22 thoughts on “Päivän kuva

 1. Vuon­na 2017 Vla­di­mir Zhi­ri­novs­ky sa­noi pu­hees­saan is­kun Uk­rai­naan ta­pah­tu­van 22.02.2022 kel­lo 04:00.

  Uk­rai­ne na­val ba­se drew Pu­tin’s wrath, then Rus­si­an fi­re

  Tä­män pu­heen hän pi­ti Duu­mas­sa Elo­kuus­sa 2017.

  Vä­hän en­nen hyök­käys­tä Zhi­ri­novs­ki sai­ras­tui ko­ro­naan ja kuo­li
  – ei­kä pääs­syt nä­ke­mään sa­no­jen­sa to­teu­tu­mis­ta.
  – Tie­si­kö Zhi­ri­novs­ki lii­kaa?

  Tois­tuu­ko täs­sä glo­baa­lin val­ta­elii­tin ku­vio, jon­ka mu­kaan tu­le­vat hyök­käyk­set jul­kais­taan etu­kä­teen jot­ta ne myö­hem­min, asi­oi­den kui­ten­kin en­nen pit­kää pal­jas­tu­es­sa, voi­daan sit­ten lei­ma­ta sa­la­liit­to­te­ori­oik­si.

   1. Ei, Zhirinovsky ei ole kuollut. Se oli kyllä vielä reilu viikko sitten henkihieverissä kun oli ottanut kahdeksan koronapiikkiä. Mutta että hengissä se on. Venäläiset sanoi että ei Putin anna sen kuolla, kenen kanssa se sitten väittelisi kun kukaan muu ei uskalla sanoa vastaan.

 2. The Peoples Convoy

  – The People’s Convoy

  – Saattue alkoi rukouksella ja lupauksella protestoida rauhanomaisesti, vaikka media väitti näiden ihmisten olevan (uusi kuuma lause) Natsisympatisteja, Nazi sympathizers. Sen sijaan saattue koostuu ihmisistä sukupuoleen, rotuun, uskontoon, ikään tai luokka-asemaan katsomatta.

  Saattue muistuttaa vaaleilla valittuja virkamiehiämme:
  – «te työskentelette meille.»
  – Me maksamme teidän palkkanne

  1. Muodollisesti WHO:n taakse naamioitunut maailmanhallitus on tilannut jo passit alamaiselle kansalle.

   WHO taps T-Systems to build a global Covid vaccine app
   – https://archive.today/TW4Ck

   WHO tulee määräämään passit pakolliseksi.
   – Suoraan ohi (vanhentuneiden) kansallisten hallitusten.

   Teksti sanoo:
   – rokotusten validointi
   – Maat selviävät pandemiasta siis vain yhdessä
   – rakentavat luottamusta
   – osana tulevia rokotuskampanjoita ja kotirekisteröintejä
   – T-Systemsin toimitusjohtaja Adel Al-Saleh selitti: Coronalla on ote maailmasta
   – Digitalisaatio pitää maailman käynnissä
   – Kaikki ohjelmakoodit ovat sikäläisen asiantuntijayhteisön katsottavissa — Siis EIVÄT ole avoimen koodin takana — Voiko toisinajattelija koskaan olla asiantuntija?
   – yhdyskäytävä noudattaa Euroopan unionin tiukkaa tietosuojalakia — Googlen ostama lainsäädäntö
   – European Federation Gateway Servicen (EFGS)
   – sovellus on yksi maailman menestyneimmistä jäljityssovelluksista

 3. Uk­rai­na on ko­ko «de­mok­raat­ti­sen maa­il­man» etu­rin­ta­ma tais­te­lus­sa uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen, NWO, puo­les­ta.

  Uk­rai­ni­an par­li­ament mem­ber: ‘We are pro­ving eve­ry­bo­dy wrong’

  Vi­de­ol­la Uk­rai­nan par­la­men­tin jä­sen sa­noo
  – Em­me tais­te­le vain Uk­rai­nan puo­les­ta, vaan tä­män uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen puo­les­ta de­mok­raat­ti­sil­le mail­le.
  – Klaus Sch­wab on il­moit­ta­nut täy­des­tä so­li­daa­ri­suu­des­ta Uk­rai­nal­le.

  Tä­mä me­neil­lään ole­va kol­mas maa­il­man­so­ta rat­kai­see maa­il­man hal­lit­si­jan seu­raa­vak­si 80+ vuo­dek­si.
  – Omat pe­li­merk­ki­ni si­joi­tan Kii­naan.

  P.S.
  Ke­ho­ta lap­si­asi ja las­ten­lap­sia opis­ke­le­maan kii­naa, jot­ta me­nes­tyi­si­vät ja kau­an eläi­si­vät uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen alai­suu­des­sa.
  – Jos he ha­lu­avat si­tä maa­il­man­jär­jes­tys­tä kut­sua de­mok­ra­ti­ak­si, se on hei­dän asi­an­sa.

   1. Joo. Eli kehittivät biologista täsmäasetta, joka kohdistuisi pelkästään kaukasoideihin eli valkoihoisiin ja osaisi erottaa DNA perusteella venäläisen ukrainalaisesta. Lisäksi pysyvää ihmisen DNA:n muokkausta lisäämällä ylimääräisiä kromosomeja ja levittämällä geenimuokkaus rokotteen tai tartuntataudin avulla. Orjabottien rakennushommia siis. Orwellkaan ei tällaista osannut kuvitella.
    Jenkkien DARPA ja CIA toimivat tällä sapluunalla kaikissa infiltroimissaan maissa, joten yhden himmelin kun purkaa, kaksi uutta nousee muualle. Jenkeillä oli samanlainen labra myös Kazakstanissa, jonka toiminnan luonne paljastui tammikuun 2022 mellakoiden yhteydessä, kun miekkaroitsijat valtasivat laboratorion tilat. Todennäköistä, että muissa entisissä neuvostomaissa samanlaisia labroja. Gates-säätiön rahoittama Rokotetutkimuskeskus Suomessa ei tälle toiminnalle paljon häviä.
    Rudy Giulianille v. 2019 puhuneiden ukrainalaisten pilliinpuhaltajien mukaan Venäjä on näistä touhuista Ukrainassa ollut tietoinen 15 vuotta, mutta FSB on ottanut Ukrainan SBU:n kanssa yhdessä lahjuksia amerikkalaisilta ja antanut asian olla.
    Niin kauan kuin FSB:n johtoa ei hirtetä, tämä meneillään oleva Ukrainan ”puhdistus” on pelkkää kosmetiikkaa ja teatteria.

    1. No huhhuh.. Heti vaalit pystyyn ja Marco presidentiksi. Tommoisen on loputtava heti! Aimosta pääministeri!

    2. Ei saa unohtaa että me olemme DNA-perimältämme hyvin samankaltaisia venäläisten kanssa. Kummallakin on slaavilaiset DNA:t. Eli, meidät tapettaisiin samalla kertaa.

     Olen miljoona kertaa sanonut ettei niitä juutalasiomisteisen firman DNA-tikkuja saa lähettää ”Esi isien etsimiseen”. Niitä ei käytetä kuin meidän tappamiseen.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*