17 thoughts on “Päivän kuva

 1. Juuri näin. Sikiö ei ole osa kehoa, vaan oma yksilönsä ensimmäisestä solunjakautumisesta asti.

  Siveysvyö estää ei-toivotut raskaudet. Kyllä vaimo on aviomiehen omaisuutta.

   1. Kiitoksia taas päivän 21.5. sensuurista. Muutama kommenttini meni taas poistoihin vaikkeivat olleet mitään Jyrin kommentteihin verrattavissa.

    #sananvapaus
    #suoraselkäisyys

 2. Murder and satanistic ritual, ei. Voi abortoida jos alle 2viikkoa ollut(ei aivoja, ei tunne kipua) ja ei toivottu/raiskauksen tulos. Vahinko lapsia liikaa muutenkin ja kasvaa koko vtun maapallo lähinnä haitoilla. Soini haluaa kaiken, pyytäkää Timo uuteen puolueeseenne. Paavi olkoon kuninkaanne.

 3. Ma­li tor­jui län­nen kaap­pau­sy­ri­tyk­sen
  – Ma­li’s ar­my th­war­ted Wes­tern bac­ked coup – Aut­ho­ri­ties say

  Tä­mä saat­taa liit­tyä Eu­roo­pan uto­pis­ti­seen hank­kee­seen teh­dä kaa­su­put­ki Eu­roop­paan 11 Af­ri­kan val­ti­on lä­pi.
  –   Po­liit­ti­ses­ti mah­do­ton han­ke. Mi­ten on mah­dol­lis­ta os­taa 11 Af­ri­kan val­ti­ota sa­man hank­keen taak­se sa­ma­nai­kai­ses­ti. Sii­nä jo­kai­nen val­tio jat­ku­vas­ti ko­rot­taa lah­jus­vaa­ti­muk­si­aan «ylei­sel­le Af­rik­ka­lai­sel­le ta­sol­le». Ku­kaan ei saa jää­dä huo­nom­mak­si kuin naa­pu­ri.

  Vain Af­ri­kan val­ti­oi­den ot­ta­mi­nen suo­raan siir­to­maa­ko­men­toon voi mah­dol­lis­taa tuol­lai­sen hank­keen.
  –   Se on jul­ki­sen siir­to­maa­jär­jes­tel­män pa­luu.

 4. Na­ton toi­met Suo­mes­sa.

  Suo­mes­sa na­to tu­lee to­teut­ta­maan nii­tä toi­min­ta­mal­le­ja, jot­ka on jo muu­al­la tes­tat­tu ja toi­mi­vik­si ha­vait­tu. Täs­sä yk­si.

  –   Tes­tat­tu Puo­las­sa.
  –   Jär­jes­te­tään ra­jal­le pa­ko­laisk­rii­si.
  –   Imat­ra – Lap­peen­ran­ta. Jo­ka ta­pauk­ses­sa lä­hel­le kau­pun­kia, jos­sa on hy­vät ho­tel­lit, ra­vin­to­lat ja huo­ra­ta­lot USA:n so­ti­lail­le.
  –   Pa­ko­laisk­rii­si-ske­naa­ri­ota on jo val­mis­tel­tu «kes­kus­te­luil­la» edus­kun­nas­sa.
  –   Lä­he­te­tään USA:n so­ti­lai­ta Ve­nä­jän ra­jal­le.
  –   Pa­ko­laisk­rii­si hä­vi­ää uu­ti­sis­ta, mut­ta so­ti­laat jää­vät.

  Näin saa­daan pa­ri­kym­men­tä tu­hat­ta na­ton so­ti­las­ta py­sy­väs­ti elä­mään Suo­men kus­tan­nuk­sel­la.
  –   Myös Val­ko-Ve­nä­jän ra­jal­le lä­he­te­tyt 20’000 USA:n so­ti­las­ta jäi­vät oles­ke­le­maan maa­han Puo­lan kus­tan­nuk­sel­la ja elä­vät siel­lä ai­na (kir­jai­mel­li­ses­ti) maa­il­man­lop­puun as­ti.

  https://arc­hi­ve.to­day/cyzs6#se­lec­ti­on-695.11-695.104
  –   Tä­tä jouk­ko­jen siir­toa Ve­nä­jän ra­jal­le mai­nos­tet­tiin leh­dis­tös­sä: «na­to vä­hen­tää jouk­ko­jaan Sak­sas­sa».

  1. Hieno teoria. Noin se tapahtuu. Yksi veemäinen asia on tuon 20 000 ****eläjän elättäminen.

   Mistä ne naiset tulevat huorataloihin? Ukrainastako, siis nämä jotka tulivat pakolaisiksi?

 5. UKK

  Pie­ne­nä val­ti­ona em­me pys­ty vai­kut­ta­maan sii­hen, et­tä suur­val­lat so­ti­vat kes­ke­nään, em­me­kä sii­hen mil­loin so­dat al­ka­vat ja mil­loin ne lop­pu­vat,
  –   mut­ta sii­hen pys­tym­me vai­kut­ta­maan, et­tä seu­raa­van suu­ren so­dan tais­te­lu­lin­jat ei­vät kul­je Suo­men alu­een hal­ki.

 6. Miten Bill Gatesille geenimerkattu orjan alku on joutunut tuon naisen kohtuun.
  –   Nyt äkkiä Planned parenthoodille palauttamaan se takaisin.

 7. Kuinka moni tietää tämän?
  1 luku
  Oikeudesta saada perintö
  1 §
  Periä voi vain se, joka elää perittävän kuolinhetkellä; kuitenkin periköön sitä ennen siitetty lapsi, jos tämä sittemmin syntyy elävänä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*