36 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ninja näyttäisi olevan? Vaan kun ei ole. Isänmaamme lopulliseen tuhoon vievä kuka lie… Prkl.. notta verenpaine taas nousi.

   1. Kansan vihollinen, kuten Saarikko, wef-robotteja molemmat. Vieraan vallan vaikuttajia, Troijan hevosia. Tuhoavat perkeleet tämän kansan. Pidetään vihollisina tästä eteenpäin

    1. Äänestitkö noita puolueita? Jos et, ja nämä vittuilevat sinulle kaikin tavoin, sinun ei pidä olla lojaali. Terve hiljainen kapina on mitä voit tehdä joka päivä.

  1. Samanlainen hammaspeikko kun vaimoni oli prkle…miuten ok. Mitä nyt vähän navettavaatteet mutta kun tul pois ja lehmän pasko haisso enää niin… Jumputijumputi ryhtiä rullaa kun kamarissa hanuri soi.

  1. Pitääkö ruveta aomaan Ruotsilla josko ottaisivat Suomi-nimisen itäisen maakunnan jälleen takaisin valtakuntaansa.. Ei tarvitsisi joutua Natoon ja sotaan venäjän kanssa, päästäisiib eroon eurosta ja yhteisvastuista muutenkin ruotsissa tekevät asiat oma kansallinen etu edellä. Kuningashuonekin on valmiina palvottavaksi. Ja varmasti suomalaiset ovat nöyrimmät ja uskollisimman alamaiset mitä hallitisija voi ikinä kuvitella ja maailman kansojen joukosta löytää.

   Todetaan että itsenäisyys ei onnistunut. Ei suomalaiset ole tarpeeksi itsekkäitä. Sitä kokeiltiin, mutta ei kyetty pitämään, vaan ihan itse tuhottiin oma kansallinen päätösvalta omiin asioihin. Suomalainen ei osaa olla itsenäinen, ei se onnistu orjakansalta. Se tarvitsee aina isännän. Kun on annettu valta ulos, niin lopetetaan kaikki muukin.

   Suomi on hyvä renki, mutta huono isäntä.

   1. Aaa.. Aimo tahtoo vihreiden syliin yhessä matuläpsyttelijöiden kanssa. Ihanaa rakkautta osoitat sorretuille discobailaajille! Hyvä Aimo!

    1. Ei muuten, mutta kun siirretään ruotsalaisille kaikki suomen ongelmat. Nähtäisiin miten he onnistuvat. Jos selvittävät ne kuntoon, kuten olettavasti tekevät, niin jatketaan ruotsin maakuntana, mutta jos huonommin kuin me, otetaan itsenäisyys takaisin. Kun ei osata olla suomalaisia, niin kokeillaan vaihteeksi olla ruotsalaisia.
     Totutellaanpas uuteen kansallislauluun:
     https://www.youtube.com/watch?v=lm_noUOyv_E
     Vai haluatteko tämän kauneimman ja mahtipontisimman. Voimamusiikkia:
     https://www.youtube.com/watch?v=U06jlgpMtQs

    2. Onhan ruotsalaisten kanssa elämisestä jo kokemusta 600 vuotta. Suomalaiset saavat automaattisesti vähemmistöaseman Uudessa Ruotsissa. Kiintiöt ym. Intersektionaalisuuden perusteella sorrettua vähemmistöä pitää syrjiä positiivisesti ja suojella kieltä ja omaleimaisuutta Ruotsissa. Ruotsalaiset julistavat suomalaisen valkoisen miehen uhanalaiseksi ja vahvistavat hänen asemaa kaikin tavoin. Suomalainen menee matujenkin ohi ruotsalaisten hierarkiassa.

     1. Hienoa että tuet Ruotsin maahanmuutto- ja seksuaalivähemmistöpolitiikkaa. Samoin armeijan alasajon voisi suorittaa Suomessakin niin pääsisi Marcon tukema Venäjä kävellen sisään. Alkaa teistä pojista paljastumaan paljon uusia piirteitä.

  1. No vähän voi katsoa kun suun avaa toisto robotti niin vtuttaa ja kääntyy kanava sen verran kun sivussa vielä pyörii, uusi en, en anna rahaa tv-monopoliin eikä mainoskanavilla näy mitään, ei yhtään millään. Kuoli 2017, RIP, lepää ikuisesti tv-ohjelmien uusintoineen. Boxi kuollut melkein, mutta jää tärkein kahdesta, pieni ja iso näyttö nettiä varten.

 2. Komppaan edellisiä. Kuinka tyyppi ilkeää katsoa itseään peilistä, sen jälkeen kun saa potkut. Raharikas lääketeollisuus… Nyt on niiden myynninedistäjä. Ihminen, joka myi sielunsa paholaiselle, luopio.

 3. Joku lyönyt puukon selkään? Hyvä juttu myös että pitää maskia turpansa edessä, niin ei tarvitse niitä sulaneita hampaita katsoa.

 4. Ju­ma­la mu­kaan le­vit­tä­mään so­ta-pro­pa­gan­daa.
  Yle kut­sui vain toi­sen puo­len edus­ta­jat «us­kon­to­jen yh­tei­seen ru­kouk­seen rau­han puo­les­ta Uk­rai­nas­sa».

  Te­le­vi­si­oju­ma­lan­pal­ve­lus nos­tat­ti so­men kier­rok­sil­le – «Eku­me­ni­aa ei ve­ny­tet­ty»

  Val­ti­ona­pun­ne ja ve­ro­tu­soi­keu­ten­ne jou­du­taan har­kit­se­maan uu­des­taan, jos et­te tuo­mit­se vel­je­än­ne,
  – sa­noo mi­nis­te­riö, tei­dän her­ran­ne.

  Ve­nä­jän or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa on käy­tän­tö, et­tä pap­pi ei saa teh­dä mi­tään palk­ka­työ­tä,
  – kos­ka muu­ten hän jou­tuu kiu­sauk­seen ra­han (an­sait­se­mi­sen) suh­teen.

 5. Päivän Armstrongit.

  The ECM & March 14th

  Sau­di-Ara­bia hy­väk­syy Kii­nan yu­anin mak­suk­si öl­jys­tä.
  –  Pet­ro­dol­la­rin ro­mah­dus kiih­tyy.
  – Kii­na ei voi enää ris­kee­ra­ta maa­il­man­mark­ki­noil­la käy­tä­vää kaup­pa dol­la­rin ja SWIFT’in va­raan.

  SWIFT-jär­jes­tel­mäs­tä on tul­lut po­liit­ti­nen.
  – Ke­nen ta­han­sa jär­jes­tel­män käyt­tä­jän va­rat voi­daan ta­ka­va­ri­koi­da mil­loin ta­han­sa.
  – On­ko Suo­mi täs­sä­kin asi­as­sa «puo­len­sa va­lin­nut». Tais­te­lem­me­ko näl­kä­kuo­le­maan as­ti SWIFT’in ja dol­la­rin puo­les­ta?

  World Bank Warns Against Ho­ar­ding and Rus­sia Turns to the Yu­an

  Maa­il­man­pank­ki va­roit­taa ih­mi­siä va­rau­tu­mas­ta tu­le­viin ko­viin ai­koi­hin.
  – Maa­il­man­ta­lous on dy­naa­mi­nen, kaik­kea kyl­lä riit­tää, hin­ta vain saat­taa muut­tua vih­re­äm­mäk­si.
  – Kaik­ki hy­vin. Sul­ke­kaa sil­män­ne ja lu­ke­kaa vi­ral­li­sia uu­ti­sia.
  – Huo­mi­onar­vois­ta on, et­tä maa­il­man­pank­ki an­taa «suo­si­tuk­sia» ta­val­li­sil­le kan­sa­lai­sil­le, ei val­ti­oil­le, jot­ka ovat sen ai­noi­ta jä­se­niä: uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen mu­kaan ih­mi­siä hal­li­taan suo­raan kes­kus­hal­lin­nos­ta. Hei­dän edus­ta­jan­sa ja si­ten myös de­mok­ra­tia ohi­te­taan.
  – Maa­il­man­pank­ki myön­tää jäl­leen, et­tä elin­tar­vik­keis­ta ja ener­gi­as­ta tu­lee pu­laa.

  Ve­nä­läis­ten omai­suus on tur­vas­sa Kii­nan kes­kus­pan­kis­sa
  – Ve­nä­jä siir­tyy käyt­tä­mään maa­il­man­va­luut­ta yu­an’ia ul­ko­maan­kau­pas­saan.

  Their Me­di­ci­ne is Poi­son

  – mi­ten ku­kaan voi ti­la­ta nel­jän­nen an­nok­sen tä­tä myrk­kyä, kun on to­dis­teet sii­tä, et­tä se tap­paa ih­mi­siä

  Po­king the Pan­da

  Nyt kun USA on saa­nut här­nät­tyä Ve­nä­jän Kar­hun rai­voi­hin­sa, on se al­ka­nut sa­man pe­lin Kii­nan Pan­dan kans­sa.

  – Len­to­tu­ki­alus lä­he­tet­ty Tai­wa­nin ran­ni­kol­le.

  (USA:n bi­oa­se­va­ras­tot vä­he­ne­vät, al­ka­en Uk­rai­nas­ta. Ne on käy­tet­tä­vä NYT tai ei kos­kaan.)

 6. Ei mitään tekemistä samuraiden kanssa tuossa akassa. Samurait oli tietääkseni kunniallisia sotureita.

 7. Otetaan yksi puolue-järjestelmä käyttöön. Kiinalla ja kiinalaisilla menee lujaa. Yksi kansa, yksi kieli, yksi mieli. Loppuu puoluepeli. Monipuoluejärjestelmä on idiotismia.

  Kommunistit eivät ole ottaneet missään valtaa vaalien kautta, vaan yhteiskunta on ajettu ensin sekasortoon ja sitten laitettu vaan omat äijät johtopaikoille. Kätevää, vaaleihin osallistuminen on nössöjen hommaa. Sillä tavalla päästään suomessakin eroon puoluemafiasta, joka loisii kansan kustannuksella.

  Ei tarvitse edes perustaa puoluetta eikä osallistua vaaleihin ja lompromisseihin. Kommunistisesta vallankumouksesta on paljon opittavaa.

 8. Marin on myrkkypiikkifanaatikko ja esinahattoman Klausin sätkynukke! Tämän lisäksi Marin kannattaa rotuvihaa valkoisia kohtaan yllyttävää BLM-terrorijärjestöä!

Vastaa käyttäjälle Aimo Mies Peruuta vastaus

Your email address will not be published. Required fields are marked*