38 thoughts on “Päivän kuva

  1. Missä olka tuki? Vartalo eteenpäin, jalat koukistettuna eteenpäin. No impparilla yks hailee, pääasia että tähtäin, kuten natiaisena kaverilla oli. Päivän Jenspa.

 1. Meinasi yksi vapaamuurarin perustaman
  yhdistyksen jäsen kans ampua tollai.
  Ei noin, sanoin ja oikealla aseella jos ampuisit
  niin saisit mustan silmän.
  by the way hän ampui viisi kertaa,
  joista 4 napakymppiä.
  Se oli helvetin hyvä suoritus jehovantodistajalta.

 2. Naiset pakolliseen varusmiespalvelukseen, niin seuraavalla viikolla on jo muutettu lait, mitä on odotettu vuosikymmenet, että siitä maksetaan palkka tai saa vastaavat veronalennukset.

 3. Tyttöhallituksen logiikalla. Ärsyttävää, ennen osattiin perä pitää hartiaa vasten, nyt natonatsisotilaat neitimiehet homoilevat kuvissa tyttömäisesti juuri noin. Tapa levinnyt jo Suomen ämätööripuolustajille kouluttajien kautta, prkl.

 4. Suomen hallituksen ja eduskunnan tahtotila on se että on aika mennä sotaan Venäjää vastaan. Ovat Naton, Brysselin ja Bidenin yllytttäminä ja rohkaisemina voimiensa tunnossa. Sodasta, jossa vanhempamme ja isovanhempamme taisteli ja kuoli, on kulunut nyt riittävästi aikaa eikä sen kauhut kosketa nykysukupolvea enää mitenkään. Hallitus näkee uuden sodan nyt suurena mahdollisuutena. Eikä siitä ole haittaa ainakaan ministereille itselleen. Sodasta olisi suurta etua myös Bidenille ja Brysselille.

  1. Tänä vuonna meillä ainakin on isompi perunapelto kuin viime vuonna! Tomaattia, chiliä ja salaattia on jo nyt omasta takaa ruokatarpeina!

   Kalaa ajattelin kalastaa ennätysmäärän pakastimeen tänä vuonna! Myös mustikkaa, puolukkaa ja karpaloita tullaan keräämään ennätysmäärä pakastimeen! Herkkutatit ja suppilovahverot taas kuivataan talven varalle! Nam!

   1. Varaudu myös siihen, että aika-ajoin et saa sähköä.

    Hapankaali on pohjoisen ihmisen C-vitamiini talvella eikä tarvitse pakastinta, säilyy myös pakkasessa.

 5. Ve­nä­jä vie elin­tar­vik­kei­ta vain ys­tä­väl­li­siin mai­hin.

  Rus­sia Th­re­atens To Li­mit Vi­tal Ex­ports Of Ag­ri­cul­tu­re Pro­ducts To «Friend­ly» Count­ries On­ly
  – https://archive.is/JQ8ON

  Med­ve­dev:
  – Vil­ja on mei­dän ää­ne­tön aseem­me.

  Ai­hee­seen liit­tyy myös uu­ti­nen, et­tä Kii­na lu­pa­si os­taa KAI­KEN vil­jan, jo­ta Ve­nä­jä vie ul­ko­mail­le.
  – Ei link­kiä tä­hän hä­tään.

  1. Ruoka loppuu kehitysmaista niin ne alkavat vaeltaa eurooppaan ja tuhoavat euroopan. 5d shakkia jonka perässä Sannat ei pysy

 6. Bi­den ar­mah­taa poi­kan­sa Hun­te­rin ja vel­jen­sä Ja­mes’in.

  Whi­te Hou­se Won’t Ru­le Out Par­don For Hun­ter, Ja­mes Bi­den

  Pal­jon­ko ar­mah­dus pai­naa Bi­de­nin jäl­kei­ses­sä maa­il­mas­sa, jos­sa la­ki ei enää ole voi­mas­sa.
  – On vain kan­san­jou­kot ja hei­tä vas­tas­sa tap­pa­vin myr­kyin ja ro­bot­ti­koi­rin va­rus­tau­tu­nut pie­ni ros­vo­jouk­ko.

  Se, et­tä Hun­te­rin tie­to­ko­ne on pääs­tet­ty leh­dis­töön, on merk­ki sii­tä, et­tä pre­si­den­tin­vaih­dos on odo­tet­ta­vis­sa.
  – Mur­ha ei ole pois­sul­jet­tu mah­dol­li­suus. Si­tä­hän voi eri­no­mai­ses­ti käyt­tää fal­se-fla­gi­na.
  – Mur­ha on myös deep-sta­ten ylei­ses­ti käyt­tä­mä me­to­di pre­si­den­tin vaih­ta­mi­sek­si niin USA:ssa (Ken­ne­dy) kuin ul­ko­mail­la­kin; et­tä ko­ke­mus­ta ja am­mat­ti­tai­toa kyl­lä on.

  Bi­de­nin pois­ta­mi­ses­sa val­ti­on keu­la­ku­van pai­kal­ta on ky­sy­mys enää vain sii­tä mil­loin ja mi­ten se teh­dään.

  1. Ei Bidenin kaltasta tyhjänpäivästä keulakuvaukkelia tarvitse murhata. Riittää että kärräävät sen vain sivuun.

 7. Sak­sa kes­kus­te­lee Ve­nä­jän kans­sa vain aseen täh­täi­men lä­pi.

  Sak­sa kar­kot­taa sa­ta ve­nä­läis­tä dip­lo­maat­tia

  On­ko Suo­men seu­rat­ta­va Sak­san esi­merk­kiä ase­vel­jey­den ni­mis­sä.
  – Läh­dem­me­kö yh­des­sä Sak­san ase­voi­mien kans­sa kor­jaa­maan toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa kär­si­mäm­me vää­ryy­det ja Le­ning­ra­din me­ne­tyk­sen Neu­vos­to­lii­tol­le?

  Yli­mie­li­set po­lii­tik­kom­me kyl­lä tie­tä­vät, et­tä Suo­mi on si­tou­tu­nut edel­leen Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­seen,
  – mut­ta oma vir­ka on tär­ke­äm­pi kuin maan etu.
  – So­ta tar­koit­taa vaa­lien lyk­kää­mis­tä ikui­seen tu­le­vai­suu­teen ja «par­la­men­tin val­lan vah­vis­ta­mis­ta», mi­kä tar­koit­taa val­ti­on ja suo­ma­lais­ten va­ral­li­suu­den sil­mi­tön­tä ryös­te­lyä na­to:n suo­je­luk­ses­sa.

  1. Ek,-vaalit siirtyvät. Kahdet vaalit o jo siirretty ja käyty ilman vaalikampanjointia. Poikkeystila tulee päälle heti sen jälkeen kun natohakemus on jätetty. Pakkorokotukset, sulut, yksityisomaisuuden pakko-otot pankeille ja hallintaoikeuden menetys. Suomea vihaavat eduskuntapuolueet tekevät sen yhdessä. Ei ole pidikkeitä.

   Suomi ei ole demokratia, vaan EUn bolsevikkinen syrjäkylä, jossa on idioottien pakkovalta.

 8. Joditabletti

  Yh­dek­sän ome­nan­sie­men­tä si­säl­tää sa­man ver­ran jo­dia kuin yk­si jo­di­tab­let­ti.
  – Kuu­lo­pu­he.

 9. Po­lii­ti­kot loi­vat Eu­roo­pan ener­gi­apu­lan, niin­pä heil­lä on myös rat­kai­su.

  Da­nish Po­li­ti­ci­an Ad­vi­ses EU Re­si­dents to Avoid Long Sho­wers

  Tan­ka­lai­nen po­lii­tik­ko Marg­ret­he Ves­ta­ger an­toi kak­si yk­sin­ker­tais­ta neu­voa, joil­la Eu­roop­pa pe­las­tuu:
  1) Älä käy suih­kus­sa.
  2) Suih­kun jäl­keen le­vi­tä Pu­ti­nin vas­tais­ta pro­pa­gan­daa.

  Saksan talousministeri Robert Habeck kertoi, että
  – mitään tuotanto- tai toimitusongelmia ei ole olemassa.
  – https://archive.today/wUsjD

 10. Kirjailija syytteeseen murhasta, koska lukija teki murhan kirjan vaikutuksen alaisena.

  Woman Who Wrote «How to Murder Your Husband» Novel Goes on Trial for Murdering Husband

  – Elämme aikakautta, jolloin syyllinen on aina joku vihattu ulkopuolinen henkilö.
  – Syntipukki.

  Syntipukki oli alun alkujaan pukki.
  – Kyse oli eräänlaisesta uskonnollisesta riitistä, jossa kyläkunta puhdistautui synneistään ottamalla vihansa kohteeksi pukin, jonka sitten kaikki yhdessä kivittivät kuoliaaksi — ja tietenkin samalla vapautuivat synneistään.

  1. Syntien siirtäminen eläimille on muuten juutalainen tapa joka elää edelleen. Esim riepottelevat jotain kanaa ja huijaavat näin jumalaa

 11. Kun ei nyt vaan sattus mitään… Toikin olisi parempi synnyttäjänä jos ei olisi tuollainen kallonmuoto.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*