Marco de Wit 12 kesäkuun, 2022

 

Laiton Lehti on pitkään kertonut kuinka suomalaiset ovat geneettisesti ainutlaatuista valkoista keräilijä-metsästäjäkansaa, joka ei kunnolla pysty sopeutumaan nykyaikseen yhteiskuntaan.

 

Yhtenä esimerkkinä suomalaisten geneettinen naivius, joka saa palvomaan valtiota. Eli samalla alistumaan kaikista älyttömimpiinkin määräyksiin ilman mitään kapinaa tai edes kunnon protestia.

 

 

Alla taas yksi todiste. Videossa kerrotaan hyvin kuinka monissa kunnissa omaishoidon kriteereitä on nostettu niin paljon, että vanhukset jätetään joko heitteille tai laitoksiin. Molemmat vaihtoehdot ovat tietysti paljon kalliimpia ja epäinhimillisempiä kuin mitä omaishoitajuus.

 

Suomalaiset ovat kuitenkin tähänkin alistuneet. Ei puhettakaan mistään mielenosoituksista tai edes pienistä protesteista. Herrat ovat puhuneet, joten pulinat pois!

 

 

Lotta ja pappa:

 

Kenen vastuulla Suomen ikäihmiset ovat? 🤨😣

 

Kerromme tässä videossa uutisia omaishoitajuudesta, miten sote-uudistus vaikuttaa siihen ja pohdimme papan tulevaisuutta.

 

 

 

 

20 thoughts on “Lotan omaishoitajuus loppuu!

 1. No eihän suomalaisilla ole mitään keinoja taistella yhtäkään järjestelmää vastaan. Jos kamppailet saat hullun leiman. Järjestelmät on rakennettu kuppaamaan taviksia.

  1. No, jos katsoo ko. henkilöiden kallojen rakennetta ja lasvojen lihaksia niin ei nuo geneettisiä suomalaisia ole. Vaikka olisivat täälä asuneet useammankin sukupolven ajan.

 2. Hyvä olla laitoksessa ja osahoidossa vanhusten talolla omassa rivarissa muutenkin, aina alkaa yht’äkkiä kuten mummelilla mielialalääkkeet ja mitä seuraa: nukuttaa muttei uni tule, hoippuroitia, ei liikkumista missään postilootan lisäksi jos muut ei hae. Viimeistään osastolla varmana myrkyt naamaan ja zompi loppu elämä, säälittävää kohtelua. Käy kalliimmaksi lopulta kun ei voi itse liikkua ja eikä pysy järjissään. Kumpikin voittaisi, winwin.

 3. Hyvä olla laitoksessa ja osahoidossa vanhusten talolla omassa rivarissa muutenkin, aina alkaa yht’äkkiä kuten mummelilla mielialalääkkeet ja mitä seuraa: nukuttaa muttei uni tule(toleranssi), hoippuroitia, ei liikkumista missään postilootan lisäksi jos muut ei hae. Viimeistään osastolla varmana myrkyt naamaan ja zompi loppu elämä, säälittävää kohtelua. Käy kalliimmaksi lopulta kun ei voi itse liikkua ja olla oma itsensä ja järjissään. Kumpikin voittaisi, winwin. Nyt viedään mieli ja liikunta kyky.

  1. Ai, sinä oletkin tyytyväisenä vanhusten osahoidon laitoksessa, omassa rivarissa ja lääkityksellä. Sepä selittääkin sinun sekavan kirjoitustyylin. Tsemppiä ja iloa sinne ja toivottavasti lääkitystä ei tarvitse lisätä. 👍

   1. Sinähän se osaat myrkyttää ihmiset. Oikea naisfasistihoitaja taidat olla ja ihmisvihaaja. Ihmiskunnan alinta massaa.

    1. Mikä oli ongelmasi? Jyri Äkäslompolohan nimenomaan kirjoitti mitä Hoitaja totesi.
     Jos muuksi haluaa muuttaa niin kannattaa kirjoittaa selkeämmin mitä tarkoittaa.

  2. Taitaa olla juuri vanhusväestö, jolle syötetään suurin osa käytetyistä mielialalääkkeistä. Yhdellä pillerillä vanhus voidaan lääkitä puhumattomaksi ja liikuntakyvyttömäksi.

   Saas nähdä tuleeko oikea nimetön ym tästäkin totuudesta vinkumaan.

 4. ”Älykkäisiin” ei pidä myöskään luottaa ja heidän ajatuksiaan ei kannata omaksua ilman hyvin tarkkaa kriittisyyttä. Kokonaisuutena heillä on meille muille vahingollisia ajatuksia, jotka tuhoavat meidät henkisesti ja fyysisesti, sekä heistä on meille vain pelkkää haittaa, kuten nyt näette.

 5. Omaishoitajalle täytyy maksaa, siksi se kriteerit ovat koventuneet. Suomalainen on lammas joka määkii 2023 vaaliteltoilla.

  1. Mäkkärää, tsinappia ja ketsuppia. Nuo tarjos toisenkin, äänestän. Ennen oltiin pienenä ajankuluksi ja vapaa-ajalla jos pyysi esim. kauppaan ei niin kiire tai muka kiire nykyään eli somepaskaa päivittään. Sitäkin voisi älypuhelimella siellä tehdä ja olla muuten kuulolla, tarvittaessa tehdä vähän jotain.

 6. Kun­nal­li­ses­sa hoi­ta­mi­ses­sa, oli­pa ky­se ta­val­li­ses­ta ter­veys­kes­kus­hoi­dos­ta tai by­rok­raat­ti­ses­ti to­teu­te­tus­ta omais­hoi­dos­ta,
  –   on pe­rim­mäl­tään ky­se pak­ko­hoi­dos­ta.

  Jos jo­ku it­se­näi­ses­ti ja omil­la va­roil­laan hoi­taa omais­ta tai vaik­ka­pa sit­ten naa­pu­ria, niin sii­nä ei ole ky­se omais­hoi­dos­ta,
  –   pi­kem­min­kin mak­su­suo­ri­tus oi­keu­des­ta elää van­hak­si,
  –   vel­vol­li­suu­des­ta it­se elä­mää koh­taan.

  Aja­tel­laan­pa, et­tä jo­ku hoi­taa omais­taan ko­to­na. Omai­nen vaa­tii jat­ku­vaa läs­näo­loa ja on fyy­si­nen ra­si­te hoi­ta­jal­le.
  –   Ei­kö omai­sen oli­si hel­pom­pi vain tain­nut­ta hoi­det­ta­va lääk­keil­lä ja ai­ka ajoin he­rät­tää hä­net syö­mään.
  –   Näin hoi­ta­jal­le jäi­si enem­män «laa­tu­ai­kaa».

  Mi­kä sit­ten on elä­män laa­tu ja mi­ten si­tä mi­ta­taan?
  –   Tuo­te­taan­ko si­tä lääk­keil­lä?

  Mik­si ko­ti­hoi­ta­ja ei suos­tu pa­hoin­pi­te­le­mään omais­taan lääk­keil­lä «hel­pos­ti hoi­det­ta­vak­si» ja vie­tä sit­ten enem­män si­tä «laa­tu­ai­kaa»?

  Ko­to­na hoi­ta­mi­nen saat­taa hy­vin­kin vie­dä kol­man­nek­sen hoi­ta­van omai­sen ajas­ta, täy­den työ­vuo­ron ver­ran.
  –   Hei. Mut­ta kun­ta lu­paa 0,7 hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta! Se­hän on kak­si ker­taa enem­män kuin kol­man­nes päi­vit­täi­ses­tä ajan­käy­tös­tä.

  Tuo lu­ku 0,7 ker­too vain työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kais­ta palk­kaa saa­vien hoi­ta­jien ko­ko­nais­mää­rän suh­tees­sa hoi­det­ta­viin.
  –   To­del­li­suu­des­sa yh­tä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta päi­vys­tä­vää hoi­ta­jaa var­ten pi­tää pal­ka­ta vii­si hoi­ta­jaa, kos­ka
  –   36 tun­nin viik­ko­työl­lä saa­daan ai­kaan vain 1’872 tun­tia työ­tä vuo­des­sa, kun tun­te­ja vuo­des­sa on 8’760.
  –   Sen li­säk­si hoi­ta­jia on pal­kat­ta­va te­ke­mään tois­ten­sa vuo­si- ja sai­raus­lo­mien työt se­kä kah­vi- ja ruo­ka­tun­nit ja muut «so­si­aa­li­set tauot» (joi­ta omai­nen ei huo­man­nut las­kea työa­jak­si) en­nen kuin voi­daan ver­ra­ta ko­to­na teh­tä­vää hoi­to­työ­tä lai­tos­työ­hön.

  Niin­pä mi­toi­tus 0,7 on ja­et­ta­va (vä­hin­tään) vii­del­lä, jot­ta pääs­tään kun­nal­li­sen hoi­don ja omai­sen suo­rit­ta­man hoi­don ver­taus­lu­kuun.
  –   0,7 / 5 = 0,14

  Kuin­ka sit­ten kun­nal­li­nen lai­tos pys­tyy hoi­ta­maan pa­rem­min, jos se käyt­tää hoi­to­re­surs­se­ja 0,14 edes­tä sel­lai­seen hoi­det­ta­vaan, jon­ka hoi­ta­mi­nen ko­to­na vaa­ti 0,33? Vas­taus:
  –   Kun­nal­li­ses­sa hoi­dos­sa hoi­det­ta­va tain­nu­te­taan lääk­keil­lä «hel­pos­ti hoi­det­ta­vak­si»
  –   ja vie­lä pääl­le päät­teek­si pal­ki­taan hoi­to­po­ruk­ka sta­ha­vi­no­vi­lai­sis­ta tuo­tan­to­saa­vu­tuk­sis­ta ja myön­tei­ses­tä il­ma­pii­ris­tä työ­pai­kal­la.

  Län­si­mai­ses­sa kult­tuu­ris­sa tun­ne­taan vain yk­si ta­pa hank­kia laa­tu­ai­kaa:
  –   va­ras­te­taan se ai­ka jol­ta­kul­ta toi­sel­ta, jol­ta­kul­ta hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­val­ta, jo­ka ei pys­ty it­se­ään puo­lus­ta­maan:
  –   Hoi­det­ta­val­ta.

 7. https://yle.fi/uutiset/3-12467814

  ”Myöhemmin Siirtoväen huollon keskuksen johtajana toimiessaan Kekkonen halusi romanit töihin vaikka väkisin, jotta kantaväestö ei ottaisi oppia näiden joutilaista elintavoista.

  Kekkonen puhui mustalaiskysymyksen kokonaisratkaisusta: ”Mustalaisia varten lienee perustettava keskitysleiri, eihän niistä muuten selviä.”

  Niirasen mukaan Kekkosen tarkoittamalla kokonaisratkaisulla ja keskitysleirillä ei ollut mitään tekemistä natsi-Saksan ideologian tai keskitysleirien kanssa.

  Kyse oli työleireistä, joita sitten romaneille Kekkosen toiveesta perustettiinkin. Romanileirit toimivat kuitenkin vain muutaman kuukauden, jonka jälkeen ne lopetettiin.

  – Niistä ei ollut mitään hyötyä. Leireille ei saatu kuin muutama kymmenen romania, eivätkä hekään siellä pysyneet tai tehneet töitä, Niiranen sanoo.”

  Onneksi Marco on romaneista toista mieltä. Positiivisella energialla näemme miten romanit ovat todella ahkeria ja rehellisiä ihmisiä. Romanit eivät koskaan varasta kaupoista ja eivät koskaan tee huumekauppaa, eivätkä muutenkaan riko mitään sääntöjä. Kaikki on vain pelkkää väärinkäsitystä ja myyttiä.

  1. Tuon Ylen ohjelman perusteella Kekkonen olikin melkoinen natsi ja mikromanageroija. ” Etteivät romanien joutilaat elintavat tartu kantaväestöön” – Kuinka nyt? Sosiaaliturvalla eläminen houkuttelee.

 8. Omaishoitajuutta voi edelleen jatkaa, ei sitä ole kukaan kieltänyt. Tästä tuleekin mieleen onko Lotan omaishoitajuus perustunut rahaan? Omaishoitajana on toimittu vain koska joku on maksanut siitä? Tuo on juuri sitä syvää valtiouskovaisuutta.

 9. Erittäin harvianen ja viisas nuori nainen, jollaisia on vähän Suomessa. Hänellä on sellaista sisäistä kauneutta ja vastuullisuutta nuoresta iästään huolimatta kun on tehnyt harvinaisen ratkaisun ryhdyttyään pappansa omaishoitajaksi, joka ei todellakaan ole helppo tehtävä itse suorittaa kuluttavassa arjessa olla 24/7 läsnä. Aivan yhtä hyvin hän olisi voinut olla nykynuorten ja miksipä itsekin ollessa nuorehko ihminen ajatella vain itseään ja viettää hulppeata elämää hankkien nuoruuden innolla uusia elämyksiä.
  Pappa oli vielä yli nykyisen mionisteritason yläpuolella henkiseltä tasoltaan, vaikka muistisairaus häntä ja korkea ikä jo rasittavat. Nuoren naisen ja isovanhempien suhde on ollut lapsuudesta lähtien läheinen ja varmasti molemminpuolin huolehtiva, joka on kantanut jopa omaishoitajuuteen saakka.
  SOTE on täysi kusetus ja pyramidiihuijaus, jonka tarkoitus on ajaa täysin alas myös Suomen terveydenhoito ja sosiaalisektori. Ja kuten kaikki muukin nykyisen hallituksen valmistelevat uudistukset. On SOTEkin juosten kustu!!!

  1. Ei ole mikään juosten kustu, vaan kaikki on tehty täysin harkiten ja tarkoituksella. Naiivi suomalainen taas ensimmäisenä kuvittelee ”voi se on tehty vain harkitsemattomasti” tai ”tässä on varmaan tapahtunut erehdys”.

   1. SOTE on aivan linjassa siinä missä muutkin nykyhallituksen nk. ”avustajien” armeijalla tehty laki, joista osa on jopa pompannut huonon valmistelun ja Suomen perustuslain vastaisuuden vuoksi, vaikka jopa se onkin nyt vain persepaperia.
    Tarkoituksellisuus ilmeni siinä kun käytin sanaa ”Pyramidihuijaus” Sotesta. Jo Sipilän hallituksen kepuille tarkoitettu hillotolppa SOTE oli niin tärkeä, että hallitus piti kaataa viime metreillä kun homma menin kiville. Niin suuri oli Sipilän harmistus. SOTE lisää vain byrokratiaa ja joutavia suojatyöpaikkoja poliitikoille, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sairwaanhoidon paranemisen kanssa. SOTE himmelistä puolueet jopa pumppaavat puoluetukea itselleen. Uudessa Uljaassa Maailmanjärjestyksessä ei vanhuksia, kehitysvammaisia, invalideja eikä muita pitkäaikaissairaita elätetä vaan heidät tullaan kylmästi murhaamaan pois, koska heidän kunniallinen kohtelunsa maksaisi niin paljon rahaa!!!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*