Marco de Wit 26 toukokuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laiton Lehti ei välitä pätkääkään lukijoistaan. Ei niiden mielipiteistä eikä edes rahoista. Tämän takia Laiton Lehti ei yritä kerätä rahaa eikä edes sähköpostiosoitteita, tms.

 

Laittomalla Lehdellä on vain kolme päämäärää:

 

1. Paljastaa polpo ja virkamiesmafia

Onneksi tämä päämäärä on jo saavutettu. Ei suinkaan Laittoman Lehden ansiosta, vaan polpon ansiosta. Kuohitun Kolehmaisen ja Jari Taposen johdolla poliisi on nykyään ihan AVOIMESTI politisoitunut.

 

Ylikomissaari Jari Taponen sikailee taas: Puolustaa semirikollisia poliiseja

 

 

2. Kerätä ja paljastaa vihafaktoja

Tämäkin päämäärä alkaa olla saavutettu. Enää pitää järjestää nämä vihafaktat deduktiivisesti helposti ymmärrettävään narratiiviin.

 

Persujen sensuroima TOP 10 vihaprofessorin lista!

 

 

3. Luoda deduktiivinen esitys siitä kuka maailmaa hallitsee ja miten

 

Tämäkin päämäärä alkaa olla saavutettu varsinkin nyt, kun valtaeliitti rakentaa poliisivaltiota yhä avoimemmin. Vielä pari vuotta sitten monet pitivät Laittoman Lehden väitteitä ja ennustuksia mielisairaina, mutta nyt Epstein-skandaalin, vaalikonevilpin, seniilin Biden-mafian, koronatyrannian ja himonatotuksen jälkeen kyse onkin vain uudesta normaalista.

 

Kuka hallitsee maailmaa? Pankkiirit vai sionistit?

 

 

Samalla Laittomalla Lehdellä ei ole mitään illusioita siitä, että massat pätkääkään välittäisivät totuudesta. Varsinkaan suomalaisilta miehiltä ei voi odottaa mitään, koska tavallinen beta-mies on äärimmäisen itsekäs ja helposti aivopestävissä.

 

Tutkimus: Suomalaiset maailman valtiouskovaisin kansa!

 

Tosin vaikka suomalaiset ovatkin erityisen helposti aivopestävissä, niin pääpiirteissään sama kuvio on tietysti myös kaikkialla muuallakin. Fakta nyt vaan on, että ihminen on laumaeläin. Noin 98% laumaeläimistä on betoja, omegoja, yms. seuraajia, jotka tulevat aina alistumaan johtajilleen.

 

 

 

 

 

Muutos tulee vasta sitten, kun beta-miesten lompakkoon sattuu eli suuri talousromahdus alkaa. Onneksi se on vain ajan kysymys.

 

Onko talousromahdus alkanut?

 

 

Vaikka suomalaiset ovatkin pohjoisimpien kansojen tavoin evolutiivisesti orjamielisiä, niin kyse on vain KESKIarvosta. Luonnollisesti on olemassa paljon älykkäitä ja rohkeita suomalaisia miehiä. Ehkä he eivät uskalla avoimesti nousta valtaeliittiä vastaan – harva haluaa olla kamikaze – niin tästä huolimatta he eivät aio alistua. Alla yksi Laittoman Lehden lukijan kirjoitus:

 

Minua huvittavat suuresti nuo orwellilaiset uskontunnustukset, joita jokaisen – jopa vaihtoehtomedioiden, nimettömien kommentoijien ja analyytikoiden, ja oppositiopoliitikkojen – on nykyään aina käytettävä:

 

”Korostan, että en ole Venäjän puolella”

”En missään nimessä ole putinisti” (mitä helvettiä muuten tarkoittaa ”putinisti”?)

”En ole rokotevastainen”

 

Mitä, jos ihminen on Venäjän puolella (esimerkiksi katsoo, että jonkun oli estettävä se yli kaksituhatta pommia päivässä, mitä Donbassiin sateli helmikuun toiseksi viimeisellä viikolla ennen kuin Venäjä laittoi sille lopun ja pelasti miljoonia ihmisiä)?

 

Mitä, jos joku on ehdottomasti Putinin kannalla siinä, että glyfosaatti, juomaveden fluori, Soroksen yhdistykset tai alaikäisten homomanipulaatio on kielletty, ja että iso osa juutalaisoligarkeista on heitetty vankilaan, karkotettu tai tehty voimattomaksi?

 

Mitä, jos joku on nyt, Pfizerin tutkimukset luettuaan (tuhansia kuolleita ensimmäisen parin viikon aikana ja silti/SIKSI rokote on pakotettava koko maailmalle), pääosin rokotevastainen?

 

Onko silti tehtävä uskontunnustus aina kun avaa suunsa?

 

”Oi globalistit ja juutalaismedia
en ole venäjän puolella
en ole putinisti
en ole rokotevastainen
korostan ja vannon
antakaa anteeksi”

 

Helvetti teitä selkärangattomia perseennuolijoita.

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

24 thoughts on “Laittoman Lehden päämäärä vs. Beta-miesten uskontunnustus

  1. Ainakin Marco on tehnyt monta lasta, on opiskellut yliopistossa historioitsijaksi, sekä on osaltaan muuttanut koko Suomen politiikkaa ja mielipideilmastoa.

   Mitä sinä JK olet saanut elämässäsi aikaan?

   1. No, lapsia voi tehdä kuka vaan, historiosija ei ole oppiarvo, vaan Marco on filosofian maisteri, oppialana yleinen historia ja se politiikan ja mielipideilmaston muutoskin on aika kyseenalaista. Ja mikään tästä ei tee omegamies marcosta muuta kuin sen mikä on, eli säälittävä nillittäjä.

 1. Ilmeisesti on olemassa joku kulttuuriteos nimeltä ”Vapautunut mies”. Tuo todennäköinen kulttuuriteos tuli mieleen ylläolevaa (tod.näk) Marcon itsetutkielmaa lukiessa. Jos ja kun kohdat 2 ja 3 ovat valmistumaan päin, niin ehkäpä Marcosta tulee josain vaiheessa tuo ”vapautunut mies”. Pidetään peukuja ettei tie tuohon ”vapautumiseen” kulje vankilan kautta.

  Kiitos ja onnea 👍

 2. Mielisairaus on uusi normaali. Mitä mielisairaampi, sitä enemmän saa sosiaalisia pisteitä. Lopulta kaikki loppuu ihmisuhreihin ja kannibalismiin. Saatanan lapset ovat ottaneet vallan. Yhä pimeämpää aika kohti mennään.
  Helvetin lieskat alkavat kuumottaa ja ihmisliha mätänee ja liha irtoaa luista. Pelastusta ei ole näkyvillä. Babylonin portto USA ja Länsi antaa valtansa Pedolle ja Antikristukselle.

  1. >   Mie­li­sai­raus on uu­si nor­maa­li

   Mie­li­sai­raus on
   –   mi­kä ta­han­sa hen­ki­lön omi­nai­suus, jo­ka on al­le 2%:lla vä­es­tös­tä
   –   pait­si, jos sii­tä on ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä muil­le; sil­loin se edus­taa si­tä tois­ta ää­ri­pää­tä vä­es­tön 2%:sta. (It­se asi­as­sa 2% 2%:sta eli 0,02% vä­es­tös­tä on «ne­ro­ja».)

 3. >   Laiton Lehti ei välitä
  >   pätkääkään lukijoistaan

  Juu­ri täs­sä on Lait­to­man leh­den vah­vuus ja tä­mä te­kee leh­den luo­tet­ta­vak­si me­di­ak­si.
  >   Lu­ki­ja voi luot­taa sii­hen, et­tä esi­te­tyt kir­joi­tuk­set edus­ta­vat leh­den lin­jaa ei­vät­kä rii­pu sii­tä sat­tuu­ko tuu­le­maan idäs­tä vai­ko län­nes­tä.

  Myös­kään po­liit­tis­ten puo­lu­ei­den (it­se asi­as­sa pe­rus­tus­lain mu­kaan kä­si­tet­ty­nä puo­lu­een si­jaan on lai­tet­ta­va kan­sa­ne­dus­ta­ja) ei pi­dä «kuun­nel­la kan­san mie­li­pi­det­tä», jot­ta de­mok­ra­tia yli­pää­tään voi­si to­teu­tua.

  Mi­tä ta­pah­tuu de­mok­ra­ti­al­le, jos jo­kai­nen eh­do­kas ajaa jää­rä­päi­ses­ti «omaa lin­jaa» ol­len­kaan kuun­te­le­mat­ta, mi­tä kan­sa sa­noo, mi­tä kan­sa mil­loin­kin huu­taa oi­ke­al­ta tai va­sem­mal­ta, so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa tai mie­le­no­soi­tuk­sis­sa?:
  –   Val­ta siir­tyy kan­sal­le.

  Syn­tyy ti­lan­ne, et­tä kan­sa­ne­dus­ta­jat to­del­la edus­ta­vat va­lit­si­joi­den­sa mie­li­pi­det­tä.
  –   Ei­vät puo­lu­een,
  –   ei­vät ään­ten­las­ki­joi­den,
  –   eivät ra­hoit­ta­ji­en.

  En­tä­pä jos kan­sa sit­ten äkil­li­ses­ti muut­taa­kin omaa mie­li­pi­det­tään?
  –   Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa täl­lai­nen kan­san mie­len ai­lah­te­le­mi­ses­ta joh­tu­va kär­si­mys kes­tää enin­tään nel­jä vuot­ta, seu­raa­viin vaa­lei­hin as­ti.
  –   Mut­ta ei­hän val­ti­olai­vaa pi­dä­kään oh­ja­ta kuin houk­ka­mai­ses­ti kir­ku­vaa api­na­lau­maa, jo­ka mil­loin me­lu­aa yh­den asi­an puo­les­ta mil­loin toi­sen it­se­kään ym­mär­tä­mät­tä, et­tä lau­ma vain seu­raa joh­ta­jaa.
  –   Jos ha­lu­am­me muut­taa val­ti­om­me ja kan­san api­na­lau­man ta­voin käyt­täy­ty­väk­si lau­mak­si on myös sen asuk­kaat vaih­det­ta­va api­noi­hin.
  –   Edus­kun­nan pää­tök­sel­lä tietenkin.

  Olen­nais­ta sel­lai­ses­sa de­mok­ra­ti­as­sa, jos­sa kan­sa­ne­dus­ta­jat ovat «jää­rä­päi­tä», on se, et­tä
  –   kan­sal­la on mah­dol­li­suus muut­taa po­li­tii­kan lin­jaa.
  –   Seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa.

  Vaa­le­ja edel­tä­vil­lä tu­ruil­la ja to­reil­la ta­paa pal­jon eh­dok­kai­ta, jot­ka oi­kein kers­ku­vat sil­lä, et­tä hei­tä si­too puo­lu­een lin­ja,
  –  suu­ren joh­ta­jan tah­to.
  –  Mut­ta niin­hän se on api­na­lau­mas­sa­kin.

  1. Puolueet ovat uskonnollisia lahkoja ja apinalaumat jaotellaan eri tunnusten alle.

   Jos olet käynyt jonkun puolueen tilaisuuksissa sekä jonkun uskonnollisen yhteisön ( mikä tahansa uskonto käy) meininki on sama. Liturgioissa on uskontunnustuksissa käytetään vain eri sanoja.

 4. Niin, tuohan oli vastine kommenttiini, jossa tosiaan kirjoitin, että en ole sen paremmin Venäjän kuin Ukrainankaan puolella. Jos kahden osapuolen konfliktissa asettuu toisen puolelle, asettuu toista vastaan. Ukrainan konfliktissa on tasan kaksi osapuolta. Tuon orwellilaisesta uskontunnustuksesta ja nimimerkkien käytöstä suomimisen jälkeen nimimerkki Jusses sitten luettelee vain Venäjän hyvät tai yleviksi katsomat teot. Jopa Donbassiin tiputetut pommit on laskettu 2000/päivä tarkkuudella. Hmm. Ja fluorin haitat juomavedessäkin ovat tähän asti olleet puhdasta huuhaata. Jos ollaan puolueettomia, eikö Ukraina sitten ole tehnyt mitään oikein? Tai ainakin sillä ole itsenäisenä maana oikeus tehdä päätöksiä, vääriäkin.

  Jokainen, joka on lähtenyt maailmalle, on kokenut sen vapauden riemun, että Jes, nyt saa tehdä mitä haluaa. Elämä sitten on opettanut, että saa tehdä, mutta seuraukset on sitten kannettava. Elämä on asettanut rajat, ja yleensä koskevat juuri toisen yksilön oikeuksia, tahtoa ja valtaa. Näin on valtioidenkin kohdalla, itsenäistyttyään ne saavat tehdä mitä haluavat, mutta myös seuraukset on kannettava. Ukraina on nuori valtio, ja ikävä kyllä Suomellakin on vielä opittavaa.

  En minäkään edes ymmärrä, mitä putinisti tarkoittaa, minusta se on pikemminkin hajoita ja hallitse termi. Sillä yritetään alleviivata sitä, että Venäjän nykyinen politiikka on yhden miehen politiikkaa ja politiikka muuttuu, kun Putin syrjäytetään.

  Minusta puolueettomuus on tässä juuri se kuuma peruna, joka ilmeisesti triggeröi jonkun tahon. Ja on yleensä kovin vaikea asia ylläpitää ja arvostaa. Puolueettomuus juuri vaatii selkärankaa asettua asioiden yläpuolelle ja tarkastella niitä tuomitsematta.

  Ukrainan sodassa meidän tulisi muistaa, että me olemme seuraavia. Miltä tuntuu joutua sitten toisen vaikka oikeutettujenkin sotatoimien kohteeksi. Miltä tuntuu, kun joutuu jättämään kotinsa, kun omainen kaatuu ja valtamedia vaikenee siitä, kun maa jaetaan tai itsenäisyys menee, salossa liehuu trikolori ja joutuu tavaamaan kyrillisiä kirjaimia. Miettikää tätä!

  Hmm.

  1. Kyseessä on Neuvostoliiton hajoamissota. Neukkuvaltaa ihannoiva Putin elää menneisyyden kautta ja käy toista maailmansotaa uudelleen. Kohde vaihtui Natsi-Saksan tilalle Ukraina. Putinin petollinen morsian Ukraina harrastaa salavuoteutta jenkkien kanssa. Sekaisin ollaan sielläkin.

  2. Pääasia ettei toisen rosvovaltion USA kieltä tarvitse kuulla enää ikinä. Ihan sama kuka hallitsee Suomen aluetta. Vaikka Kiina, sitten tarttee opetella vain kymmeniä tuhansia kirjoitusmerkkejä tai joutuu makkaratehtaalke raaka-aineeksi.

   Mikä tahansa valtiaz käy kun ei vain englanninkieltä tarvitse kestää yhtään. Kai se on kielletty Venäjällä? Jos ei ole, niin ei käy.

  3. Tämä sota ei ole Venäjä vastaan Ukraina vaan satanistinen eliitti vastaan koko muu maailma. Ukraina, Eurooppa ja Suomi ovat ymmärtämättömiä ja vasten tahtoaan pakotettuja orjia, joilla lyödään Venäjää ja toisiaan kunnes hajoavat kappaleiksi.

   Venäjä tulee pitämään parempaa huolta ukrainalaisista kuin Ukraina tai länsi koskaan, jos he päätyvät Venäjän huomaan.

   Enkä todellakaan kuvittele, että Venäjä tai Putin tekevät kaiken oikein: vieläkin liehittelevät kaiken maailman teknokraattisilla ideoilla, pitävät liian liberalistista keskuspankkia ja pimittävät aivan liikaa tietoa nykyisen pahuuden todellisista syistä ja tekijöistä.

 5. Laiton Lehti on täysin oikeassa. On yksittäisiä rohkeita suomalaisia miehiä, joista kaikki eivät uskalla olla kamikazeja, mutta nämä yksittäiset suomalaiset miehet eivät kuitenkaan tule alistumaan, vaan taistelevat loppuun asti. Aivan loppuun asti. Joidenkin yksittäisten rohkeiden suomalaisten myrkyttäminen, orjuuttaminen ja murhaamisen yrittäminen voi olla terveydelle epäterveellistä.

 6. Kohta 4: Opetella mitä ”deduktiivinen” tarkoittaa. Nykyäänhän de wittunaama harrastaa vain induktiivista päättelyä foliopipo päässä. #sananvapaus

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*