenssisopimuksista. Softatalohan voi millon tahansa päivitysten myötä sotkea tuon Client asiakkaansa kehosoftan ja siihen loppui sen ihmisen elämä.

   Funeral Director Begging ”Do Not Take the Boosters:
   rumble.com/vri87x-funeral-director-begging-do-not-take-the-boosters.html

 4. They didn’t gave your all money back, brittney slave. Did you understand? They use them like all mac kalagay kullinin rahat mutta ei kaikkea, koska feministit piikittää nain miehiä ja puolusteloo naasia. Feministi naiset edellä, eturintamalle yms. koska ovat niin parhaita kaikissa. Eivät kuitenkaan katso päivän videota niin ei hätää tai parempi kaikille että katsoisivat, tulisivat järkiin. Kukaan ei synny samoilla ominaisuuksilla ei edes ole aivan täsmällisiä kaksosia edes heidän syntyessään.

 5. Mistä saa ostettua Hitlerin Mein Kampfin sensuroimattomana versiona, eli ei mitään vihollisemme paskaversiota, vaan sen oikean version jossa tuodaan totuus esille?

  Äänestän Hitlerin heti valtaan kun voi. Hitler korjaa asiat kuntoon.

 6. Hitlerin osoitti hyvin, että asiat voidaan korjata hyvin nopeasti, vain joissain vuosissa ja kymmenissä vuosissa jos vain oikeasti halutaan. Tämän jälkeen vihollisemme amerikkalaiset ja britit tuhosivat Saksan ja Saksan upean kansan.

 7. Nyt olemme tilassa, jossa lähes kaikki on pelkkää petosta; ostettua sellaista: Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Tällaista ulkovaltojen Suomen ”eduskunnilta OSTETTUA lainsääädntöä on m. miljardivarkaus ( ”laki 444/2012; Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus” ).

  PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa ja ”koronaan” valmistautuminen eli VALTIOPETOS; Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö 9/2010 ; sivulta 60 lukien: Poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan sotatilan lisäksi julistaa kansainvälisen elimen ILMOITTAMAN pandemian seurauksena.

  Eli ”pandemian” tulo siis TIEDETTIIN 2010 ja perustuslaki MUKAUTETTIIN siihen 2011 kertomatta ihmisille !

  Suomen hallitusta siis OHJAA WHO ja YK; mielensä mukaan .

  Kuinka suurella lahjonnalla ja kiristyksellä tämä on saatu aikaan ?

  Tokentube Kimmo Leino puhuu; archive.today/kimmoleaks.fi ; EIT 24221/06 Leino versus Suomi; EOA kansliapäätös 1350/4/08; EOA 876/2/05 … todisteet ovat julkisia !

  1. Mahdollisesti juutalainen tiedustelupalvelu Mossad pyörittää eliittipedofiilirinkiä myös Suomessa. Asiaa ei haluta tutkia.

 8. Myöskin ”uuden tyyppisten” ”rokotteiden” vaaroista on julkinen tutkimus valmistunut 22.2. 2021 Terveyskirjasto Duodecim: ”Sikainfluenssa-pandemia 2009 – 2010 ja rokotuksia seurannut narkolepsia”.

  ”Narkolepsiaan syyllisenä pidetään yksilöllistä perinnöllistä alttiutta sekä rokotteen sellaista rakennetta, jota ei ole yhdessäkään nykyisessä rokotteessa.”

  Sika-flunssa siis oli TESTI nykyiselle tilanteelle; ja ilmeisesti siksi ”perustuslakiin” tuli tehdä muutos poikkeusolojen mahdollistamiseksi kansainvälisen elimen ILMOITUKSELLA !

  Pitäisi tutkia onko vastaavia lakimuutoksia ”sika-flunssan” jälkeen tehty myös muissa maissa ?

  Ilmeisesti Puola EI vieläkään ole saanut mukautettua ”lainsäädäntöään” Globalismi-yhteensopivaksi; joten KOKO EU-koneisto nyt painostaa Puolaa !

  Jokatapauksessa NYT käydään taistelua lännen ja idän yhtymäkohdan öljykentistä; joiden TIETOJA Wikipedia on viime yönä radikaalisti muuttanut varsinkin omistussuhteiden julkisuuden suhteen .

  Edes Suomennos käännöstä, joka eilen oli selkokielellä ei ole ehditty korjata; vaan se on selvästi vain läiskäisty konekääntäjän läpi.

  KAIKKI artikkelit aiheesta ovat KOKO PÄIVÄN olleet sensuurin kohteena; varsinkin tiedot USA-yritysten omistuksista öljykentillä !

  Nato-yhteensopiva ”media” siis puskee nyt täysillä soopaa ihmisten olohuoneisiin !

  1. Ovatko puolalaiset Euroopan sitkein kansa? Fanitan kyllä heitä. Tappelivat kommunismia vastaan ja nyt Euvostoliittoa vastaan. Sitä kansaa ei ikinä vieras valta nujerra eikä taivuta!

 9. Voisimmeko saada lisää artikkeleja siitä, kuinka Suomen Uutiset Matias Turkkilan johdolla on systemaattisesti sensuroinut korona-aihetta kaksi vuotta ja aiheuttanut mittaamatonta tuhoa kansallismieliselle liikkeelle esiintymällä muka opposition vaihtoehtomediana? Olisi ensiarvoisen tärkeää murentaa tuota paskaa julkaisua ja saada ihmisiä siirtymään todellisten riippumattomien (tai vaikka riippuvaisten, kunhan eivät ole kaikki nwo- ja natosontaa) uutislähteiden lukijoiksi.

  1. Joo, pitäisi kirjoittaa asiasta enemmän, mutta kun sitä mätää on persuissa nykyään niin paljon, että kaiken kertominen on tosi vaikeaa. Yritetään kuitenkin tsempata. Kiitti muistutuksesta.

   1. Perussuomalaiset ovat niin täynnä paskaa, korruptiota ja mätää ettei tiedä mistä aloittaa. Täysin umpimätä, umpikorruptoitunut CIA-operaattori Matti Putkosen johtama hallittu valeoppositio.

 10. Ilmoittakaa aina työnantajille, että palkat maksetaan käteisellä, ei tilille. Tämä on täysin laillista.

Comments are closed.