16 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ko­ro­na­ty­ran­ni­an hal­li­tus­kau­den kol­mas vuo­si on al­ka­nut.

  Tä­nään on ku­lu­nut ta­san kak­si vuot­ta sii­tä, kun ko­ro­na­ty­ran­nia as­tui val­taan.
  – Val­lan ot­ta­nut ra­ha­eliit­ti il­moit­ti vi­ruk­ses­ta 20.01.2020.
  – Sii­tä al­koi ko­ro­nan hal­li­tus­kau­si Län­nen im­pe­riu­mis­sa.

  So­ta al­kaa kah­den vii­kon pääs­tä.
  – Bul­ga­ri­alai­nen en­nus­ta­ja ja nä­ki­jä «Ba­ba Van­ga» (1911 – 1996) sai sel­ke­än näyn suu­res­ta ta­pah­tu­mas­ta, jo­ka al­kaa
  – 02.02.2022 kel­lo 02:22. Oli­si­ko­han sit­ten Bul­ga­ri­an ai­kaa.
  – Kaik­ki Ba­ba Van­gan, Баба Ванга, en­nus­tuk­set ovat tä­hän men­nes­sä käy­neet to­teen.
  – Баба Ванга = Van­ga-mum­mo.

  1. Minä ennustan myös: tammikuussa 2022 sattuu maanjäristys. Lännessä räjähtää alkuvuonna ja idässä kuullaan myös iso pamaus kevääseen mennessä. Suomessa tapahtuu hurjia helmikuussa 2022! Helsingissä löytyy lopputalvena kolme ruumista!

 2. Mie­les­tä­ni ko­ro­na-ro­ko­tuk­sia ei saa kor­va­ta val­ti­on va­rois­ta, kos­ka ky­sees­sä ei ole sai­rau­den hoi­to vaan lää­ke­tie­teel­li­seen ko­kei­luun osal­lis­tu­mi­ses­ta.

  Ro­kot­ta­mi­sen kaik­ki kus­tan­nuk­set pi­tää pe­riä ro­kot­teen ot­ta­jil­ta, siis kan­sa­lai­sil­ta, täy­si­mää­räi­se­nä. Heil­lä on sit­ten lail­li­nen oi­keus ha­kea mak­sua ko­kei­lun suo­rit­ta­jal­ta tai ol­la ha­ke­mat­ta si­tä.

 3. 🇫🇷22 July 2021 "one in five of the population in France are dealing with mental health issues as 18 months of the pandemic take their toll" sanoo:

  https://www.insee.fr/fr/statistiques/4805248
  🇫🇷
  ”Au troisième trimestre 2021, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), en hausse de 52 000 personnes sur le trimestre.”
  bing.com/translator
  Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä ILO:n mukaan työttömien määrä oli Ranskassa 2,4 miljoonaa (mayottea lukuun ottamatta), mikä on 52 000 enemmän kuin vuosineljänneksellä.
  🇫🇷
  https://www.thelocal.fr/20210722/explained-how-to-access-mental-health-services-in-france/
  🇫🇷
  ”To the government’s credit, it has recognised the Covid-caused mental health crisis among young people. President Emmanuel Macron announced in April that children would be eligible for free therapy sessions.”

 4. 19.01.2022 "Synlab Suomi Oy on yksi muutamasta yrityksestä, jotka analysoi PCR-testit Suomessa. Yrityksen liikevaihto nousi huimat 9999,9%" sanoo:

  https://mvlehti.net/2022/01/19/pcr-testeilla-miljonaariksi-synlabin-liikevaihto-nousi-huimat-10-000-prosenttia-2020-alma-median-ex-pomon-johdolla/
  🇫🇮
  https://www.synlab.fi/ilmoitus-sulautumisesta/
  🇫🇮
  28.05.2020 ”Cityterveys Oy (y-tunnus 2608646-3) on sulautumassa emoyhtiöönsä SYNLAB Suomi Oy:öön (y-tunnus 2674625-7).”
  🇫🇮
  https://www.synlab.fi/koronanaytteenottaja-joensuu/
  🇫🇮
  13.12.2021 ”Työ sisältää koronanäytteenottoa drive-in pisteellä, joka sijaitsee Joensuun Siilaisen terveysaseman yhteydessä. Näytteenottopiste on avoinna ma-su aamusta iltaan, näytteenottotarpeen mukaan.” ”SYNLAB on kuuman toimialan keskiössä ja mielenkiintoisessa kehitysmatkassa.” ”SYNLAB Suomi on osa saksalaista SYNLAB Groupia”🇫🇮🇩🇪
  🇩🇪
  https://www.marketscreener.com/quote/stock/SYNLAB-AG-122186741/news/SYNLAB-delivers-outstanding-financial-and-operational-results-in-Q2-and-H1-2021-36141068/
  🇩🇪
  08/12/2021 ”SYNLAB : delivers outstanding financial and operational results in Q2 and H1 2021” ”Revenue almost double for the second straight quarter: +96% growth in Q2’21”
  🇩🇪
  ”Sustained strong SARS-CoV-2 testing volumes, 7.5 million PCR tests carried out” ”More than 18 months of relentless effort leading the way in COVID-19 response with over 30 million tests have not deterred us from our growth agenda.” ”H1 2021 operating cash flow from continuing operations expanded materially, to EUR 523 million,”

 5. Ennustan, että Hyvinkään seurakunnan myrkkypiikkifanaatikoilla, jotka pyrkivät aivopesemään viattomia lapsia on edessä hyvin tukalia ja hikisiä hetkiä, kun lasten vanhemmat tulevat antamaan palautetta!

  Suomalaisen miehen velvollisuus on suojella perhettänsä vihollisilta, vaaroilta, pedoilta ja tietenkin myrkkypiikeiltä ja tämän oikeuden suomalainen mies on saanut kaikkivaltiaalta jumalalta!

 6. Niin ajankohtainen että Iso-Britania lopetti koko vouhotuksen. Totesivat että tämä huijaus ei kestä enää päivänvaloa. Eikä Ruotsi edes halunnut kansalaistensa pahoinvointeihin lainkaan mukaan.

  Mutta Luterilainen seurakunta tulikin Ruotsista tavoitteenaan alistaa suomalaiset kuuliaisiksi Ruotsin kruunulle. Ja maksamaan veroja sinne koko elämänsä ajan. Eikä mikään ole muuttunut sen jälkeen.

  Kuinka monta ”Katumajärveä” Suomessa on? Johtuu siitä kun ensin käytiin kasteella ja maksettiin kymmenykset kirolle. Mutta paluumatkalla tultiin katmapäälle ja pestiin kaste järvessä pois.

  1. Kehtaako joku väittää etteivät ulkopuoliset voimat sekaannu suomalaisten asioihin. Katsokaa historiaa, Ruotsi, Venäjä, Saksa, Nl, USA, EU, jne…

  2. ”Iso-Britania lopetti koko vouhotuksen”

   Ei lopettanut vaikka on näin sanonut. Liian naivi ei pidä olla, valheet ovat aina noin sataprosenttisia.

 7. Vihollinen on aina tullut sekä lännestä, että idästä, kuten nytkin. Juuri länsi pyrkii kaikin voimin tuhoamaan suomalaiset ja suomalaisen veren. He eivät ole koskaan välttäneet kaikkein likaisimpiakaan keinoja, varsinkaan amerikkalaiset, britit ja ranskalaiset.

  1. Juuri näin. Suomi on idän ja lännen välissä. Suurvaltojen pelinappula kuin shakissa.

   1. Kek­ko­nen tai­si ol­la vii­mei­sin suo­ma­lai­nen val­ti­omies, jo­ka ym­mär­si so­dan kau­hut. Tu­le­vien val­ti­omies­ten pi­tää ne kau­hut en­sin it­se ko­kea, et­tä ym­mär­rys kas­vai­si.

    Tä­mä on suu­ri, eh­kä suu­rin, ih­mis­kun­nan ke­hit­ty­mi­sen ra­joi­tus: tie­to ei pe­riy­dy su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le sii­tä li­sään­ty­äk­seen ja ja­los­tu­ak­seen vaan jo­kai­nen uu­si ih­mi­syk­si­lö on «tyh­jä tau­lu» syn­ty­es­sään.
    – Kult­tuu­ri Ei ole pe­rin­nöl­lis­tä vaan ope­tet­tua.

    «Suo­mi ei voi es­tää so­tien, var­sin­kaan maa­il­man­so­tien syn­ty­mis­tä. Ai­noa mi­hin voim­me vai­kut­taa on, et­tä tu­le­vien so­tien pa­him­mat rin­ta­ma­lin­jat ei­vät kul­je Suo­men alu­eel­la.»

    Mi­ten NA­TO jä­se­nyys? Vie­kö se mei­dät kau­em­mas tu­le­van so­dan rin­ta­ma­lin­jois­ta vai te­kee­kö Suo­mes­ta so­ti­laan ar­voi­sen pe­li­nap­pu­lan jo­ka on help­po uh­ra­ta ge­opo­liit­ti­ses­sa shak­ki­pe­lis­sä.

 8. 🇫🇮20.1.2022 "Toimittaja Asko Tanhuanpää, 64, kuoli tänään äkilliseen sairauskohtaukseen."✝️ sanoo:

  https://ls24.fi/uutiset/toimittaja-asko-tanhuanpaa-on-poissa
  🇫🇮
  https://raumalainenkokoomus.fi/rauman-kokoomus
  🇫🇮
  Rauman Kokoomus ry:n hallitus: ”Hallituksen jäsenet: Elina Junnila, Marika Leppänen, Asko Tanhuanpää, Samu Vahteristo, Toni Yli-Karro”
  🇫🇮
  https://aluevaalitsatakunta.fi/aluevaaliehdokkaat/tanhuanpaa-asko/
  🇫🇮
  https://yle.fi/uutiset/3-12267064
  🇫🇮
  12.1.2022 ”Raumalainen aluevaaliehdokas Asko Tanhuanpää (kok.) kirjoittaa, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja äitiyslomalle jäänyt sisäministeri Maria Ohisalo sekä entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja ovat yhteiskunnan vihollisia.”
  🇫🇮
  ”Asko Tanhuanpään mielestä Kiuru on toiminut korona-ajan rajoituksia tehtäessä kohtuuttomasti ravintola-alan yrityksiä ja yrittäjiä kohtaan.”
  🇫🇮
  Satakunnan kokoomuksen puheenjohtaja Samu Vahteristo: ”Emme hyväksy tällaisia kirjoituksia”

Comments are closed.