19 thoughts on “Päivän kuva 2022

 1. Puolustusministeri: Puola varustaa Euroopan vahvimmat maavoimat.
  –   Poland’s land forces will be most powerful in Europe, says defence minister

  –   Puolustusbudjettia on nostettu 3%:iin bkt:sta ja nostetaan edelleen 5%:iin.

  Tuleeko Puolasta uhka Euroopan muille valtioille
  –   Pitääkö jokaisen Euroopan valtion puolensa valita: joko olet Puolan puolella tai sitä vastaan.
  –   Onko Saksa Puolan ensimmäinen kohde, jolta se hakee «hyvitystä» toisen maailmansodan kärsimyksille. Ainakin asia on jo virallisesti otettu esille.
  –   Puolan «uhka» on edullinen USA:lle. Se saa valtiot hakemaan «turvaa» Puolaa vastaan.

  Armeijan vahvistamisella nostetaan työllisyyttä.
  –   Aivan sama, mitä Adolf Hitler teki Saksassa.
  –   Puolassa ihmisillä sentään on työtä. Katsokaa vaikka mellakoivia, kylmässä kärvisteleviä ja nälkäisiä naapureitanne.

  Puolan maailmanvallan on enää toteutettava
  –   lopullinen ratkaisu
  –   ja valta saadaan pysymään hallitsevilla piireillä.
  –   USA on huomannut mahdollisuuden ja sijoittanut pysyviä miehitysjoukkoja Puolaan,
  –   Puolan hybridikeskusta vahvistetaan.

 2. Clinton bodycount.
  –   Judge Seals Middleton Case

  Mark Middletonin itsemurhan,
  –   jossa hän matkusti 50 kilometrin päähän kotoaan
  –   täysin tuntemattomaan paikkaan,
  –   hirtti itsensä
  –   ja samalla ampui haulikolla rintaan

  tutkinta on lopetettu.
  –   Seriffi ilmoitti jo paikan päällä, että ei tutkita
  –   ja nyt tuomari vahvisti asian.

  Kukapa sitä nyt haluaisi joutua Clintonien tappolistalle,
  –   Ainakaan valtiolta on turha pyytää suojelua, jos toimii totuuden ja omantunnon mukaan.

 3. Noin puolet Ruotsin ilmavoimien sotilaslentäjistä on tyytymättömiä työehtoihin ja aikoo siksi erota
  –   2022-07-29 09:58
  –   Lentäjien palkat nousussa yksityisellä sektorilla.
  –   Minne kaikki lentäjät ovat menneet?

  New Yorkin pormestari ei uskonut Bideniin, että talouden taantumaa ei ole
  –   2022-07-29 09:14
  –   PormestariEric Adamsin mukaan Yhdysvallat on ajautunut taantumaan ja «Olemme taloudellisessa kriisissä, jota ei voinut koskaan kuvitella. Wall Street on romahtamassa»

  1. Ruot­sin luft­waf­fen len­tä­jä­pu­la tu­li yl­lä­tyk­se­nä vaik­ka asi­as­ta oli so­vit­tu jo kym­me­niä vuo­sia sit­ten.
   –   Kri­se i det svens­ke luft­fors­va­ret på grunn av man­ne­fall blant ja­gerf­ly­pi­lo­ter
   –   40 pi­lot­tia jää eläk­keel­le yh­tä ai­kaa.

   Niin­hän se vuo­si 2000:kin yl­lät­ti kaik­ki tu­lol­laan vaik­ka sen tu­los­ta tie­det­tiin jo yli tu­hat vuot­ta sit­ten.

   [De­mok­raat­ti­sen] po­li­tii­kan yk­si suu­rim­pia on­gel­mia on, et­tä se voi re­agoi­da vain on­gel­miin.
   –   Ja mi­tä suu­rem­pi on­gel­ma eli KRII­SI si­tä suu­rem­pi on­ni po­lii­ti­koil­le.
   –   Lop­pu­pe­lis­sä ko­ko jär­jes­tel­män ta­voit­teek­si tu­lee luo­da on­gel­mia, jot­ta kaup­pa­ta­va­raa seu­raa­viin vaa­lei­hin riit­tää: rat­kai­su­ja.

   Esi­mer­kik­si elä­ke­läis-on­gel­ma:
   –   Val­ta­kun­nan re­surs­sit ei­vät tu­le riit­tä­mään kaik­kien elä­ke­läis­ten hoi­ta­mi­seen.

   On­gel­ma ei ole re­surs­seis­sa vaan elä­ke­jär­jes­tel­mäs­sä:
   –   Jos elä­ke oli­si an­sait­tu (ei­kä vain so­si­aa­li­tur­van jat­ke) ei oli­si mi­tään re­surs­si­on­gel­maa:
   –   elä­ke­läi­set hoi­tai­si­vat it­se it­sen­sä.:
   –   Eläk­keel­le jää am­mat­ti­tai­toi­sia hoi­ta­jia sa­mas­sa suh­tees­sa kuin hoi­det­ta­vi­akin.
   –   Mo­ni hoi­ta­ja-elä­ke­läi­nen mie­lel­lään hank­ki­si pien­tä li­sä­tie­nes­tiä te­ke­mäl­lä hoi­to­työ­tä
   –   ja mo­ni eläk­keel­lä ole­va hoi­det­ta­va ar­vos­tai­si omaan ikä­pol­veen­sa kuu­lu­vaa hoi­ta­jaa, kos­ka hän «ym­mär­tää van­huk­sen on­gel­mat», van­ha tun­tee van­han.

   Jos elä­ke­jär­jes­tel­mä oli­si yk­si­tyi­nen,
   –   jo­kai­nen sai­si men­nä eläk­keel­le mil­loin ha­lu­aa
   –   ja eläk­keel­lä ol­les­saan teh­dä mi­tä työ­tä ha­lu­aa
   –   ja eläk­keen suu­ruus mää­räy­tyi­si sen mu­kaan,
   –   mut­ta po­liit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä on mää­rät­ty, et­tä elä­ke vä­he­nee, jos työ­tä te­ke­mäl­lä edis­tää yh­teis­kun­nan sel­vi­ämis­tä ja hy­vin­voin­tia.

  2. Valtiollinen maanpuolustus ratkaisee vain yhden ongelman:
   –   Miksi köyhän pitää lähteä rintamalle, jotta rikkaan omaisuus säästyy.

  3. Nyt se on vielä taantuma. Lama sitten, kun kaksi kvartaalia eli puoli vuotta ollaan lasketeltu talouden alamäkeä.

 4. «Historian juoksussa ovat sellaiset syyt kuin pandemia, sota, yhteiskunnallinen eriarvoisuus, jne. pystyneet romahduttamaan valtion.»

  «Nyt näitä syitä on useita samalla kertaa.»

 5. Follow the money:
  Hyvä katsaus USA:lle Ukrainan sodasta tulevista hyödyistä.
  –   Keitä Ukrainassa käytävä sota hyödyttää.

  Taloudellisten hyötyjen lisäksi
  –   Poliittista hyötyä USAlle näyttää olevan mm. siitä, että näin se pystyy tehokkaasti eliminoimaan kaksi kilpailijaansa, Venäjän ja EU:n, ja lähitulevaisuudessa keskittymään Kiinan «patoamiseen», mistä USA:n Aasian-politiikassa on jo merkkejä näkyvissä.

 6. Sosialismi ei enää toimi sen jälkeen, kun toisten rahat loppuvat.
  –   Argentina’s Economy Collapses

  Argentiinan työttömyysprosentti on 57, mutta ei hätää
  –   Valtio maksaa työttömille avustuksia,
  –   ja inflaatio maksaa laskun.

  Argentiinassa näemme Euroopan tulevaisuuden.

  Itse en näe valtion hulvatonta kulutusta ongelmana.
  –   Ongelma on siinä, että kilpailevat rahat (valuutat) on kielletty.
  –   Valtio painakoon omaa rahaansa mielin määrin ja sillä rahalla maksakoon virkamiesten palkat,
  –   mutta älköön pakottako ketään hyväksymään tuota rahaa maksuksi.
  –   Valtio voi aina sillä omalla rahallaan ostaa maksuksi kelpaavia valuuttoja, jos tarvitsee vaikka erikoisviinejä diplomaattipäivällisille.

  Valtio ja raha on erotettava toisistaan

  Aikoinaan huomattiin millaista vahinkoa yhteiskunnalle aiheutuu siitä, että valtio hoitaa kirkon asioita.
  –   Valtio ja kirkko erotettiin toisistaan.
  –   Nyt pitää huomata sama rahan suhteen.
  –   Valtio ja raha on pitää erottaa toisistaan.

  Pitääkö myös valtiot erottaa toisistaan?
  –   Lännen valtiot ajavat ulkomaisen agentin sanelemaa politiikkaa
  –   ja joutuvat tuhoon.

 7. Aseet pois kansalta ja naton vastustajilta. Lyhyt katsaus sadan vuoden ajalle:
  –   Gun Confiscation & Totalitarian Government Control: A Brief History of The Deadly Consequences

  1)   Turkki kielsi aseet vuonna 1911. Pian sen jälkeen 1,5 miljoonaa armenialaista ei pysty puolustautuivat pyöristyivät ja tuhota.
  2)   Neuvostoliitto kielsi aseet vuonna 1929. Pian sen jälkeen noin 20 miljoonaa toisinajattelijat, jotka eivät pystyneet puolustamaan itseään, olivat heidät on kerätty ja tuhottu.
  3)   Kiina kielsi aseet vuonna 1935. Pian jälkeen 20 miljoonaa poliittista toisinajattelijaa puolustuskyvyttömät vangittiin ja tuhotaan.
  4)   Saksa kielsi aseet vuonna 1938. Pian sen jälkeen, yhteensä 13 miljoonaa juutalaista ja toiset, jotka eivät pystyneet puolustautumaan heidät kerättiin ja tuhottiin.
  5)   Kambodža kielsi aseet vuonna 1956. Pian sen jälkeen miljoona ihmistä ei voi puolustautuivat pyöristyivät ja tuhota.
  6)   Guatemala kielsi aseet vuonna 1964. Pian sen jälkeen 100’000 Maya-intiaania ei pystynyt puolustautuivat pyöristyivät ja tuhota.
  7)   Uganda kielsi aseet vuonna 1970. Pian sen jälkeen 300’000 Kristittyä ei pystynyt puolustautuivat pyöristyivät ja tuhota.
  8)   Australia kielsi aseet vuonna 1996. Juuri nyt Australian kansalaiset ovat brutalized ja terrorisoi niiden tyrannimainen hallitus, joka jatkaa operoi COVID «keskitysleirejä».
  9)   Venezuela kielsi aseet, Desarma La Violencia, vuonna 2010. Kerran Latinalaisen Amerikan rikkaimmat maat, Venezuela on tällä hetkellä vapaa putoamaan väkivaltaisia levottomuuksia ja äärimmäistä köyhyyttä.
  10)   Uusi-Seelanti kielsi aseet vuonna 2019. Juuri nyt Uuden-Seelannin kansalaiset ovat hallituksensa raakalaismaisen terrorin kohteena.
  11)   Kanada kielsi aseet vuonna 2020. Nyt Kanadan kansalaisia pahoinpitelee ja terrorisoi heidän tyrannimainen hallituksensa.

  Informaatioyhteiskunnassa tieto on ase.
  –   Kun hallitus kieltää kansalaisiltaan tiedon, kukaan ei tiedä miksi naapurin Kalevi vietiin yöllä pois mustassa autossa
  –   eikä kukaan uskalla kysyä, koska hän joutuisi tuomiolle oikean tiedon hallussapidosta.

  1. Mene päivystykseen, sitä kautta toisinajattelijat napataan eristykseen Suomessa. Potilas mennessään lääkärinvastaanotolle samalla suostuu, että sen jälkeen häntä kohdellaan hallinto-objektina. Voidaan määrätä eristys ja pakkolääkitys määräämättömäksi ajaksi. Laillisesti.

   1. Potilas on hallinto-objekti riippumatta siitä meneekö hän vastaaotolle.
    –   Esimerkiksi kansalaisiin kohdistuvat pidätyksen ja vangitsemiset voidaan tehdä terveysjärjestelmän kautta hiljaa ja salaisesti.
    –   «Yksityisyyden» suoja ja «potilastietojen» salaaminen.

  2. Täyttä asiaa, jota hyväuskoiset lampaat eivät kykyne ymmärtämään selvää ”koiraa haudattuna” ”humanistisen” jargonin takaa, jossa hurskastellaan kuinka vaarallisia ampuma-aseet ovat ihmisten turvallisuuden kannalta yhteiskunnassa. Etenkin nyt demokratti-kommunisti-globalistit ajavat voimakkaalla propagandalla eli FBI:n masinoimilla false flak iskuilla, joissa valittu hyypiö (valtamedia toitottaa Trumppilainen valk.) joukkoampuu kymmeniä ihmisíä jossain tapahtumassa. Tämän jälkeen kommari valtamedia puskee Bidenin hallituksen kanssa Yhdysvaltain Perustuslain vastaista laillisten aseiden takavarikoimista kunnon kansalaisilta, jotka EIVÄT käytä niitä rikolliseen tarkoitukseen vaan USA:ssa (vielä) laillistettuun itsepuolustukseen. Aivan kuten Pohjoismaissa USA:n demokrazatti-kommarit vaativat, että sekin oikeus riistetään kansalaisilta ja rikollinen on se osapuoli, joka NAUTTII suurinta ja keskeistä LAINSUOJAA eikä UHRI!!! Yhdysvalloissa tapot ja murhat tehdään teräaseilla ja ampuma-aseet tulevat vsta toissijaisena. Kun kunnon kansalaisilta riistetään lailliset luvalliset aseet EI se vaikuta joukkomurhiin tai rikolliseen käyttöön, koska ne kaikki tehdään valtaosaltaan laittomilla aseilla. Kun aseet riistetään kansalta on demokraatti-kommunististen totalitäristien turvallista hakea poliittiset vastustajat FEMA leireille murhattaviksi!!!

  3. Täyttä asiaa, jota hyväuskoiset lampaat eivät kykyne ymmärtämään selvää ”koiraa haudattuna” ”humanistisen” jargonin takaa, jossa hurskastellaan kuinka vaarallisia ampuma-aseet ovat ihmisten turvallisuuden kannalta yhteiskunnassa. Etenkin nyt demokratti-kommunisti-globalistit ajavat voimakkaalla propagandalla eli FBI:n masinoimilla false flak iskuilla, joissa valittu hyypiö (valtamedia toitottaa Trumppilainen valk.) joukkoampuu kymmeniä ihmisíä jossain tapahtumassa. Tämän jälkeen kommari valtamedia puskee Bidenin hallituksen kanssa Yhdysvaltain Perustuslain vastaista laillisten aseiden takavarikoimista kunnon kansalaisilta, jotka EIVÄT käytä niitä rikolliseen tarkoitukseen vaan USA:ssa (vielä) laillistettuun itsepuolustukseen. Aivan kuten Pohjoismaissa USA:n demokrazatti-kommarit vaativat, että sekin oikeus riistetään kansalaisilta ja rikollinen on se osapuoli, joka NAUTTII suurinta ja keskeistä LAINSUOJAA eikä UHRI!!! Yhdysvalloissa tapot ja murhat tehdään teräaseilla ja ampuma-aseet tulevat vsta toissijaisena. Kun kunnon kansalaisilta riistetään lailliset luvalliset aseet EI se vaikuta joukkomurhiin tai rikolliseen käyttöön, koska ne kaikki tehdään valtaosaltaan laittomilla aseilla. Kun aseet riistetään kansalta on demokraatti-kommunististen totalitäristien turvallista hakea poliittiset vastustajat FEMA leireille murhattaviksi!!!

 8. Kun vapaus kaappasi vallan.
  –   Benjamin Franklin’s Grand Design and International Dynamics of 1776

  Oliko Franklinin toteuttama USA:n perustuslaki suunniteltu vallankaappaus, joka toteutettiin yhdessä ulkovaltojen kanssa
  –   Pariisin rauhassa
  –   stretching from France, Poland, Prussia, Ireland, Russia, and even India and Morocco? How about the influence of Chinese Confucian thought on the formation of the young republic and why did the Continental Congress choose the name of Muslim freedom fighter Hydar Ali as the name of the first US naval flag ship?

  Mitä vapaus on?
  –   Nykyinen käsitys vapaudesta on se mitä kulloinkin «koulussa opetetaan».

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*