18 thoughts on “Päivän kuva: Transusaatio

 1. En ole pioloki, mutta täytyy sanoa
  että on jätkillä pokkaa!
  Onnistuttiin muakin joskus lavittan kokoosena
  houkuttelemaan menemään trullittelemaan ja virpomaan
  naiseksi pukeutuneena ,kahvipannu käres ihmisten oville..
  SAATANA aikuiset ihmiset kusetti mua
  ja vielä kahteen kertaan.

  1. Feministit halusivat saada ”transnaiset” tunnustetuiksi oikeina naisina. No, he saivat, ja nyt naisurheilun puolelle on tullut sukupuolenvaihtajamiehiä, jotka voittavat kisoja. Miehiä, jotka eivät miesten kisoissa pärjänneet kuin alle keskitason, mutta ”naisina” ovat voittajia. Jostain syystä tämä onkin nyt sitten feministien mukaan epäreilua. Koskaan ei ole hyvä.

 2. «Ro­kot­tei­den», tau­tien ja gee­ni­muun­nos­ten vä­ki­val­tai­nen le­vit­tä­mi­nen

  Scien­tists Cur­rent­ly De­ve­lo­ping Cont­ro­ver­si­al «Con­ta­gi­ous Vac­ci­nes» That Can Sp­re­ad From Vac­ci­na­ted to Un­vac­ci­na­ted

  Tie­de­mie­het ke­hit­tä­vät ih­mi­ses­tä ja eläi­mes­tä toi­seen tart­tu­via «ro­kot­tei­ta».
  – Täl­lais­ten ih­mis­ten ke­hit­tä­mien tart­tu­vien tau­tien le­vit­tä­mi­nen ei tie­ten­kään ole mi­tään ro­kot­ta­mis­ta.

  On­ko tar­koi­tus saa­da kan­sa hy­väk­sy­mään ke­mi­al­lis­ten asei­den käyt­tä­mi­nen so­das­sa.
  – Ve­nä­läi­nen ro­tu vain «ro­ko­te­taan» vaa­ral­lis­ta gee­ni­muun­nos­ta vas­taan.
  – Var­maan ovat saa­neet gee­nin jol­tain mu­tant­ti­kil­pi­kon­nal­ta.

 3. Af­ri­kan rik­kain mies ja mes­ta­ri­si­joit­ta­ja Ali­ko Dan­go­te ava­si lan­noi­te­teh­taan:
  Os­ta­jat ru­koi­le­vat mei­tä, et­tä myi­sim­me lan­noit­tei­ta juu­ri heil­le.

  Pe­op­le are beg­ging us to sell; The EU is trying to buy fer­ti­li­zer from us – Ali­ko Dan­go­te re­ve­als

  Jo­tain ou­toa täs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä maa­ta­lous­kau­pas­sa on
  – Uk­rai­na maa­ta­lous­vien­ti suun­tau­tuu pää­osin Af­rik­kaan (vai on­ko väi­te so­tap­ro­pa­gan­daa) ja sa­maan ai­kaan
  – Af­rik­ka vie ul­ko­mail­le omat lan­noit­teen­sa.

  Jos­sa­kin nyt mät­tää!
  – Ei­kö Af­ri­kas­sa rii­tä au­rin­gon va­loa ja läm­pöä maan­vil­je­lyk­sel­le
  – vai puut­tuu­ko af­rik­ka­lai­sil­ta jä­ki pääs­tä?

  En voi ym­mär­tää!
  – Vai olen­ko se mi­nä jol­ta puut­tuu jär­ki pääs­tä, kun en «pys­ty ym­mär­tä­mään».

  1. Esim Zimbabwe kävi näin kun valkoiset potkaistiin pois.
   ”Zimbabwen kaupallinen viljelyala oli perinteisesti viennin ja valuutan lähde, ja se tarjosi 400 000 työpaikkaa. Hallituksen maareformiohjelma kuitenkin vahingoitti alaa pahoin ja teki Zimbabwesta elintarvikkeiden nettotuojan. [2] Esimerkiksi vuosien 2000 ja 2016 välisenä aikana vuotuinen vehnän tuotanto laski 250 000 tonnista 60 000 tonniin, maissi väheni kahdesta miljoonasta tonnista 500 000 tonniin ja naudanlihaksi teurastettujen nautaeläinten määrä 605 000 tonnista 60 244 000 tonniin. [90] Kahvin tuotanto, joka oli aikoinaan arvostettu vientihyödyke, pysähtyi käytännössä valkoisten omistamien kahvitilojen takavarikoinnin tai pakkolunastuksen jälkeen vuonna 2000, eikä se ole koskaan toipunut”

   1. Zimbabwe on käytännön ääriesimerkki mitä seuraa kun valkoinen markkinatalous syrjäytetään mustalla kommunismilla. Tämä sama tapahtuu nyt Euroopassa, joka on myös eliitin koealue.

 4. Afrikka ei ole otollinen paikka viljanviljelyyn. Ukraina käytännössä ruokkii arabimaat, vehnä ja maissi. Eli länsi käy tässä ruokasotaa muslimeita vastaan, kun Ukrainassa ei voi enää viljellä sodan takia. Tätä ei tietenkään kerrota lännen medioissa. Tarkoituksella luodaan ruokakriisiä sodan oheistuotteena.

 5. Ei ole oikea kuva, varmasti otettukin jostain, paitsi tuo naisoletettu miesuimari jonka vieressä on sekasikiö. Marco höynäyttää teitä, josko siitä sitten tulisi lahkon johtaja kun ette erota, että kuva on manipuloitu.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*