20 thoughts on “Päivän kuva

 1. Eng­lan­ti ot­taa käyt­töön uu­det ih­mi­soi­keu­det. Koh­ta 1: Ih­mi­soi­keu­det ei­vät kos­ke kaik­kia ih­mi­siä.
  –   Wie Russ­land die Einführung „neu­er Mensc­hen­rech­te in Großb­ri­tan­nien kom­men­tiert
  –   https://archive.today/B2MrO#selection-3775.0-3775.77
  –   Eng­lan­nin Uu­det «Ih­mi­soi­keu­det»

  Uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen lain­sää­dän­töä kir­joi­te­taan Eng­lan­nis­sa.
  –   ih­mi­soi­keuk­sia ei enää so­vel­le­ta ylei­ses­ti ja kaik­kiin ih­mi­siin il­man vel­voit­tei­ta,
  –   vaan ne si­do­taan «vel­vol­li­suuk­sien» täyt­tä­mi­seen ja «vas­tuun» kan­ta­mi­seen.
  –   Vel­vol­li­suuk­sia ja vas­tui­ta ei luon­nol­li­ses­ti­kaan kir­ja­ta la­kiin vaan hal­li­tus mää­rit­te­lee ne ta­paus­koh­tai­ses­ti.
  –   Ta­paus As­sag­ne …
  –   ih­mi­soi­keu­det kos­ke­vat vain nii­tä, jot­ka tot­te­le­vat vi­ra­no­mai­sia
  –   Vi­ra­no­mai­sia pi­tää suo­jel­la «kal­liil­ta oi­keus­tais­te­lul­ta ih­mi­soi­keus­ky­sy­myk­sis­sä»
  –   teh­tä­vä sa­nan­va­pau­den tur­vaa­mi­sek­si on tar­koi­tus siir­tää «suu­rim­mil­le so­si­aa­li­sen me­di­an yh­ti­öil­le»

  Ne, jot­ka ei­vät täy­tä näi­tä «vel­vol­li­suuk­sia» ja ne, jot­ka ei­vät kan­na «vas­tuu­taan», ei­vät ole näi­den uu­sien ih­mi­soi­keuk­sien alai­sia tai ovat vain ra­joi­te­tus­sa mää­rin.

  Or­juu­den mää­ri­tel­mä
  –   … niin, mi­ten­käs se me­nee­kään …
  –   «Uk­rai­nan jäl­kei­ses­sä» maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä ih­mi­set ovat val­ti­on omai­suut­ta, jol­loin esi­mer­kik­si si­vii­lien käyt­tä­mi­nen so­das­sa pant­ti­van­kei­na ja ih­mis­kil­pi­nä on jo­kai­sen val­ti­on si­säi­nen asia.

   1. Toinen oikealta on mies. Vetäissyt vain killuttimet pakaroiden väliin taakse.

    Transut pärjäävät liian hyvin naisten kanssa samassa sarjassa urheilussa. Ollaanko edistytty uuteen normaaliin misseilyssäkin, jos transunaiset alkavat vaatia pääsyä aitonaisten kanssa samoihin missikisoihinkin?

  1. Noiden puheesta on vaikea ymmärtää mitää. Siksi kai ne on yksinäisiä. Puhuminen kun on osa pariuhteen kommunikaatiota.

 2. Ja hyvä meemi teidän ”abortti on murha” aiheeseen ja vielä parempaa että ”kauhea” nainen kertoo teille mitä on mieltä teidän mielipiteistänne. On se vaan hienoa, että kasa kansallismielisiä pelkää naisia..

  https://9gag.com/gag/a11nx3G

  1. Kasa? Vihaatko kansallismielisiä? On sinulla ollut liian helppo elämä tähän asti. Ja ilman omia ansioita ansaittuna.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*