Marco de Wit 1 toukokuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laiton Lehti sallii myös suvakkien, natottajien ja persujen (triplatoistoa) kommentoivan sen juttuja. Tästä on hieman valitettu, koska useimmat suvakit eivät pysty olemaan jatkuvasti herjaamatta Laitonta Lehteä lukevia vapaus- ja kansallismielisiä.

 

Persujen ja muiden suvakkien on kuitenkin annettu jatkaa kommentoimista, koska joskus he sentään yrittävät myös argumentoida. Tämä on hyvin tärkeää, koska se paljastaa kuinka nykyään suvakit ja natottajat ovat tehneet liiton. Tämän huomaa hyvin myös siitä miten persut ovat antaneet täyden tuen femakkohallitukselle aina pedoafgaaneiden kuskaamisesta, velkaunioniin, pridettämiseen, liukuhihna-abortteihin, myrkkypiikkeihin ja Suomen nuukkaamiseen. (Tässä lista persujen takinkäännöistä.)

 

 

Uskomattominta on, ettei sen enempää suvakit kuin natottajatkaan edes yritä argumentoida. He vain esittävät jonkun mielipiteen (Suomi Natoon) faktana yrittämättä edes selittää mistä premisseistä johtopäätös on vedetty. Itse asiassa suvakit ja natottajat ovat omaksuneet feministien logiikan. He pitävät johtopäätöksiä aksiomaattisina eli itsestään selvinä. Uskomattomin ja vaarallisin esimerkki tästä on keskustelu ydinaseista.

 

Suomen natojäsenyyden suurin vaarahan on, että Suomi joutuisi idän ja lännen ydinaseiden taistelukentäksi. Tämä ei kuitenkaan natottajia pelota, koska jotenkin mystisesti he tietävät, ettei Venäjä koskaan käyttäisi ydinaseita Suomea vastaan. Logiikka on ihan sama kuin maahanmuutossa. Jotenkin vain on itsestään selvää, ettei islamisaatio voi koskaan tapahtua. Mitään argumentaatiota ei tarvita sen enempää massamaahanmuuton kuin Natojäsenyyden perusteiluissa.

 

Ei tarvitse pelätä ydiniskua, koska sitä ei voi tapahtua. Yksinkertaista!

 

Näin selitti eilen myös Ilta-Sanomat. Siis ainakin kauppojen iltalehtitelineiden lööpeissä. Onko jollain kuva? Jostain syystä kyseisiä lööppejä ei löydäkään netistä. Ehkä ne olivat liian kovaa propagandaa jopa iltapäivälehdille.

 

 

Laittoman Lehden kommenttiosion suvakit eivät kuitenkaan häpeä. Kommenteissa eräs suvakki-natottaja nimittäin myös väittää, ettei Venäjä ikinä käyttäisi ydinaseita:

 

Venäjä ei kyllä naura kenellekään, ilman ydinasetta siitä ei olisi mitään vaaraa. Eikä venäjä uskalla käyttää ydinasetta, koska tietää, että silloin omakin kansa asettuu Putinia vastaan ja tietää, että sen jälkeen venäjä on täysi hylkiövaltio. 

 

 

Tuossa on sentään kaksi perustelua:

 

1. Venäjän kansa ei sallisi taktisten ydinaseiden käyttöä

 

Tämähän on tuplaristiriidassa sen kanssa, että natottajat pitävät toisaalta Venäjää diktatuurina ja toisaalta tavallisia venäläisiä synnynnäisinä imperialisteina.

 

Tässä nähdään jälleen miten natottajat näkevät toisaalta venäläiset sotahulluina, mutta toisaalta rauhanhaluisina. Toisin sanoen premissit muuttuvat johtopäätöksen pysyen aina samana.

 

(Normaalistihan tietyistä premisseistä tulee tietty johtopäätös. Premissit eivät voi muuttua miten sattuu eikä johtopäätös voi koko ajan pysyä samana premisseistä riippumatta. Paitsi femakkomaisessa natologiikassa.)

 

 

2. Ydiniskun tehneestä Venäjästä tulisi hylkiövaltio

 

Miten niin?? Miksi kehittyvät maat lopettaisivat energian ja raaka-ainevarojen ostamisen Venäjältä?? Miksi ne niin tekisivät varsinkin, kun se johtaisi valtaviin hinnankorotuksiin ja sisäisiin levottomuuksiin?

 

Lisäksi miksi Kiina luopuisi liitostaan Venäjän kanssa? Niillähän näyttää olevan diili, että Venäjällä vapaat kädet Itä-Euroopassa ja Kiinalla Taiwanissa ja Etelä-Kiinan merellä. Kiina ehdottomasti tarvitsee Venäjän tukea tai muuten USA tuhoaisi sen.

 

Sama juttu on myös hyvin monilla muilla kehittyvillä mailla. Jokainen pelkää, että USA ja EU tulevat saarnaamaan pridettäjien, yms. ”oikeuksista” ja järjestämään värivallankumouksen. Lännellä on jo nyt pakotteet 40 maata kohtaan ja pakoteliipasinsormi on lännellä koko ajan herkempi. Totta kai enemmistö maailman maista haluaa monipolaarisen kansainvälisen järjestyksen eli imperialistisen lännen vastapainoksi voimakkaan idän.

 

Toisaalta siis natottajat näkevät Kiinan ja enemmistön maailman maista ”moraalittomina”, koska eivät osallistu Venäjän vastaisiin talouspakotteisiin. (Premissi 1.) Toisaalta natottajat kuitenkin sokeasti luottavat näiden samojen maiden uhraavan taloutensa, jos Venäjä käyttäisi idän ja lännen välisessä konfliktissa taktisia ydinaseita. (Premissi 2.) Eli jälleen premissit muuttuvat lennossa ristiriitaisiksi, jotta saataisiin haluttu johtopäätös.

 

 

Feministinen logiikka

Natottajilla on siis feministien logiikka: Premisseillä ei ole väliä, koska johtopäätökset ovat aksiomaattisia! Tämä on tietysti täysin nurinkurista, joten keskustelu natottajien kanssa on ihan samanlaista kuin feministien kanssa. Kaikki on vain mielipidettä ilman mitään argumentaatiota.

 

Yksi syy tähän on, että natottajat elävät nähtävästi tahallaan menneisyydessä. He kieltäytyvät ymmärtämästä, ettei ydinsota ole enää totaalista, vaan koostuu taktisista ydiniskuista. Tietysti nämä ydiniskut tehdään RAJAvaltioissa eikä suinkaan suurvaltojen pääkaupunkeihin. Eli ydiniskut tehtäisiin Ukrainaan ja Suomeen. Suurvallat mittelesivät voimiaan viimeiseen suomalaiseen.

 

Tosin tähän natottajat sitten sanovat, että kyllä Nato pistäisi heti kaiken peliin, jos Venäjä tekisi taktisen ydiniskun Suomeen. Eli USA ampuisi saman tien ydinohjuksen suoraan Moskovaan!

 

Kyllä. Noin yksi natottaja väitti kommenteissa. Eli näin: “Jos hypoteettisesti ajatellaan että Suomen liityttyä NATO:n, Venäjä ampuisi ydinohjuksen Suomeen niin eiköhän NATO ampuisi ydinohjuksen suoraan Moskovaan.”

 

Tästä natologiikasta Laiton Lehti sai aiheen analysoida dodologiikkaa.

 

Voisiko Nato hyökätä Suomeen? Natologiikan Dodoaakkoset!

 

 

 

Ihan oikeasti monet natottajat ovat vieläkin naivimpia kuin feministit. Natottajat oikeasti uskovat, että Natomaat ovat valmiita tuhoamaan itsensä Suomen takia! Miten tämä naivius eroaa femakkojen halusta avata rajat kilteille maahanmuuttajille??

 

Ei mitenkään! Femakot ja natottajat ovat ihan yhtä harhaisia sekopäitä. Itse asiassa natottajat – ja vieläpä PERSUJEN johdolla – jo syksyllä vaativat pedoafgaaneja Suomeen ja nyt ovat jälleen feministien tavoin halunneet TOTAALISESTI avata rajat kymmenille tuhansille mafiavaltio Ukrainan kansalaisille!

 

Itse asiassa natottajat ovat suvakkeja potenssiin kymmenen. Suvakit mädättävät Suomen vähitellen, mutta natottajat tekevät sen pikakelauksella ja lopuksi vielä nuukaten Suomen.

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

35 thoughts on “Ampuisiko Putin taktisen ydinaseen Suomeen? Perusnatottajat: Ei koskaan!

    1. Kirjoitti jälleen asiaa ja hyvin. Te maanpetturi natottajat voisitte pikkuhiljaa yrittää herätä psykoosistanne. Tämä pieni pohja-sakka porukka on niin median vietävissä että säälittää, siis säälittää Suomen tulevaisuus jos tuollaisia pyörii vapaana. Oikea isänmaallinen ei kumartele kellekkään ja haluaa suojella suomea ja suomalaisia kaikilta vihollisilta, NATO ei ole Suomen etu. Yhdelle toiselle sivustolle oli joku kirjoittanut hyvin, ” Olen vannonut sotilasvalan Suomelle, en natolle enkä todellakaan eu:lle”.

    2. Oppinut varmati sinulta!

      Lait omat ylevän älykkäät sivut, joita Einstainkin lukisi!

      Sitten kun Suomen aivan itse tilaamat Venäjän taktisen ydiniskun ohjukset jysähtävät NATO-Suomeen voit sulkeutua lopullise4ti omaan rikkiviisauteesi – Lopullisesti!!!

  1. Na­to-He­sa­ri päi­vit­te­lee so­ta-kes­kus­te­lun puut­tu­mis­ta vaik­ka it­se es­tää kes­kus­te­lun käy­mi­sen.
    – Paa­vo Väy­ry­nen: Sau­li Nii­nis­tö on joh­ta­nut Suo­mea Uk­rai­nan tiel­le
    – https://archive.today/tpPSE

    – «Olen toi­mit­ta­nut tie­do­tus­vä­li­neil­le ke­vään mit­taan run­saas­ti kir­joi­tuk­sia, joi­ta ei ole mis­sään jul­kais­tu ei­kä uu­ti­soi­tu.»

    Pe­rus­tus­lain mu­kaan
    «mi­nä pre­si­den­tin­toi­mes­sa­ni vil­pit­tö­mäs­ti ja us­kol­li­ses­ti nou­da­tan ta­sa­val­lan val­ti­osään­töä ja la­ke­ja se­kä kai­kin voi­min edis­tän Suo­men kan­san me­nes­tys­tä»

    – «Ve­nä­jän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan Sau­li Nii­nis­tön oli­si ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­nä tul­lut teh­dä kaik­ki mah­dol­li­nen, et­tä so­ta ei vaa­ran­tai­si Suo­men tur­val­li­suut­ta.»

    – «Sen si­jaan Nii­nis­tö ryh­tyi joh­ta­maan pro­ses­sia, jo­ka ni­me­no­maan va­ka­vas­ti vaa­ran­taa mei­dän tur­val­li­suu­tem­me ja kan­sal­li­set etum­me. Täs­sä toi­min­nas­sa hän ylit­ti val­ti­osään­nön mu­kai­set val­ta­oi­keu­ten­sa.»

    Oma Kom­ment­ti:

    Vi­ral­li­nen ul­ko­po­li­tiik­ka: Uk­rai­nan tie on Suo­men tie.
    – Suo­men teh­tä­vä on käy­dä so­taa Ve­nä­jää vas­taan ai­na vii­mei­seen suo­ma­lai­seen as­ti ja täl­lä ta­val­la hei­ken­tää Ve­nä­jän ase­voi­maa, kun­nes maa ro­mah­taa pup­pet-mas­ter’ei­den kä­siin.
    – Sau­li Nii­nis­tös­tä Suo­men Ze­lens­ki.

    Suo­men luon­non­va­rat koos­tu­vat lä­hin­nä vain puh­taas­ta ve­des­tä.
    – Mi­tään so­ta­te­ol­li­suut­ta hyö­dyt­tä­vää meil­lä ei ole.
    – Ar­vo­kas työ­voi­ma on «pe­las­tet­ta­vis­sa» län­teen en­nen alu­een luo­vut­ta­mis­ta Ve­nä­jäl­le rau­han­neu­vot­te­luis­sa.
    – Si­tä pait­si so­dan run­te­le­mal­la maal­la ei kui­ten­kaan oli­si muu­ta käyt­töä kuin vaih­to­ra­ha­na rau­han­neu­vot­te­luis­sa.

    Mik­si mei­dän ei an­ne­ta elää rau­has­sa?

    1. Luuleeeko vielä joku että lampaina lähdetään sotimaan?
      Talvisodan henki ei toistu.

      Hoitakoot Nato ja natottajat sen sotimisen sitten, kun ovat sen tilanneet. En osallistu, en auta.. Ihmisellä on luontaisen vapaus erota kansalaisuudesta ja sen oikeuksista ja velvollisuuksista.

      Kysymättä aina viedään ihmiset Minne tahansa sotkuihin. Mitä vuosituhatta eletään?

      Vapaudenjulistus:

      Valtioita ei ole, hallituksia ei ole. On vapaita ihmisiä, hoita ei saa alistaa minkään valtion tai suuryhtiön orjiksi.

      En ole enää Suomen kansalainen, enkä minkään valtakunnan alamainen. Venäjän ja Naton on turha yrittää. Teen kuten haluan. Molemmat ovat sitten vihollisia, jos tulevat rauhaani häiritsemään.

      Jos asenne olisi sama muillakin kuin minulla, Suomi saisi elää rauhassa ikuisesti. Mutta kun ei ole.

  2. Tässä jutussa näkyy taas Marcon ylitsevuotava nihilismi ja ilmiselvä riippuvaisuus vain joko omaan päähän tai vaihtoehtomedioihin. Jos et näe miksi ydinaseen käyttö olisi niskalaukaus venäjälle poliittisesti ja taloudellisesti niin ehkä kannattaisi lukea muutakin kuin nihilismin aikeita.

    Lisäksi Kiinan ja Venäjän suhteiden kutsumista ”liitoksi” on hieman liian optimistinen ilmaisu. Pikemminkin Venäjä on Kiinan frontti, muttei kiinallakaan ole varaa tukea maata joka käyttää ydinaseita.

    Vaikka Marcon maailmassa kaikki liittyy kaikkeen niin jostain syystä nämä teoreettiset jutut hylkääkin sen ja jättää täysin huomiotta ulkoiset tekijät.

    1. Nyt et argumentoinut kertaakaan. Toistit vain johtopäätöksiäsi, jotka feministien tavoin ilmestyvät tyhjästä ilman premissien määrittelyä ja vaihtoehtojen punnitusta.

      1. Eipä sinunkaan argumentoinnissa kehumista ole kun kaikkialla on jotain afgaanipedoja, pedorinkejä jne. Kaikki perustuu pseudotieteisiin. Harvemmin jutuista ei myöskään löytää mitään muuta kuin viitteitä omiin aiempiin pohdintoihisi. Eli feministin tavoin tyhjästä revittyjä asioita jotka esität mukafaktoina.

        1. Annatko esimerkin jostain ”tyhjästä revitystä” väitteestäni? Mitä tulee pedoväitteisiin, niin ne perustuvat mm. Savilen ja Epsteinin toimintaan. Kiistätkö heidän olleen valtaeliitille töitä tehneitä pedofiilejä?

          Laiton Lehti on ollut uraauurtava mm. Epsteinin pedoringin paljastamisessa tekemällä ainoana maailmassa kattavan aikajanan. Tämä myös julkaistiin Unz.comissa. Onko sinulla jotain valittamista kyseisestä aikajanasta, johon on Laittomassa Lehdessä jatkuvasti viitattu?

          Ainoana mediana Laiton Lehti on myös valittanut Pohjoisen Liiton pedoafgaanien kuskaamisesta Suomeen. Kiistätkö heidän kannattavan pedofiliaa?

          Luuletko tosiaan, ettei Nato ja Israel yrittäisi hallita poliittista, taloudellista, kulttuurista ja tieteellistä eliittiä monenlaisilla honey trapeilla ja pedoringeillä? Kysyn ihan vakavasti.

          1. Mitäs Epstein ja afgaanit nyt sit liittyy toisiinsa? Nyt taas äijä hyppii tuhatta ja sataa asiadta toiseen. Ja pikemminkin tuon loppukysymyksesi suhteen olisi aiheellista että toisit esille TODISTEITA. Niitä ei nimittäin ole ikinä ollut (siis tieteellisesti kestäviä). Missä tieteelliset lähteet. Vain jotain vaihtoehtofilosofeja ja unz.com

          2. Epsteinin pedorinki ja afgaanien pedorinki liittyvät toisiinsa, koska ovat molemmat Naton ja Mossadin pyörittämiä. Näin ne saavat toisaalta läntisen ja toisaalta afgaanien eliitin paremmin hallintaansa. Kyse on ikivanhasta tiedustelupalvelujen honey trap-taktiikasta, jota länsi pystyy tekemään enemmän kuin kukaan muu, koska sionistien dominoima valtamedia on asiasta hiljaa.

            Epstein aikajanassa oli parisataa viitettä eikä kukaan edes enää kiistä Epsteinin ja Ghislainen pyörittäneen pedorinkiä, joskin valtamedia pimittää ketkä kaikki siinä olivat mukana. Tämän takia Laiton Lehti tuo asiaa edelleen esille, vaikka jostain syystä se tuntuu sinun kaltaisia suvakkeja häiritsevän.

            Sama juttu Pohjoisen Liiton pedoafgaanien kanssa, jotka on tuotu Suomeen Naton suojeluksessa. Vai kiistätkö Epsteinin ja Pohjoisen Liiton nimenomaan pyörittäneen pedorinkejä?

            Kyse ei siis ole enää mistään suurista salaisuuksista, koska kukaan (paitsi ehkä sinä) ei kiistä perusfaktoja. Kyse on enemmän siitä, ettei valtamedia halua puhua valtaeliittille kiusallisista päivänselvistäkään asioista, kuten pedoafgaaneista, Ghislainesta ja siitä miten Nato ja Israel ovat liitossa myös pedojuutalaisten ja pedojihadistien kanssa Venäjää vastaan periaatteella viholliseni vihollinen on ystäväni, vaikka olisikin pedofiili, jihadisti tai natsi.

            Ymmärrän, että ostettu valtamedia haluaa vaieta ja pimittää, mutta miksi sinä teet niin?

            Uskotko niin paljon Natoon ja valtaeliittiin, ettet halua kuulla heidän rikoksistaan vai mistä oikein on kysymys??

      2. Oho.. Kritisoitko väitteitä jotka ilmestyvät tyhjästä? Sinun kaikki ”juttusihan” perustuvat fiktiivisiin väitteisiin ilman totuuspohjaa, katsohan peiliin.

          1. Eivät ne ole kiellettyjä, eivätkö minua edes pahemmin kiinnosta. Tahdoit vain esimerkit aiheista jotka keksit päästäsi. Annoin.

        1. Tottakai voisin, muttet sinäkään perustele mitään kantaasi, joten miksi minun tulisi? Kun häviät väittelyn, kuten olet aina tehnyt, alat itkemään todistustaakasta, haukut suvakiksi ja hiljenet. Minulle riittää todeta että valehtelet lähes kaikesta näillä sivuilla. Se että onko se keksitty päästä, maksettua vai uskotko toisten valheita on sitten asia erikseen.

    2. Suomen yltiö viisaat poliittiset johtajat ovat itse jättäneet täydellisesti ”jättäneet huomiotta ulkoiset tekijät”!

      Suomelle on yhtä paljon hyötyä NATO:sta kuin sille on ollut hyötyä EU:sta!!!

      Nyt olemme kahdessa ylikansallisessa järjestössä, jotka ovat vastuussa kaikista tähän astisista fiaskoista, jotka ovat johtaneet Suomelle vain ja ainoastaan taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin katastrofeihin!

      Suomen logiikalla kun maa on ydinsodan jälkeen rusinana. Silloin poliitikot hihkuvat onneta kuinka paljon NATO:sta on ollut hyötyä Suomelle. Suomen lammas kansa, jos ovat edes olemassa – ”hiljaisuudella antavat myöntymisen merkin”!!!

      1. SDP:n Marin ja Tuppurainen ts. Koko puolue on sitä mieltä, että suomalaisten etujen edistäminen on vahingollista EU:lle.

        SDP on EUn palveluksessa. Kuinka muut ek- puolueet ja pahin selän takana juonittelija Niinistö?

    3. Minkälaista on elää..vähäälyisenä tämän päivän Suomessa?..Tuleeko toimeen omillas…Vai tarjotaanko jopa jonkunlainen hen.koht. avustaja yhteiskunnalt..

  3. Kuvottavia amerikkalaisilla ja briteillä ei ole siis yhtään mitään, täysin mitään moraalia minkään suhteen, vaan kaikki menee. He ovat aina liittoutuneet maailman kaikkein limaisimpien, kuvottavimpien ja rikollisimpien ihmisten kanssa mitä maailmasta ikinä löytyy. Tämän takia on täysin luonnollista, että amerikkalaiset ja britit ovat kaikkein läheisimpiä sekä jihadistien, islamistien, että Israelin valtion kanssa, koska jokainen liittolaisvaltio on myös keskenään samanlainen.

    Onneksi amerikkalaiset ja brittivihollisemme ovat hyvin nopeasti sekoittumassa erittäin älykkäisiin neekereihin. Imperialistiset amerikkalaiset ja britit eivät ole valkoisia.

    1. Ja Britannia muuttuu pakistanilaisten johtoon. Sama kuvio Ruotsissa.

      Oletteko huomanneet, että esim. poliisissa johtoasemissa olevien nimet muuttuneetbulkomaalaisperäisiksi. On odotetavissa, että globalisoituvassa laittavat ulkomaalaistaustaiset johtotehtäviin kaikissa virastoissa ja ministeriöissä.

      Ulkomaalaiset suuryhtiöt ovat ostaneet kaiken ja kohta kaikki virkamiehetkin ovat ulkomaalaisia. Ainoa este tähän asti on ollut suomen kielen taitovaatimus.

      Kohta siitä luovutaan, esim. Vartiainen on ehdottanut englannin kielen otettavaksi viralliseksi kieleksi Helsingin kaupungissa. Muut seuraavat sitten perässä.

      Palataan sitten Ruotsin vallan aikaiseen tilanteeseen. Rahvas käyttää suomea, mutta virkakieli on englanti.

  4. Uuden rautaesiripun rakentamiseen tarvitaan taktisia ydinaseita. Vallattuaan haluamansa alueet Venäjä aloittaa tykittämisen länsi-Ukrainaan, jossa tässä vaiheessa on luultavasti jo paljon naton kalustoa ja sotilaita. iskujen jälkeen länsi voi sitten miettiä, että kannattaako tätä slaavien rajaselkkausta enää jatkaa? Euroopalla on muutenkin jo vaikeat ajat edessä kiihtyvän energia-ja raaka-ainepulan vuoksi.

    Ei Venäjä turhaan ole puhunut taktisista ydinaseista. Nyt vain odotetaan oikeaa hetkeä iskulle.

    Venäjä on ollut toistaiseksi turhan pehmeä. Esim. Tos-1 vakuumiasetta on käytetty vain rajoitetusti, vaikka sitä olisi voinut käyttää yötä päivää. Myös yhtäkään FOAB-pommia ei ole vielä pudotettu. Noh…ajat muuttuu ja länsi-Ukrainaan on tulossa hyvin hikinen kesä!

    Kiinalla ja Venäjällä on yhteistyösopimukset, jotka kestävät yli Putinin ja Xin aikakauden. Kiina ja Venäjä rakentaa kuuhun avaruusaseman 2030.

    Mitä tulee yleisesti ydinaseiden käyttöön, niin jenkit pääsivät kuin koira veräjästä pudotettuaan Hiroshiman ja Nagasagin atomipommit. Kuten historia todistaa, niin kyseessä ei ollut sotarikos, joten mitättömien taktisten ydinaseiden käyttö slaavien rajaselkkauksessa ei myöskään voi olla sotarikos tai hyvien tapojen vastainen sotatoimi.

    1. ”Euroopalla on muutenkin jo vaikeat ajat edessä kiihtyvän energia-ja raaka-ainepulan vuoksi.”

      Lama, nälänhätä ja sota kuuluvat Great Reset-ohjelmaan. Siksi Suomenkin WEF:in alaisuudessa toimivat päättäjät haluavat Natoon liittymisen avulla avata uuden sotarintaman Venäjää vastaan. Persutkaan (mm. Halla-aho ja Bergbom) eivät pidä konfliktia Venäjän kanssa pahana asiana! Kun sivari Halla-aho kehottaa ukrainalaisia sotimaan Venäjää vastaan viimeiseen veripisaraan asti, hän varmasti tarkoittaa samaa Suomen osalta, kunhan saadaan täälläkin sota pystyyn. ”Mestarilla” on siis mahtava turvallisuuspoliittinen strategia: kun ei ole enää suomalaisia, niin kukaan ei enää uhkaa suomalaisia.

      Miksi muuten sivarit ja naiset ovat kovimpia sotahulluja? Aikoinaan sanottiin, että jos naiset olisivat valtioiden johdossa, maailmassa vallitsisi rauha! Nyt tulee kuitenkin hakematta mieleen Sota-Sanna, Nato-Riikka, Kristina Nuland ja Wunderbaum (Ursula van der Leyen), jotka oikein olan takaa ponnistelevat saadaksen sotaa eskaloitua ja pitkitettyä sekä avatakseen uusia sotarintamia.

  5. yhdysvaltain jo vanha suunnitelma venäjän lamauttamiseksi
    on iskeä suurella määrällä (ydin)ohjuksia strategisiin kohteisiin
    samanaikaisesti monesta eri suunnasta.
    Suomessa suurin huolenaihe on,
    jos puolukoita keräävä ämmä
    näkeee metsässä iloisesti tervehtivän metsästäjän
    ja olkapäällä olevan taitetun haulikon.
    VOI V*TTU että vituttaa

  6. Todennäköisesti käyttäisi, jos siitä olisi hyötyä. Todennäköisesti ei ole, koska:
    1. Suomeen sijoitettavat laukaisualustat ja lentotukikohdat on helppoa ja nopeaa tuhota muilla nopeilla ohjuksilla ja 2. Muut NATO maat eivät lähetä Suomeen mitään kovin kallista tuhottavaa, jota Suomi itse ei osta, koska kaikki kohteet Suomessa ovat niin hyvin Venäjän ulottuvilla ja siten tykinruokaa. Tämä käy ilmi NATO sisäisistä arvioista liittyen Suomen mahdolliseen jäsenyyteen. Suomen kalusto ja osaaminen nähdään hyödylliseksi NATO:lle muualla, mutta Suomen muolustaminen muiden toimesta käytännössä kannattamattomaksi, koska Suomen alueella kaikki on niin lähellä Venäjän infraa, että Venäjä tuhoaa kaiken tänne lähetettävän varsin helposti ja nopeasti, eli ei ole kustannushyötyä lähettää tänne mitään.

    1. Juuri noin. Nato tarvitsee Suomen ja sodan Venäjää vastaan. Niillä on tavoitteena Venäjän heikentäminen. Mutta eivät puolueiden päättäjätontut sitä tajua ajatella, kun lukevat iltapäivämedioista, mitä mieltä pitää olla.

      Poliitikot ovat jopa alttiimpia Naton disinformaatiolle ja hybridivaikuttamiselle kuin normitavikset. Tyhmyytensä, älyllisen laiskuuden ja mukavuudenhalunsa takia poliitikot tuhoavat sen mitä edelliset sukupolvet rakensivat.

      Ruotsinkielinen Ylen radiokanava Vega on muuten melkoinen venäläisvihan lietsoja. Kannattaa laittaa seurantaan. Erkkojen Helsingin Sanomat ja suomenruotsalaiset olivat viemässä Suomea yhteistyöhön Natsi-Saksan kanssa 1930-luvun loppupuolella.

      Samat voimat ja agendat nytkin asialla. Ja persutkin lähtivät mukaan. Mutta onhan siellä Purra ja Halla-aho, jotka saivat lampaat mukaansa.

      Eivätkös ruotsalaiset olekin jotain puolisaksalaisia? Kieli on saanut paljon vaikutteita saksasta ja varmaan geenitkin. On se karmeaa, kun neljän prosentin vähemmistö, joka kutistuu koko ajan, pitää suhteettoman isoa valtaa Suomessa. Mitä demokratiaa se on? Ei se olekaan.

  7. Suomessa antisuomiittiset antikristityt antifa-jakobiinit rakentavat valheellista narratiivia siitä, kuin muka antifa-synagogan tyypillisiä keinoja (vasaramurhat, molotovin koktailit, juomaveden myrkyttämiset, väkijoukkoon ajamiset jne.) käyttävät terroristit muka yhtäkkiä olisivatkin kantasuomalaisia kristittyjä korkeasti koulutettuja virkamiehiä.
    Vastenmielistä, valheellista, surullista ja illegitiimiä.
    Vale-”tutkinnan” johtajana kukas muukaan kuin synagoga-kommunatsi loosin edustaja…🙄
    ”  Ei seis! Seis jumalan nimessä, poliisin kiinni ottama [kriisinäyttelijä-]mies huusi [deepfake-] videolla.

    –  Väisty pois luotani saatana, hän toisti monta kertaa kiinnioton aikana.

    Toiselta [deepfake-]videolta kuului, kuinka mies huusi myös ”aamenta” kiinnioton aikana.

    tutkinnanjohtaja rikoskomisario Kalle da Silva Goncalves tiedotteessa.”
    https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008786410.html

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*