9 thoughts on “Päivän kuva

 1. 🩸31.1.2022 "En näyttäisi koronapassia, vaikka minulla olisi viisi rokotetta, sanoo 24-vuotias Nurmilaakso"🩸 sanoo:

  https://yle.fi/uutiset/3-12292634
  🩸
  ”Nurmilaakso ei suostu ottamaan enää yhtään koronapiikkiä. Ensimmäisen hän on ottanut. Mutta toista saatikka kolmatta hän ei halua, vaikka laki edellyttää hoitajia suojaamaan potilaitaan koronatartantunnalta rokottautumalla”
  🩸
  ”rokotekriittisten sote-ammattilaisten suljetussa Telegram-ryhmässä on yli 3 000 jäsentä. Sinne pääsee esittämällä kuvakaappauksen Julkiterhikki-rekisterin tiedoista, joista näkee millaiset terveydenhoidon oikeudet henkilöllä on”
  🩸
  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80698/Opinnaytetyo.pdf?sequence=1
  🩸
  ”Arla Johansson ja Liisa Ruotsalainen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu”
  🩸
  3 of 60 ”merkittävimmät syyt rokotuskriittisyydelle ovat pelko rokotteiden haitallisuudesta ja luottamuksen puute viranomaistahoja sekä terveydenhuollon henkilökuntaa kohtaan. Erilaiset aatteet, maailmankatsomukset ja mahdollisimman luonnonmukainen elämäntapa ovat myös perusteita vanhempien rokotuskriittisyydelle. Useat vanhemmat perustelevat rokottamatta jättämisen omilla tai muiden huonoilla kokemuksilla rokotuksiin liittyen. Rokotuksiin kriittisesti suhtautuvat vanhemmat käyttävät rokottamiseen liittyvinä tiedonlähteinään kansainvälistä tutkimustietoa, läheisiltä saatua kokemustietoa ja myös terveydenhuollon ammattilaisia”
  🩸
  13 of 60 ”Pandemrix-pandemiarokote otettiin Suomessa käyttöön syksyllä 2009 sikainfluenssan ehkäisemiseksi ja ensimmäinen terveydenhuollon ammattilaisen tekemä ilmoitus rokottamisen jälkeen ilmaantuneesta narkolepsiasta tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle toukokuussa 2010”
  🩸
  16 of 60 ”Tyypillinen rokotteista kieltäytyjä saattaa epäillä rokotteen aiheuttavan sairauksia, joiden puhkeamisen syitä lääketieteen avulla ei ole voitu tarpeeksi tyhjentävästi perustella. Suomessa käytössä olevassa kansallisessa rokotusohjelmassa ei ole rokotteita vaarattomia tauteja vastaan, eikä rokotteita pelkästään siitä syystä, että suojellaan jotakin toista ryhmää. Vajaavaltaisten yksilöiden, kuten pienten lasten rokottamista jonkin toisen ryhmän suojelemiseksi olisi erittäin vaikeaa perustella eettisesti. (Kilpi & Leino 2011, 777.)”
  🩸
  17 of 60 ”Pakolliset rokotteet koetaan myös ihmisoikeuksia rajoittavina. (Zimmerman ym. 2005.) Suomessa kaikki rokotteet ovat vapaaehtoisia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.a).”
  🩸
  18 of 60 ”Huoli rokotteiden mahdollisista haittavaikutuksista, jotka voisivat aiheuttaa lapselle pysyvää haittaa, vaikuttivat myös rokotuspäätökseen. Lisäksi rokotteilla estettävän taudin vakavuutta epäiltiin, eivätkä äidit uskoneet lastensa altistuvan taudille. (Benin, Wisler-Scher, Colson, Shapiro & Holmboe 2006, 1532–1533.)”
  🩸
  ”Vanhemmat voivat uskoa, että on turvallisempaa sairastaa tauti kuin saada immuniteetti aikaan rokotteella (Poland & Jacobson 2012, 862).”
  🩸
  19 of 60 ”Omista ja lapsensa rokotuksista päättäville vanhemmille tulisi antaa mahdollisimman totuudenmukaiset perustelut rokottamisen hyödyistä ja haitoista (Kilpi & Leino 2011, 779–780).”
  🩸
  30 of 60 ”Vanhempien kokema luottamuksen puute ilmenee montaa eri tahoa kohtaan. Rokotuskriittiset vanhemmat eivät välttämättä luota terveydenhuollon henkilökuntaan rokotuksiin liittyvissä asioissa, mutta sen lisäksi moni vanhempi toi esiin epäilyksensä viranomaistahon sekä lääkefirmojen tarkoitusperistä. Lisäksi moni vanhempi suhtautuu skeptisesti rokotetutkimuksiin ja he kokevat, että uusimpia rokotteita on tutkittu liian vähän.”
  🩸
  31 of 60 ”Myös haittavaikutusrekisterin luotettavuutta epäillään, sillä vanhemmat kokevat, ettei terveydenhuollon henkilökunta tee haittavaikutusilmoituksia kovin herkästi. Luottamuksen puutetta lisää myös se, etteivät haittavaikutusrekisteriin tehdyt ilmoitukset ja tilastot ole julkisesti kaikkien luettavissa.”
  🩸
  55 of 60 ”LIITE 1: Rokotusohjelma: Lasten ja nuorten rokotukset”
  🩸
  https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120710/3_13%2030-31%20L%C3%A4%C3%A4kelain%20l%C3%A4%C3%A4keturvatoimintaa%20vahvistavat%20muutokset%20tulivat%20voimaan.pdf;sequence=1
  🩸
  ”lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa haittavaikutusepäilyistään suoraan Fimeaan”
  🩸
  https://www.fimea.fi/-/euroopan-laakevirasto-suosittaa-myyntilupaa-paxlovid-koronalaakkeelle
  🩸
  27.1.2022 ”Euroopan lääkeviraston (EMA) lääkevalmistekomitea (CHMP) suosittelee ehdollisen myyntiluvan myöntämistä Pfizerin Paxlovid-koronalääkkeelle. Suositus odottaa Euroopan komission nopeaa päätöstä EU-jäsenvaltiot kattavaksi myyntiluvaksi. Paxlovid on joissakin jäsenvaltioissa ollut käytössä jo ns. hätäkäyttöluvalla.”
  🩸
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395
  🩸
  25 a § (3.5.2013/330) ”Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen on laadittava arviointilausunto lääkevalmisteesta, jolle on haettu myyntilupaa. Arviointilausunto on päivitettävä aina, kun lääkevalmisteen laadusta, turvallisuudesta tai tehosta saadaan uusia merkittäviä tietoja. Arviointilausunnon ja sen perustelujen, joista on poistettu liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot, on oltava julkisesti saatavilla. Arviointilausuntoon on sisällyttävä yhteenveto, joka sisältää lääkkeen käyttöehtoja käsittelevän osuuden. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen on julkaistava lääkevalmistetta koskeva myyntilupapäätös, myyntilupaan liitetyt ehdot ja tarvittaessa tiedot ehtojen täyttämiseen liittyvistä määräajoista, valmisteyhteenveto sekä pakkausseloste. (10.8.2018/660)”
  🩸
  https://www.terveystalo.com/fi/asiantuntijat/j/arla-johansson/
  🩸
  https://www.terveystalo.com/fi/palvelut/rokotukset/
  🩸
  ”Rokotusten yleisimmät hinnat”
  🩸
  https://www.attendo.fi/tietoa-attendosta/attendon-visio-ja-arvot/
  🩸
  ”Suomalainen ja ruotsalainen osaaminen yhdistyivät vuonna 2007, kun MedOnesta tuli osa Attendoa. Toiminta on sittemmin laajentunut Tanskaan eli olemme vahvasti pohjoismainen toimija. Suomen terveyspalvelut myytiin Terveystalolle vuonna 2018”
  🩸
  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.230632
  🩸
  06.04.2018 ”Sijoittajat pettyivät terveys- ja hoiva-alan yrityksiin – ”Tuloksesta suuri osa valunut kunnille” ”Pihlajalinnan ja Terveystalon pörssikurssit ovat laskeneet”

  1. 💊Dec 22, 2021 "Paxlovid contains two medicines: nirmatrelvir and ritonavir."💊"The page you are requesting is currently unavailable."⚠️Tietoja liittyen Paxlovid lääkkeeseen katoaa sivustoilta. sanoo:

   https://www.drugs.com/paxlovid.html
   💊
   ”Swallow the tablets whole. Do not chew, break, or crush the tablets.”
   💊
   https://www.phe.gov/emergency/events/COVID19/investigation-MCM/Paxlovid/Pages/default.aspx
   💊
   ”authorized for the treatment of mild to moderate coronavirus disease 2019 (COVID-19) in adult and pediatric patients age 12 years and older weighing at least 40 kg, with positive SARS-CoV-2 test, who are at high risk for progressing to severe COVID-19, including hospitalization or death.”
   💊
   ”The federal government has purchased a total of 10 million courses of Paxlovid. Product will be limited at first and ramp up significantly in the coming months. An initial 65,000 courses of Paxlovid will be made available for shipment to states and territories and will begin arriving at dispensing sites by the end of December. Initial allocations of Paxlovid were determined on a pro rata basis and will be provided to state and territorial health departments for free.”
   💊
   https://abcnews.go.com/politics/promising-covid-19-antiviral-pill-scarce-supply-doctors/story?id=82542422
   💊
   29 January 2022 ”Promising COVID-19 antiviral pill, Paxlovid”💊”Unvaccinated people are often given priority because of a greater risk of dying”
   💊
   ”Hailed as a ”game-changer” in the pandemic, Paxlovid is a drug made by Pfizer that if taken within five days of being diagnosed reduces the chance of hospitalization and death by 88% for people who are at high risk of severe illness.”
   💊
   ”a woman in her 80s with a history of cancer, got the drug within 24 hours and responded well.”
   💊
   ”prioritizing people who initially refused a vaccination and now are at much greater risk of dying”
   💊
   ”if you’re vaccinated and you’re under age 65 and you don’t have a medical condition, you’re not going to get Paxlovid.”
   💊
   ”potentially dangerous interactions with other commonly used medications, including cholesterol-lowering drugs and certain anti-depressants”
   💊
   https://s.abcnews.com/images/Politics/paxlovid-2-gty-er-220128_1643411347948_hpEmbed_3x2_992.jpg
   💊
   November 18, 2021 ”Paxlovid is a combination of Pfizer’s investigational antiviral PF-07321332 and a low dose of ritonavir, an antiretroviral medication traditionally used to treat HIV. The treatment disrupts the replication of SARS-CoV-2 in the body by binding to the 3CL-like protease, an enzyme crucial to the virus’ function and reproduction.”
   💊
   https://www.idsociety.org/globalassets/covid-19-real-time-learning-network/patient-populations/hiv/oral-covid-tx-considerations-for-people-with-hiv-and-hcv.pdf
   💊
   12/30/2021 ”reating patients with HIV and HCV with Paxlovid since one of the components of Paxlovid (ritonavir) is also part of many HIV and HCV treatment regimens. In addition, Paxlovid may result in significant drug interactions with other commonly used comedications in people with HIV or hepatitis C. The information included is based on the FDA Paxlovid EUA Fact Sheet for Healthcare Providers and other sources as noted.”
   💊
   ”Can Paxlovid be used for the treatment of COVID-19 in people with HIV, and what are the potential drug
   interactions?” ”According to CDC, people with HIV may be at higher risk for severe outcomes from COVID-19. Due to this increased risk, people with HIV may be considered for treatment with Paxlovid.”
   💊
   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
   💊
   ” The number of deaths among people over age 65 is 80 times higher than the number of deaths among people aged 18-29″
   💊
   ”Treatments for many types of cancer can weaken your body’s ability to fight off disease.”
   💊
   ”Having neurological conditions, such as dementia, can make you more likely to get severely ill from COVID-19.” ”Having either type 1 or type 2 diabetes can make you more likely to get severely ill from COVID-19.” ”Having Down syndrome can make you more likely to get severely ill from COVID-19.”
   💊
   ”Having a weakened immune system can make you more likely to get severely ill from COVID-19. Many conditions and treatments can cause a person to be immunocompromised or have a weakened immune system.”
   💊
   ”People who have a condition or are taking medications that weaken their immune system may not be protected even if they are fully vaccinated.”
   💊
   ”Being a current or former cigarette smoker can make you more likely to get severely ill from COVID-19. If you currently smoke, quit. If you used to smoke, don’t start again. If you’ve never smoked, don’t start.”

 2. Lapset tottelevat. Tekevät sitä minkä valtamedia kertoo olevan muodikasta. Onpahan yhteiset puheenaiheet ja sukupolvikokemukset. Yhtä sivopestyjä ovat vanhemmatkin sukupolvet. Tikku-uskonto. Symbolit ne pitää olla uudellakin uskonnolla Koska ”Jumalaa ei ole”, uskovat. Pitänyt keksiä uusi jumala tilalle. Feministi tekee jumalan vaikka pumpulitikusta.

 3. Mi­tä NA­TO:n tur­va­ta­kuu tar­koit­taa?

  Ka­na­dan maan­pa­ko­lais­pää­mi­nis­te­ri Tru­de­aun pe­las­ta­mi­nen kan­san kyn­sis­tä oli sel­keä osoi­tus sii­tä, mi­tä län­ti­sen so­ti­las­lii­ton an­ta­ma «tur­va­ta­kuu» tar­koit­taa käy­tän­nös­sä:

  – Maan­pet­tu­ruu­teen syyl­lis­ty­neet val­ti­ojoh­ta­jat pe­las­te­taan ul­ko­mail­le.

  Sii­nä kaik­ki!

  Mi­tä­pä sit­ten, kun 200 val­ti­on joh­ta­jat esi­kun­ti­neen ja ge­neet­ti­si­ne ja ai­toa ih­mis­ro­tua ole­vi­ne ge­neet­ti­si­ne pe­ril­li­si­neen ovat yh­tä ai­kaa ha­ke­mas­sa näi­tä tur­va­ta­kui­ta NA­TO:lta:
  – Ei mi­tään!
  – Ja pas­kat heis­tä!

  Myös val­ti­oil­le an­net­tu­ja tur­va­ta­kui­ta on an­net­tu löy­sin pe­rus­tein:
  – Kaik­ki im­pe­riu­min val­taan alis­tu­vat ovat saa­neet tur­va­ta­kuun.

  Nyt tur­va­ta­kui­ta on löy­sin pe­rus­tein an­net­tu niin pal­jon, et­tä ei ole mi­tään re­aa­li­sia mah­dol­li­suuk­sia vas­ta­ta tuo­hon huu­toon, kos­ka
  – seu­raa­va so­ta ta­pah­tuu glo­baa­lil­la ta­sol­la.

  Glo­baa­li so­ta tar­koit­taa, et­tä voi­ma­va­ro­ja ei voi­da kes­kit­tää yh­teen koh­tee­seen, ei mi­hin­kään.
  – Jos Ve­nä­jää vas­taan läh­de­tään Uk­rai­nan kaut­ta, on seu­rauk­se­na, et­tä Kii­na ot­taa Tai­wa­nin;
  – jos sil­loin läh­de­tään Tai­wa­nil­le, Ve­nä­jä ete­nee Sak­san ra­jal­le ja Kii­na ete­nee Ja­pa­niin.
  – Jne.

  Täs­tä pu­heen­vuo­ros­ta on jä­tet­ty ko­ko­naan pois kuin­ka Hor­net hä­vit­tä­jil­lä pom­mi­te­taan Mur­mansk tuu­san nuus­kak­si ja ko­ro­nan vas­tus­ta­jis­ta, vi­ha­pu­hu­jis­ta ja op­po­si­ti­on kan­nat­ta­jis­ta koo­tul­la jal­ka­vä­en nos­to­jou­koil­la ote­taan Pie­ta­ri hal­tuun,
  – kos­ka se on suu­ri so­ta­sa­lai­suus.

  Jos hyök­käys Pie­ta­riin ei sat­tu­mal­ta on­nis­tui­si­kaan, niin ei­hän sii­nä toi­saal­ta mi­tään me­ne­tet­täi­si­kään.

  Jo­ko täl­lä ju­lis­tuk­sel­la pää­see De­Wit-yk­kö­nen -hal­li­tuk­sen ul­ko­mi­nis­te­rik­si?
  – vai pi­tää­kö vie­lä oi­kein kar­tal­ta näyt­tää mis­sä se Suur-Suo­men ra­ja me­nee?
  – Kan­san suus­sa De­Wit-yk­könen on saa­nut ni­men «rek­ka­hal­li­tus».

  1. Eikös hesalaisille riitä leikkialueeksi kehäkolmosen sisäpuoli?
   ? Jos Pietariin haluat, niin normaalit matkustuskäytännöt. Normi-ihmiselle riittää koti-työ- kauppa kolminaisuus.

 4. Työ­vä­en toi­meen­pa­ne­va ko­mi­tea

  Toi­meen­pa­ne­va ko­mi­tea – Ul­ko­val­to­jen kan­sa­lai­sil­le – 1918

  Suo­mes­sa on työ­tä­te­ke­vän kan­san ol­lut pak­ko nous­ta ku­mo­amaan taan­tu­muk­sel­li­nen hal­li­tus, jo­ka al­koi ve­ri­sen kan­sa­lais­so­dan.

  Tä­tä val­lan­ku­mous­tais­te­lua käy­tä­es­sä ke­ho­te­taan ul­ko­val­to­jen kan­sa­lai­sia, voi­dak­seen hank­kia kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den heil­le an­ta­maa tur­vaa, py­sy­mään eh­dot­to­mas­ti eros­sa kai­kis­ta vi­ha­mie­li­syyk­sis­tä, se­kä mi­kä­li mah­dol­lis­ta, mer­kit­se­mään asun­ton­sa kan­so­jen­sa li­puil­la se­kä oviin pan­nuil­la tie­do­nan­noil­la.

  Hei­dän on myös, ku­ten kaik­kien mui­den­kin rau­hal­lis­ten kan­sa­lais­ten, kar­tet­ta­va sel­lai­sia alu­ei­ta, joil­la tais­te­lua käy­dään.

  Työ­vä­en Toi­meen­pa­ne­va
  Ko­mi­tea

  Täs­sä ku­vas­sa So­si­ali­de­mok­raa­tit mars­si­vat ul­ko­mais­ta hal­lin­toa vas­taan:

  https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/891634?page=4

  Jus­si Rai­lo oli Hel­sin­gin Työ­vä­en Toi­meen­pa­ne­van Ko­mi­te­an sih­tee­ri.

  https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/891634?page=7

  1. 🇫🇮”Voimaa ja yksimielisyyttä nyt kysytään! Suuria uhrauksia ja uupumattomuutta! Niistä riippuu nyt Suomen työväenluokan voitto.”

 5. 2.2.2022 "jokaisen epäileminen on luultavasti vain painostuskeino saada syyttömät nimeämään syyllinen" sanoo:

  https://www.partisaani.com/news/replacement/2022/02/02/vantaan-vankilan-pedofiilin-murha-vangittujen-nimet-kertovat-vankiloiden-monikulttuurisesta-arjesta/

  ”Vangittuina murhasta epäiltynä ovat: Ho Son Tung, s. 21.01.1980, Kahye Ayanli Ali, s. 19.05.1980, Muye Abshir Diini, s. 01.01.2003, Pyynönen Perttu Oskari, s. 11.06.1998, So Jacob Mari, s. 20.09.1988.”

  https://yle.fi/uutiset/3-12290608

  27.1.2022 ”Poliisin tutkinnassa ei voitu osoittaa, kenen isku johti nuoren miehen kuolemaan. Siksi tapaus ei edennyt syyttäjälle kuolemantuottamuksena.”

Comments are closed.