15 thoughts on “Päivän kuva

 1. Totta, likainen ympäristö suojaa allergioilta ym. On lisäksi vastustuskykyä mm. mädätystä ja – ismejä vastaan.
  Globalistit ja kaiken maailman vihreät kommarit pyrkivät pakottamaan maaseudun tyhjäksi ilmastovalheilla ja levittämällä maalaisvihaa. Kuuluu samaan sarjaan kuin putinismilla pelottelu. Mitä ei tunneta, sitä pelätään. Ai saatana, että eräät koulutetut ovat tyhmiä.

  Metropoleissa massat on helppo hallita ja aivopestä.

  TOHTORI Osmo SOININVAARA eilen propagoi: maalla pimeä työ rehottaa.

  Maalaisten ruoantuotanto loppuu kohta, niin katsotaan sitten tarkkaan kenelle ruokaa annetaan. Ehkä ne maalaisvihamieliset cancelöidään sitten ruoanjakelusta ensin.

 2. Siksi juurikin, palataan juurille raskaana ollessa ja sitten itsevarmoina, terveenä ja luonnollisena lähinpään kouluun.

 3. Bi­den: Ydin­so­ta ei uh­kaa ame­rik­ka­lai­sia.

  The Doomsday Jet

  Kun Bi­den kä­vi Var­so­vas­sa yl­lyt­tä­mäs­sä Puo­la­lai­sia uh­raa­maan hen­ken­sä glo­baa­lin elii­tin puo­les­ta, len­si hän sin­ne tuo­mi­opäi­vän ko­neel­la, ydin­so­dan va­ral­le ra­ken­ne­tul­la pre­si­den­til­li­sel­lä ko­neel­la.

  Ame­rik­ka­lai­sil­le Bi­den sa­noo, et­tä ydin­so­ta ei uh­kaa hei­tä.

 4. Syy­ri­an pre­si­dent­ti Bas­hir al-As­sad

  Al-Assad: Kaikki Ideologiat Ovat Marxismia

  Län­nel­lä ei ole mi­tään pe­ri­aat­tei­ta; kaik­ki ide­olo­gi­at ovat hui­jaus­ta.
  – He puo­lus­ta­vat tai hyök­kää­vät mi­tä ta­han­sa tai ke­tä ta­han­sa vas­taan ja ve­tä­vät sen jäl­keen ha­tus­ta ide­olo­gi­sen pe­rus­te­lun omil­le toi­mil­leen.

 5. Fal­se Flag Uk­rai­nan Mai­da­nis­sa.

  The Co­ming Fal­se Flag – Che­mi­cal We­apons?

  Mai­da­nis­sa 2014 mie­le­no­soit­ta­jia tap­pa­neet tark­ka-am­pu­jat tu­lit­ti­vat mie­le­no­soit­ta­jien val­taa­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. Vic­to­ria Nu­land kui­ten­kin sa­noi, et­tä el­lei kuo­lo­nuh­rien mää­rä nou­se sa­taan, Yh­dys­val­lat ei ryh­dy toi­miin.

  – Niin­pä tark­ka-am­pu­jat tap­poi­vat ta­san 100 ih­mis­tä,
  – ja on ku­va­ma­te­ri­aa­lia, jos­sa uk­rai­na­lai­set joh­dat­ta­vat ih­mi­siä juu­ri sin­ne, mis­sä he oli­vat koh­tee­na.

 6. USA:n kes­kus­pank­ki FED ei enää luo ra­haa. Ra­han luon­ti on siir­ty­nyt hal­li­tuk­sel­le.

  ECASH & Bi­den’s At­tack on the Fi­nan­ci­al Mar­kets

  – Yk­si­tyis­hen­ki­löt voi­vat omis­taa enin­tään $2,000 uut­ta (tu­le­vai­suu­den) ra­haa, kaik­ki yli me­ne­vä on tal­le­tet­ta­va hal­li­tuk­sen hal­tuun.

  Tä­mä oli dol­la­rin vii­mei­nen nau­la ar­kus­sa.

  – Bi­den Out to Dest­roy the US Fi­nan­ci­al Mar­kets To­mor­row

 7. Ei siellä maaseudulla nykyään elä mitään terveitä ihmisiä terveillä arvoilla, näkeehän sen eduskunnasta millasia ihmisiä ne valitsee. Täytyy muistaa että maaseudun väki on kuitenkin 4/5.5 kansasta

 8. USA: 10,7 pro­sent­tia vä­es­tös­tä «ei tar­vit­se enää asun­toa».

  10.7 per­cent of the po­pu­la­ti­on is now de­ad, he­re is proof
  – Jim Stone

  Kuu­man so­dan sy­tyt­tä­mi­nen on enää ai­noa jäl­jel­lä ole­va kei­no an­taa kan­sal­le «myön­tei­nen ja us­kot­ta­va» se­li­tys ro­ko­te­kuo­le­mil­le
  – Mi­kä on Suo­mel­le lan­ke­ava vel­vol­li­suus vä­hen­tää vä­es­töä, jot­ta «il­mas­to pe­las­tuu».

Vastaa käyttäjälle Anna-Kaisa Peruuta vastaus

Your email address will not be published. Required fields are marked*