2 thoughts on “Päivän video: Ei Lexus

  1. En­nen van­haan, jos Rolls Roy­ceen tu­li vi­ka, pai­kal­le len­nä­tet­tiin me­kaa­nik­ko Eng­lan­nis­ta, jo­ka kor­ja­si au­ton ja ker­toi omis­ta­jal­le et­tei sii­nä mi­tään vi­kaa ol­lut­kaan.
    – Ei voi ol­la.

    Ma­se­ra­ti ur­hei­lu­au­ton mää­räai­kais­huol­to mak­saa 40’000 eu­roa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*