Marco de Wit 2 kesäkuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laittoman Lehden suuri sankari on FED:iä/rahakonetta vastaan taisteleva Ron Paul. Hän on ainoa merkittävä poliitikko, joka ihan oikeasti haluaa lopettaa FED:in. Viime laman aikaan 2008 ja 2012 hän olikin lähellä päästä presidentiksi, mutta sitten FED paniikissa painoi niin paljon lisää rahaa, että käynnistyi viimeinen keinotekoinen nousukausi. Onneksi Ron Paulin poika Rand Paul yrittää vuorollaan presidentiksi ja omaakin hyvät mahdollisuudet, kun Amerikan talous vihdoin romahtaa.

 

Alla olevassa videossa kerrotaan kaksi suurta asiaa.

 

1. Libertaaripuolue on jälleen rauhan ja vapauden kannattajien käsissä

Itävaltalaista vapauden koulukuntaa edustava Mises-ryhmä pystyi syrjäyttämään uuskonservatiiviset korona- ja sotahullut libertaaripuolueen johtopaikoilta.

 

 

 

 

2. Läntinen valtamedia alkaa myöntämään Ukrainan häviön

Ron Paulin mukaan Amerikan pitää olla neutraali eikä maailmanpoliisi varsinkin, kun Amerikka on tuhonnut lukuisia maita ja samalla ajanut itsensä konkurssiin. Ron Paulin poika, senaattori Rand Paul yrittikin estää 40 miljardin dollarin lähettämisen Ukrainaan.

 

Vähitellen yhä useammat amerikkalaiset alkavat vastustamaan rahan kaatamista Ukrainalle. Varsinkin, kun valtamediakin myöntää, ettei Ukrainalla ole voiton mahdollisuuksia. Jopa kuuluisa Stars and Stripes -lehti on alkanut suhtautumaan varauksellisemmin Ukrainan sodan jatkamiseen.

 

 

 

 

Alla olevaan videoon on mahdollista saada suomenkielinen tekstitys.

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

13 thoughts on “Ron Paul: Amerikkalaiset kääntymässä Ukrainan sotaa vastaan!

 1. Todella hyvä vain, että amerikkalaisten vihollistemme talous vihdoin romahtaa ja pahuuden imperiumi alkaa tuhoutua lopullisesti. He ovat kaikki rikollisia, myös Ron Paul.

 2. Tosiasioista ei väliä, koska minkä tahansa saa veemediassa näyttämään ihan miltä haluaa. Samaa kuin luovassa kirjanpitokikkailussa.

 3. Jep.. Siksi varmaan ovat lähettämässä uusia asejärjestelmiä ja järjestelemässä lisää rahoitusta Ukrainan avuksi.

  #ammattitaito

  1. https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/celebrities/18759776/johnny-depp-amber-heard-trial-verdict-relationship-punch/

   Verratkaa The Sunin kuvitusta intiaanimaa-Suomen V-median kuvitukseen aiheesta Depp vs. Heard. The Sunin kuvassa marxilainen loukkaantuja-feministi vollottaa kun hävisi, luitte aivan oikein, oikeudessa miehelle. Noita kumpaakaan ei tapahdu Suomessa.

   On muuten kuvajournalismin tasossa valtava ero Suomi vs. Britannia.

   Brittiläinen ns. likasankojournalismi on paljon korkeammalla laatutasolla kuin suomalainen ns. laatumedia.

 4. Uk­rai­nan ase­avul­la on ol­lut se konk­reet­ti­nen seu­raus, et­tä Eu­roo­pan ja USA:n pi­meil­lä ase­mark­ki­noil­la ryn­näk­köa­sei­den hin­ta on ro­mah­ta­nut.
  –   Val­ti­ot vas­taa­vat tä­hän ot­ta­mal­la kan­sa­lai­sil­taan lail­li­set aseet pois.

  Seu­rauk­se­na on ma­fi­ahal­lin­to­jen vah­vis­tu­mi­nen. Syn­tyy
  –   lä­hi­öi­tä, joi­ta hal­lit­se­vat klaa­nit.
  Nä­mä sit­ten yh­ty­vät kau­pun­geik­si ja kau­pun­git pie­nik­si ku­nin­gas­kun­nik­si.
  –   Näin Eu­roop­pa pa­laa ta­kai­sin sii­hen hal­lin­to­mal­liin, jo­ka tääl­lä val­lit­si muu­ta­ma sa­ta vuot­ta sit­ten.

  Jos ny­kyi­set val­ti­ot ei­vät tai­vu vää­jää­mät­tö­män muu­tok­sen edes­sä, pom­mi­te­taan ne maan ta­sal­le.

  Tu­le­vai­suus on vain yk­si osa his­to­ri­an ai­ka­ja­nal­la.
  –   Mei­dän pi­tää hy­väk­syä ja tun­nus­taa tu­le­vai­suus, ei kiel­tää ja pi­mit­tää si­tä.
  –   Jos tun­nus­tam­me jul­ki­ses­ti vaik­ka­pa sen, et­tä Eu­roop­paan tu­lee nä­län­hä­tä, ja ob­jek­tii­vi­ses­ti kat­so­en näin käy, kan­sal­la on mah­dol­li­suus re­agoi­da ti­lan­tee­seen ja va­rau­tua tu­le­vai­suu­teen.

  On­gel­ma on se, et­tä val­tio ei voi hy­väk­syä, et­tä kan­sa päät­tää omis­ta asi­ois­taan
  –   sil­lä sil­loin val­ti­ol­ta lei­pän­sä saa­vat kup­pi­kun­nat jou­tui­si­vat pyy­tä­mään lei­pän­sä kan­sal­ta.
  –   Ja nä­mä kup­pi­kun­nat hal­lit­se­vat val­ti­ota.

  1. Nyt oli asiaa..

   Arvelen myös, että Euroopan valtiot tulevat pirstoutumaan ja sitä myötä EU hajoaa. Se oli vain eliitin hanke. Liian isoja hankkeita EUlla tulossa, kohta tippuu taloudellinen pohja pois. Ihmiset tympiytyvät aivan totaalisesti valtioiden ja kaikkien muiden tahojen hallintaa heidän asioihin ja kaikkeen turhaan älyttömään paskaan. Muutos on hiljaisesti käynnissä. Jossakin vaiheessa virta käy niin vahvaksi, että se murtaa padot.

   Ei ihminen osaa omaa sukuaan ja heimoaan isompia kuvioita ajatella.

 5. Paul muuten kannattaa huumeiden laillistamista, vastustaa sitä, että terroristeja tapetaan ja sitä, että lääkäreiden tulee hoitaa kaikkia hätätilanteessa. Että sellainen sankari. #sananvapaus

 6. Demokraatit ampuu viimeistään nyt itseään jalkaan ja ”tolkunihmiset” republikaanit pääsevät vuosikymmeniksi valtaan. Toki jenkeissä on suvakkeja mutta taas tarvitaan hautuumaalta apua jos demokraatit aikovat voittaa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*