Marco de Wit 10 heinäkuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Natottajat siirtelevät jatkuvasti argumentaation maalitolppia.

 

Natottajien mukaan Venäjä on hävinnyt sodan.

 

Ensin Venäjän piti hävitä sotilaallisesti Ukrainassa.

 

Sitten kun niin ei käynytkään, niin Venäjän piti hävitä taloudellisesti.

 

Sitten kun niin ei käynytkään, niin Venäjän piti hävitä kulttuurisesti, kun koko maailma kanseloi ja eristää Venäjän.

 

Sitten kun niin ei käynytkään, niin Venäjä on kuitenkin hävinnyt, koska se on kärsinyt mainehaitan!

 

Suvakeillehan mainehaitta on se pahin kohtalo. Ei siis ihme, että katsovat Venäjän hävinneen ihan totaalisesti.

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

15 thoughts on “Päivän kuva: Maalitolpat

 1. Monien mielestähän Venäjä hävisi, kun ei valloittanut Kiovaa kolmessa päivässä – ja edelleenkin hokevat tuota mantraa. Muistaakseni Venäjä ei kuitenkaan itse ilmoittanut mitään sellaista tavoitetta.

 2. Suvakit tulevat tarvitsemaan kriisiapua ja terapiaa, kun erikoisoperaatio saadaan päätökseen!
  Nyt jo vihersuvakit ovat joutuneet kääntämään takkinsa ryhtyessään kannattamaan nazismia ja ydinvoimaa, kun taas persuttelijat ovat alkaneet kannattamaan fanaattisesti ”vihreää siirtymää”, jota ei koskaan tule mm. Saksa käynnistää kivihiilivoimaloitansa turvatakseen energian saannin. Saksassa Vihreät ovat hallituksessa.

  Eikös huomenna mene Saksaan menevä kaasuputki kiinni?

  Käytännössä sotilaallinen erikoisoperaatio tuhosi suvakismin ja ”vihreän siirtymän”. Myös nato laitettiin polvilleen!

 3. Zim­bab­we siir­tyy kul­ta­kan­taan.
  –   Zim­bab­we cent­ral bank an­noun­ces gold cur­ren­cy to com­bat inf­la­ti­on

  Ku­ka us­koo Zim­bab­wen hal­li­tuk­sen liik­keel­le las­ke­miin kul­ta-pa­pe­rei­hin vaik­ka se kuin­ka va­kuut­te­li­si.
  –   No, toi­sen uu­ti­sen mu­kaan ky­se on sii­tä, et­tä kul­taa myy­dään pank­ki­tis­kil­lä pai­kal­lis­ta va­luut­taa vas­taan.

  Ky­se lie­nee yk­sin­ker­tai­ses­ti maa­il­man val­ti­oi­den ta­lous­ro­mah­duk­ses­ta,
  –   jo­ka al­kaa pie­nis­tä ja vel­kai­sis­ta val­ti­ois­ta.
  –   Mah­toi­ko äs­ket­täi­nen uu­ti­nen «val­ta­vas­ta kul­ta­löy­dös­tä» jos­sain Af­ri­kan pik­ku­maas­sa liit­tyä sa­mai­seen ai­hee­seen: ky­sei­sen val­ti­on va­luu­tan ro­mah­duk­ses­ta.

 4. Kur­dien na­to-te­loi­tuk­set. – Mis­tä kai­kes­ta on vai­et­tu.
  –   Chan­ges in Sy­ria
  –   https://archive.today/fmyFk

  Rans­ka on muut­ta­nut suh­tau­tu­mis­taan Kur­dei­hin. Mik­si?
  –   Oli­ko Tur­kin vaa­ti­muk­set Suo­mel­le ja Ruot­sil­le vain ver­ho niil­le pal­jon suu­rem­mil­le vaa­ti­muk­sil­le, joi­ta edel­ly­tet­tiin kai­kil­ta muil­ta na­to-mail­ta suos­tu­muk­sen saa­mi­sek­si.
  –   Nyt Rans­ka muut­taa kur­di-po­li­tiik­kan­sa suun­taa,
  –   Ta­pah­tuu­ko sa­ma «huo­maa­mat­ta ja pik­ku­hil­jaa» kai­kis­sa muis­sa na­to-mais­sa.
  –   Mit­kä oli­vat Tur­kin kaup­pa­eh­dot Suo­men jä­se­nyy­del­le kos­kien Poh­jois-Syy­ri­aa (ja myö­hem­min ko­ko Syy­ri­aa).

  It­se olen var­ma, et­tä «sa­lai­sis­sa pöy­tä­kir­jois­sa» oli so­vit­tu pal­jon mer­kit­tä­väm­mis­tä asi­ois­ta kuin muu­ta­man Kur­din pa­laut­ta­mi­ses­ta odot­ta­maan oi­keu­den ja koh­tuu­den to­teu­tu­mis­ta, jo­hon suo­men hal­li­tus nyt oli pa­ko­tet­ta­va so­dal­la uh­kaa­mal­la.
  –   Eu­roo­pan kan­nal­ta on­gel­ma on sii­nä, et­tä se ei osaa pe­la­ta ge­opo­liit­tis­ta shak­kia.

 5. Ensin juutalaisten pitkälle hallitsema valtamedia ja Hollywood toistivat myös miten natsit ovat totaalisen pahoja. Sitten maalitolppia siirrettiinkin tuosta vaan, eli paitsi jos ovat hyviä natseja ja taistelevat sionistien etujen puolesta!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*