7 thoughts on “Laittomalla Lehdellä julkaisuvaikeuksia!

 1. Olkaa huoleti. Ei marco pojulle olla nostamassa syytteitä yhdestäkään tämän sivuston töhry jutuista. Ei poliisi, eikä kukaan muukaan ole kiinnostunut tästä, saati sitten, että joku yrittäisi jotenkin vaikeuttaa sivuston julkaisua. Tämä sivusto ei ole vaaralliben, eijä nykyisin sisällä edes tahatonta huumoria.
  Bannatkaa nyt minut viimein!

 2. It­se toi­voi­sin, et­tä jo­ku ja mie­lel­lään jot­kut al­kai­si­vat pei­laa­maan, mir­ro­ring, jut­tu­ja jos­sa­kin Dark­Web, .oni­on -osoit­tees­sa.
  – Näi­tä voi­si ol­la use­am­pia. (Vain ai­ka aut­taa erot­ta­maan jy­vät aka­nois­ta, hui­ja­rit oi­keis­ta pei­laa­jis­ta.)
  – Pei­li­si­vus­to­jen ei tar­vit­se ol­la yk­si yh­teen ident­ti­siä.
  – Pei­lat­tu­jen si­vu­jen ei tar­vit­se, ei­kä oi­ke­as­taan saa­kaan, ol­la ajan­ta­sai­sia.

  Olen­nais­ta on, et­tä inf­rast­ruk­tuu­ri .oni­on -jul­kai­se­mi­seen on val­mii­na ja ole­mas­sa sil­tä va­ral­ta, et­tä …
  – Tie­ten­kin lu­et­te­lo pei­li­si­vu­jen osoit­teis­ta jul­kais­taan
  – ja si­tä päi­vi­te­tään ai­ka ajoin.

  Näil­le pei­laa­jil­le sa­mal­la ker­tyy am­mat­ti­tai­toa ja tie­tä­mys­tä jul­kai­su­toi­min­nas­ta an­ka­ran sen­suu­rin olo­suh­teis­sa.
  – Tu­lee ai­ka, et­tä täl­lai­sel­le osaa­mi­sel­le on ko­va ky­syn­tä.

  Säh­kö­pos­ti-il­moi­tus uu­sis­ta ju­tuis­ta ei ole hy­vä, kos­ka se edel­lyt­tää re­kis­te­riä seu­raa­jis­ta, mut­ta
  – toi­mi­si­ko­han jut­tuot­si­koi­den ja -link­kien jul­kai­se­mi­nen use­al­la eri il­moi­tus­tau­lul­la.

  Tie­ten­kin Lai­ton­Leh­ti aset­taa ra­jat te­ki­jä­noi­keuk­sien suh­teen.
  – Jos ha­lu­aa ra­joit­taa niin ra­joit­taa sit­ten päi­vä­mää­rän mu­kaan: ku­ka­pa si­tä niin kiin­nos­tu­nut oli­si ei­li­sen päi­vän ju­tuis­ta.

  P.S.
  Mui­den­kin kuin Lait­to­man Leh­den kan­nat­taa ot­taa sään­nöl­li­sen jat­ku­vas­ti it­sel­le var­muus­ko­pio kai­kis­ta jul­kai­suis­ta. Var­sin­kin jos pi­tää si­vu­ja WordP­ress’in tai Goog­len yl­lä­pi­tä­mis­sä pal­ve­luis­sa.

 3. Dewitun lampaat ovat niin idiootteja että uskoo cia naton häiriköivät laitointa paskaa…ootte sekaisin..en pysty enään kun nauraa teille ja varnasti muutkin nauraa teille. Taitaa olla viiminen viesti laittomaan paskaa kun ei enään pysty on saanut aamunaurut joka aamu👍🤣 sensuuriiahan tämä kohta menee

 4. Hah hah haa. Melkein kuolin nauruun. Ei tällainen surkea valesivusto ole niin kiinnostava että joku nato tai joku muu tätä yrittäisi estää. Pelle eikun Marco eipäs kun tarkemmin sanottuna Pelle-Marco haluaa feikata kun on kateellinen nykyiselle mvlehdelle kun siellä on katkoksia vähän väliä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*