19 thoughts on “Päivän kuva

 1. Juuri näin. Kuva on otettu juuri silloin, kun nuo rikolliset nauroivat, kun EU:n pysyvä vakausmekanismi hyväksyttiin eduskunnan äänestyksessä. Nämä rikolliset varmistivat tuolloin sen tosiasian, että lapset ja lapsenlapsetkin saavat maksaa Euroopan pankkien velkoja.

  Eivätpä muuten nuo rikolliset elämäntapapsykopaatit naurakaan kuin vain silloin kun ovat saaneet huijattua veronmaksajien rahat pysyvästi ulkomaisten pankkiirien pohjattomaan kassaan.

  1. Ei pankkien velkoja vaan valtioiden. EU-maat alkoivat velkaantua fiat-valuutan ja osittaiskassavarantojärjestelmän eli tyhjästä luodun rahan myötä.

   Poliittiset päättäjät tehtaili etuuksia kansalaisille ja muita menoja tekemättä mitään rakenteellisia uudistuksia keinotekoisen halvan rahan avulla. Valtioiden alijäämät kasvoivat.

   Eurokriisi on ”yhteismaan ongelma” ja E(M)U:n poliittiset päättäjät ja viranomaiset yrittävät nyt korjata sitä lisäämällä ja vahvistamalla vian aiheuttajaa tavallisten veronmaksajien kustannuksella.

 2. "Pääkaupunkiseudun tartuntatautilääkärit vaativat, että jatkossa koronaan suhtauduttaisiin sairauspoissaoloissa kuin mihin tahansa muuhunkin hengitystieinfektioon." sanoo:

  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/f7a2d329-96e1-42e4-9654-e5626aab15a9

  ”työterveyslääkäri voisi harkintansa mukaan määrätä koronaoireisille viiden päivän sairausloman koronan kaltaisten oireiden vuoksi, eikä koronatestiin tarvitsisi mennä”

  ”Eristykseen asettamisen sijaan koronavirustautiin sairastuneiden osalta tulisi siirtyä normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin, kunnat vaativat tiedotteessaan.”

  ”Isosomppi sanoo, että tartunnan saaneiden eristäminen ja altistuneiden karanteeniin asettaminen ei ole enää vaikuttavaa”

  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/9d2f10f9-c7db-43e6-a614-eaf2b3aa4b78

  ”Nykyinen laaja testaamiseen ja jäljittämiseen perustuva strategia on tullut tiensä päähän Etelä-Suomessa.”

  ”Uuden linjauksen ottavat asteittain käyttöön Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Tuusula ja Vantaa.”

  ”Jälkikäteen tehdyn hallintopäätöksen käytännön merkitys on usein lähinnä tartuntatautipäivärahan maksaminen työantajalle. Sosiaaliturva ei kuitenkaan yksinään ole kestävä syy laatia yksilönvapautta voimakkaasti rajaavia päätöksiä”

  ”Tartuntatautilääkärit ovat tuskastuneet tilanteeseen, jossa heidät on asetettu mahdottoman tehtävän eteen. He kyseenalaistavat hallituksen laajaan testaamiseen ja jäljittämiseen pohjautuvan strategian.”

  1. Kukapa ei tuskastuisi – varsinkaan tavalliset yrittäjät – hallituksen sekavaan ja päättömään strategiaan ja johtajuuden puutteeseen.

 3. Va­paus­so­lu
  eli oma­va­rai­nen hei­moyh­tei­sö.

  What is a Free­dom Cell? (2022)

  So­luyh­teis­työ mah­dol­lis­taa elä­män val­ti­on sor­to­toi­mis­ta huo­li­mat­ta.
  – Ruu­an tuo­tan­to ja ja­ke­lu.
  – Ter­veys­pal­ve­lut.
  – Kes­ki­näi­nen suo­je­lu­toi­min­ta.
  – Kes­ki­näi­nen ta­lous­ver­kos­to toi­nen tois­taan aut­ta­en.
  – It­se­näi­set tie­to­ver­kot.
  – https://freedomcells.org

 4. QR-koo­di

  Fa­ke QR Co­des on Par­king Me­ters

  Lä­hes sa­ta pro­sent­ti­ses­ti ih­mi­set, jot­ka klik­kaa­vat QR-koo­dia, ei­vät tie­dä mi­hin kaik­keen he tuol­la klik­kauk­sel­la «an­ta­vat suos­tu­muk­sen­sa».
  – Ko­ro­na -pas­sin­tar­kas­tuk­set ja -kul­ku­lu­vat ovat mas­sii­vi­nen ryös­tö, jos­sa vie­dään ym­mär­tä­mät­tö­mil­tä ih­mi­sil­tä, ei vain iden­ti­teet­ti, vaan ko­ko tu­le­vai­suus maan va­pai­na kan­sa­lai­si­na.

 5. Ko­ro­na­kor­rup­ti­on edis­tä­mi­sek­si on EU pe­rus­ta­nut «HE­RA» -ni­mi­sen lai­tok­sen.

  An­te­ro Vi­pu­nen: HE­RA

  He­ra oli an­tii­kin my­to­lo­gi­as­sa Zeuk­sen puo­li­so ja erit­täin mus­ta­suk­kai­nen toi­sia nai­sia ja lap­sia koh­taan. Kai­kin kei­noin yrit­ti tap­paa ne. Jos ei on­nis­tu­nut tap­pa­maan hei­tä niin ai­na­kin te­ki hei­tä vam­mai­sia mie­li­puo­lia.

  – HE­RA il­moit­taa ta­voit­teek­seen edis­tää las­ten ro­kot­ta­mis­ta.

 6. https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus.pdf/b4d1e7a5-1291-ad3d-805e-03fdf183eb98?t=1639571757778
  🩸
  ”Rokotukset ovat vapaaehtoisia.”🩸
  🩸
  https://ls24.fi/uutiset/raumalla-5-11-vuotiaiden-lasten-koronarokotusaikoja-voi-varata-12-tammikuuta-lapsen-kaikilta-huoltajilta-tarvitaan-allekirjoitettu-lupa-rokottamiseen
  🩸
  11.1.2022 ”Rauman terveyspalvelut aloittaa 5–11-vuotiaiden lasten koronarokotukset kuluvalla viikolla T0-osastolla, osoitteessa Steniuksenkatu 2. Lasten rokotusaikoja voi varata keskiviikkona 12.1. klo 8.30–13 numerosta 044 403 2687.”🩸
  🩸
  ”Lapsen kaikilta huoltajilta tarvitaan allekirjoitettu lupa rokottamiseen. Mikäli lupalomaketta ei ole mukana rokotukselle tultaessa, lasta ei rokoteta”🩸
  🩸
  https://ls24.fi/uutiset/uusia-koronatartuntoja-9-768-uusia-koronakuolemia-kymmenen-raumalla-24-uutta-tartuntaa
  🩸
  11.1.2022 ”Puolustusvoimat kertoo myös olevansa valmiina tukemaan muuta yhteiskuntaa antamalla virka-apua käytössä olevien resurssien ja lainsäädännön puitteissa. Jokainen virka-apupyyntö arvioidaan tapauskohtaisesti.”
  🩸
  1 § (21.4.1995/578) Vapaudenriisto
  ”Joka sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin oikeudettomasti riistää toiselta liikkumisvapauden tai eristää toisen tämän ympäristöstä, on tuomittava vapaudenriistosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”
  🩸
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
  🩸
  3 a § (9.7.2004/650) Törkeä ihmiskauppa
  ”2) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä,”🩸
  🩸
  4 § (24.5.2002/400) Terveyden vaarantaminen
  ”5) geenitekniikkalain (377/1995) vastaisesti käyttää suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levittää ympäristöön muuntogeenisiä organismeja (10.9.2004/848)”
  🩸
  5 § (21.4.1995/578)
  Törkeä terveyden vaarantaminen
  ”Jos terveyden vaarantaminen tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä terveyden vaarantamisesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.”🩸
  🩸
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950377
  🩸
  3 § (10.9.2004/847)
  ”2) mikro-organismilla mikrobiologista solu- tai muuta rakennetta, joka pystyy lisääntymään tai siirtämään perintöainesta, mukaan luettuina virukset, viroidit sekä eläin- ja kasvisoluviljelmät sekä ihmissolu- ja kudosviljelmät;”🩸
  🩸
  https://geenitekniikanlautakunta.fi/etusivu
  🩸
  ”Geenitekniikan lautakunta (GTLK) on Suomen kansallinen toimivaltainen viranomainen geenitekniikkalain (377/1995) soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Lautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.”
  🩸
  https://lyricstranslate.com/en/Agit-Prop-Kenen-joukoissa-seisot-lyrics.html
  🩸
  ”Kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat Ei synny rakkautta ilman oikeutta ei synny oikeutta ilman taistelua ei taistelua ilman yhteistä rintamaa”
  🩸
  ”Ei ystäväni, ei synny rakkaus maailmaan odottaessasi taivaan armoa, vallanpitäjien sääliä”🩸”Tätä vääryyttä vastaan ei taistella kukkasin Tätä verta ei pysäytä pehmeä myötätunto”🩸

 7. Rokoteratsastaja
  Koronasta uusi ansaintamahdollisuus.

  Vaccine Jockeys

  Monet tienaavat elantonsa käymällä rokotuksissa toisten puolesta.
  – Tällä tavalla vapaa talous ratkaisee ongelman siitä kuinka pitää tuottavat henkilöt hengissä ja hyvissä ansioissa, kun samalla päästää eroon pienituloisista valtion pummeina elävistä, deploraples, henkilöistä.

  Haastateltu Intialainen kertoo
  – ottaneensa rokotuksen 17 kertaa ja
  – sai palkkiona 56 dollaria jokaisesta rokotustodistuksesta.
  – Hän oli ottanut kolmekin rokotusta päivässä.

  Jos hinnasta sovitaan,
  – niin mikä ettei …

  Eliitillä on sitten omat keinonsa, petos ja valehtelu, ettei tarvitse kansan apuun tukeutua.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*