Free speech 9 maaliskuun, 2022

 

Suomessa monet ovat niin naiveja, etteivät edes tiedä mikä on myyrä. Aloitetaan siis sanakirjatasolta:

 

Myyrä = henkilö, joka soluttautumalla pyrkii estämään organisaation menestyksen eli pyrkii sisältäpäin estämään sen tavoitteiden toteutumisen.

 

 

Mistä tunnistaa puoluemyyrän?

 

Yksinkertaista: Osaa vaalimatematiikkaa, mutta vastustaa vaaliliittoa.

 

 

Näin helppoa se puoluemyyrien tunnistaminen on, mutta se synnyttää yhden suuren kysymyksen: Mikseivät Suomen kansallis- ja vapausmieliset ole toisen maailmansodan jälkeen KOSKAAN tosissaan yrittäneet luoda laajaa vaaliliittoa?

 

Yksinkertaista: Sellainen vaaliliitto oikeasti uhkaisi suurpuolueita, joten Supo on estänyt vaaliliitot soluttamalla kansallismielisen kentän täyteen joko myyriä tai vaalimatematiikasta vähät välittäviä idiootteja ja egoisteja. Soluttaminen voi tapahtua joko suorilla agenteilla tai sitten esim. polpo kampittaa järkevimpiä laskutaitoisia ihmisiä. Tällöin kentälle jäävät vain myyrät ja vaalimatematiikasta tuon taivaallista tietämättömät.

 

 

Nyt on kuitenkin tapahtumassa jotain historiallista. Ossi Tiihonen on luomassa suurta vaaliliittoa.

 

 

Ossi Tiihonen perustaa uuden Vapauden Liitto -puolueen! Suuri vaaliliitto vihdoin tulossa?

 

 

Niinpä vaaliliittomeemi on nyt leviämässä kuin kulovalkea. Tästä huolimatta on kuitenkin vielä monia vaalimatemaattisesti tietämättömiä henkilöitä, joten varmuuden vuoksi tässä pari palikkatason faktaa.

 

Vertailuluvut

Ensimmäinen fakta on tärkein ja tavallisille ihmisille vaikein ymmärtää eli vaalimatemaattiset vertailuluvut. Tässä Wikipedian selitys:

 

Eduskuntavaalien vaalitapa on henkilö- ja listavaalin yhdistelmä, jossa äänestetään vaaliliittojen vaalipiireittäin asettamia ehdokkaita. Samaan vaaliliittoon kuuluvat yleensä tietyn puolueen ehdokkaat, mutta myös eri puolueet voivat sopia, että muodostavat yhteisen vaaliliiton. Vaaliliitot saavat äänimääräänsä vastaavan suhteellisen osuuden vaalipiirissä jaettavista paikoista. Ehdokaslistojen sisäinen järjestys määräytyy ehdokkaiden saamien henkilökohtaisten äänien mukaan.

Ääntenlaskennassa noudatetaan d’Hondtin menetelmää. Ehdokkaat saavat vertailuluvut, jotka lasketaan jakamalla vaaliliiton kokonaisäänimäärä järjestysluvulla, joka osoittaa kuinka monenneksi eniten ääniä kukin ehdokas sai saman vaaliliiton ehdokkaista. Valituiksi tulevat ne ehdokkaat, joiden näin lasketut vertailuluvut ovat suurimmat.

 

Nyt se vaan on niin, että hyvin suuri osa suomalaisista on niin yksinkertaisia, ettei niiden ÄO riitä tuon selostuksen ymmärtämiseen ilman tukiopetusta. Ja vaikka riittäisikin, niin eivät jaksa keskittyä tarpeeksi pitkäksi aikaa. Sama juttu kansallismielisessä kentässä.

 

Selitetään siis simppelisti: Eduskuntaan ei käytännössä kukaan pääse omilla äänillään, vaan omilla JA muiden saman ehdokaslistan/puolueen/vaaliliiton ehdokkaiden äänillä. Kaiken kukkuraksi se sisään pääsemiseksi tarvittava äänimäärä vaihtelee. Tilanteesta riippuen joku pääsee sisälle jo 3000 äänellä (esim. 1500 omaa ääntä ja 1500 puoluekaverien ääniä), kun taas toinen pääsee sisälle vasta 6000 äänellä (esim. 2000 omaa ääntä ja 4000 puoluekaverien ääniä).

 

Juuri tämän takia suurilla puolueilla on valtava etu, koska niillä riittää ehdokkaita. Vaikka pienpuolueella olisi muutama hyvä ehdokas, niin ei se hyödytä mitään, koska listan yhteinen äänimäärä ei kuitenkaan riitä.

 

Onneksi on mahdollista luoda vaaliliitto:

 

1. Täydet listat

Käytännössä kaikkein tärkeintä on varmistaa, että niitä saman ehdokaslistan kavereita on siis mahdollisimman paljon. Eli ehdokaslistojen on oltava TÄYNNÄ ehdokkaita. Nollaehdokkaitahan ei oikeasti ole olemassa, vaan jokainen ehdokas saa halutessaan kerättyä jonkin verran ääniä, jotka sitten menevät yhteiseen pottiin hyödyttämään paremmin menestyviä vaaliliittokavereita.

Tämän takia pienpuolueiden kannattaa luoda vaaliliitto, jolloin niillä on yhteinen TÄYSI lista ja niiden kaikkien äänet menevät samaan pussiin. Äänet sitten saa ne, jotka vaaliliitossa ovat saaneet eniten ääniä.

 

2. Hyviä ehdokkaita

Pelkkä ehdokasmäärä ei riitä, vaan ehdokkaiden pitää olla myös hyviä eli kykeneviä saamaan paljon ääniä. Tässäkin vaaliliitto auttaa, koska jokaisessa puolueessa on muutamia olemassolevia tai nousevia tähtiä. Näin voidaan tähdet ikäänkuin tuoda yhteen samaan listaan. Tämän päälle sitten vielä paljon ns. keskitason puurtajia, jotka saavat suht hyvin ääniä eli auttavat ainakin ne tähdet läpi.

Vaaliliitossa on myös se hyvä puoli, että kaikki ETSIVÄT hyviä ehdokkaita. Tämä on vaaliliitossa paljon helpompaa, koska näin voidaan lähestyä hyvinkin erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi kristalli voi lähestyä henkilöä, jota VKK ei huomaisi tai voisi lähestyä ja päinvastoin.

 

3. Monipuolisuus

Vaaliliitto pystyy tuomaan yhteen hyvinkin erilaisia puolueita ja ehdokkaita. Tämä on selvästi hyöty tavallisiin puolueisiin verrattuna, joilla on rajattu kohderyhmä. Vaaliliitto on erityisen hyödyllinen vapaushenkisille ehdokkaille, koska vapaushan sallii monenlaisia maailmankatsomuksia ja elämäntapoja.

Vaaliliitto mahdollistaa myös yhteistyön puolueiden kanssa, joilla on hyvin erilainen maine. Esimerkiksi VKK on saanut sekä Convoy-vihamielisen että putinistisen maineen, jonka takia moni saattaa kieltäytyä äänestämästä VKK:n ehdokkaita. Toisaalta tällainen henkilö voisi silti mielellään äänestää Vapauden Liittoa, jonka johtama Ossi Tiihonen on tunnettu anti-putinisti.

Samoin esimerkiksi VKK:lla on kova maine, kun taas Kristallipuolueella on pehmeä henkisempi maine. Niinpä joku sairaanhoitaja voisi äänestää Kristalleja, mutta ei VKK:ta. Puolueet voisivat kuitenkin olla samassa vaaliliitossa, koska molemmat vastustavat pakkorokotuksia ja poliisivaltiota.

Toki pitää silti olla varovainen, etteivät puolueet ole liian monessa asiassa erilaisia. Tämän vuoksi kommunisteja ei kannata ottaa vaaliliittoon, koska moni vapausmielinen äänestäjä voisi pelätä äänensä menevän kommunistille.

 

4. Tekninen vaaliliitto

Vaaliliitto on myös hyvä siinä mielessä, että se voi olla tekninen. Osa vaaliliittolaisista saattaa olla niin kaukana toisistaan tai niissä on toisiaan inhoavia ihmisiä, että mikään yhteistyö ei tule kysymykseen. Tällöinkin voi silti olla tekninen vaaliliitto, jossa äänet menevät yhteen pottiin, vaikka mitään muuta yhteistyötä ei olisikaan.

Tekninen vaaliliitto lisää myös kilpailua siinä mielessä, että jotkut tietyt vihamiehet kampanjoivat kaksi kertaa enemmän vaaliliiton puolesta, koska haluavat napata vihamiehensä saamat äänet. Vaaliliitto tekee siis ihmeen eli muuttaa riitelijät yhteistyökumppaneiksi!

 

5. Täysi vaaliliitto

Vaaliliiton jäsenet tai osa niistä voi järjestää yhteisiä tapahtumia ja mielenosoituksia. Kustannukset pienenvät ja lisäksi yleisömäärä lisääntyy. Kaikki hyötyvät. Kaikki tai osa vaaliliittolaisista voi myös hankkia yhteistä vaalimateriaalia tai muuten auttaa toisiaan vaalikampanjan käytännön järjestelyissä. Tämä on tärkeää varsinkin kadunvarsimainosten sijoittelussa ja poistamisessa.

 

6. Supervaaliliitto

Vaaliliitto voi sopia ottavansa listoilleen myös sitoutumattomia, jolloin syntyy eräänlainen supervaaliliitto. Näin saadaan vieläkin enemmän hyviä ehdokkaita. Tällöin on myös mahdollista antaa ehdokaskiintiöitä rekisteröimättömille puolueille, järjestöille ja monenlaisille aktivistiryhmille puolueiden tavoin. Tämä mahdollistaa KOKO vapausmielisen kentän saamisen vaaliliiton taakse kampanjoimaan ja äänestämään.

 

7. Positiivinen kilpailu

Vaaliliitossa kaikkien äänet menevät yhteen pottiin, jonka sitten saavat eniten ääniä saaneet. Tämä synnyttää vaaliliiton sisällä rauhan ilmapiirin, koska toista haukkumalla tai kampittamalla menettää itsekin toisen ääniä. Lisäksi syntyy valtava positiivinen kilpailu, kun jokainen haluaa kampanjoida mahdollisimman hyvin saadakseen paljon henkilökohtaisia ääniä ja sitten sen päälle myös listakaverien äänet! Varsinkin vaaliliiton tähdet sijoittavat paljon aikaa ja rahaa kampanjaansa, koska heillä on realistiset mahdollisuudet saada myös toisten tähtien äänet ja näin päästä läpi!

 

 

Tässä on vasta osa vaaliliiton monista hyödyistä. Niinpä ehdottomasti myös yksittäisten ehdokkaiden ja heidän muodostamien laajempien valitsijayhdistysten kannattaisi tehdä vaaliliittoja puolueiden kanssa. Näin pienpuolueet voisivat mobilisoida valtavan määrän tavallisia kansalaisia.

 

Asiassa on vain yksi mutta: Valitsijayhdistysten ja puolueiden väliset vaaliliitot on kielletty! Tämän takia 2019 vaaleissa valitsijayhdistysten liitto Reformi ei voinut tehdä vaaliliittoja puolueiden kanssa. Näin sillä ei ollut mitään uskottavuutta ja suurin osa sen ehdokkaista loikkasi puolueisiin eikä se lopulta saanut juuri yhtään ääniä.

 

Miksi valitsijayhdistysten ja puolueiden vaaliliitot ovat kiellettyjä? Kukaan ei tiedä. Se ei vaan käy. Ei varsinkaan, kun suurpuolueiden valta olisi silloin uhattuna.

 

 

Tämä herättää kuitenkin uuden kysymyksen: Miksi sitten puolueiden väliset vaaliliitot ovat sallittu, jos nekin uhkaavat suurpuolueiden valtaa?

 

Yksinkertaista:  Suomea hallitsevaa ruotsinkielistä pääomaa edustava RKP on saanut vaaliliiton kieltoyritykset torpattua! RKP on sen verran pieni puolue, että se tarvitsee vaaliliittoja. Esimerkiksi Tampereella on niin vähän ruotsinkielisiä, ettei RKP:n ehdokas voisi ikinä päästä läpi. Niinpä sillä on vaaliliitto kokoomuksen kanssa ja näin sen ehdokas pääsee usein läpi kunnanvaltuustoon. Samalla tavalla RKP tekee vaaliliittoja myös eduskuntavaaleissa.

 

Samasta syystä Suomeen ei ole saatu asetettu 5 % äänikynnystä eduskuntaan. RKP heiluu koko ajan 5% ympärillä ja ruotsinkieliset kuolevat kovaa vauhtia sukupuuttoon. Niinpä RKP ei tule myöskään hyväksymään korkeita äänikynnyksiä.

 

Tuplakiitos RKP!

 

 

Tosin voi hyvin olla, että jos Tiihonen saa suuren vaaliliiton aikaiseksi, niin suurpuolueet alkaavat kiireellä rustaamaan vaaliliitot kieltävää lakia tai nostamaan äänikynnyksiä. Onneksi Tiihosella on sitten tukenaan Suomen rikkain puolue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 thoughts on “Vapausmielisen jytkyn resepti: Vaaliliitto + sitoutumattomat + (-RKP) + Tiihonen

 1. Silläkään ei ole mitään väliä, vaikka valitsijayhdistysten ja puolueiden vaaliliitot ei ole sallittuja, sillä ainahan valitsijayhdistys voi mennä mukaan sitoutumattomina jonkin puolueen listoille, jota lähinnä ovat ja jopa mainostaa siellä itseään vaalikampanjassa erillisenä ryhmänä. Se vaan vaatii puolueen, joka suostuu tälläiseen järjestelyyn ja on myös osa isoa puolueiden vaaliliittoa.

  1. Loistava pointti. Tuota yritin Reformin johtajalle James Hirvisaarelle selittää, mutta hän kieltäytyi yhteistyöstä johtamani SKE:n kanssa. Sitten hän kieltäytyi yhteistyöstä myös Väyrysen Tähtiliikkeen kanssa. Tämän takia moni reformilainen loikkasi SKE:een tai Janitskinin tavoin Väyrysen leiriin. (Eli tähtiliikkeeseen, joka kuitenkin kieltäytyi vaaliliitosta SKE:n kanssa).

   Tällöin jo ihmettelin Hirvisaaren toimintaa ja ihmetys vaan lisääntyi, kun hän Huuhtasen kanssa jatkuvasti selittivät Reformilla olevan hyvät mahdollisuudet vaalivoittoon. Ajattelin jo silloin, että Hirvisaari on joko supolainen tai elää täysin omassa maailmassaan.

   Sitten kun VKK syntyi, niin rukoilin Hirvisaarelta, että luo nyt sen suuren vaaliliiton eduskunnasta käsin. Hirvisaari ei tehnyt mitään asian eteen, vaikka oli VKK:N VAALIJOHTAJA!!!!!

 2. Kummasti aloin itsekin miettiä, että nyt varmaan kaikille muille tulee paniikki ja alkavat yhteistoimin, puolueista ja marinista ja suposta (koska tällainen vaaliliittopuuhastelu on varmasti ulkomailta ohjattua, ja siis Vääriltä ulkomailta) alkaen, aina jonnekin EU:hun ja Von der Leydeniin asti, kieltämään vaaliliittoja Suomessa. Turvallisuusuhkana tai ääriliikkeenä tai jotakin. RKP:lle voidaan kirjoittaa joku oma klausuuli, joka pelastaa sen :)

  Mielenkiintoinen paikka että lähteekö Ano aktiivisesti vastustamaan.

  1. ”Vaaliliitot sallittuja vain puolueille, joista on valittu vähintään yksi kansanedustaja eduskuntaan” ja näin on RKP pelastettu. Tätähän käytetään jo syrjimään VKK:takin kun siitä ei ole valittu ketään. Johonkin eduskuntapuolueiden yhteiseen kokoukseen on mm. päässyt mukaan vain eduskuntaan puolueistaan valittujen edustajat ja näin on VKK voitu jättää rannalle ja sama sitten vaslitenteissä, jossa VKK voidaan sysätä pienpuolutenttiin eikä sille mitata erikseen gallupkannatusta. Harkimon Liike nytilläkin oli näitä ongelmia, mutta sitten taas Siniset sai erilaista kohtelua. Muistaakseni ne oli mukana jopa suurten puolueiden tentissä ja gallupkannatusta niille ainakin mitattiin. Onko siinä sitten vedottu siihen että ovat hallituspuolue ja monta kansanedustajaa.

 3. Äänestäjiä on vakiintuneesti kusetettu joka vaaleiissa
  Kuka muistaa Soinin ”ei kreikkatukka.”

  Uskon että seuraava kusetus on ”sveitsin malli ja vastaavat.’

  Lupaillaan valtaa kansalle.

  Todellisuudessa uskon että ne vain lupäa sellaisia, kun pääsevät valtaan niin toteuttelevat vain omia juttujaan.

  Todelliauudessa ei ole tarkoituskaan kysyä kansalta yhtään mitään ja vielä vähemmän toteuttaa kansan tahtoa.

  Montako galluppia olette nähneet näiltä ? Ette yhtäkään ettekö nää jatkossakaan.

  Samanlainen viritelnä tiedossa kuin ”soinin ei
  Kreikkatukia” lupaus.

 4. Asia ei ole uusi. Juuri tälläistä yhteistyötä varten, Helsingissä oli syksyllä Suomi nousee miekkari. Kovin vähän oli vain väkeä silloin. Pelkkä kansallismielisyys ei näy kokoavan väkeä. Tarvitaan myös pakkorokotuksia vastustava ja yksilön vapauksia korostava linja, jotta kansanliike voisi koota paljon väkeä. Wwd tapahtumissa tämä näyttää toteutuvan. Wwd tapahtumiin kannattaisi pienpuolueiden tuoda omat telttansa, asiaansa markkinoidakseen. Tätä kautta myös niitä vaaliliittoja voitaisiin verkostoitumalla luoda. Toinen juttu on sitten se, toteutuuko vapaat vaalit enää laisinkaan tässä globalistien kaappaamassa maassa eli lasketaanko äänet jatkossa Dominion laskureilla.

  1. Korona-asiat on olleet tässä pari vuotta pinnalla ja varmaan tajuat miksi. Nyt taas Ukrainan sodan myötä on pinnalla Venäjän toiminta, maailmanpolitiikka, sotapakolaiset ja pakotteet.

  2. Loistava toi sinun vapauspointtisi. Kyllä se nyt vaan on niin, ettei kansallismielisyys näytä juuri vetävän ihmisiä miekkareihin. Ei myöskään islam-vastaisuus. Vapausaihe sen sijaan vetää!! Tämän takia Tiihosen puolueella on loistava nimi eli Vapauden Liitto.

   Tämän takia olisi myös tärkeä pukea Ukraina-aihe vapausaiheeksi eli korostaa, että Suomen pitää olal VAPAA sodasta ja suurvaltojen konflikteista pysymällä puolueettomana ja itsenäisenä.

   1. Ei islam-vastaisuudessa ole mitään järkeä ja voi olla, että Suomi joutuu vielä liittoutumaan arabinationalistien kanssa, jotta saamme heitettyä maassamme notkuvat jihadistit ulos. Myös hallintomme täytyy puhdistaa esinahattomista!

    Se on varmaa, että natosta ei tässä operaatiossa olisi mitään hyötyä. Meillä on nyt hallinto, jossa pyllyttävä ulkoministeri lennättää kiihtyvää tahtia isis-terroristeja ja bacha-bazi kansaa Suomeen. Tähän päälle vielä Afrikasta lennätetyt sotarikolliset!

    1. Olen samaa mieltä, että sokea islam-vastaisuus on iso virhe ja iso tarkoituksellinen harhautus. Tataarit noin alkuun ovat kunnon ihmisiä, ja meitä kohdellaan oikein hyvin turisteina Turkissa ja Indonesiassa. Itselläni on hyviä tsetseenituttuja, pakistanilaisia ystäviä, ynnä muita.

     Pakolaismuslimit ovat omalta osaltaan uhreja, ”harja jolla (valittu kansa) lakaisee valkoiset pois Euroopasta.” Kun Afganistania on pommitettu ja raiskattu kaksikymmentä vuotta ja sitten joku Merkel tai Leyden (eli sama porukka joka pommitti) tarjoaa eurooppalaisten rahat ja kotimaan (ja naiset) ilmaiseksi, ei kaksikymmentävuotiaalla afgaanimiehellä ole paljoa käsitystä kuka on ystävä, kuka vihollinen, ja mitä pitäisi tehdä että voisi jatkaa elämäänsä.

     Olen monesti sanonut, että nykyisestä maailmantilanteesta selviävät läpi vain ne, joilla on jokin moraalikäsitys, jokin henkinen tai jumalainen kokemus tai yhteys, jonkinlainen oma kulttuuri, ja halu puolustaa edes omia lapsiaan. Noilla kriteereillä katsottuna minulla on paljon yhteistä muslimien kanssa, mutta ei mitään yhteistä sukulaisteni ja (entisten – ennen kuin kieltäydyin piikistä) ystävieni kanssa.

     1. Laittomalla Lehdellä ei olisi niin paljon muslimeja vastaan, jos pystyisivät OMASSA maassaan eivätkä yrittäisi kolonisoida Suomea. Sinänsä on totta, että muslimit ovat pitkälle sionistien uhreja ,mutta silti pystyvät vastustamaan lännen aivopesua ja ovatpa jopa nousseet pankkiirejea ja niiden petrodollarijärjestelmää vastaan. Lisäksi muslimien halal ja ympärileikkaus on ei ole julmuudessaan melkein mitään verrattuna juutalaisten kosheriin ja ympärileikkaukseen.

 5. Se on menoa vapaat vaalit, sillä EU haluaa, että ilmastorikosten rangaistuksia kiristetään merkittävästi. He haluavat myös ilmastoalueen oikeudenkäytön olevan ylikansallisempaa ja ”rajat ylittävää”, jotta esimerkiksi ruotsalaiset ympäristörikolliset voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita EU:n liittovaltiotuomioistuimessa.
  Silmiinpistävin ehdotus on kuitenkin se, että EU haluaa pystyä riistämään ilmastorikokseen syyllistyneiltä poliittiset oikeutensa. Puoluepoliitikko, joka hallituksessa tai oppositiossa harjoittaa politiikkaa, jota EU:n liittovaltion tuomioistuin pitää ilmastoa uhkaavana, voitaisiin ehdotuksella estää asettumasta ehdolle uudelleen ja mahdollisesti riistää nykyiset poliittiset luottamustehtävänsä.
  https://samnytt.se/eu-vill-forbjuda-klimatbovar-att-stalla-upp-i-val-svenska-regeringen-positiv/
  Eli Eu:lla on yksi totuus, tällä hetkellä, ilmasto, korona, Ukraina, Venäjä jne jos esittää jotain muuta totuutta, menee äänioikeus

  1. Suurkiitos linkistä. Tämähän näkyy myös vaalikoneissa, jotka ovat jo pitkään sensuroineet minua, kun yritän sinne kirjoittaa, että hiilidioksidia voikin lisätä, koska se on elämän eliksiiri. Kohta varmaan vielä joudun siitäkin tuomiolle.

 6. En ole totaalisen vakuuttunut siitä, että pääsemme nykyjamasta (medikaalinen diktatuuri, talouden alasajo, valtion ja kansalaisten alistaminen globaaleille elimille) eduskuntatouhulla. Jokaista mahdollisuutta on kuitenkin käytettävä maksimaalisesti. Täten:

  1)Nyt tarvitsemme muutaman asian listan, johon jokainen muutosta haluava pienpuolue voi yhtyä. Tältä pohjalta voimme kampanjoida, jotta saadaan ne 30 -50% kansasta, jotka eivät äänestä, mukaan.

  Huomioinarvoisaa tässä on, että tässä tilanteessa tavoitteeksi ei riitä, että ”saadaan kansanedustajia” vaan vanhaan valtarakenteeseen kuulumattomia on saatava VÄHINTÄÄN 50% eduskuntaan. Jos halausimme oikeasti kääntää veneen, niin vaaliliitton olisi saatava 5/6 enemmistö, perustuslain palauttamiseksi, mutta tämä ei liene relistista. 50% riittää kuitenkin viivystystaisteluun ja tämän suurunein tuki takaisi, että ”valta”median tarinat tullaan haastamaan.

  2) Vaalien äänet on uudelleenlaskettava käsin kokonaan. Tulokset on koottava ja raportoitava kaikille niin, että näkyy. Näihin talkoisiin aion osallistua ja nyt on aika saada tarpeeksi porukkaa mukaan, että kaikki äänet saadaan laskettua.

  3)Myyräilyyn on keksittävä vastalääke. Eduskunta-asioissa asiaa auttaisi kummasti, jos saamme käyttöön edustajien ja virkailijoiden takaisin kutsun. Tällä ymmärrän sen, että mikäli jonkin toimihenkilön valinnut vaalipiiri tulee siihen tulokseen, että ko. henkilö on pettänyt luottamuksen niin tämän vaalipiirin jäsenet voivat poistaa lupauksensa pettäneen henkilön ja korvata hänet paremmaksi katsomallaan henkilöllä. Teknisesti takaisinkutsuun voisi riittää esim. 2/3 – 6/5 määrä äännioikeutetuista.

  Kannatan tätä sen johdosta, että tällä tavoin äänestäjät eivät olisi ihan kokonaan takapenkillä kauden aikana vaan voisivat viheltää pelin poikki, mikäli touhu menee ihan mahdottomaksi. Tälläinen vipu lisäisi epäilemättä äänestäjien kiinnostusta poliitikkojen edesottamuksiin ja siten kasvattaisi myös valveutuneisuutta.

  Lisää ideoita?

  PoP

  1. Erittäin hyviä pointteja. Etenkin tuo kohta 2 olisi syytä saada toteutettua. Sikäli kun ”suuri vaaliliitto” saataisiin toteutumaan, niin yhtä tärkeää on ääneten laskennan oikeellisuus. Turhaan ei tässä maassa vaalien rehellisyyttä ole epäilty.

   Nyt pitäisi asia ottaa esille jo hyvissä ajoin ennen vaaleja. Tiukka rumba päälle ja mainostetaan että joka ainoa ääni TULLAAN LASKEMAAN UUDELLEEN. Muulla keinoin ei varmuutta vaalien rehellisyydestä saada, eikä suhmurointia milloinkaan kuriin, kuin tuo uhkaus myös toteuttamalla.

   Olen mukana talkoissa ja helposti valmis uhraamaan muutamia päiviä laskeakseni äänilappuja. Nyt vaikka sinne Ossille vinkkiä asiasta ja homma liikkeelle!

   1. Loistava pointti. Tällä kertaa todellakin uudelleenlaskutiimit etukäteen hyvissä ajoin valmiiksi ja koulutettuna. Tämä voisi olla vaaliliiton yksi tärkeimpiä tehtäviä.

Comments are closed.