Marco de Wit 11 toukokuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Ainoana suomalaisena ja melkein ainoana maailman medioista Laiton Lehti perustaa analyysinsä praxeologiseen cui bono- (kuka hyötyy) ja follow the money- (seuraa rahaa) metodologiaan. Niinpä Laiton Lehti perustaa paljon analyysejään salaliittoteorioihin. Nimittäin todistettuihin ja erittäin todennäköisiin salaliittoteorioihin.

 

Itse asiassa maailmanhistoria on täynnä todistettuja salaliittoteorioita ja false flaggeja aina Mainesta ja Lusitaniasta Tonkiniin ja Irakin kuvitteellisiin joukkotuhoaseisiin. Historia myös todistaa, että lähes kaikkien suurten salaliittojen takana ovat valtioiden tiedustelupalvelut. Lähes kaikki terrorismi on nimeomaan valtioterrorismia.

 

Hyvä yleisesitys aiheeseen on Hannu Yli-Karjanmaan kirja Valtiot ja terrorismi, joka osoittaa CIA:n ja Mossadin tehtailevan monenlaisia salaliittoja ja valtioterrorismia liukuhihnalta. Toisaalta tiedustelupalvelut myös levittävät naurettavia SUPERsalaliittoteorioita Illuminaatista, yms. jotta kaikki salaliittoteoriat joutuisivat naurunalaisiksi.

 

 

Kuvassa linkki kirjan johdontoon ja itse kirjaan

 

 

 

Salaliittoteorioissa on kuitenkin yksi omituinen puoli: Tavalliset ihmiset eivät uskalla ajatella niitä ennen kuin ne on todistettu, jonka jälkeen ne unohdetaan. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, koska ihmiset ovat laumaeläimiä. Betat ja omegat eivät ajattele itse, vaan odottavat mitä alfat sanovat. Nykyään valtio on se alfa ja tavalliset ihmiset uskovat kaiken mitä valtio sanoo.

 

Jos viranomainen tai poliitikko kutsuu jotain analyysiä salaliittoteoriaksi, niin se on eräänlainen koodisana, joka kertoo betoille, että valtio haluaa heidän olevan hiljaa ja alistuvan. Tämä selittää sen mikseivät tavalliset ihmiset edes halua tietää mitä mahdollisia salaliittoja ja valtioterrorismia valtiot pyörittävät. Tämän huomaa varsinkin persuissa, jotka suureen ääneen syyttävät suvakkeja epärehellisiksi valtion palvojiksi, mutta itse eivät uskalla sen enempää epäillä ja kritisoida edes valtioiden tiedustelupalveluita.

 

9/11 terrori-isku oli Israelin operaatio! Sionistipersut pimittää?

 

 

Persut ovatkin paras esimerkki betoista, jotka palvovat valtiota enemmän kuin jopa vasemmistolaiset. Nimenomaan persut päästivät läpi myös koronatyrannian. Se oli myös persut, jotka kaappasivat itsenäisyyttä ja puolueettomuutta kannattavan kansallismielisen liikkeen tehden siitä lännen tiedustelupalvelujen juoksupojan. Niinpä persut eivät KOSKAAN suostu puhumaan Yli-Karjanmaan kirjasta, vaikka monet vasemmistolaiset siihen suostuvat. Koitappa yrittää synnyttää kirjasta keskustelua persujen Hommafoorumilla ja katso miten käy.

 

Monet naivit ihmiset kuvittelevat, että jos vain ihmiset saisivat tietää totuuden, niin tulisi kansannousu. Asia on kuitenkin päinvastoin. Jos tavallinen ihminen tajuaa johtajiensa koko pahuuden, niin hän muuttuu entistä hiljaisemmaksi ja alistuvammaksi.

 

Niinpä persuja ja tavallisia ihmisiä ei oikeasti kiinnosta, vaikka monet salaliittoteoriat yhä uudestaan ja uudestaan osoittautuvat tosiksi. Tavallisia ihmisiä kiinnostaa vain alistua johtajille ja päästä voittajien puolelle.

 

Lauman beta-eläimiä, kuten useimpia ihmisiä EI ole luotu muodostamaan omia mielipiteitä. Päinvastoin. Heidät on geneettisesti luotu omaksumaan heimon johtajien mielipide. Tämä pitää varsinkin paikkaansa korkean älykkyysosamäärän omaavien nörttitutkijoiden osalta, jotka ovat täysin kykenemättömiä ja haluttomia edes keskustelemaan sääntely- ja valtiokaappauksesta. Tämä tietysti vähitellen vääristää sekä historian että myös tieteen pelkäksi propagandaksi.

 

Tavalliset ihmiset ovat kirjaimellisesti laumaeläimiä, jotka ryhtyisivät vaikka joukkoraiskaajiksi ja murhaaviksi kannibaaleiksi, jos alfa eli valtio heitä siihen yllyttää. Tämä on se ruma totuus, jota useimmat ihmiset eivät kestä.

 

Ei ihme, että eliitille massat ovat vain karjaa.

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

7 thoughts on “Koronasalaliittoteoriat toteutuneet? Persuille hällä väliä?

 1. Juuri noin. Totta jokainen sana.

  Mutta mihin tarvitaan noin helevetin iso määrä, melkein kahdeksan miljardia laumaeläintä?

 2. Persut ovat älyllisesti niin tyhmiä ihmisiä etteivät vain tajua yhtään mitään vaikka joku kertoisi kaiken täysin avoimesti ja suoraan. Äänestävät äärisuvakin ja ääri-punaviher-feministinkin puheenjohtajaksi, antavat tunnetun CIA-operaattori Matti Putkosen häärätä ja hallita puoluetta, sekä antavat Putkosen tuoda sähköiset äänestyskoneet, joita ei voi edes tarkastaa jälkikäteen! Ainoastaan persut ovat älyllisesti näin tyhmiä ihmisiä.

  1. Kun Pu­tin rau­ha­tah­toa il­mais­tak­seen jät­tää pa­raa­tis­ta ras­kaat oh­juk­set (jot­ka ovat ai­na ol­leet pa­raa­tis­sa mu­ka­na) ja yli­len­not pois,
   – län­nes­sä se tul­ki­taan heik­kou­dek­si ja epäon­nis­tu­mi­sek­si.

   Muis­tat­te­ko, kun Trump al­ku­vuo­si­na il­mai­si ha­lun­sa jär­jes­tää so­ti­las­pa­raa­ti. Mi­tä ta­pah­tui?
   – Tu­li val­ta­va mää­rä «hal­lin­nol­li­sia es­tei­tä», hen­ki­lö­kun­nan lo­mia ja kaik­kea sä­lää, joil­la sa­bo­toi­tiin ko­ko han­ke:
   – Trump ei oi­ke­as­ti ol­lut ase­voi­mien­sa ko­men­ta­ja.

   Mi­tä ar­ve­li­sit­te Mos­ko­vas­sa ta­pah­tu­van, jos Pu­tin il­mai­si­si tah­ton­sa jär­jes­tää so­ti­las­pa­raa­ti?

   LGTB-ase­voi­mis­sa tie­ten­kin ko­men­to­jär­jes­tys on eri­lai­nen kuin pe­rin­tei­ses­sä, mut­ta suu­ri ky­sy­mys on:
   – ku­ka oi­ke­as­ti ko­men­taa USA:n ar­mei­jaa?
   – Pre­si­dent­ti se ei ai­na­kaan ole.

   Kun pa­ko­lai­set tu­le­vat «lan­teen» ja tääl­lä us­ko­taan kaik­ki hei­dän val­heen­sa jo­kai­nen, pie­ni­kin, on­gel­ma rat­kais­taan sul­lo­mal­la avun­pyy­tä­jän tas­kut täy­teen se­te­lei­tä,
   – he nau­ra­vat meil­le ja pi­tä­vät mei­tä pel­lei­nä.

   Vä­hän sa­ma, ti­lan­ne kuin sii­nä, et­tä Trump yrit­tää ko­men­taa USA:n ar­mei­jaa.
   – Mi­kä on maa­il­man ko­men­to­jär­jes­tys?
   – Af­rik­ka­lai­set nau­ra­vat Eu­roop­pa­lai­sil­le ja
   – Eu­roo­pan joh­ta­jat nau­ra­vat USA:n se­nii­lip­re­si­den­til­le.

   Ovat­ko af­rik­ka­lai­set maa­il­man ko­men­to­ket­jun hui­pul­la?
   – «Anna mulle mun rahat!»

  2. > ku­ka oi­ke­as­ti ko­men­taa USA:n ar­mei­jaa

   To­del­li­nen val­ta on ai­na pii­los­sa.
   – Myös ih­mi­sen val­ta­ra­ken­teen kä­si­kir­ja, Raa­mat­tu, sa­noo, et­tä
   – «Ei ku­kaan ole Ju­ma­laa mil­loin­kaan näh­nyt»

   Eri­tyi­ses­ti tuo pii­los­sa ole­va val­ta­ra­ken­ne on ko­ros­te­tus­sa ase­mas­sa ny­kyi­ses­sä so­dan­käyn­nin muo­dos­sa:
   – pro­xy­so­ta ja hyb­ri­di­so­ta.

   On ko­ros­te­tun jul­ki­nen tie­to mis­tä hyök­käys tu­lee
   – pro­xyn si­jain­ti,
   mut­ta tar­kas­ti var­jel­tu sa­lai­suus, mis­tä käs­ky an­net­tiin.

   Puo­lus­ta­jan on ai­van tur­ha vas­ta­ta so­ti­laal­li­seen is­kuun tu­ho­amal­la pro­xy, jos ko­men­to­kes­kus kui­ten­kin jä­tet­tiin kos­ke­mat­ta.
   – Sii­nä vain puo­lus­ta­ja ku­lut­taa re­surs­se­jaan.

   Ko­men­to­kes­kuk­sen si­jain­ti yri­te­tään pei­tel­lä vä­lit­tä­mäl­lä käs­ky usei­den pro­xy-ko­men­to­kes­kus­ten kaut­ta,
   – huo­maa or­ga­ni­saa­ti­on frak­taa­li­nen ra­ken­ne, ja sa­mal­la kui­ten­kin hyök­kää­jä ve­to­aa pe­rin­tei­sen to­dis­tu­sai­neis­ton vält­tä­mät­tö­myy­teen syyl­li­syy­ten­sä osoit­ta­mi­sek­si,
   – hyb­ri­di­puo­lus­tus syyt­tei­tä vas­taan eli kak­si­nais­mo­raa­li:
   – jos on pie­ni­kin mah­dol­li­suus, et­tä hyök­kää­jä ei ole­kaan hyök­kää­jä, hän­tä ei voi­da ran­gais­ta hyök­käyk­ses­tä.

   Syyl­li­syys­ky­sy­mys on toi­nen Raa­mat­tua so­ti­las­kä­si­kir­ja­na käyt­tä­vän hyök­kää­jän ase, mut­ta sii­tä sit­ten tois­te.
   – Kom­ment­tia odo­tel­les­sa voi kui­ten­kin tu­tus­tua toi­seen tun­net­tuun kä­si­kir­jaan:
   – Suntsu. Art of War

 3. Ruotsissa on qui bono niminen seura, yhteisö, joku sellainen – svenssonit ovat niin tottuneita massiiviseen speech oppressioon, åsiksfötryckiin.

  Ahmed Rami, Palmen ja Anna Linden henkilökohtainen ystävä, mainion radio islamin kanavan johtaja, joutui vankilaan kun uskalsi vastata kysymykseen qui bono.

  Ahmed Rami pakeni Ruotsiin kun yritti vallankaappausta Marokossa jossa qui bonot, diipparit, piti valtaa Marokossa.

  Amhed Rami sentään tajusi, että on käytettävä tehokkaita, ronsKeja keinoja. Mikään puhe ei auta.

Vastaa käyttäjälle Heikki W Peruuta vastaus

Your email address will not be published. Required fields are marked*