Marco de Wit 20 helmikuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laiton Lehti on kertonut kuinka vapausliikkeessä on mukana monia numerologeja, tms. numeropelaajia. Niinpä Convoy-vapauskulkueenkin Suomeen saapuminen tulkittiin numerologisesti.

 

Päivän folio: Onko 4.2.2022 klo 18 pedon hetki 666?

 

 

Nyt Laiton Lehti on saanut noottia siitä miten se ei ole ottanut tarpeeksi vakavasti numerologiaa.

 

Hetkinen. Ei pidä paikkaansa. LL julkaisi esim. tämän jutun.

 

Hengen ja Tiedon Messu 2021: Salatieteet

 

 

Ei Laiton Lehti kiistä, etteikö valtaeliitti olisi innoissaan numerologiasta. Itse asiassa tiedustelupalvelut ovat aina käyttäneet erikoisia numeroyhdistelmiä. Paras esimerkki tietysti Kennedyn salamurha 11.22. Siis amerikkalaisella tyylillä 22 marraskuuta. Lähellä muuten oli, että lukuyhdistelmä olisi ollut 11.22.11 eli klo 11, mutta eivät tietysti voineet täysin kontrolloida presidentin aikataulua.

 

Ideana on siis löytää sellainen aika, jonka KAIKKI salaliittolaiset varmasti muistavat ja näin pystyvät koordinoimaan toimintaansa toisistaan riippumatta. Tämä nähtiin myös 11 syyskuuta, joka amerikkalaisittain merkitään 911 eli yleinen hälytysnumero.

 

Tuskin myöskään on sattuma, että juutalaisten kabbala-salatiede pyörii nimenomaan numerologian ympärillä. Niinpä Mossad nimenomaan halusi 911-ajan.

 

9/11 terrori-isku oli Israelin operaatio! Sionistipersut pimittää?

 

 

Nyt netissä kiertää jälleen uusi numerologinen ennustus:

 

Ko­ro­na­ty­ran­ni­an hal­li­tus­kau­den kol­mas vuo­si on al­ka­nut.

Tä­nään on ku­lu­nut ta­san kak­si vuot­ta sii­tä, kun ko­ro­na­ty­ran­nia as­tui val­taan.
– Val­lan ot­ta­nut ra­ha­eliit­ti il­moit­ti vi­ruk­ses­ta 20.01.2020.
– Sii­tä al­koi ko­ro­nan hal­li­tus­kau­si Län­nen im­pe­riu­mis­sa.

So­ta al­kaa kah­den vii­kon pääs­tä.
– Bul­ga­ri­alai­nen en­nus­ta­ja ja nä­ki­jä «Ba­ba Van­ga» (1911 – 1996) sai sel­ke­än näyn suu­res­ta ta­pah­tu­mas­ta, jo­ka al­kaa
02.02.2022 kel­lo 02:22. Oli­si­ko­han sit­ten Bul­ga­ri­an ai­kaa.

 

No, tuo päivähän on mennyt jo ohi. Vai oliko se 20.02.2022 klo 20:02. Näitä variaatioitahan riittää. Kohta nähdään pitääkö jälkimmäinen ennustus paikkaansa.

 

Eipä silti. Sinänsä voi hyvinkin olla, että koronahuijauksen avainpäivät on valittu numerologisesti. Niinpä numerologia todellakin kannattaa. Siis ainakin valtaeliitin toiminnan ennustamisesssa!

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

21 thoughts on “Maailmanloppu 20.02.2022?

 1. 420 on hyvin tärkeä luku, koska 20 huhtikuuta on pyhän Adolf Hitlerin syntymäpäivä! Tavallisilla kansalaisilla on silloin tapana laittaa hakaristilippu salkoon. Ruotsissa saattaa nähdä monia kymmeniä hakaristilippuja lipputangoissa!

  Valitettavasti hipit ovat yrittäneet anastaa itsellensä tätä maagista numerosarjaa väittäen, että sillä on jotain tekemistä kannabiksen kanssa, jota hipit jostain syystä käyttävät!

  Hävetkää hipit! 420 kuuluu Hitlerille!

  1. Ei tavalliset ihmiset hakaristilippua salkoon hinaa, ainut lippu, jonka minä salkoon nostan on Suomen lippu. Ne, jotka hakaristin Suomessa salkoon nostaisi, ovat isänmaa pettureita ja veren veljien whiteboy hihhuleita. Sinä olet huumorimiehiä: pyhä adolf. Ei tuohon nimeen kannata tuhlata isoa alkukirjainta.

   1. Jussiboy eittajua oikeasta huumorista mitään. Ainoa mikä hänen mielestä on hauskaa on köyhien ja sairaiden pilkkaaminen äidin helmojen suojista.

    1. Eli teidän pilkkaaminen? Kieltämättä teidän kanssa on mukava väitellä. Vastus on jotain ameeban ja aasin välimaastoa.

     1. Sinun mielestä on ok pilkata ns. alempana olevia. Olet mielisairas. Sinäkin tipahdat jalustalta vaikka et sinä ikinä tajua. Tyypillinen onnekas narsisti. Oksennan sinun lakerikengillesi ja autosi konepellille vahingossa. Vatasahappo tekee gutaa maalipinnalle, mutta minkäs sille mahtaa. Köyhät nauraa sitten.

  1. Ei kiinnosta korona kisat joissa katsomot on tyhjiä ja osa joukkueista pelasi naamavaipat naamalla. Kukaan ei ole tuominnut Kiinaa koronasta mutta Sanna Marin tuomitsi Venäjän jostain Ukrainan sodasta (jota ei ole) ja uhkasi talouspakotteilla. Ketään ei oikeasti kiinnosta urheilu kun on kyse elämästä ja kuolemasta eli koronarajoitukset pois ja perssa sale pois ja sanna marin pois ja rajat kiinni.

 2. Hengen ja tiedon messut – ja Milad Jaffa luennoimassa? Menisin ihan rehellisesti aivan mihin tahansa muualle; vaikka kuuntelemaan Emma Karin, Anna Kontulan ja Iiris Suomelan yhteisluentoa siitä kuinka neekerit ovat tarpeellisia Suomelle.

 3. Astronomisesti sattuu aika harvinainen tapahtuma. Ainakin näin ihmisikää verraten sillä kyseistä tapahtumaa ei koe kovinkaan moni sukupolvi kerrallansa. Nimittäin planeettamme Pluton kierto tulee tehdyksi täyden kierroksen 22.2.2022 meistä katsoen. Kierros alkoi kesäkuun 4. 1776. Ja mitä ”isoa” silloin tapahtui? Esimerkiksi illuminaatti perustettiin, tosin virallinen aika ko. ”yhdistyksen” perustamisesta oli 1.5.1776. Mutta veikkaanpa, kun lähden tutkimaan tarkemmin saattaa löytyä vieläkin erikoisempia jutskia.

 4. > Lä­hel­lä muu­ten oli, et­tä lu­kuyh­dis­tel­mä
  > oli­si ol­lut 11.22.11 eli klo 11

  Mi­tä tar­koit­taa nu­me­royh­dis­tel­mä 543210?

  – Kiel­to­la­ki päät­tyi Suo­mes­sa 5.4.32 kel­lo 10, sil­loin Al­ko­ho­li­lii­ke Oy ava­si myy­mä­löi­den­sä ovet.

  Al­ko­ho­li­lii­ke Oy on eng­lan­nik­si
  – Al­co­hol I Li­ke – Oh’Why!

  1. Peran pitää paeta itää, niin saa enemmän elinaikaa, saa tehä mitä huvittaa kun ensin katsoo että länsi päässä alkaa lopun alku, perskuta jos se keskeytyy ja oot jossain pingopongo vankilassa lopun ikäs pera kipiänä.

 5. > ai­ka, jon­ka KAIK­KI sa­la­liit­to­lai­set
  > var­mas­ti muis­ta­vat

  Glo­baa­lis­sa sa­la­lii­tos­sa, jo­ka käyt­tää hy­väk­seen mil­joo­nia toi­mi­joi­ta (ai­na ään­ten vää­ren­tä­jiin ja -las­ki­joi­hin as­ti), ei lo­pul­ta­kaan mi­kään py­sy sa­las­sa. «Si­sä­pii­ri» on lii­an suu­ri.
  – Sik­si KAIK­KI suun­ni­tel­mat jul­kais­taan etu­kä­teen eri­tyi­sil­lä sa­la­liit­to­te­oria-si­vus­toil­la.
  – Si­vus­tot myös tie­dot­ta­vat me­di­al­le, mi­tä ei saa jul­kais­ta.

  Glo­baa­lit as­kel­mer­kit jul­kai­see m.m. Jim Sto­ne.
  – Ai­van sa­moin kuin Jim Sto­ne, myös Lai­ton­Leh­ti toi­mii «tu­le­vai­suu­den muok­kaa­ja­na» si­ten, et­tä tääl­lä jul­kais­tut ju­tut an­ta­vat glo­ba­lis­teil­le ja su­va­keil­le uut­ta vet­tä myl­lyyn: aja­tuk­sia, joi­ta he ei­vät mi­ten­kään oli­si voi­neet it­se kek­siä — ja al­ka­vat sit­ten le­vit­tää näi­tä uu­sia toi­min­ta­mal­le­ja.

  Kir­jai­li­jan, ny­ky­ään net­ti­jul­kai­si­jan, yh­teis­kun­nal­li­nen roo­li on tu­le­vai­suu­den luo­mi­nen. Konk­reet­ti­set vai­heet ovat
  1)    Kir­jai­li­jan uto­pia saa­vut­taa mer­kit­tä­vän lu­ki­ja­kun­nan nuo­ri­son kes­kuu­des­sa.
  2)    Riit­tä­vä mää­rä nuo­ris­ta lu­ki­jois­ta in­nos­tuu ai­hees­ta ja sii­tä tu­lee heil­le elä­män­teh­tä­vä. (Huo­maa elä­män­teh­tä­vä ja mo­raa­li ovat täy­sin eri asi­oi­ta.)
  3)    Ai­kui­sek­si var­tut­tu­aan nä­mä nuo­ret sit­ten mie­li­puo­li­sel­la in­nol­la al­ka­vat to­teut­taa si­säis­tä­mään­sä tu­le­vai­suut­ta, ku­kin sii­nä roo­lis­sa, jo­ka on hei­dän koh­dal­leen sat­tu­nut. — On huo­mat­ta­va et­tä lu­ki­joi­den mää­rän pi­tää ylit­tää «kriit­ti­nen kyn­nys», et­tä mil­joo­nat kan­sa­lai­set lo­pul­ta­kin al­ka­vat pan­na si­tä toi­meen.

  Kaik­kein vaa­ral­li­sin ti­lan­ne syn­tyy, jos tu­le­vai­suut­ta ale­taan ra­ken­ta­maan val­ti­on ra­hoil­la. Sil­loin kan­sal­ta pois­tuu mah­dol­li­suus omil­la va­lin­noil­la vai­kut­taa sii­hen, mil­lais­ta tu­le­vai­suut­ta ol­laan luo­mas­sa seu­raa­van su­ku­pol­veen elet­tä­väk­si, hei­dän omil­le lap­sil­leen. Esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa
  – Adolf Hit­ler ja
  – glo­ba­lis­tit.

  Täl­lai­sia kir­jai­li­joi­den luo­mia uto­pi­oi­ta ovat
  – Su­kel­lus­ve­neel­lä maa­pal­lon ym­pä­ri,
  – 1984,
  – Tаistеlu­ni se­kä – Al­dous Hux­ley 1958 – Suo­mek­si teks­ti­tet­ty vi­deo.

  Isol­la or­ga­ni­saa­ti­ol­la on on­gel­ma­na älyn puu­te, sa­moin kuin val­ti­ol­la­kin.
  – Mi­tä hie­noim­mat aja­tuk­set ja suun­ni­tel­mat pi­tää vie­dä to­teu­tuk­sen as­teel­le älyl­li­ses­ti hei­koim­man len­kin mu­kaan.
  – Alim­man ta­son vir­ka­mie­hil­le an­net­ta­vien mää­räys­ten on ol­ta­va niin yk­sin­ker­tai­sia ja sel­kei­tä, et­tä hie­noin­kin suun­ni­tel­ma on lä­peen­sä mä­tä sii­nä vai­hees­sa, kun si­tä pan­naan täy­tän­töön.

  Niin­pä isos­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa äly on pak­ko kor­va­ta us­kol­la: us­kon­nol­la ja sak­ra­men­teil­la, jot­ta «oi­ke­at ih­mi­set» saa­daan ero­tet­tua vää­ris­tä. — Kun val­ta on pie­nel­lä vä­hem­mis­töl­lä, on ole­mas­sa suu­ri vaa­ra, et­tä jouk­koon so­lut­tau­tuu kan­san, suu­ren enem­mis­tön, edus­ta­jia. Täl­lai­nen us­kon­to on esi­mer­kik­si glo­ba­lis­mi.
  – Agen­da 2030 on us­kon­tun­nus­tus,
  – val­ta­me­dia on kirk­ko (Prav­da), jos­ta kan­sa­lai­set käy­vät lu­ke­mas­sa joh­ta­jan aja­tuk­sia ja
  – ro­ko­te on eh­tool­li­nen, jol­la jul­ki­ses­ti saa­daan syn­nit, mu­kaan lu­et­tu­na mur­ha, an­teek­si. — To­sius­ko­vais­ten on käy­tä­vä eh­tool­li­sel­la ai­na muu­ta­man kuu­kau­den vä­lein.

 6. Heikki A. Totta, globalismi on uskonto, kultti ja lahko. Uskontunnustus, kirkko ja ehtoollinen on kuten mainitsit.

  Kuinka monen äly ei vaan riitä ymmärtämään sitä koskaan, sitä en tajua. Selviä tosiasioita ei vaan tunnusteta ja totuuden puhujat leimataan foliohatuiksi.

Vastaa käyttäjälle Jyri Äkäslompolo Peruuta vastaus

Your email address will not be published. Required fields are marked*