Marco de Wit 25 huhtikuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Vanha kansa kyllä tietää, koska ennen vanhaan ihmiset elivät enemmän kosketuksissa luontoon. Tämän takia he myös ymmärsivät ihmistenkin olevan eläimiä.

 

Niinpä vanha kansa aina varoitti, että täysikuun aikaan kannattaa pysyä kotona. Silloin on nimittäin enemmän onnettomuuksia ja jopa murhia. Lapsia peloteltiin pysymään korona varoittamalla ihmissusista ja muista vaaroista.

 

Moderni tiede on todistanut vanhan kansan uskomuksen todeksi. Tilastot osoittavat, että sekä liikenneonnettomuuksia että sairaalavierailuja on enemmän täydenkuun aikana.

 

 

Lisäksi vanha kansa tietää, että naiset ovat hedelmällisimmillään uuden kuun aikana. Kuukautiset ovat siis täyden kuun aikaan ja naisten kiima-aika alkaa uuden kuun aikaan.

 

Vanha kansa tiesi myös, että sama ilmiö on myös miehillä. Täyden kuun aikana miehet ryyppäävät ja tappelevat helpommin, mutta uuden kuun aikana jahtaavat naisia.

 

Tämänkin on tiede todistanut.

 

 

Kuvassa linkki juttuun

 

 

Selitys on yksinkertainen: Evoluution kuluessa ihmiset pystyivät paremmin metsästämään valoisamman täyden kuun kuin uuden kuun aikana. Niinpä miehet olivat poissa metsästämässä ja naiset ilman miehiä. Sitten kun tuli uusi kuu, niin oli liian pimeä metsästää ja miehet olivat kotona. Tällöin naisten kannatti olla hedelmällisiä ja kiimaisia.

 

Vähitellen sitten evoluutio suosi naisia ja miehiä, joiden kuukausirytmi maksimoi heimon lisääntymisen. Toki tämän lisäksi voi hyvin olla, että valo ja painovoima jotenkin vielä entisestä enemmän saavat naiset ja miehet noudattamaan kuun syklejä. Tähän viittaavat monet tutkimukset.

 

 

Kuvassa linkki tieteellisiin tutkimuksiin

 

 

Ihmisetkin ovat eläimiä, kuten tohtori Dutton jaksaa meitä muistuttaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

11 thoughts on “Ovatko naiset kiimassa uuden kuun aikana?

 1. Surkeasti loukutetut (korkeasti koulutetut) suvakkifemakot ovat eläimen ja robotin hybridejä. Eläimellistä on äly ja robottimaista ovat tunteet ja seksuaalisuus, joita ei ole.

 2. Nais­ryh­mäs­sä, esi­mer­kik­si nais­val­tai­sel­la työ­pai­kal­la, nais­ten kuu­kau­ti­set pyr­ki­vät synk­ro­noi­tu­maan sa­maan ai­kaan.
  – Syk­lin mää­rää al­fa­naa­ras. To­del­li­nen hie­rar­kia mää­rä­tään suo­raan ali­ta­jun­nan ta­sol­la.
  – Mi­tä ta­pah­tuu, jos eri­lai­sil­la (eh­käi­sy)lääk­keil­lä häi­ri­tään nais­ten luon­nol­lis­ta hie­rar­ki­aa? Tu­lee­ko nai­sis­ta val­lan­hi­moi­sia ih­mis­su­sia, jot­ka ja­no­avat vain so­taa ja hä­vi­tys­tä?

  Sa­no­taan, et­tä evo­luu­ti­on myö­tä nai­sen kli­to­ris on siir­ty­nyt va­gi­nan si­säl­tä sen ul­ko­puo­lel­le.
  – Kli­to­rik­sen kii­hot­ta­mi­nen sai ai­kaan ref­lek­sin, jo­ka lä­het­ti mu­na­so­lun liik­keel­le ja täl­lä ta­val­la he­del­möi­tyk­sen oi­kea-ai­kai­suus var­mis­tui.

  Liit­tyy­kö­hän tuo kli­to­rik­sen siir­ty­mi­nen sii­hen, et­tä ih­mi­set al­koi­vat muo­dos­taa lau­mo­ja, kil­pai­le­via hei­mo­ja, jois­sa alet­tiin viet­tää he­del­möit­ty­mis­riit­te­jä, vil­le­jä ryh­mä­tans­se­ja, jois­sa «kaik­ki nai­vat kaik­kia».
  – Täl­lai­nen ryh­mä­tans­si oli hei­mon säi­ly­mi­sen kan­nal­ta tär­keä: kun lap­sen isää ei voi­tu tie­tää, jo­kai­nen lap­si oli hei­mon hoi­dos­sa yh­teis­vas­tuul­li­ses­ti. Ke­tään ei jä­tet­ty hoi­ta­mat­ta vaik­ka mie­hiä kuo­li pal­jon so­ta- ja met­säs­tys­ret­kil­lä.

  1. Suomessa ja pohjolassa ei ole tanssittu nuotion ympärillä. Munat silleen jäätyvät ja klitoris jää vapinan sisään. Eri juttu siellä villissä etelässä Missä rummut soi ja elimet ja pakarat ovat isompia ja kaikki roikkuu tarjolla ulkona. Eläimellistä menoa.

   1. Jussiboy ja muut henkiin uskovat tanssivat susien kanssa lampaiden puvussa nuotiota ympäri laulaen aaaafrikaa.

    1. Eikös Africa ollut Toton kappale? Kyllä sitä kelpaa lauleskella. Ja pitäähän sitä vältyt olla harteilla ettei tule kylmä. Dewithän sitä henkiin uskoo, kun väittää, että täydenkuun aikana naiset ovat kiimassa. Salli minun nauraa.

     1. Kerro mikä on satua Raamatussa? Saatanako vaikka? Sehän elää keskuudessamme, pukeutuu valheeseen ja johtaa suuret lammaslaumat mukanaan median avulla maanpäälliseen helvettiin ja rahoittaa sodissa molempia osapuolia. Maallisen mammonan menestyksen palkka on ikuinen kadotus yhdessä saatanan kanssa, joka on vaatinut palkkioksi orjansa sielun.

      Lue vaikka alkuverryttelynä 9-osainen Danten Helvetti sekä Gogolin Kuolleet Sielut

   2. Pyllyt vasten pyllyä m-fanit pumpum. Eivät he vaginaan koske, he lisääntyvät kuten mieskin synnyttää nykyään. Taas muuten yks päivä synnytti mies jossain. Klitoriksensa tunkee prseeseen ja persvagina hoitaa hedelmöityksen kohtuun kun kunnolla ähistää rikki muunkin kun aids-komdominsa.

 3. Joskus oli virallinen tutkimus netissä, joka samantien poistettiin. Lähtökohta oli se miksi pohjoisen miehillä on isommat aivot ja pienempi muna. Etelän miehillä taas päinvastoin. Pohjoisessa siksi kun täällä piti ajatella aina miten pärjäsi talven yli eli ruokaa piti hankkia varastoon jne. jolloin aivojen käyttö oli suurta. Lisäksi talvella ei seksiä pystynyt harrastamaan kylmyyden takia niin paljon. Etelän miehille tunnetusti he eivät tehneet pelto ruoan eteen mitään, vaan kaiken tämän teki naiset. Kun naiset siellä kuokki, niin miesten ei muuta tarvinnut, kuin käydä tuikkaisemassa ja sitä tapahtui usein vuoden kaikkina aikoina.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*