15 thoughts on “Päivän kuva: Värisuora

 1. Tohtori Edward Duttonkin on tuonut tuoreella videollaan esille miten mielisairaat ja usein pahat ihmiset hyvesignaloivat milloin minkäkin asian ja lipun puolesta. Nyt vuorossa on ollut Ukraina ja kohta taas jokin muu asia.

  1. Mitä dutton ( tutkimusten plagioija ) sanoo venäläisten sotilaiden raakuudesta vetäytymisessä. He ovat dewitin mukaan älyn jättiläisiä, kun murhaavat siviilejä ja lapsia ja näin hyvesignaloivat putinin erinomaisuutta.

  1. Houkuttelee kaikkia tueksi, vaikka nakkelisi katolta oikeasti, kuten blm valkoiset anarko avut.

 2. Juuri tuota samaa porukkaahan nuo ovat. Ensin vouhottivat nuhasta, Greta Thunbergista ja ABCDEFHIV:stä. Nyt laulu on vaihtunut litteään Maahan, ketodieettiin ja Putiniin. Eikä se nuhakaan ole kokonaan vielä päästä lähtenyt: siellä se kummittelee ilmastoahdistuksen ja George Floydin takana yhä.

 3. Mi­kä oli Bi­de­nin Eu­roo­pan mat­kan to­del­li­nen tar­koi­tus?

  EU:n Vi­ra­no­mai­set Siir­tä­vät Ta­ka­va­ri­koi­dun Ve­nä­läi­so­mai­suu­den Uk­rai­naan

  Uk­rai­na on ar­ja­lai­nen ra­han­pe­su­ko­ne.
  – Bi­den kä­vi an­ta­mas­sa as­kel­mer­kit Uk­rai­nas­sa val­ko­pes­tä­väl­le ra­hal­le.
  – Kaik­ki Uk­rai­naan lä­he­tet­tä­vä ra­ha käy lä­pi ra­han­pe­su­me­net­te­lyn.

  Uk­rai­na on IMF:n jä­sen, jo­ten kor­keim­man ta­son suo­je­lu on taat­tu.

  Uk­rai­na on täl­lä het­kel­lä eh­do­ton yk­kö­nen, kun pu­hu­taan ra­han pe­se­mi­ses­tä.
  – Asi­ak­kaat koos­tu­vat län­nen po­liit­ti­ses­ta elii­tis­tä ai­na Ame­ri­kan pre­si­den­tis­tä al­ka­en.
  – Hun­ter Bi­den on Uk­rai­nan pai­kal­lis­po­mo sa­mal­la ta­val­la kuin isän­sä on USA:n val­ti­on po­mo: ku­lis­si to­del­li­sil­le te­ki­jöil­le.

  Sen jäl­keen, kun Bi­den kä­vi il­moit­ta­mas­sa
  – eh­dot ja suo­je­lu­ra­han mää­ril­le,
  – ra­han pe­sun me­net­te­ly­ta­vat,
  – or­ga­ni­saa­ti­on ja me­net­te­ly­ta­vat,
  – NA­TO:n suo­je­lus­ta mak­set­ta­vat kyn­nys­ra­hat,
  – Bi­de­nin ma­fi­aper­heel­le mak­set­ta­vat suo­je­lu­ra­hat,

  ja mo­net muut «kor­keim­man ta­hon» suo­je­lun saa­mi­sek­si vaa­dit­ta­vat me­net­te­lyt, EU:n kor­kea joh­to on al­ka­nut käyt­tää omak­si hy­väk­seen Uk­rai­nan tar­jo­amaa mah­dol­li­suut­ta siir­tää va­ras­tet­tua ja EU:n val­tuut­ta­man ase­man tur­vin «muu­ten han­kit­tua» omai­suut­ta Uk­rai­naan.
  – Tä­mä muu­ten han­kit­tu omai­suus on lail­li­sia muo­to­ja nou­dat­ta­en siir­ret­tyä va­ral­li­suut­ta.

  Aluk­si ote­taan omai­suus, jo­ka on löy­säs­ti kiin­ni. Vä­hi­tel­len kri­tee­riä huo­maa­mat­to­mas­ti muu­te­taan ja lo­pul­ta kaik­ki kan­sa­lai­set huo­maa­vat, et­tä he ei­vät omis­ta mi­tään mut­ta ovat on­nel­li­sia
  – sil­lä on­han on­net­to­mat ih­mi­set siir­ret­ty pois kes­kuu­des­tam­me «uk­rai­na­lai­sil­le ar­voil­le» pe­rus­tu­vil­le on­nel­li­suus­lei­reil­le, joil­la on­nen­työ on lo­pul­ta va­paut­ta­nut hei­dät­kin; ar­beit macht frei.

  Jo­kai­ses­sa «län­nen ar­voyh­tei­söön» kuu­lu­vas­sa maas­sa kor­kein joh­to kan­nat­taa ra­han siir­tä­mis­tä Uk­rai­naan.
  – Jo­kai­nen eri miel­tä ole­va on uh­ka «il­mas­tol­le» ja si­ten vail­la kan­sain­vä­li­sen ar­voyh­tei­sön suo­je­lua.

  1. Juu, se vaan alkaa pelottaa jos tai kun koska kaikki eduskunnan mafiaperhepuolueet kannattavat Nato-jäsenyyttä, niin se on keino Naton avulla vaientaa kansallismieliset ja toisinajattelijat Suomessa. Se on natottajien päätavoite.

   Ne kansallismieliset, jotka kannattavat venäjävihaa ja Natoa eivät tajua, että natojäsenyyden avulla heiltä viedään kaikki oikeudet. Vai meinaatteko taistella sitä vastaan? Kaikki ns venäjämieliset, huh mikä termi, ja Euta vastustavat cancelöidään. Nato on globalistien ja mädättäjien nyrkki.

   Uskotteko valhtelija Niinistöä Kuinka hän lupaa turvallisuutta Natolta. Hän valehteli myös Eu-jäsenyydestä. Miksi syntinen Niinistö olisi tehnyt yhtäkkiä parannuksen? Jatkaa omaksumallaan kansanpetturi linjalla.

 4. Fautsikylttikin on saanut ukrainan lipun värit,
  kun tarkemmin kattoo.
  Kesän pridessä naisten tukka
  pitää tietenkin olla sininen ja parta keltainen.

 5. Tietävätköhän edes että Ukrainan armeijassa ei mustia ole eikä Ukrainassa edes paljon Faucin piikityksiä harrasteta?

  1. No, Ukrainallahan olisi aina ollut vaihtoehto olla julistamasta sotaa Venäjälle, jonka se teki Zelesnkyn allekirjoittamalla presidentillisellä määräyksellä 127/2021, 24.3.2021.

   Sen jälkeen ne saa syyttää vain itseään.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*