16 thoughts on “Päivän kuva: Se suuri ero

  1. Eron voi nähdä näinkin: toinen tykkää nuorista pojista ja toinen nuorista tytöistä, vaikka kumpikaan ei pidä todistettavasti paikkaansa. Tuliko nyt dewitille tahaton virhe ja saattaa tahrata idolinsa mainetta.

   1. Trump on sen verran tolkuissaan ettei lapsia käpälöi. Bidenistä on satoja videoita missä ihan avoimesti hipelöi lapsia. Onhan Suomessakin suljetuissa ns. uskonyhteisöissä esiintynyt lasten hyväksikäyttöä.

    1. Muuten vaan pyörii miss teen USAn pukuhuoneessa alaikäisiä tiirailemassa ja ylistää erästäkin epsteiniä. Että sellainen on trump-setä. #sananvapaus

   2. Nyt selvisi sekin miksi ihminen on olemassa. Elon Muskin isä paljastaa:

    ”– Ainoa syy, miksi olemme maapallolla, on lisääntyminen, Errol Musk kommentoi The Sun -lehdelle.”

    ”Tesla-pomo Elon Muskin Errol-isä on paljastanut saaneensa lapsen tytärpuolensa Janan, 35, kanssa, uutisoi The New York Post.”

    https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/eeef43c9-dbe1-4c99-9702-3f3b795fc096

    Ovatko amerikkalaiset sisäsiittoisia? Sinne meni siirtolaisiksi Euroopasta paljon juuri niitä, joita vainottiin uskonnon takia. Liekö ollut sukurutsausta miten yleistä ollut niiden yhteisöjen keskuudessa ja onko se sukupolvien perinne jatkunut nykyamerikkalaisuuteen asti? Intiaanit ja mustat eivät kelvanneet kumppaneiksi, mutta sitten piti käyttää lähisukulaisia?

    Siksi puhutaan valkoisesta roskaväestä.

    1. > Ovatko amerikkalaiset sisäsiittoisia

     Ihmetelläänkö tulevaisuudessa, miksi lähes koko ihmiskunnan geeniperimä on lähtöisin Bill Gatesista.

     1. Ei se riitä. Tuhat miljardia ihmisenkaltaista pitäisi olla koko aurinkokunnan asuttamiseen. Varmaan Belozin, Muskin ja Gatesin geenit kaikilla. He kuvittelevat olevansa jumalia ja luovat geenihirviöitä omaksi kuvakseen. Luomiskertomus vol.2.

 1. Kun Ve­nä­jä on saa­vut­ta­nut lin­jan Sla­vi­ansk – Kra­ma­torsk – Av­deev­ka, Pu­tin tu­lee te­ke­mään län­nel­le eh­do­tuk­sen rau­has­ta. Jos eh­do­tus tyr­mä­tään, kol­mas maa­il­man­so­ta al­kaa täy­si­mit­tai­se­na.
  –   Uk­rai­ne conf­lict spar­ked WWI­II – Ser­bi­an pre­si­dent
  –   https://archive.today/zXthR

  Serbian President Aleksandar Vucic:
  –   «I know what awaits us. As soon as Vla­di­mir Pu­tin has do­ne his work in Se­versk, Bakh­mut and So­le­dar, af­ter re­ac­hing the se­cond li­ne Sla­vi­ansk-Kra­ma­torsk-Av­deev­ka, he will co­me up with a pro­po­sal. And if they [the West] don’t ac­cept it, – and they won’t – all hell will bre­ak loo­se.»

  Ser­bi­an Pre­si­dent Says World War III has Al­re­ady Be­gun
  –   http://archive.today/CVAkT

 2. Uu­si ta­pa ano­nyy­min net­ti­käyt­tä­jän hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­ta­mi­seen.
  –   New Brow­ser De-ano­ny­mi­za­ti­on Tech­ni­que
  –   https://archive.today/J69xm

  Si­vul­la se­li­te­tään kuin­ka aje­taan ris­tiin eri ti­leil­lä ole­via tie­to­ja, kir­joi­tus­ten / kom­ment­tien kel­lo­ai­ko­ja ja kir­joi­tus­ten si­säl­töä ana­ly­soi­mal­la
  –   ja hel­pos­ti pää­dy­tään pa­riin kol­meen tun­nis­tet­ta­vaan hen­ki­löön (tai vas­taa­vas­ti to­den­nä­köi­syysp­ro­sent­tei­hin eri käyt­tä­jien jou­kos­sa).

  Tä­mä­hän on ol­lut pe­rus­kau­raa jo pi­tem­män ai­kaa.
  –   Täl­lais­ten «tut­ki­jat ovat löy­tä­neet» -ar­tik­ke­lien to­del­li­nen tar­koi­tus on saa­da ano­nyy­mi-käyt­tä­jät pe­lo­tel­tua sa­laa­maan hen­ki­löl­li­syy­ten­sä «en­tis­tä pa­rem­min» tiet­tyä tek­niik­kaa tai so­vel­lus­ta käyt­tä­en.
  –   Tuo­ta «uut­ta tek­niik­kaa» käyt­tä­vät hen­ki­löt sit­ten lo­pul­li­ses­ti tun­nis­te­taan (ja maa­li­te­taan),
  –   he ikään kuin as­tui­vat juu­ri heil­le vi­ri­tet­tyyn an­saan.

  Jo­hon­kin van­haan de-ano­ny­moin­ti-tek­niik­kaan liit­ty­viä heik­kouk­sia ei yli­pää­tään ker­ro­ta jul­ki­suu­teen en­nen kuin uu­si tek­niik­ka on val­mis ja tuo­tan­nos­sa.
  –   Nä­mä «pal­jas­tuk­set» ovat vain erään­lai­sia ty­kis­töis­ku­ja maa­li­tet­tui­hin ryh­miin, joil­la saa­daan ryh­mä ha­jaan­tu­maan ja sen jä­se­net yk­si­tel­len tun­nis­tet­tua.

 3. Sen li­säk­si, et­tä For­tum käs­ket­tiin luo­pu­maan ve­nä­jän voi­ma­lai­tok­sis­ta nyt sen lo­put ra­hat käs­ke­tään lä­het­tä­mään sak­saan.
  –   For­tu­mis­ta uu­si So­ne­ra

  Ase­ve­liyh­teys vel­voit­taa, ja si­tä pait­si: –   Hei, me­hän ol­laan rik­kai­ta!

  For­tu­min ra­hat lä­he­tään sak­saa, jot­ta kaa­suyh­tiö UNI­PER voi myy­dä ku­lut­ta­jil­le kar­me­al­la tap­pi­ol­la.
  –   Uni­per, Sa­ri Bal­dauf ja For­tu­min kon­kurs­si
  –   https://archive.today/doZZT

  –   Jos Uni­pe­rin kaa­sun myyn­ti­hin­ta oli­si oi­kea, Sak­san hal­li­tus kaa­tui­si.
  –   Mi­nä sul­le, si­nä mul­le.
  –   Mi­hin toi­miin Sak­sa ryh­tyy vas­ti­neek­si, jot­ta San­na Ma­ri­nin suo­sio kas­vaa? ja pal­jon­ko se mak­saa Suo­men val­ti­ol­le?

  Ai niin:
  –   Jos kaik­ki teh­dään ve­lak­si niin ke­nen­kään ei tar­vit­se mak­saa mi­tään!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*