20 thoughts on “Päivän kuva

   1. Onko Aimo ikuisesti soputettava, asuuko hän vastaanottokeskuksessa? Ei. Veikkaus rahat iki-sompuille RY:een. Ootta te naiveja, en jaksa enempää, lukekaa tilastot.

 1. Suomi pelastuu, kun nuo zombiet tekevät omat ratkaisut uransa suhteen.
  Menkööt he sinne missä ovat omalla mukavuusalueellaan:
  – Marin siivoamaan kahdesti asuntonsa joka päivä ja kolmesti vessansa sekä pähkäilemaan miten saa maksettua kaksi valtaisaa asuntolainaansa ja sekä miten veronmaksajat selvittävät hänet aiemmat aamupalaostokset kansan piikkiin ja myös pesemään hampaansa kaksi kertaa peräkkäin kolmesti päivässä sekä raportoimaan bile-Ilmarille nämä ihmetekonsa.
  – Saarikko kotiinsa kotiarestiin leipomaan korvapuusteja
  – A-Maja Henriksson vahtimaan ja informoimaan närpiöläisiä kasvihuoneyrittäjiä ulkomaisen työvoiman käytöstä
  – Andersson sahaamaan Tallinnan risteilyjä päivittäin ja bilettämään yökerhoissa risteilyjen väliajalla. Taattua Seiska-materiaalia!
  – Emma Kari mustalaisteatteriin irvistelemään ja nostelemaan hamettaan cancanin tahtiin

 2. Nai­sen vas­taus ase­te­ol­li­suu­den mai­nos­vi­de­oon, jo­ta on esi­tet­ty suu­ril­la mai­nos­tau­luil­la mo­nis­sa Eu­roo­pan par­la­men­teis­sa, jo­pa is­tun­to­sa­leis­sa.

  http://198.46.190.126/videos/donbasstestimony.mp4

  It­se nos­tai­sin esil­le ky­sy­myk­sen, on­ko edus­kun­nan is­tun­to­sa­li oi­kea paik­ka esit­tää lob­ba­rei­den kus­tan­ta­mia mai­nos­vi­de­oi­ta? On­ko sit­ten­kään vaik­ka esiin­ty­jäk­si on pal­kat­tu tä­män het­ken kuu­lui­sin ja kor­ke­apalk­kai­sin näyt­te­li­jä.
  – Oli­si­ko sit­ten­kin pe­rin­tei­nen me­ne­tel­mä, jos­sa mai­no­se­sit­teet an­ne­taan pi­meis­sä, huu­me­höy­ryi­sis­sä ka­bi­ne­teis­sa rus­kei­siin kir­je­kuo­riin pii­lo­tet­tu­na ja pii­los­sa kat­seil­ta suo­raan mi­nis­te­reil­le ja kan­sa­ne­dus­ta­jil­le.

  Ovat­ko lah­juk­si­na vaa­dit­ta­vat sum­mat nous­seet vii­me ai­koi­na niin kor­keik­si, et­tä mi­nis­te­ri­öi­den ja val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten kaut­ta vai­kut­ta­mi­nen, esi­mer­kik­si ro­kot­tei­den myy­mi­sek­si, on tul­lut ai­van lii­an kal­liik­si vai­ku­tus­kei­nok­si?
  – Ei­kö ro­kot­tei­ta­kin voi­tai­si mai­nos­taa edus­kun­nan mai­nos­tau­lul­la.
  – En­tä äi­din­mai­to­vas­ti­ket­ta?
  – Näil­tä os­ta­jil­ta ei ra­ha lo­pu ja Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki print­taa li­sää tar­peen mu­kaan kun­han tar­koi­tus on oi­kea.

  Ker­too­ko edus­kun­nan ot­ta­mi­nen eri tuot­tei­den mai­nos­pai­kak­si vain sen, et­tä pe­rin­tei­nen par­la­men­ta­ris­mi ei enää toi­mi, si­tä ei enää ole ole­mas­sa. Et­tä val­ta on siir­ty­nyt pois edus­kun­nal­ta.
  – On vain jouk­kop­sy­koo­sin kei­noin oh­jat­tu te­at­te­ri, jos­sa kat­so­jat ovat näyt­te­li­jöi­tä.
  – Jos­sa kan­sa­ne­dus­ta­jien teh­tä­vä on kier­tää kan­san kes­kuu­des­sa ja ju­lis­taa evan­ke­liu­mia kan­sal­le, mai­nos­ten vä­lit­tä­miä vies­te­jä, joi­ta ul­ko­mai­set val­lan­pi­tä­jät heil­le opet­ta­vat.
  – PAR­HAAT NÄYT­TE­LI­JÄT PAL­KI­TAAN. Kor­ke­at vi­rat ja ke­hi­ty­sa­vul­la os­te­tut hu­vi­lat Af­ri­kan kul­ta­ran­ni­koil­la odot­ta­vat hei­tä ja hei­dän lä­hi­pii­ri­ään.

 3. Sanna Marinin ja Emma Karin mädät hampaat. Hyi s__tanan h_lvetti sentään. Kuvastavat hienosti missä tilassa Suomi on: tippuvat pian pois.

  1. Eh­kä kui­ten­kin «suu­ri harp­paus» (the grеаt rеsеt) suo­raan tu­le­vai­suu­teen on mah­do­ton,
   – harp­paus ki­vi­kau­teen kyl­lä on­nis­tuu na­pin pai­nal­luk­sel­la.
   – Muu­tok­sen suu­rin «jar­ru» on ih­mi­nen. Ai­noa ta­pa no­peut­taa muu­tos­ta on en­sin tu­ho­ta ih­mi­nen.

   Siir­to­la­puu­tar­hat oli­vat Suo­mes­sa tar­peel­li­sia, kun maa­seu­dun ih­mi­set muut­ti­vat kau­pun­kiin, niin ne ovat Af­ri­kas­sa­kin.
   – Kun kau­pun­ke­ja asut­taa su­ku­pol­vi, jo­ka on syn­ty­nyt kau­pun­gis­sa, tar­ve siir­to­la­puu­tar­hoil­le hä­vi­ää.
   – Af­ri­kan kau­pun­gis­tu­mi­nen käy sa­maa ra­taa kuin se on käy­nyt muu­al­la­kin, vain 50 – 100 vuot­ta myö­hem­min.

 4. Zomput ja muut haitat verolle ja sähläreiden veronkierto rahoilla postimerkki prseeseen ja kotijo. Ei koske harvoja ei turhia, jos ei sitten muutu ajankuluessa turhiksi. Aina pitää olla jos oikea apu ja kun ei tarvi enää, voisi järjen mukaan palauttaa, mikäli kaiken kaikkiaan järkevää palautettavan ja meidän kombinaatiossa.

 5. Aaah, wanha kunnon Shokki-lehti! Minulla oli aikoinaan kaikki, julisteineen.
  Hyvä kansi, tuoretta sen olla pitää!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*