29 thoughts on “Päivän kuva

  1. Pääministeriä ei valita Suomen kansan mielipiteitä edustamaan, vaan kuka on sopiva esiintymään EU-kokouksissa ja toteuttamaan ulkoa annetut ohjeet.
   Pahempaa tämä on kuin tsaarin alaisuudessa. Silloin oli monia vapauksia, joita ei ole nyt.

   1. Jaha, mitähän vapauksia meiltä puuttuu? Sellaista se demokratia on, vaaleissa valitaan eduskunta, ja suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee pääministeri, jos onnistuu muodostamaan hallituksen, ja jonka kokoonpanon eduskunta hyväksyy. Ei pääministeriä valita huutoäänestyksellä. Seuraavissa vaaleissa voi pääministeri ja koko hallituksen kokoonpano muuttua, se äänestäjistä kiinni. Ei Suomi ole autoritaarinen valtio, jossa vaalituloksella ei ole paljon vaikutusta niinkuin demokraattisissa valtioissa, jossa on aina muutoksen mahdollisuus.

    1. Kunhan vain saisi samat oikeudet kun muutkin puolueet ja ehdokkaat. Mutta ei ikinä, pitää saada nelinkertaisesti, että ei jotku kolmen koplat päätä mitä haluaa ja aja ulos.

    2. Jaha, että äänestämällä saadaan tässä valtiossa muutoksia aikaan? Entäpä jos kantana on esim., että ulos EU:sta ja ei EU lainsäädäntöä automaattisesti Suomeen? Jos keskitymme suurimpiin eduskuntapuolueisiin, niin valikoima
     näyttää seuraavanla

     Kokoomus: EU:ssa pysytään ja EU-lainsäädäntö kumileimasimella Suomeen

     Keskusta: EU:ssa pysytään ja EU-lainsäädäntö kumileimasimella Suomeen

     SDP: EU:ssa pysytään ja EU-lainsäädäntö kumileimasimella Suomeen

     Vihreät: EU:ssa pysytään ja EU-lainsäädäntö kumileimasimella Suomeen

     Kristillisdemokraatit: EU:ssa pysytään ja EU-lainsäädäntö kumileimasimella Suomeen

     Perussuomalaiset: (Nähtävästi käytännössä harhaanjohtavasta retoriikasta huolimatta:)EU:ssa pysytään ja EU-lainsäädäntö kumileimasimella Suomeen

     Kommunistit: Kanta ei tiedossa, voiko joku täydentää?

     Samaan aikaan kansasta ainakin 15% on valmis suksimaan eroon EU-klubista, mutta eipä edusteta. Mitäpä näiden 15%:in olisi pitänyt äänestää viime vaaleissa, jotta EU touhuun saataisiin jarruja päälle Jussiboy? Tämän leikin nimi on vaihtoehtoja ei ole ja tunnetaan myös tyranniana. Perussuomalaiset mukamas ajoivat tätä asiaa, mutta tuntuvat olevan pillipiiparipuolue, joka purkaa vastarinnan turvallisesti korruptoituneen EU-sakin pussiin.

     Ja EU ei ole ainoa tälläinen asia. Sama virsi jos et halua hillitöntä maahanmuuttuoa, vastustat korona-psykoosia kohta myös jos et haluat tukea Naton maailmanvalloitusta.

     Mitäpä luulette — tuleeko VKK tai Kristallipuolue toimimaan paremmin kuin Perussuomalaiset, jos joskus saavat merkittävän määrän eduskuntapaikoista?

     1. Kommunistit=ns. vasemmistoliitto= samat kuin muilla ek-puolueilla. Kuten persuilla, mutta vasemmistolaisten valeoppositioansa. Persut on kansallismielisten valeoppositioansa.

     2. Sellaista systeemin ei ole keksittykään, joka olisi parempi hallintosysteemi kuin edustuksellinen demokratia ja jos äänestäjät eivät ole tyytyväisiä päätöksentekoon, niin vaaleissa on mahdollisuus vaihtaa hallitus. Ei voi olla vähemmistön tyranniaa muulla kuin autoritaarisia valtioissa.

    3. Mikä demokratia? Miten vähemmistöt otetaan ns. demokratiassa huomioon? Mitä demokratiaa se on kun kaikilta ei kysytä ja vaalien välillä ei ole mitään keinoa vaikuttaa. Sen lisäksi julkista sananvapautta rajoitetaan. Demokratiassa eikös kaikkien ääni pitäisi kuulua ja ottaa huomioon.

 1. Tää on hyvä. Näitä lisää… Toisaalta, kyllä minä niitä klassisen kauniita naisten kuviakin katselisin. Niitä joita toisinaan oli.

 2. Vid­max vi­deo. Lii­an re­alis­ti­nen ol­lak­seen tot­ta.

  Ai ge­ne­ra­ted fa­ke vi­deo of uk­rai­ne figh­ters

  Nyt vi­de­ope­lien te­ki­jät saa­vat par­haan ra­han te­ke­mäl­lä va­le­vi­de­oi­ta Uk­rai­nan so­das­ta.
  –  When the girl is wal­king for­ward her foot hits a pie­ce of me­tal and it ma­kes a ve­ry loud boun­cing clank that you on­ly get when me­tal is thrown. Ho­we­ver, her foot pas­ses right th­rough it and it stays exact­ly whe­re it was in the fra­me
  – On­nek­si tais­te­li­joi­den merk­ki­vaat­teet (muis­ta so­pi­mus val­mis­ta­jan kans­sa) ovat puh­taat ja mei­kit tah­rat­to­mat.

  Niin kau­an kuin dol­la­ri do­mi­noi maa­il­maa ei so­dan tuot­ta­jal­ta ky­sy­tä hin­taa vaan kuin­ka voit aut­taa mak­sa­jaa alis­ta­maan ko­ko maa­pal­lon vä­es­tön or­jik­seen.
  – Osaat­ko tap­paa?
  – Pys­tyt­kö il­mi­an­ta­maan naa­pu­ri­si va­ral­li­suu­den?
  – Olet­ko val­mis ai­van mi­hin vain, jos hin­nas­ta so­vi­taan?

 3. Uk­rai­na on val­mis tyy­ty­mään hy­vin vä­hään: sil­le riit­täi­si hy­vin vain 1% NA­TO:n il­ma­voi­mis­ta ja yk­si pro­sent­ti pans­sa­ri­vau­nuis­ta ja niis­tä sai­si jo mu­ka­van sum­man eteen­päin myy­des­sä.

  Uk­rai­ne le­ader de­mands Wes­tern na­ti­ons gi­ve arms, asks if they’re af­raid of Mos­cow

  Hie­noim­mat ase­jär­jes­tel­mät joi­ta USA myy, toi­mi­vat vain olo­suh­teis­sa, jois­sa vas­tus­ta­ja ei tee to­del­lis­ta vas­ta­rin­taa ku­ten li­byas­sa, Ira­kis­sa, Je­me­nis­sä jne.
  – Näi­tä mai­ta sit­ten käy­te­tään ase­mai­nok­sis­sa myy­tä­es­sä sa­mo­ja asei­ta Ve­nä­jän naa­pu­reil­le.

  To­del­li­ses­sa so­das­sa ky­sy­tään kuin­ka [mon­ta mi­nuut­tia] kes­tää tor­jun­ta­kei­non kek­si­mi­nen vi­hol­li­sen uu­sim­paan ase­jär­jes­tel­mään.
  – Täs­tä syys­tä par­haat aseet on pi­det­tä­vä ta­ka-alal­la to­del­lis­ta so­taa var­ten.
  – Jos Ve­nä­jä käyt­täi­si Uk­rai­nas­sa uu­sim­pia ase­jär­jes­tel­miä, län­nen tie­dus­te­lu pää­si­si niis­tä pe­ril­le, ja ne muut­tui­si­vat käyt­tö­kel­vot­to­mik­si muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa.

  1. Kuinka F35 toimii ääriolosuhteissa? Onko se hyvän sään hävittäjä? Asekauppiaat saivat sotilaiden päät pyörälle myyntipuheillaan. Sotaleluja he ostaisivat jos vaan saisivat toivoa. Toiveita joulupukille.

  1. Sodan lait koskevat kaikkia. Jos tuomitaan sotarikoksista, vähimmäistangaistus on vuosi vankeutta. Kansanmurhasta saa 40 vuotta kakkua. Kuka saa kiinni, kuka todistaa? Maskit suojaavat sotarikollisia.

 4. Mik­si us­kom­me niin hel­pos­ti val­hei­ta? Eri­no­mai­sen vas­tauk­sen tä­hän an­toi Mar­tin Armst­rong blo­gis­saan

  Do you Pre­fer Lies or the Truth?

  Ole­tan, et­tä olet si­tä tyyp­piä, et­tä sul­jet kor­va­si tie­dol­ta, et­tä pa­ras ys­tä­vä­si har­ras­taa sek­siä kump­pa­ni­si kans­sa,
  – et ha­lua tie­tää, kos­ka se tar­koit­tai­si, et­tä si­nun täy­tyi­si hy­väk­syä se, et­tä olet ty­pe­rys.

  «Hy­vä pro­pa­gan­da on kuin niin ma­ta­la ve­si, jon­ka ää­reen vii­sas voi tul­la juo­maan huk­ku­mat­ta sii­hen, mut­ta kui­ten­kin tar­peek­si sy­vä, et­tä tyh­mä voi su­kel­taa sii­hen saa­vut­ta­mat­ta kos­kaan poh­jaa.»
  – Mar­tin Armst­rong

 5. No nyt ovat ryssän botit löytäneet otollisen alustan. Keksitty etunimi + keksitty sukunimen ensimmäinen kirjain + lyhyitä propagandaviestejä + videolinkki = IGOR. Melkoisen alkeellista ja läpinäkyvää.

  1. Luuletteko tosiaan ettei Suomea ole läpivakoiltu ja valvottu ja suomalaisikin tiedonantajia ja vieraan vallan agentteja täynnä. Todennäköisesti tiedustelussa, PV:ssa, mediassa jne agentteja, suomalaisia rekrytoitu lahjomalla ja kiristämällä. Varmaan Suomi niin läpivakoiltu, että agentit jo tuntevat jo toisensa ja toistensa toimeksiantajat. Mutta kaikki on salaista. Lieneekö Suomen salaiset strategiat vieraiden tiedossa eri skenaarioita varten?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*