11 thoughts on “Päivän kuva: Ydinsota

   1. Suomalaiset kerjäävät kunnon tykitystä, niin se on 3 päivää tykitystä ja sitten saadaan perustaa omat Death Korpsit Suomeenkin.

 1. Ydimpommien testikentäksi.. Käytä nyt itse keksimääsi sanaa enemmin. Kaikki NUUKATAAN (nuketetaan). Ja kyllä tämä tosiaan todistaa kuinka kaikki suomalaiset tahtovat kuolla ydinsodassa. Aivan pettämättömät todisteet. Hyvä Marco!

  1. Onneksi naiset eivät osaa huumoria kuten miehet, itse ilen varsinainen naisten naurattaja ja ei höpötetä siellä, ne nauravat jutuilleni, onneksi olenkin mies ja huumorin kukkanen koreimmasta päästä.

 2. Ruot­sa­lai­sen kan­sa­ne­dus­ta­jan ja­las­mök­ki.
  –   S-riks­dags­man pås­tod att han bor i stu­ga utan to­alett – fick 700’000

  Tä­män kan­sa­ne­dus­ta­jan, jol­la on käy­tös­sään usei­ta asun­to­ja, va­ki­nai­ses­sa osoit­tees­sa on rän­sis­ty­nyt mök­ki, jon­ka kat­to on rik­ki, ik­ku­nat rik­ki, jon­ne pe­ril­le ei pää­se au­tol­la.
  –   Hän on so­si­ali­de­mok­raat­ti, jo­ten ei mi­tään näh­tä­vää.
  –   Ha­jaan­tu­kaa!

 3. Vel­jei­li­kö Ve­nä­jän kir­kon kak­kos­mies län­nen kans­sa?
  –   Ve­nä­jän or­to­dok­si­kir­kon «kak­kos­mies» Hi­la­ri­on on siir­ret­ty mui­hin teh­tä­viin

  Hän oli kir­kon «ul­ko­mi­nis­te­ri» ja si­ten lä­hei­ses­sä te­ke­mi­ses­sä län­nen tie­dus­te­lu­pal­ve­lu­jen kans­sa ja hyb­ri­di­so­dan­käyn­nin var­ma koh­de.
  –   Vä­ri­val­lan­ku­mous kir­kos­sa oli­si nos­ta­nut hä­net ko­ko kir­kon joh­ta­jak­si.
  –   Saat it­sel­le­si kaik­ki kir­kon rik­kau­det ja yl­tä­kyl­läi­sen elä­män tu­le­vas­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä, jos …

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*