9 thoughts on “Päivän kuva: Lastenohjelma

 1. Englanti alkaa olla menetettyä aluetta. Ehkäpä muutama ydinkärjellä varustettu Kinzal palauttaisi järjen brittien päänuppiin?

 2. Mie­len­kiin­toi­nen nä­kö­kul­ma Kuu­ban oh­jusk­rii­siin ja Uk­rai­nan eri­koi­so­pe­raa­ti­oon.
  – Why is CASH King in Times of War?
  – https://archive.today/fDSB3

  Ken­ne­dy ym­mär­si, et­tä tais­te­lus­sa Neu­vos­to­liit­toa vas­taan ei ol­lut ky­se asei­den yli­voi­mas­ta vaan tais­te­lus­ta kah­den ta­lous­te­ori­an vä­lil­lä.
  – So­si­alis­mi vas­taan ka­pi­ta­lis­mi.
  – Ta­lous­te­ori­oi­den vä­lis­tä so­taa ei voi­te­ta tu­ho­amal­la ta­lous.

  Uk­rai­nas­sa on ky­se tais­te­lus­ta Sch­wa­bi­lais­ta kom­mu­nis­mia ja maa­il­man­val­taa vas­taan.
  – Sch­wa­bi­lai­nen so­si­alis­mi ON ta­lous­te­oria.
  – Sch­wa­bi­lai­nen so­si­alis­mi saa­vu­te­taan vain tu­ho­amal­la ta­lous. To­taa­li­ses­ti.

  Mi­kä on län­nen ide­olo­gi­nen pe­rus­ta?
  – Ra­ha?

  1. Suomen talous on asuntolainatalous. Kaikki talous tiivistyy kahteen asiaan; asumiseen ja lainaan. Asumista tehdään väkisin erilaisilla vaatimuksilla yhä kalliimmaksi.

   Joku vielä kettuuntuu j muuttaa piilopirttiin. Teltassa asuminenkinntuöee yleistymään kaupungeissa. Asumispudokkaita tulee yhä enemmän. Toisaalta suomalaiset ovat karaistuneet ja osaavat taistella luonnonolojen kanssa ja voittaen sisukkaasti asumiseen liittyvät pikku hankaluudet. Se on tulevaisuutta, koska hallituksen mielestä Suomi kuuluu kaikille, muttei suomalaisille. Suomalaisilta otetaan asunnot ja liikkumisvälineet pois. Kysymys: kohteleeko hallitus suomalaisia jo ankarammin kuin jenkit pohjois-amerikan intiaaneja, joilta jenkit ryöstivät maat ja vapauden lasihelmillä ja alkoholilla.

   Samaa ne jenkit toistavat kaikkiin alkuperäiskansoihin, myös suomalaisiin.

   Pahimpia vihollisia ovat tietysti ne omat jotka saavat rahaa ja korkean viran vihollisen auttamisesta.

 3. Itä­ra­jal­la rau­hal­lis­ta. Vain yk­si loik­ka­ri ha­vait­tu. Pää­si elä­vä­nä va­pau­teen.
  – Itä­ra­jal­la vii­kon­lop­pu­na lu­va­ton ra­ja­ny­li­tys – loik­ka­ri me­ni Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le il­man lu­paa
  –  https://archive.is/b4aJc

  Itä­ra­jan voi ylit­tää myös lail­li­ses­ti «met­sän kaut­ta»:
  – nаtоn hyb­ri­dikеskus me­nee Suo­men lain edel­le, sii­tä tä­mä lail­li­suus tu­lee.
  – Uk­rai­nas­ta tu­le­via so­ti­lai­ta mui­lu­te­taan ra­ja­var­ti­joi­den avus­tuk­sel­la Ve­nä­jän puo­lel­le. Siel­lä hei­dän teh­tä­vä­nä on tie­dus­te­lu­toi­min­ta ja sa­bo­taa­sien te­ke­mi­nen nаtоn lu­kuun.
  – Ra­ja­var­ti­joi­den jou­kos­sa on eri­kois­ryh­miä, joi­den työ­vuo­ron ai­ka­na mui­lu­tuk­set ta­pah­tu­vat.

  1. Tuollaisilla ”tutkimuksilla” voidaan pyyhkiä niitten koirien persettä tarpeitten jälkeen…Koiraroduilla ON Ominaispiirteensä…Miljoonasta vetoa että tuossa hutkimuksessa EI otettu Huomioon sen Isäntäperheen vaikutusta sen Koiran luonteeseen…

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*