21 thoughts on “Päivän kuva: Ei löydy

 1. Suuri ja paha Neuvostoliitto. Oikeasti se on kartoittamaton maa-ala Venäjää tuntemattomille, joiden mielipiteet ovat massamediasta ja toisen käden uskomuksia. Mielipiteet on, vaikka ei tunneta maata. Silti nämä vaativat tieteellisiä todisteita kaikkeen, mutta Venäjän kohdalla omat uskomusrakenteet menevät tiedon yli.

 2. McFau­lin Kaa­va: Kuin­ka Toi­mit­taa Ve­nä­läis­tä Öl­jyä Län­teen Pa­kot­tei­den Ai­ka­na

  Ve­nä­jän en­ti­nen suur­lä­het­ti­läs eh­dot­taa, et­tä pa­kot­tei­den ai­ka­na öl­jyä voi­tai­siin toi­mit­taa «de­mok­raat­ti­siin mai­hin» il­man et­tä sii­tä ote­taan mi­tään mak­sua.

  Aja­tus on ne­ro­kas!
  – Saa­daan­ko län­nen kan­san aja­tuk­set Ve­nä­jän puo­lel­le?
  – Ku­ka sit­ten mää­rit­te­lee mi­kä maa on de­mok­raat­ti­nen tai ei,; oi­keu­tet­tu il­mai­seen öl­jyyn.
  – Jot­kin tek­ni­set sei­kat,
  – inf­rast­ruk­tuu­rin yl­lä­pi­tä­mi­nen,
  – …

  Po­li­tii­kas­sa kaik­ki vä­li­ai­kai­nen on ole­mas­sa vain kan­san rau­hoit­ta­mi­sek­si, val­he, jol­la naa­mi­oi­daan py­sy­vyys.
  – Jos nyt Ve­nä­jä an­tai­si lit­ran­kaan il­mais­ta öl­jyä EU mail­le, nii­den hal­li­tuk­set vä­lit­tö­mäs­ti bud­je­toi­si­vat tuon re­aa­li­sen va­ral­li­suu­den py­sy­väk­si tu­lok­si val­ti­ol­le ja vas­taa­val­la sum­mal­la li­säi­si­vät val­ti­on me­no­ja.

  Mikä on rauhan hinta?
  – «Kuinka paljon sota maksaa päivässä?»

 3. Uk­rai­nan eh­to tu­li­tauol­le: Em­me nou­da­ta al­le­kir­joit­ta­maam­me Mins­kin so­pi­mus­ta.

  Uk­rai­ne & the Night­ma­re

  – Jo­ko suu­ri rau­han­te­ki­jä on­nis­tuu pe­las­ta­maan maa­il­man?

  Va­pau­tu­vat­ko ro­ko­te­mur­haa­jat vas­tuus­ta, jos kan­sa saa­daan us­ko­maan, et­tä lä­hi­ai­koi­na ta­pah­tu­vat ih­mis­ten mas­sa­kuo­le­mat joh­tu­vat maa­il­man­so­das­ta ja ovat ul­ko­mail­ta jär­jes­tet­ty­jä?

 4. Län­nen so­ta Ve­nä­jää vas­taan käyt­tää hy­väk­seen open-sour­ce oh­jel­mis­to­ja.

  De­ve­lo­per Sa­bo­ta­ges Open-Sour­ce Soft­wa­re Pac­ka­ge
  – http://archive.is/ISNfS

  – Va­ro län­nen val­ta­pii­ris­sä tuo­tet­tu­ja oh­jel­mis­to­ja.

  Esi­mer­kin ta­pauk­ses­sa hait­ta­koo­dia ei lai­tet­tu var­si­nai­seen oh­jel­maan vaan apuoh­jel­maan, de­pen­den­cy, co­de lib­ra­ries.
  – Kan­nat­taa va­roa kaik­kia so­dan al­ka­mi­sen jäl­keen tul­lei­ta oh­jel­ma­päi­vi­tyk­siä.

  LA­TAA IT­SEL­LE­SI vie­lä kun voit
  – esi­mer­kik­si de­bi­an FULL edi­ti­on,
  – jo­kin oh­jel­mis­to, jo­ta voi tar­vit­ta­es­sa käyt­tää ko­neen re­se­toin­tiin hyök­käyk­siä edel­tä­väl­le ta­sol­le.
  – Oh­jel­mis­to­pa­ket­ti, jon­ka voi asen­taa il­man net­tiyh­teyt­tä. (Jos säh­köt toi­mii.)

  SÄI­LY­TÄ VAN­HAT TIE­TO­KO­NEET.
  – Kii­nas­sa val­mis­te­tuis­ta tie­to­ko­neis­ta tu­lee pu­la lä­hi­vuo­si­na.
  – Hy­vin van­hat tie­to­ko­neet ovat ar­vos­saan, kos­ka nii­hin ei vie­lä ol­tu asen­net­tu ta­ka­port­te­ja.
  – Hae ul­la­kol­ta van­ha hel­mi­tau­lu ja opet­te­le las­ke­maan sil­lä. Muu­ten kaup­pi­as vie si­nul­ta vii­mei­set­kin kul­ta-rup­lat ja pet­ro-yu­anit.
  – Poc­ket-mal­li­nen hel­mi­tau­lu mah­tuu mu­ka­vas­ti sur­vi­val-rep­puun. (Kun säh­köt ei toi­mi.)

   1. Asiantuntija neuvoja dewittu, sähän leikit asiantuntijaa en pysty saamaan asiantuntijaa puhut niin paljon paskaa että uskot itsekkin niihin

 5. Ukrainalaiset on mukavia, ne poimi kesäisin mansikoita Suomessa ja saivat itselleen 3kertaisen palkan maahansa verrattuna ja me jäimme voitolle 2kertaisesti kuin Suomalaisesta. En kyllä tiedä niistä mitään, ne vaan poimi, mutta tämän perusteella ja kaikki oli naisia. Onhan ne nyt mukavia, tortune videineen vai mitä Jussin poika? Ootko uskaltanut katsoa vai pelkkää äidin torttua kosteuttanut tai sänkys?

 6. Suomalais”naiset” ei ainakaan poimi kun feminismi estää tekemästä järkevää ja historiaakin on muutettu, eivätkä naiset varmaan ole olleet edes keräilijöitä. Tai nyt on niiden vuoro olla miehiä ja me synnytämme ym. pukeudummekin tänään ristiin, ei hemmetti, pitää tehdä mielenosoitus naistenvaateliikkeisiin ja -osastoille. Ei nuo vaimon vaatteet mahdu päälle ja minun on sille liian isoja, no tehdään iskut kumpaankin, onkohan sitä spreitä vielä jäänyt kun sillä merkata piti, otan mukaan. Merkkaan kaikki naistenvaatteet äffällä ja nainen miesten vaatteet, no äffä, sehän on samaa feminismin rikkomista. Mistähän se kymppitonnin ja onnen pyörän miesnainen saa vaatteet. Se tosin onkin naisen kokoinen.

 7. Tek­no­so­ta

  Vain tun­te­ja sen jäl­keen, kun Kii­na ei suos­tu­nut ame­rik­ka­lais­ten vaa­ti­muk­siin Kii­nas­sa pu­to­si maa­han mat­kus­ta­ja­ko­ne, jos­sa oli mu­ka­na Yh­dys­val­lois­sa toi­mi­nut kii­na­lai­nen agent­ti Fang Fang.

  – http://198.46.190.126/
  – https://archive.today/89bTW
  – http://198.46.190.126/videos/remotecrash.mp4

  Ko­ne pu­to­si pys­ty­suo­raan alas täy­del­lä vauh­dil­la. Sii­hen oli asen­net­tu 911 ta­pah­tu­man jäl­keen ul­koi­nen kau­ko-oh­jaus­jär­jes­tel­mä, jo­hon on pää­sy vain USA:lla.

 8. Marco, se piti olla satanistipedofemakkosuvakkirussofoobikkomädättäjänatottaja. Tämähän se on kokonaisuudessaan Sinun agendasi yhteiskunnan turmelijoista.
  Tee tästä kokonaisuudesta tieteellinen artikkeli. Pystyt varmasti siihen, olethan suorittanut akateemisen loppututkinnon.

  1. Jep. On tekeillä. Olen kirjoittanut asiasta eri artikkeleita, jotka pitää vaan laittaa yhteen. Kirjassani olen jo päässyt aika pitkälle eli yleiset suuntaviivat ja nyt vaan pitää korostaa tuota pedokuviotakin, koska se on vaan seurausta rahakoneesta ja valtiokaappauksen ylläpidosta.

  2. En usko että Marco saa edes solmittua kenkiään. Kirjoittaa satukirjaa idiooteille ja varmaan odottanee jonkun vielä lukevan sen. Kuten mainoksessa joskus todettiin: ”Kun on tarpeeksi tyhmä uskomaan omiin kykyihinsä.”

 9. No man’s land, tuotako ne tarkoitti. Ennustaa tulevaisuuden, että tulee uusi ukraihnan ydinsaastealue koko paikasta. Google varmaan kertoo että USA aikoo ydinpommittaa koko paikan kavereiden kanssa, piden pideellä ja painaa nappulaa paskat housuissa.

 10. Suomessa itketään jatkuvasti muiden maiden sensuurista ja sananvapausesta, vaikka Suomessa harjoitetaan samaa asiaa täysin avoimesti. Iltalehtikin sensuroi omia juttujaan, joita se on kirjoitellut. Esimerkkinä lor Bocin murha.
  Sensuroitu linkki ja kirjoitus jollainen se oli iltalehdessä aikoinaan. Murhaajaa sääliteltiin ja murhatusta tehtiin syyllinen. Oliko syy rodussa?
  http://woww.iltalehti.fi/uutiset/201108160105155 uu.shtml
  ”Intialaismies lähti Helsingin käräjäoikeudesta Vantaan vankilaan päästettäväksi vapaaksi.
  – Saa nähdä, miten hänen elämänsä järjestyy, jääkö hän nyt Suomeen tai miten hän pääsee kotimaahansa ja millä aikataululla.
  Mies on tuntenut huonoa omaatuntoa teostaan.
  – Kyllä hän on edelleen koko ajan ollut hirveän surullinen tästä tapahtumasta ja katunut tätä tekoa, mutta hän oli silloin sairastunut, ne olosuhteet siellä työpaikalla johtivat siihen sairastumiseen, ja ne vaikuttivat
  juuri tähän syyntakeettomuuteen.
  – Siellä oli tavallaan tiukat olot ja tietysti tämä lor Bockin henkilökin vähän vaikutti, ja nämä nämä mytologiatja muut. Nämä ovat sellaisia asioita, mitä siellä mielentilatutkimuksessa käsiteltiin tarkemmin ja mitkä
  asiat taas määrättiin salaiseksi eli en voi niistä sen tarkemmin kertoa.
  Syytetty puhkesi itkuun kuultuaan tuomion.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*