17 thoughts on “Päivän kuva: Sukkahousukommari

 1. Heheh. Rakennetaanko kohta Marinille sadan miljardin palatsi jonnekin Välimeren rannikolle? Palvonnasta päätellen se voisi olla mahdollista. Kansa, (siis naiset) kun ei tajua miljoonan ja miljardin eroa.

  1. No Jyrki Katainen tuplasi Suomen valtiovelan 6 vuodessa veronmaksajien piikkiin, niin kyllä pankkiirien häntä aika lihavasti palkitsivat siitä. Varmaan Marinillekin on luvassa joku YK:n johtajan tai muun ”järjestön” johtopaikka tjsp. Aivan varmasti lihava palkkio on luvassa kaikenlaisesta ja Suomen viemisestä Natoon.

 2. Huomaa hyvin miten Sanna Marin on mielisairas, erittäin epäitsevarma, haluaa jatkuvasti muiden hyväksyntää (myös tuntemattomien hyväksyntää), on henkisesti hyvin epätasapainoinen ja on perso suurelle rahalle. ”Voi hitsi miten upea kartano. Tosi ihanaa. Voi että. Kyllä täällä kelpaa lomailla veronmaksajien rahoilla samalla kun suomalaiset ovat kuolemassa nälkään. Syökää kakkua ja kuolkaa suomalaiset.”.

 3. Pääministeri Sanna Marin haluaa koko ajan ihmisten hyväksyntää, katsovan häntä ja varsinkin hänen pakaroitaan ja sitten kun ihmiset katsovat hänen tyrkyttämiä pakaroitaan, niin hän loukkaantuu. Älä sitten käyttäydy kuin huoraava Sanna Marin.

  1. kaiken lisäksi sannalla on pikkupojan-*erse. Siitä ei kiihotu kuin piilohomot. jalkojen iho on lihaksista irronnutta heiluva massaa. Ei paljon sytytä.

 4. On­ko Ve­nä­jän «hi­das ete­ne­mi­nen» tie­toi­nen tak­tiik­ka län­nen tu­ho­ami­sek­si.
  –   Jou­tui­ko län­si Ve­nä­jän vi­rit­tä­mään an­saan?

  Mi­kä on Kii­nan osuus län­nen hei­ken­tä­mi­ses­sä? Tun­net­tu to­si­asi­ahan on,
  –   et­tä Bi­den on hel­pos­ti os­tet­ta­vis­sa ja myy­tä­vis­sä kun­han vain hin­nas­ta so­vi­taan,
  –   et­tä Hun­ter-poi­ka­nen ot­ti ra­haa vas­taan Kii­nal­ta, MUT­TA SII­TÄ EI PU­HU­TA,
  –   et­tä ko­men­not Eu­roo­pan ja län­nen «joh­ta­vien val­ti­oi­den» ta­louk­sien ro­mut­ta­mi­sek­si vä­li­te­tään juu­ri Bi­de­nin kaut­ta.

  Erääl­lä len­to­ken­täl­lä oli iso kylt­ti: «va­ro­kaa tas­ku­var­kai­ta». Ku­kaan ei tien­nyt ku­ka tuon kyl­tin oli tuo­nut ja mik­si kun­nes sel­vi­si, et­tä sen oli asen­ta­nut tas­ku­va­ras­lii­ga it­se. Kun ih­mi­set lu­ki­vat teks­tin, he vais­to­mai­ses­ti ko­kei­li­vat ku­ka ta­ka­tas­ku­aan, ku­ka po­vi­tas­ku­aan, ku­ka mi­tä­kin ja täl­lä ta­val­la pal­jas­ti­vat lii­gan päi­vys­tä­jäl­le mis­sä ku­kin säi­lyt­ti ra­ho­jaan.
  –   Kun län­si nar­ra­taan lä­het­tä­mään asei­ta «Uk­rai­naan», on jo­kai­sen en­sin men­tä­vä ase­kät­köl­leen nou­ta­maan nuo aseet
  –   ja sa­mal­le pal­jas­ta­vat sen, mis­sä nii­den ase­va­ras­tot ovat.

 5. En­si tal­ve­na Sak­sa sul­kee pa­pe­ri­teh­taat ja siir­tyy käyt­tä­mään vih­re­ää hii­li­voi­maa.
  –   Ei link­kiä.

 6. Mi­ten kau­as men­nei­syy­teen on mah­dol­lis­ta pe­ruut­taa to­del­li­suus?
  –   Arc­he­olo­gists At­tac­ked for La­bel­ling Ske­le­tons «Ma­le» and «Fe­ma­le»
  –   https://archive.today/GFXzO

  Men­nei­syy­den pe­ruut­ta­mi­sen kan­nal­ta on ai­van olen­nais­ta en­si di­gi­toi­da kaik­ki löy­döt.
  –   Esi­mer­kik­si Goog­lel­la on val­ta­va mää­rä pro­jek­te­ja val­ti­ol­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa his­to­ri­an «säi­lyt­tä­mi­sek­si» di­gi­toi­mal­la se.

  Sit­ten kun his­to­ria on di­gi­toi­tu, on sen muut­ta­mi­nen vain muu­ta­man klik­kauk­sen asia.

 7. Sveit­sin kes­kus­pan­kin kul­ta­hol­vi on tyh­jä.
  –   Did The Swiss Cent­ral Bank Quiet­ly Mo­ve Its Gold
  –   https://archive.today/XNBVM

  Tun­net­tu to­si­asia on, et­tä Ve­nä­jä on vuo­sien ajan sys­te­maat­ti­ses­ti vaih­ta­nut eu­rot ja dol­la­rit kul­taan.
  –   Joh­tu­vat­ko «sank­ti­ot» sii­tä, et­tä kul­ta on nyt lop­pu­nut ei­kä öl­jyä voi­da enää os­taa.
  –   Kui­ten­kin on po­liit­ti­ses­ti mah­do­ton­ta il­moit­taa kan­sal­le, et­tä eläk­keet ja sääs­töt on syö­ty. Kaik­ki sääs­töt!
  –   Näin­pä: edes­sä on jo­ko val­lan­vaih­to tai so­ta.

 8. Fa­ce­book te­hos­taa käyt­tä­jien jäl­jit­tä­mis­tä.
  –   Fa­ce­book Is Now Enc­ryp­ting Links to Pre­vent URL Strip­ping
  –   https://archive.today/lzXY6

  Usein net­ti­osoit­tees­sa on lop­puo­sa jon­kin­lais­ta koo­dia, jo­ka
  –   on käyt­tä­jän kan­nal­ta tur­ha mut­ta
  –   sen avul­la jäl­ji­te­tään klik­kaa­jia.
  –   Usein­kin ky­sy­mys­merk­ki net­ti­osoit­tees­sa ja sen jäl­jes­sä jo­tain koo­dia, esim ?fbid=8768768\54354\654

  Useim­mis­sa se­lai­mis­sa seu­ran­nan saa ase­tuk­sis­sa pois pääl­tä.

  Seu­ran­ta­koo­di on myös mah­dol­lis­ta teh­dä sel­lai­sek­si, et­tä jo­kai­nen klik­kaa­ja saa yk­si­löl­li­sen osoit­teen.
  –   Osoi­te, jon­ka lo­pus­sa on pit­kä rimp­su nu­me­roi­ta, jo­kai­sel­le eri­lai­nen.
  –   Si­vu au­ke­aa kai­kil­la klik­kaa­jil­le «myön­ne­tyil­lä» osoit­teil­la, mut­ta ei muil­la.
  –   Näin voi­daan seu­ra­ta ku­ka ja­koi lin­kin ke­nel­le.

  Ku­ka on ke­nen­kin ka­ve­ri, on tär­keä tie­to yh­teis­kun­nan «ko­men­to­ver­kon» sel­vit­tä­mi­sek­si.
  –   Ko­men­to­verk­ko ker­too ti­hu­lai­sel­le, mi­hin in­for­maa­ti­oa­va­ruu­den pis­tei­siin pi­tää is­keä jot­ta saa­daan suu­rin tu­ho pie­nim­mil­lä re­surs­seil­la.
  –   Sa­ma pä­tee ta­lou­den toi­mi­tus­ket­jui­hin.

  1. Jos copypasteet jotain, niin kannattaa Facebookin ja valtamedian kanssa poistaa juuri tuo ?-koodi, joka on ainoastaan käyttäjien ja jakajien vakoilua varten. Linkki toimii täysin ilmankin sitä.

 9. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/67ee2c00-90ff-4a4d-ac57-3cc5701edb1a

  Suomen maanpetturit aiheuttavat aivan massiivista ja pysyvää vahinkoa Suomen kansalle ja Suomelle tuomalla vieraiden valtojen joukkoja Suomeen, kertomalla kaikki sotilassalaisuudet, kytkemällä Suomen laitteita ja verkkoja vieraiden valtojen järjestelmiin, eikä kukaan edes tiedä minne kaikkialle. Tietenkin läntiset vihollisemme tulevat käyttämään tätä kaikkea Suomea vastaan. Fucking älykääpiöt.

  1. Il:n mukaan on normaalia toimintaa, jota on harjoiteltu ennen Nato-hakemusta. Siis satoja ammattisotilaita joka puolella Suomea eri natomaista. Mitä helvettiä? Suomen maasta tehty joku sotilaallisen toiminnan harjoitusalue. Sehän on uutinen. Aiemmin kuvittelin, että Suomi on rauhoitettu alue a) luonnonsuojelua, b) kaivostoimintaa varten. Nyt siihen tuli kolmaskin elementti.

   Meinaa jatkossa sitä, että loput alueet onkin sotilasaluetta, jonne siviilit eivät saa mennä. Valtio voi pakkolunastaa suomalaisten maita puolustuksellinen tarpeita varten.

   Suomi elää jatkossa (velalla) luonnonsuojelulla, kaivosluvilla ja sotilaallisella toiminnalla.

 10. Mustat hipsterit alusvaatteena, miksi ei mene mainostamaan mainokseen kun pitää itseä mainostaa kylillä vahingossa ja pillittää että jotkut katsoo, ihan epänormaalia. Ei kukaan mitään ajatellut kun Alex Stuspiidoissa otti palloa munille. Sama miten pukeudut aina yhtä kiinnostava, toteaa feministi Liipa-Loppe Lippa Luonnonmukaton.

  1. Juuri noin on tapahtunut ja yhä syvemmälle pääsevät lännen tiedustelupalvelut suomalaisten yksityiselämään.

 11. Milloin Laittomat Uutiset palaavat? Ovat oikeastaan ainoat uutiset nykypäivänä joita jaksaa vielä seurata, kun kaikkialla muualla on pelkkää mätää.

 12. Paljonko on miljardi plus nolla?
  –   Kymmenen miljardia
  Paljonko siitä nollasta saa linnaa?
  –   Ai, presidentin linnaako? Kuusi vuotta.
  No, laita siihen sitten kaksi nollaa.

  Hei! Onko kenelläkään antaa rahasta takaisin?

Comments are closed.