13 thoughts on “Päivän kuva

   1. Juuri noin. Mitenkäs Belgian Kongo reilut sata vuotta sitten? Väestö oli orjina kaivoksilla ja populaatio väheni puoleen siirtomaavallan aikana. Belgian kuningas Leopold omisti kaiken. Eu:n päämaja on Belgian Brysselissä. Sattumaako vai symboliikkaa?

    Yhtymäkohtia Belgian Kongolla silloin ja Suomella nyt? Suomesta suunnitellaan a) suojelualuetta b) kaivosyhtiöiden vapaa-aluetta. Tarvitaanko tuossa suomalaisia. Ei, niille on varattu rooli tuhoutua Naton Venäjän vastaisessa sodassa. Muu kaikki on jo otettu pois. Henki on vielä jäljellä.

    Ei kuulkaa, noille vanhoilla siirtomaavalloille mikään epäinhimillinen ei ole vierasta. Mutta yhtään parempi kohtalo ei ole venäläisten käsittelyssä. Mikä on se kolmas vaihtoehto? Vielä.

 1. Elämme rikollisten hallitsemissa ja aivopesemissä yhteiskunnissa. Laittomuus on saanut liikaa valtaa.

 2. Bit­coin var­kaus. Taas uu­si jek­ku.
  – My wal­let had a sta­tic ID that wor­ked for 4 tran­sac­ti­ons …
  – https://archive.is/hoeUR

  Bit­coin-ope­raat­to­ri vaih­toi (vaih­to­eh­to­me­di­aa pyö­rit­tä­vän hen­ki­lön) bit­coin ra­hat toi­sel­le ti­lil­le.
  – Sal­do säi­lyi sa­ma­na, jot­ta hän ei huo­mai­si muu­tois­ta.
  – Lah­joi­tuk­set al­koi­vat ker­tyä va­ras­te­tul­le ti­lil­le.

  Jim Sto­ne jul­kai­see jo­kai­sen lah­joi­tuk­sen si­vul­laan,
  – jot­ta lah­joit­ta­va voi tar­kis­taa me­ni­kö ra­ha pe­ril­le.
  – Ei­hän lah­joi­tuk­sen ole­mas­sa­olos­ta lo­pul­ta­kaan edes tie­dä ku­kaan muu kuin mak­sun lä­het­tä­jä.

  Tä­mä hui­jauk­sen kaa­va on ai­van sa­ma, jo­ta käyt­tä­vät
  – pan­kit ta­ka­va­ri­koi­des­saan pank­ki­ti­le­jä
  – ja esi­mer­kik­si Pay­Pal @ kump­pa­nit.

  To­dis­ta sit­ten, et­tä jo­ku on lä­het­tä­nyt ra­haa ti­lil­le;
  – ra­han lä­het­tä­jän, jon­kun, jo­ka ha­lu­aa py­syä ano­nyy­mi­nä on tul­ta­va esil­le to­dis­ta­maan, et­tä ra­ha on läh­te­nyt.
  – yk­sit­täis­ta­paus­ko? …

 3. [Mp3 – 21 Mb – suomi] Ruot­sin Si­su­ra­dio Haas­tat­te­lee en­tis­tä Mos­ko­van suur­lä­het­ti­läs Heik­ki Tal­vi­tie­tä vuon­na 2014.
  – Ve­nä­jä, Ve­nä­jä, Ve­nä­jä
  – … ot­taa kan­taa myös ajan­koh­tai­siin asi­oi­hin ku­ten Uk­rai­nan krii­siin

 4. Amerikkalaisethan ovat itse kaikkea tuota mikä lapseen on osumassa. Kaksinaamaisia valehtelijoita ja teeskentelijöitä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*