Marco de Wit 19 heinäkuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Ehkäpä maailman ainoana mediana Laiton Lehti ei ainoastaan avoimesti paljasta oman agendansa ja narratiivinsa, vaan myös pystyy ja uskaltaa tieteellisen systemaattisesti selvittää miten maailma oikeasti toimii. Kuka hallitsee ja korruptoi maailmaa? Miten maailma voidaan pelastaa? Tässä tiivistelmä linkkeineen.

 

 

Voittajat kirjoittavat historian. Niinpä onnistunutta vallankaappaajaa ei koskaan kutsuta vallankaappaajaksi. Jos joku ryhmä hallitsee maailmaa, niin voit olla varma kahdesta asiasta:

 

1. Yliopistot, ”asiantuntijat”, koulut ja valtamedia pimittävät ryhmän valtaa

 

2. Ryhmää ei saa voimakkaasti kritisoida

 

 

 

 

Niinpä valtaeliittiä on tutkittava perusteellisesti kolmella tavalla:

 

1. Biologisesti

 • evoluutiopsykologiaa käyttämällä on selvitettävä toisaalta keillä on älyllinen ja psyykkinen kyky ja taipumus hallita muita ryhmiä ja toisaalta miksi muut ryhmät alistuisivat hallituksi tulemiseen

 

 

2. Taloudellisesti

 • taloustiedettä ja varsinkin praxeologiaa käyttämällä on selvitettävä millä ryhmällä on taloudelliset resurssit manipuloida yhteiskunnallisia prosesseja akatemiasta, mediaan ja politiikkaan. Tämä selviää toisaalta raha- ja talousjärjestelmää tutkimalla ja toisaalta omistus- ja rahoitussuhteita selvittämällä. Follow the money, seuraa rahaa.

 

 

3. Poliittisesti

 • poliittista tiedettä ja varsinkin offensiivista realismia käyttämällä on selvitettävä millä ryhmillä on niin suurta suoraa tai epäsuoraa valtaa, että pystyvät vaikuttamaan valtioiden ja varsinkin suurvaltojen poliittisiin prosesseihin

 

 

Persujen sensuroima TOP 10 vihaprofessorin lista!

 

 

 

Aloitetaan siis hallitsijoiden etsiminen alusta eli evoluutiopsykologiasta.

 

 

Evolutiiviset sukupuolierot

Ihmiset ovat eläimiä, joten evoluutio on ohjelmoinut myös ihmiset geneettisesti tiettyihin kykyihin ja toimintamalleihin. Naiset on ohjelmoitu synnyttämään ja hoitamaan lapsia samalla, kun miehet on ohjelmoitu rakentamaan ja suojelemaan heimoa.

 

 

Alfat ja betat

Aivan kuten eläimissä, niin myös ihmisissä johtajina ovat keskimääräistä älykkäämpiä ja psyykkisesti voimakkaampia urosalfoja. Nämä alfat pyrkivät ylläpitämään heimon turvallisuutta ja hyvinvointia hyvillä normeilla.

 

Betamiehet ja betanaiset puolestaan on ohjelmoitu erittäin aivopestäviksi, jotta he seuraisivat alfoja ja yhteisön normeja mahdollisimman orjallisesti. Näin voidaan varmistua, että vain pätevimmät alfayksilöt luovat normiston ja tekevät heimon edun mukaisia päätöksiä.

 

 

Valtaeliitin rahakonetta tukeva globalismi

Mutta miten sitten on mahdollista, että valkoisista länsimaisista yhteisöistä on tullut itsetuhoisen feministisiä ja suvakkimaisia? Yksinkertaista: Valkoisten johtajiksi ovat tulleet pyramidihuijauksen kehittäjät! Eli luonnottomaan ja romahdusalttiiseen vähimmäisvarantopankkijärjestelmään perustuvan rahakoneen luoneet suurpankkiirit. Jos sinulla on oma rahakone, niin pystyt helposti hallitsemaan maailmaa sekä lahjomalla että tuhoamalla vastustajasi.

 

Ongelmana on kuitenkin, että luonnoton monopolistinen rahakone on romahdusaltis. Niinpä pankkiirit tarvitsevat romahdusalttiille rahakoneelleen kansainvälisen pankkitukiautomaatin. Niinpä valtaeliitti tukee rahakoneellaan toisaalta globalistista sentralismia ja toisaalta nationalismia heikentävää kulttuurimarxismia, johon varsinkin naiset ja betamiehet on ollut helppo aivopestä.

 

Rahakone on globalismin moottori.

 

 

Kuka hallitsee maailmaa? Pankkiirit vai sionistit?

 

 

Sionistit rahakoneen henkivartijoita

Mutta miten Morganien ja Rockefellerien johtamat pankkiirit pystyivät 1913 luomaan kaikkien keskuspankin äidin, FED:in? Miten amerikkalaiset ja myöhemmin koko maailma saatiin hyväksymään yksityisen suurpankkien hallussa oleva rahakone? Yksinkertaista: Morganit ja Rockefellerit liittoutuivat Rothschildien johtamien sionistijuutalaisten kanssa, jotka ovat saaneet osan voitoista.

Vastineeksi sionistit ovat akatemia-, media- ja poliittisella vallallaan suojelleet valtaeliittiä ja sen yksityistä rahakonetta. Valtaeliitti onkin vähitellen muuttunut sekarotuiseksi, kun monet eliittiwaspit ovat menneet naimisiin eliittijuutalaisten kanssa. Tämä on myös vähitellen entistä enemmän lisännyt juutalaisen eliitin valtaa.

 

Päivän kartta

 

 

U$Sraelin hegemonia

Valtaeliitti on myös ”adoptoinut” joukkoonsa monien suurten maiden eliittiä, kunhan nämä ovat hyväksyneet petrodollarin ylivallan eli lisäävät omien valuuttojensa määrää FED:in määräämässä tahdissa. Käytännössä lähes kaikki maailman maat ovat Amerikan taloudellisia siirtomaita, jotka dollareita maailmankaupassa käyttämällä mahdollistavat keinotekoisen dollarikysynnän ja siten valtavien dollarimäärien luomisen tyhjästä.

Tämä taloudellinen riisto ei näiden taloudellisten siirtomaiden omaa eliittiä kuitenkaan häiritse, koska nekin voivat kuitenkin luoda jonkin verran omaa valuuttaansa tyhjästä tavallisten ihmisten ostovoiman kustannuksella. Syntyy suunnattoman rikas globaali eliitti, joka rahakoneen ja poliisivaltion avulla riistää tavallisilta ihmisiltä sekä rahat että oikeudet.

 

Six Steps To Global Hegemony. How U$Srael Rules The World

 

 

Kulttuurimarxistinen vähemmistöjen koalitio

Valtavien rahamäärien tyhjästä luominen synnyttää kuitenkin syklisen talouden, jossa noin 10-15 vuoden välein pankkijärjestelmä meinaa romahtaa. Niinpä pankit tarvitsevat säännöllisin väliajoin valtavasti kansainvälistä pankkitukea. Nationalismi on tuhottava globalismin tieltä.

Tämän vuoksi valtaeliitti on yhdessä sionististen äärijuutalaisten kanssa voimistanut kulttuurimarxismia luomalla demokraattipuolueen johdolla vähemmistöjen koalition, joka heikentää ja syrjii nationalismia, desentralismia ja perinteisiä perhearvoja tukevia valkoisia heteromiehiä. Varsinkin positiivinen syrjintä ja massamaahanmuutto ovat olleet tehokkaita keinoja tuhota valkoisten heteromiesten valta. Samalla sionistien valta on koko ajan lisääntynyt.

 

Kuvassa linkki juttuun

 

 

U$Sraelin sotakone

Kaikkia kansoja ei kuitenkaan pysty mädättämään tarpeeksi kulttuurimarxismilla, vaan tarvitaan myös kovaa voimaa eli rahakoneen rahoittama sotakone. Niinpä Morganeiden, Rockefellereiden ja Rothschildien johtamaa waspeista ja juutalaisista koostuvaa Anglo-American Establishment -valtaeliittiä vastustavat keisarilliset Saksa, Itävalta ja Venäjä demonisoitiin ja tuhottiin ensimmäisessä maailmansodassa. Sama tehtiin Saksalle ja Japanille toisessa maailmansodassa.

 

Toisen maailmansodan jälkeen juutalaiset tulivat yhä voimakkaammiksi valtaeliitissä ja pystyivät rahakoneen rahoittamana luomaan Israelin. Jos joku on yrittänyt kapinoida rahakonetta ja sitä tukevaa petrodollarijärjestelmää vastaan, niin sitten USA:n, Israelin, Saudien ja Naton (U$Srael) sotakone on tuhonnut ne. Näin tapahtui esimerkiksi Irakille ja Libyalle.

 

Rockefellerien ja Rothschildien edut ovat olleet pitkälle yhteneväiset, koska vain Israelia vastustaneilla öljymailla on ollut taloudelliset resurssit irtaantua petrodollarista mm. öljyn hintaa dumppaamalla. Irak ja Libya olivat siis sekä Rockefellerien että Rothschildien vihollisia ja siksi ne yhteistuumin tuhottiin.

 

Juutalaisten oligarkkien ja byrokraattien menetettyä valtansa sekä Venäjällä että Kiinassa nämä maat eivät ole enää suostuneet alistumaan läntisen valtaeliitin käskyvaltaan. Niinpä ne on saarrettu ja pyritty Soroksen ja muiden sionistien järjestämien värivallankumouksien avulla hajoittamaan palasiksi siinä kuitenkaan onnistumatta.

 

Venäjä ja Kiina ovatkin vain lisänneet tukeaan Israelin vihollisille eli Syyrialle, Iranille ja Hezbollahille, jotka ovat Lähi-Idässä pystyneet pysäyttämään Israelin laajenemisen. Niinpä sitten Israel on kostanut varsinkin Venäjälle lisäämällä sen saartoa ja yllyttämällä Ukrainaa pommittamaan venäläistä Donbassia. Näin syntyi Ukrainan sota, jolla Venäjä pyrkii pääsemään ulos saarrosta.

 

Professori Mearsheimer: Ukrainan sodassa ei ole geopoliittista järkeä! (Pimittää sionistien juonet?)

 

 

Valkoiset betamiehet

Mutta jos valtaeliitti pyrkii sotakoneellaan ja kulttuurimarxismilla tuhoamaan valkoisten vallan, niin miksi valkoiset eivät nouse kapinaan? Koska valtaeliitillä on hallussaan yliopistot, koulut ja valtamedia. Valkoiset alfamiehet on helppo ostaa samalla, kun betamiehet ja varsinkin betanaiset on erittäin helppo aivopestä kulttuurimarxismiin, vaikka se onkin heidän oman etunsa vastaista.

 

Aivopesu on helppoa, koska kivikaudella vain ne heimot selviytyivät luonnonvalinnassa, joissa kriisiaikoina alfat pystyivät mobilisoimaan betamiehet uhraamaan itsensä heimolle ja naiset hoitamaan lapsia ja haavoittuneita. Kyseessä ovat geneettiset ominaisuudet, joita valtaeliitti pystyy manipuloimaan aivopesun avulla. Niinpä hoivaviettiin vetoamalla betanaiset on saatu kannattamaan jopa naisia orjuuttavaa islamisaatiota. Sotaviettiin vetoamalla betamiehet on puolestaan saatu kannattamaan miehiä orjuuttavaa suvakismia ja jopa natotusta, vaikka se vain lisää suvakismia.

 

Betamiehet tekevät mitä valtaeliitti käskee, vaikka se johtaisi heidän itsensä syrjimiseen ja demonisoimiseen sekä heidän omien lastensa satanistiseen uhraamiseen (abortti), myrkyttämiseen (kokeelliset geeni-injektiot), leikkelyyn (ympärileikkaus, sukupuolen”vaihto”), seksuaaliseen hyväksikäyttöön (lasten seksualisointi, pridetys ja pedofilia) sekä vieroittamiseen ja kaappaamiseen (avioerot, koulut, sosiaalityöntekijät).

 

Beta-miesten uskontunnustus

 

 

Pelastus

Pelastus EI tule vetoamalla valkoisten betamiesten kunniantuntoon tai edes omaan etuun, koska heidät on evoluutio geneettisesti ohjelmoinut seuraamaan alfoja eli nykyään luonnotonta valtaeliittiä. On vain yksi tapa pelastaa valkoiset: Saada heidät irtaantumaan keskusvallasta ja sen aivopesusta sekessionismilla eli separatismilla. Se on kuitenkin mahdollista vain neljällä tavalla: Kulttuurisesti, makrotaloudellisesti, poliittisesti ja mikrotaloudellisesti.

 

1. Kulttuurivallankumous

Kulttuurimarxismi luo niin syvän juovan liberaalien ja konservatiivien välille, etteivät nämä enää pysty elämään samassa yhteisössä tai edes seuraamaan samoja uutisia. Tämä synnyttäisi länsimaissa sekessionismia ja separatismia johtaen pian USA:n, EU:n ja Naton hajoamiseen. Samalla rahakone pilkottaisiin pienempiin ja harmittomampiin osiin. Globalismilla ei olisi enää rahoittajaa.

 

Pelastaako äärisuvakkituomarin kuolema miljoonia lapsia? Vapaus ja maailmanrauha!

 

 

2. Talousromahdus

Talousromahduksen aikana on mahdollista lisätä nationalismia ja desentralismia niin paljon, että sekessionismi ja separatismi hajoittavat EU:n ja USA:n liittovaltiot itsenäisiin pieniin valtioihin. Tällöin valtaeliitti menettäisi rahakoneensa.

 

Talousromahdus alkoi: USA:n talous alamäessä! Nato hajoamassa?

 

 

3. Moninapaisuus

Venäjän ja Kiinan johdolla koko muu maailma voisi vastustaa läntistä hegemoniaa niin paljon, että USA joutuu vähentämään imperialismiaan ja monet sen alusmaista sekessoituvat eli tulevat itsenäisemmiksi Amerikan hegemoniasta. Näin maailmasta tulisi moninapainen. Tämä johtaisi myös valtaeliitin vallan suureen alenemiseen.

 

Voittaako Venäjän ja Kiinan liitto U$rael-johtoisen länsiblokin?

 

 

Uusi maailmanjärjestys hajoaa?

Todennäköisin vaihtoehto on 1 + 2 +3 eli ensin kulttuurisota polarisoi, sitten talousromahdus saa ihmiset kääntymään keskusvaltaa vastaan ja sekessoitumaan entistä enemmän samalla, kun valtaeliitin sotakone ei enää pysty ylläpitämään globalismia. Tämä kaikki rikkoisi globaalin rahakoneen eli petrodollarijärjestelmän, mutta toisaalta säilyttäisi alueelliset valtaeliitit ja rahakoneet, jotka saattaisivat jälleen alkaa laajentaa valtaansa ja sentralistinen kierre alkaisi uudestaan.

 

Niinpä olisi tärkeää iskea ongelman ytimeen eli kartellitalouteen. Rahakonetta pyörittävä pankkikartelli on vain oire kartellitaloudesta, joka syntyy mikrotasolla informaatiokustannuksista. Periaatteessahan kuluttajien olisi mahdollista olla valveutuneita kuluttajia ja yhteistyössä välttää kartellistisia yrityksiä, tuotteita, palveluita ja valuuttoja suosien uusia palvelualttiimpien yritysten hyödykkeitä. Periaatteessa olisi siis täysin mahdollista, että ihmiset mikrosekessioituisivat eli eivät enää alistuisi valtamedian aivopesulle ja kartelliyritysten asiakkaiksi.

 

Käytännössä kuluttajien koordinointi ja yhteistyö on ollut kuitenkin hyvin vaikeata. Ensinnäkin on usein käytännössä vaikeaa ja kallista kuluttaa eettisesti vapausyrityksiä suosien. Toiseksi kartelliyritykset pystyvät sijoittamaan suuria summia tavallisia ihmisiä aivopesevään markkinointiin. Kolmanneksi kartelliyritykset pystyvät sijoittamaan uusien vapaata kilpailu kannattavien yritysten kampittamiseen tai ostamiseen/fuusioimiseen. Neljänneksi on vaikea perustaa laajoja ja tehokkaita kuluttajajärjestöjä.

 

Onneksi informaatiokustannukset ovat viime aikoina koko ajan alentuneet internetin ansiosta. Valveutunut kuluttaminen ja kuluttajien yhteistoiminta alkaa vihdoin olla mahdollista myös käytännössä.

 

 

4. Virtuaalikaupat kaatavat kartellit?

Internetin avulla on mahdollista tehdä valveutuneesta kartelleja kaatavasta kuluttamisesta helppoa ja edullista. Käytännössä on vain tarjottava virtuaalisia nettikauppoja, joissa voi vapaasti ja HELPOSTI valita lähes lukemattomien eri tuottajien valuuttojen, tuotteiden, palvelujen ja asuinalueiden välillä. Tämä vapaa valinta kaataisi kartellitalouden.

 

Yrityksistä tulisi aidosti ihmisiä palvelevia. Yritykset kilpailisivat myös siitä, että saisivat tarjota kuluttajille pakettiratkaisuja, joissa heille tarjottaisiin juuri sellaisia tuotteita ja elämänolosuhteita kuin kuluttajat itse haluavat. Siis ihan informaatiosta asuinalueisiin ja niiden normistoon. Jokainen voisi valita juuri itselleen sopivan yhteisön ja asuinalueen. Negatiivinen näkymätön käsi muuttuisi positiiviseksi synnyttäen harmoniaa ja nostaen valtavasti kaikkien ihmisten elintasoa.

 

Poliittiset riidat katoaisivat, kun ihmisillä vihdoin olisi valinnanvapaus. Aivan samalla tavalla kuin markkinataloudessa ihmisten ei tarvitse riidellä siitä millaista ruokaa pitää tuottaa, niin ei tarvitsisi riidellä yhteisöjen koostumuksesta ja säännöistä. Vapaassa sopimustaloudessa jokainen voi saada juuri sellaista ruokaa ja sellaisen yhteisön kuin itse haluaa.

 

Tarvitaan vain helposti käytettävä virtuaalinen nettikauppa, josta voisi ostaa kaikenlaisia hyödykkeitä tavaroista palveluihin. Kilpailu huolehtisi, että jokaista kuluttajaa palveltaisiin optimaalisesti.

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

19 thoughts on “Ketkä hallitsevat maailmaa? Rothschildit betamiesten tuella!

 1. Eikö tällä valkoihoisella ole mitään valtaa isossa pelissä:
  https://pagesix.com/2022/07/18/shirtless-elon-musk-vacations-in-mykonos-on-luxury-yacht/?dicbo=v2-09fd48f3bd49e43a5b31cbd7afe60439

  Antaako nimi vihjeitä minkä porukan koulutuksen mainittu häirikkö on saanut? Hollywoodin viihdeala on noiden mädättämä. Siinä yksi syy lisää miksi amerikkalaista viihdesaataa ei pidä katsoa. Valkoiset naiset ovat entisille paimentolaisille vapaata riistaa.
  https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/254569dc-381f-4b72-9aae-1d74fda6df3d

  1. Tässä paskajulkaisussa ei ole mitään tieteellistä. Kaikki perustuu mielisairaiden aivojen tuottamiin harhoihin, ja hypoteeseihin jotka ei kestä pienintäkään tieteellistä tarkastelua. Selväjärkinen huomaa heti ristiriitoja ja ymmärtää ettei tämä voi pitää paikkansa. Siihen riittää vähempikin koulutus kuin Laskenta merkonomin pätevä koulutus, joka koulii aivoista analyyttiset, kausaaliset syy-yhteydet ymmärtäväksi ja jäntevään ajatteluun pystyviksi.

   1. Oletko myös mielenterveyden asiantuntija? Tiedätkö mikä tarkoittaa debit ja Credit. Käytkö opastamassa suomalaisia poliitikkoja? Esim. ”Suomalaisten etua ei saa missään tapauksessa edistää”-Tuppuraista.

    Uniper-seikkailun maksajat tiedetään, se näkyy jokaisella peilistä. Lisää vaan veroja bensan, ruoan ja energian hintaan.

    Yrittäkää saada vaadittava 50 miljoonaa joka päivä lisäveroilla, että saksalaiset eivät palellu ensi talvena.

   2. ”Kukas se kissan hännän nostaa ellei kissa itse!!!”
    Sunhan piti lähteä täältä, mutta tänne sitä vain tullaan kuin psykiatrille ikään.

 2. Laiton Lehti, ei ole mitään valkoisia alfamiehiä jotka olisi ostettu. Pelkkää roskaa. Ehkä joskus heitä on ollut ja ehkä heidät on tuhottu, mutta nykyisin ei ole valkoisia alfamiehiä juuri yhtään.

 3. Ei suomalaisia lehmiä tarvitse erikseen aivopestä. He ovat jo geneettisesti ja luontaisesti kulttuurimarxisteja, jotka vihaavat lapsia, perhettä, avioliittoa ja Jumalaa. Suomalainen lehmä ottaa lähes varmasti avioeron ja paljon todennäköisemmin kuin muut valkoiset naiset. Kuka täysjärkinen mies oikeasti edes haluaa suomalaisia lehmiä? Ei kukaan, eikä kukaan muukaan järkevä mies.

 4. Suvakeille ei riitä, että he itse syövät ötököitä ja he itse syövät rehuja, vaan he yrittävät pakottaa kaikki syömään ötököitä ja rehuja. Onneksi konservatiivit ja kansallismieliset kannattavat enemmän asejuttuja ja maanpuolustusta, MUTTA ovat suvakkeja vähemmän sotahulluja.

  1. Valtamedia valehteli taas. Senhän piti olla lomamatkalla Sveitsissä jossakin kartanossa.

   Joko lahjontarikoksen tunnusmerkit täyttyvät? Milloin poliisi alkaa tutkia ilmiselvältä vaikuttavaa korruptiota politiikan huipulla?

   1. Paljoa ei Sanna Marinin ostamiseksi tarvittu. Pieni megavelka, lihava tili, medianäkyvyyttä joka hehkuttaa ja ihailee valtavan epävarmaa ja henkisesti mielisairasta, sekä täydellistä nollaa ja siinä se. Lisäksi naisia yleensä kiristetään mm. erilaisilla rituaalimurha ja rituaalikidutuskulteilla, sekä sosiaalisten siteiden katkaisemisella.

    Jos olet sekaantunut pedofiliaan ja ihmisten kiduttamisiin, sekä murhiin, et tule vasikoimaan yhtään mitään. Näin on toimittu laajemmin myös koronatyranniassa, eli hallinnot on houkuteltu osallisiksi rikollisiin ihmiskokeisiin ja murhiin, sekä vainoihin ja nyt he eivät tule koskaan tutkimaan ja sanomaan yhtään mitään, sillä monille on luvassa kuolemantuomio ja elinkautinen.

 5. https://youtu.be/RVsB07CcSNw

  Ekonominen palkkamurhaaja kertoi kauan sitten miten rahaeliitti toimii maailmalla ja miten saastaiset amerikkalaiset ja brittiläiset ihmiset ovat aina toimineet. He ovat geneettisesti sairaita ja rikollisia imperialistisia loiselåimiä, jotka osaavat vain loisia muista ja terrorisoida muita. Tämän takia he eivät tule koskaan hellittämään otettaan muista ihmisistä, sillä rikollinen loisiminen muista ihmisistä on ainoa asia jonka he osaavat.

  Myös Venäjää kohtaan toimittiin samoin. Amerikkalaiset ja brittiläiset säästä lähettivät ensin ekonomiset palkkamurhaajat, jotka kertoivat, että emme pidä siitä mitä te teette ja saatte paljon rahaa jos nuoleskelette meitä ja alistutte. Sitten lähetettiin shakaalit kaatamaan valta ja murhaamaan Putin ja nyt ollaan siirrytty totaaliseen sotaan Venäjää vastaan, kun häntä ei onnistuttu murhaamaan.

  Yksi historian suurimpia virheitä on sallia Israelin valtion syntyminen, jolloin Israel, eli valtio, pystyy nyt vakoilemaan, murhaamaan, terrorisoimaan jne. ja toimii terroristien ja rikollisten turvapaikkana.

  Suurin osa Laittoman Lehden lukijoista toivoo saastaisille amerikkalaisille ja brittiläisille rikollisille nopeaa rotusekoittumista erittäin älykkäisiin neekereihin ja erittäin älykkäisiin pakistanilaisiin.

 6. Nämäkö ovat niitä johtajia alfoja. Haha. Voi olla yhden toisen kansan alfoja, mutta eivät nämä ole mitään valkoisia alfoja ja ei ole mitään ”ostettuja valkoisia alfoja”.

 7. Nykyään on hyvin helppoa selvittää ketkä johtavat läntistä maailmaa, katso ketkä johtavat FED:iä, Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa ja Israelia! Jos olet vähänkään järjissäsi, huomaat selvän yhdistävän tekijän. Tämän jälkeen on helppo nähdä kenen etuja maailmalla ajetaan.

 8. Tämän saman syyn takia et voi yleensä lukea mitään amerikkalaisen ja brittisaastan pahimmista hirmuteoista. Toisesta maailmansodasta, Vietnamin ja Korean sodasta, sekä Iso-Britannian imperiumista et löydä käytännössä yhtään mitään kovinkaan negatiivista, vaan kaikki on pyyhitty totaalisesti historiasta ja nyt kerrotaan vain kuinka amerikkalaiset, britit, sekä Israelin valtio ovat hyviä ja aina oikeassa ja muut ovat pahoja.

 9. Jotenkin ovat tuttuja nuo puheet kulttuurivallankomouksesta, läntisestä korruptiosta ja moninapaisesta maailmasta. Kukas niitä puhuikaan? Ainiin, stalin ja maohan ne… Marcolla tuntuukin olevan samat horinat kuin kommunisteista pahimmilla. #sananvapaus

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*