Marco de Wit 16 heinäkuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Tätä lukijan lähettämää puolen minuutin pituista videota ei löytynyt Youtubesta, mutta klikkaamalla hyppäät heti uuteen ikkunaan ilman mainoksia, yms.

 

Videossa ei ole suomenkielistä tekstitystä, koska sellaisia ei tarvita.

 

 

Kuvassa linkki videoon

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

5 thoughts on “Päivän video: Hillbilly

 1. Vi­de­on me­ta­da­taa käy­te­tään sen­suu­ri­suo­dat­ti­me­na
  –   Si­ten esi­mer­kik­si fa­ce­boo­kis­ta co­py-pas­te­tun ku­van al­ku­pe­rä ja siir­to­ket­ju voi­daan sel­vit­tää hel­pos­ti.

  ffmpeg’in löy­tä­mää me­ta­da­taa täs­tä vi­de­os­ta
  –   ffmpeg -i mutantcat.mp4

  en­co­der
  –   Goog­le
  (Ää­nen) hand­ler­na­me
  –   ISO Me­dia fi­le pro­du­ced by Goog­le Inc.
  (Vi­de­on) hand­ler­na­me
  –   ISO Me­dia fi­le pro­du­ced by Goog­le Inc.

  Vi­de­oi­hin ja ku­viin on li­säk­si kät­ket­ty sa­lais­ta me­ta­da­taa käyt­tä­jien ja ja­ka­jien jäl­jit­tä­mi­sek­si.
  –   Li­säk­si Goog­len tie­to­kan­nas­ta löy­tyy «maa­il­man jo­kai­sen» tie­dos­ton md5-tar­kis­te
  –   ja kaik­ki si­jain­nit, mis­tä tuo tie­dos­to löy­tyy tai on jos­kus löy­ty­nyt.
  –   Pie­nen­kin muu­tok­sen te­ke­mi­nen tie­dos­toon muut­taa sen md5-sum­maa.

  Pu­hu­mat­ta­kaan sit­ten ku­van ja ää­nen tun­nis­ta­mi­ses­ta ja vas­taa­vis­ta me­ne­tel­mis­tä …
  –   … joi­ta esi­mer­kik­si You­Tu­be käyt­tää teh­däk­seen «te­ki­jän oi­keus» -mer­kin­tö­jä.

  Yk­si ta­pa ano­ny­mi­soi­da vi­deo on
  –   muun­taa se ko­ko­naan (ffm­peg’llä) sel­lai­seen for­maat­tiin, jo­ka ei tal­len­na me­ta­da­taa (.avi ?)
  –   Huo­maa myös ää­ni­rai­ta.
  –   Ja sit­ten muun­taa ta­kai­sin ha­lut­tuun for­maat­tiin.
  –   Ne­tis­tä löy­ty­vät «il­mai­set» muun­to-oh­jel­mat ovat kor­rup­toi­tu­nei­ta.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*