18 thoughts on “Päivän kuva: Vihreä konsertti

 1. Pie­ta­ris­sa jär­jes­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na yk­si maa­il­man suu­rim­mis­ta fes­ti­vaa­leis­ta. Kut­sut­tu­ja oli 65’000.
  –   YouTube

  Alu­eel­le pää­se­vät vain kou­lun­sa päät­tä­neet.
  –   Val­kea yö rä­jäh­tää mil­joo­nis­sa va­lois­sa ja täs­sä ki­pi­nä­sa­tees­sa tai­vaal­la tun­tee ole­van­sa iha­nas­sa maa­il­mas­sa, jos­sa roh­keim­mat unel­mat to­teu­tu­vat. Val­koi­nen pri­ki purp­pu­ra­pur­jei­den kul­jet­ta­ma­na «tans­sii» tum­mal­la Ne­val­la, Tshai­kovs­kin voi­ton­rie­mui­nen Mu­siik­ki ja ro­mant­ti­set Bo­ro­di­nin ää­net …
  –   Kaik­ki nos­to­sil­lat on avat­tu, kun lai­va pur­jeh­tii koh­ti «ai­kui­sen elä­mää» …

  Van­ho­jen tans­sit Mins­kis­sä
  –   Kou­lun kel­lon vii­mei­nen soit­to. Gym­na­sium No. 41 Mins­kis­sä.

 2. Ze­lens­kin käs­ket­tiin erot­taa tur­val­li­suus­pääl­lik­kö.
  –   Ze­lens­ky to rep­la­ce he­ad of SBU
  –   https://archive.today/4SPdX

  Ti­lan­teen va­ka­vuut­ta ku­vas­taa, et­tä ero­tet­tu Ivan Ba­ka­nov on Z:n lap­suu­den ys­tä­vä ja täl­lä pe­rus­teel­la kuu­lui ma­fi­an si­sä­pii­riin.
  –   On­ko klaa­ni ha­jo­amas­sa?
  –   Ni­mi­te­tään­kö ti­lal­le ame­rik­ka­lai­nen ken­raa­li?
  –   On­ko Uk­rai­nas­sa ra­han ja­ka­jia lii­kaa?
  –   Sai­ko Ivan Ba­ka­nov säi­lyt­tää hen­ken­sä? Mik­si?
  –   En­tä ra­hat? Fol­low the mo­ney.

 3. Bu­si­ness as usu­al.
  –   So­si­alis­ti­nen fe­mi­nis­ti­hal­li­tus kaa­toi saa­vil­li­sen ra­haa Turk­kiin ja mak­soi «ta­sa-ar­vo­syil­lä» Ja­ni Toi­vo­lan vel­ko­ja

  – 1)  so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö oli os­ta­nut vel­kau­lo­so­tos­sa ole­val­ta vih­rei­den en­ti­sel­tä kan­sa­ne­dus­ta­jal­ta Ja­ni Toi­vo­lal­ta noin 10’000 eu­rol­la so­me­nä­ky­vyyt­tä
  – 2)  Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin oli mar­ras­kuus­sa 2021 luo­vut­ta­nut jät­ti­läis­mäi­sen suu­ren 300’000 eu­ron suu­rui­sen pal­kin­non We Will Stop Fe­mi­ci­de Plat­form -or­ga­ni­saa­ti­ota edus­ta­vil­le turk­ki­lais­nai­sil­le Gülsüm Öna­lil­le ja Fi­dan Ata­se­li­mil­le.
  – 3)  In­te­na­ti­onal Gen­der Equ­ali­ty -pal­kin­to mak­se­taan suo­ma­lais­ten ih­mis­ten va­ro­va­rois­ta
  – 4)  ra­ha­ka­sa on jää­nyt me­di­as­sa vä­häl­le huo­mi­ol­le:
  – 5)  jne
  Bu­si­ness as usu­al v2.0
  –   Prin­ce Char­les De­nies Wrong­doing Af­ter Re­port of Ac­cep­ting Suit­ca­ses of Cash from a Qa­ta­ri Sheik

  Uu­si ai­ka, uu­det met­kut.
  –   Se­hän on vain hy­vä, et­tä po­lii­ti­kot ot­ta­vat lah­juk­sia ul­ko­mail­ta: sääs­tyy­hän sii­nä sit­ten ve­ron­mak­sa­jien omat ra­hat.
  –   Vien­ti­ve­toi­nen hal­lin­to­ta­lous.

 4. Mies­ten he­del­mäl­li­syys on saa­tu ro­kot­teil­la las­ke­maan ai­na­kin 15%.
  –   Stu­dy: Ma­le Fer­ti­li­ty Tanks 15.4% Af­ter mRNA In­jec­ti­ons
  –   https://archive.today/FbXSp

  Nai­set päi­hit­tä­vät mie­het täs­sä­kin la­jis­sa ke­vy­es­ti: kes­ken­me­not kol­min­ker­tais­tu­neet.
  –   Yh­den sai­raa­lan ti­las­to
  –   https://archive.today/http://198.46.190.126/images/stillbirth.png

  1. En tule koskaan tottelemaan yhtäkään poliisia ja ”sotilasta”. He ovat kaikki vihollisiamme ja kansamme murhaajia.

   1. No siinähän sitten otat tuomioita vastaan. Eipä sillä Marco enää taida tossa konkurssissa tosin olla enää väliä. Ei käy kateeksi.

   2. Ulkomaisia poliiseja ja sotilaita ei pidäkään totella, muuten syyllistyy maanpetokseen. Koskee sotilasvalan vannoneita.

  1. Eihä tuolla ole mitään merkitystä. Tähänkåän asti kukaan terve mies ei ole kosketellut feministejä.

 5. Näitä ei lasketa mihinkään päästökiintiöhin. Parempien ihmisten vihreät kakarat eivät saastuta yhtään. Vain punaniskaperusjuntit saastuttavat ja heitä pitääkin rankaista uusilla päästömaksuilla ja kohtuuttomilla ympäristöveroilla. Se on vihreää parempaa siirtymää, kuten myös buumerit fossiileineen joutavat jätteenpolttolaitoksiin. Kolmevitoset teinitytöt jyrää nyt. Toksiset setämiehet hautaan ja heti nyt! Parempi uusi maailma tulee!

 6. Onks toi variksenjalkatunnus ,saatanan tunnusmerkki
  tossa kolmionmallisen esiintymislavan yläpuolella? (tunnettu myös peace-logona)

 7. Tyypillistä. Tyhjäpäät on helppo villitä ihan mihin tahansa, mutta hyytelökasa ei kuitenkaan sisäistä itse asiaa millääntavalla. Tuo sukupolvi ei liene siivonnut edes omaa huonettaan koskaan. Eivätkä kiva-vanhemmat toki sellaista ole vaatinutkaan erinäisten siitä koituvien lapsuudentraumojen takia.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*