12 thoughts on “Päivän kuva

 1. Tuskimpa on oltava, kun takana olijoilla ei ole maskia. Eiköhän tämä ole kaltaisianne isänmaantoivoja jotka nyt ovat ”hauskoja” ja hassuttelevat aiheella ottamalla mielestään ”fiksuja” kuvia kanssa ihmisten iloksi.

  1. Tuo on se latino joka oli cnn:ssä kun tulee koneeseen niin laittaa pienen sisätilan takia, joka ollut Bidenin Minnesota kannattaja.

 2. Ei koske valtalaisia. Biden hattu päälle terroristit ja nistit puhumattakaan salamatkustajista, rikoksia muualle pakenevista ym. aika kätevä ryöstöihin, saa sitte kunnon huumeet ennen kuin kiinni jää jos jää jos jälkiäkään ei jää. Mutta yleensä libresset niin aliporukkaa onneksi rikoksiinkin, että tuolla tavalla antavat vähän armoa ettei heti kiinni jää.

 3. WEF:n suo­ras­sa ko­men­nos­sa toi­mi­va Ka­na­da löy­si rat­kai­sun köy­hyy­teen: tap­pa­kaa it­sen­ne
  – Tru­de­au’s Ad­vi­ce for the Poor – Kill Your­self
  –   https://archive.today/I2107

  Ka­na­da ot­ti käyt­töön eu­ta­na­sia-lain toi­vot­to­mas­ti sai­rail­le. Sit­ten mää­ri­tel­mää muu­tet­tiin,
  –   huo­maa: it­se lä­ki­teks­tiin ei (vält­tä­mät­tä) kos­ket­tu,
  kos­ke­maan
  –   KAIK­KIA psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta se­kä MI­TÄ TA­HAN­SA lää­ke­tie­teel­lis­tä sai­raut­ta po­te­via hen­ki­löi­tä.

  Köy­hyys on sai­raus,
  –   var­sin­kin jos lää­kä­ri saa di­ag­noo­sis­ta bo­nus­palk­ki­on.
  –   Ja mik­si ei sai­si? On­han lää­kä­rin työ yh­teis­kun­nal­li­ses­ti ar­vo­kas­ta.

  Tä­män­kin lain ot­si­koin­ti ja jul­ki­nen edis­tä­mi­nen leh­dis­tös­sä ei suin­kaan pu­hu vai­keuk­sis­sa ole­vien ih­mis­ten tap­pa­mi­ses­ta ro­dun puh­dis­ta­mi­sek­si ei-toi­vo­tuis­ta ai­nek­sis­ta, vaan
  –   Jo­kai­sen oi­keu­des­ta kun­ni­al­li­seen elä­mään.
  –   Ja kuo­le­ma­han on osa elä­mää.
  –   Jos hen­ki­löl­lä it­sel­lään ei ole va­raa kun­ni­al­li­seen elä­mään kuo­le­maan, on val­ti­on toi­mi­tet­ta­va se hä­nel­le.

  Kan­sa­lai­si­aan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti abor­toi­mal­la ja tap­pa­mal­la val­tio pys­tyy sää­te­le­mään vä­es­tö­ra­ken­net­ta si­ten, et­tä se jat­ku­vas­ti tu­kee po­liit­ti­sen elii­tin hy­vin­voin­tia.
  –   Myös muut­tu­vis­sa olois­sa.
  –   Vain ter­veil­lä on oi­keus elä­mään.
  –    Kan­sa­lai­set! Pi­tä­kää huo­li omas­ta ter­vey­des­tän­ne.

  Mi­tä Ka­na­da edel­lä, si­tä Eng­lan­ti pe­räs­sä.
  – Ka­na­dan Jus­tin Tru­de­au on Mac­ro­nin kloo­ni – vain vä­hä-älyi­sem­pi
  https://archive.today/cmO3F#selection-1525.7-1529.10

  –   On­ko Jus­tin Tru­de­au eu­ge­nis­ti­ses­ti kel­vol­li­nen elä­tet­tä­väk­si val­ti­on kus­tan­nuk­sel­la?
  –   Pal­jon­ko Ka­na­dan hal­li­tus käyt­tää ra­haa Tru­de­aun elät­tä­mi­seen?

  Ka­na­dan hal­li­tus aut­taa köy­hät ar­vok­kaa­seen elä­mään
  –   Ca­na­di­an go­vern­ment pays poor who can’t ‘li­ve with dig­ni­ty’ to com­mit sui­ci­de
  –   https://archive.is/FqjaR

  Mi­ten on?
  –   Olet­ko si­nä lii­an köy­hä elä­mään ar­vok­kaas­ti?
  –   Mi­ta­taan­ko elä­män ar­vo ra­hal­la?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*