Marco de Wit 15 maaliskuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

 

Laiton Lehti on kertonut kuinka läntiset talouspakotteet tulevat vain vahvistamaan Venäjän taloutta samalla kun ne romahduttavat lännen talouden.

 

Voittaako Venäjä? Onko Laiton Lehti natottava, putinistinen vai puolueettoman realistinen?

 

 

Läntinen romahdus näyttää kuitenkin olevan vieläkin lähempänä kuin odotettiinkaan. Venäjällä on nimittäin yksi taloudellinen atomipommi: Intellektuaalinen omaisuus IP eli patentit ja laajat tekijän”oikeudet”!

 

 

Ainoana mediana maailmassa Laiton Lehti on aina ollut TÄYSIN sosialismia vastaan. Yksi pahimmista sosialismin muodoista ovatkin patentit ja tekijänoikeudet, jotka antavat tietyille yrityksille monopolioikeudet. Tämä kääntää markkinatalouden positiivisen näkymättömän käden negatiiviseksi kädeksi. Niinpä se kääntää markkinatalouden hyödykkeiden tuottamisesta pahisten tuottajaksi. Tämän vuoksi esimerkiksi lääketeollisuus on automaattisesti kääntynyt myrkkyjen tuottajaksi tappaen valtavasti ihmisiä.

 

Koko ajatus intellektuaalisesta omaisuudesta on älytöntä sosialismia, koska eihän ideoita voi omistaa. Patentit ja tekijänoikeudet ovatkin raha- ja lakikartellien ohella kaikista pahinta sosialismia, kuten Stephan Kinsella on selittänyt.

 

 

 

 

Jos Venäjä todellakin on poistamassa läntisten tuotteiden patenttisuojan, niin se saisi taloudelleen valtavan boostin samalla kun iskisi todella lujaa länsimaiden riistotalouteen. Jos sitten vielä Kiina, Intia, Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka seuraisi perässä, niin se pistäisi USA:n ja EU:n polvilleen!

 

Toisaalta juuri tämän takia länsi tuskin tulee pistämään Venäjälle todella tiiviitä talouspakotteita. Venäjä voisi halutessaan helposti iskeä takaisin todella lujaa.

 

Niinpä Venäjä vasta varoittelee länttä. Se on nimittäin nyt rajoittanut läntisten elokuvien ja pelien tekijänoikeuksia. Tämä on nerokasta myös siinä mielessä, että se synnyttää Venäjälle paljon taloudellista toimintaa samalla, kun puhkaisee suuren reiän kauppasaartoon.

 

 

Kuvassa linkki juttuun

 

 

Natoblokki on unohtanut, että sen valta perustuu KANSAINVÄLISIIN kartelleihin eli varsinkin raha-, laki- ja IP-kartelleihin. Venäjäkin on ollut osa tuota kansainvälistä riistokartellia. Jos Venäjä ja sen liittolaismaat suljetaan tuon kartellin ulkopuolelle, niin totta kai se aloittaa kartellin hajoittamisen. IP-kartellin hajoittaminen voisi olla vasta alkua. Todella kovan iskun Venäjä voisi antaa siirtymällä täysvarantopankkijärjestelmään ja puhtaaseen kultakantaan! Se romahduttaisi läntisen pankkikartellin välittömästi.

 

Tosin juuri siksi länsi ei tule koskaan asettamaan kunnon pakotteita. Se pelkää liikaa, että Venäjä aloittaa tosissaan rikkomaan kartelleja. Rockefellerit tulevat taatusti pistämään sionistit kuriin, jotta heidän pitkään rakentamansa riistotalous ei romahtaisi. Niinpä Venäjän taloussaartoa tullaan Ukrainan sodan synnyttämien tunteiden laannuttua varmasti lieventämään. Harmi sinänsä, koska vapaushan on lisääntynyt aina, kun kansainväliset valtiokartellit ovat rakoilleet.

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

24 thoughts on “Venäjä sallimassa läntisten elokuvien ja pelien piratoimisen!

 1. Amerikkalaisia ja brittiloisia pitää todellakin vihata ja erittäin kovaa. He ovat tämän kurjuuden takana ja tappavat nyt myös pikkulapsia myrkyillään, sekä seksualisoivat lapsia ja levittävät kaikenlaisia sairaita Pride-paraateja myös lasten eteen.

 2. Kremlin Mikki Hiiri on taas puhunut. Marco Bäckman kehuu taas työnantajaansa joka juuri pyysi Kiinalta ruoka-apua. Tuo sinun ylistämäsi Venäjä on konkurssin partaalla. Katsotaan miten rakastavaisten Witin ja Bäckmanin saarnat muuttuvat kun ruplien valuminen taskuun loppuu.

  1. Onko ruokavarastot täynnä? Ruuan hinta tuplaantuu kuluvana vuonna. Tuplaantuuko sossurahat ja muut etuudet? Suomi on juuri romahtamassa.

   1. Kepu ministerin pöyristeleviin puheisiin ruuan hinnan tuplaantumisesta ei kukaan järkevä usko. Ruoka kallistuu 5-10% ja se johtuu Suomen surkeasta vasemmistohallituksesta ja heidän koronarajoitukisista ja Venäjä pakotteista. Suomi on romahtamassa ja on ollut sitä jo kaksi vuotta mutta se tapahtuu niin hitaasti että vaalikansa ei sitä vielä huomaa ja duunarilla on edelleen varaa kahviin huoltoasemalla.

 3. On va­lin­nan ai­ka!

  Kuin­ka ase­teh­tai­den käy, jos «te­ki­jä­noi­keus»mak­sut lak­kaa­vat vir­taa­mas­ta USA:han?

  SWIFT’in sul­ke­mi­sen seu­rauk­se­na pet­ro­dol­la­ri lak­kaa ole­mas­ta ja ti­lal­le syn­tyy use­an eri va­luu­tan mo­ni­na­pai­nen kas­sa­va­ran­to­jär­jes­tel­mä.
  – Jos ha­lu­at os­taa vil­jaa, tar­vit­set veh­nä-rup­lia.
  – Jos ha­lu­at os­taa kul­taa, tar­vit­set kul­ta-yu­anei­ta
  – Jos ha­lu­at os­taa öl­jyä, tar­vit­set pet­ro-ri­al’ei­ta.
  – Jne.

  Mi­tä sit­ten Suo­men mar­kal­la saa?
  – No, sil­lä on tul­ta­va toi­meen, mi­tä sil­lä saa tai sit­ten läh­det­tä­vä kuok­ki­maan pel­toa.

  Muu­tos­ta koh­ti mo­ni­na­pais­ta maa­il­maa ei voi py­säyt­tää, se on täs­sä ja nyt. Ei myös­kään au­ta, et­tä sul­jem­me sil­mät, et­tä pys­ty­täm­me di­gi­taa­li­sen rau­ta­esi­ri­pun omien kan­sa­lais­tem­me «suo­jak­si» ja ke­hi­täm­me di­gi­taa­li­sia unel­ma­maa­il­moi­ta.

  – Ma­ha ei täy­ty vaik­ka kuin­ka di­gi­ava­ruu­des­sa, me­ta­ver­ses­sä, nau­ti­taan mu­das­ta ja hie­kas­ta teh­ty­jä luo­mu­ham­pu­ri­lai­sia — ja jäl­ki­ruu­ak­si luo­mu­kah­via …
  – … juo ku­ra­vel­liä pääl­le.

  – Ta­lon isän­nän pi­tää teh­dä va­lin­ta sen vä­lil­lä me­nee­kö päi­väk­si hy­vä­palk­kai­seen di­gi­vir­kaan ja an­taa per­heen nään­tyä pak­ka­seen ja näl­kään vai me­nee­kö met­sään hak­kaa­maan hal­ko­ja tai pel­lol­le kuok­ki­maan pe­ru­noi­ta.

  – Vai­mon kaik­ki ai­ka me­nee las­ten hoi­ta­mi­seen, kos­ka kun­nal­li­set jär­jes­tel­mät ovat ro­mah­ta­neet.

  Ih­mi­sil­le tar­jo­taan vain di­gi­taa­li­nen kun­ta, jos­sa val­tuu­te­tut käy­vät sy­väl­li­siä kes­kus­te­lu­ja sii­tä pi­täi­si­kö Pek­ka­lan­ka­tu as­val­toi­da vaik­ka ko­ko tek­ni­nen vi­ras­to on lak­kau­tet­tu jo vuo­sia sit­ten; leh­dis­tö ja uu­tis­ka­na­vat vain ei­vät ole huo­man­neet tie­dot­taa asi­as­ta:
  – mik­si ker­toa to­tuus, jos val­hees­ta saa pa­rem­man ra­han ja mo­jo­vat val­ti­ona­vus­tuk­set pääl­le.

  Kan­sa­lai­sil­la on käy­tet­tä­vis­sään vain ne jul­ki­set pal­ve­lut, joi­ta he pys­ty­vät it­se­näi­ses­ti ja kun­nal­ta sa­laa tuot­ta­maan; nii­hin­kin kun­ta yrit­tää työn­tää sor­men­sa se­kaan, jot­ta voi­si pal­ka­ta val­tuu­tet­tu­jen su­ku­lai­sia «hoi­ta­maan hom­man»:
  – kun palk­kaam­me omat su­ku­lai­sem­me te­ke­mään työt, ke­nen­kään ei tar­vit­se teh­dä työ­tä!

  Mut­ta sel­lais­ta ka­rua se elä­mä on tääl­lä poh­jo­las­sa ol­lut jo sa­to­ja vuo­sia.
  – It­se on pi­tä­nyt lei­pän­sä tie­na­ta.

  Mei­dän pi­tää ot­taa pa­ri as­kel­ta taak­se­päin ja yk­si­tyis­tää kun­nan pal­ve­lut, ne pal­ve­lut, joi­ta ku­kin omal­ta osal­taan ha­lu­aa pi­tää toi­min­nas­sa. Jos läh­dem­me ka­vee­raa­maan kun­nan kans­sa, olem­me ta­kai­sin nol­la-ruu­dus­sa.

  – Jos me, kan­sa, em­me ota kun­nal­lis­ta tuo­tan­toa hal­tuum­me fyy­si­sel­lä ta­sol­la, jo­ku muu ot­taa sen puo­les­tam­me ja mei­dän osak­sem­me jää vain or­jan osa: työs­ken­te­le­mi­nen or­ja­na tuon jon­kun muun hy­väk­si.

  On va­lin­nan ai­ka!
  – Oli­si­ko­han täs­tä vaa­lien is­ku­lau­seek­si?

 4. Englannin kieli kaiken globalisaation takana. Kielletään sen käyttö, niin kansainvälinen yhteistyö loppuu.

  Teslan energiapatentit öljy-yhtiöiden kassakaapissa.

  Neukkulan hajottua Virosta sai mitä vaan digituotetta piraatteina halvalla. Moni osti sieltä kaupallisia tietokoneohjelmia jopa yrityskäyttöön. Palaako Venäjä piraattituotteiden suurvallaksi? Ainoa ongelma on ettei Venäjälle pääse eikä voi tilata koska rahaliikenne on estetty.

  1. Muutama hassu tuhat maanpetturia virkamiestä pitää kaikkia suomalaisia pelolla orjina ja vankeina. Alistutko heille, vai oletko mies?

 5. Eivät ne ole kyllä katsomisen arvoisia edes ilmaiseksi. Ne elokuvat eivät itseasiassa ole edes latausajan arvoisia!

  1. Jep, varmasti suurin osa, joskin pelit ei kai vielä ole ihan totaalisen mädätettyjä, vaikka niihinkin on viime aikoina ilmestynyt kiintiönaisia, -homoja, -tranuja, -neekereitä,jne

   1. striimausalusta twitch on totaalisen mädätetty. Tosin sieltä ei vielä ole venäläisiä toistaiseksi poistettu eli sen kautta voi tukea Venäjää kerta Nordea pankista ei voi enää rahaa Venäjälle lähettää.

 6. Sanaan aikaan kun saranistieliitti estää ihmisiä liikkumasta ja kokoontumista, he itse elävät täysin normaalisti ja matkustelevat ympäri maapalloa. Suomalaiset ovat kuitenkin niin tyhmiä ja naiiveja, etteivät reagoi tähän ristiriitaan ja kaksinaamaisuuteen. Antavat ”herrojen” bilettää rauhassa.

  1. Kyllä. Tuo on todella hämmästyttävää, etteivät ihmiset ole reagoineet valta- ja poliittisenkin eliitin kaksoistandardiin MITENKÄÄN. Tämä nähtävästi johtuu siitä, että mitä enemmän ihmisiä alistaa ja nöyryyttää, niin sitä alistuvimmiksi ja valtaeliittia palvovimmiksi ihmiset muuttuvat. Vähän niinkuin koirat. Ihminenhän on oikeasti eläin.

 7. Tukemalla ajatusta, että meidän pitäisi elää yhteiselossa muiden etnisten ryhmien kanssa Suomessa ja hyväksyä ajatus, että suomalaisiin kuuluisivat myös muut etnisesti erilaiset ja eri rotuiset ihmiset, etkä vaadi heidän palauttamistaan takaisin kotimaihinsa ruokit vain maan sisällä muhivat sisällissotaa. Ei meidän tarvitse tulla toimeen muiden etnisten ryhmien kanssa Suomen sisällä ja hyväksyä heitä maahan, vaikka ovatkin oleskelleet Suomessa 200 vuotta. Heidät tullaan saamaan laillisesti ulos maasta. He eivät ole suomalaisia ja eivät koskaan tule olemaan suomalaisia.

 8. De wittupään mielestä siis yksityisomaisuuden käsite on sosialismia, mutta tuotantovälineiden kansallistaminen ei? Olisikohan aika vähän kerrata sitä sosialismin ideaa… #sananvapaus

 9. Venäjä teki tuon jo, teki kullasta käytännössä valuuttana toimivaa, poistamalla kullan vaihtamisen verottamisen.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*