14 thoughts on “Päivän kuva

 1. Vi­ro: Val­tio va­ras­taa kun­tien omai­suut­ta isom­man oi­keu­del­la
  –   Nar­van asuk­kaat pro­tes­toi­vat val­ti­ota vas­taan, kun se tu­ho­aa kun­nan omai­suut­ta il­man tuo­mi­ota tai psit­ten löy­tä­vät «pe­ru­na­kuo­pas­ta» hy­vin säi­ly­neen his­to­ri­al­li­sen mo­nu­men­tin.

  La­ki: si­tä ei ole.
  –   On vain elii­tin kiih­ko, jo­ka oi­keut­taa «sään­tö­jen» to­teut­ta­mi­sen.

  Leh­det saa­vat jut­tun­sa
  –   Ei­kä ku­kaan ky­se­le pe­rään.

  Kan­nat­taa eh­tiä en­nen val­ti­ota:
  –   Var­hai­nen va­ras pat­saan kät­kee.

 2. Monessa laittoman lehden artikkelissa sanotaan että ainoana mediana laiton lehti uutisoi siitä ja tästä. Haluaisiko laiton lehti käyttää tilaisuuden hyväkseen ja todellakin AINOANA mediana tehdä jutun siitä miten sote-alan pakkopiikki tai palkattomuus vaatimus ei koske vain hoitajia vaan _KAIKKIA_ sote-alan kohteiden työntekijöitä? Esimerkkejä näistä muista sotelaisista ovat muuan muassa siivoojat, talonmiehet, vartijat, toimisto- ja välihuollon työntekijät, pelastustoimi palomiehiin asti ja sitten on se soten so-puoli…
  Huomionarvoista tässä on se että hoitajista poiketen nämä muut sotelaiset eivät edes ole missään tekemisissä ”riskiryhmäläisten” eivätkä yleensä muidenkaan asiakkaiden/potilaiden kanssa mutta silti heiltäkin vaaditaan myrkkypiikin ottamista että saisivat pitää työnsä. Keksiikö joku tähän jonkun hyvän järkeenkäyvän perustelun?

  Jännää on myös ihmisten tietämättömyys siitä miten piikkipakko todellakin koskee kaikkia sotelaisia eikä vain hoitajia, Aki Lindenin ja muiden koronapsykoosissa olevien ministerien tahallisen ”tietämättömyyden” voin vielä jotenkin ymmärtää kuten valtamediaan uskovien lampaidenkin mutta sitä miten koronahulluutta vastustavien ihmisten vapauksien ja oikeuksien puolustavien ”heränneiden” kenttäkin (Marco mukaan lukien) on tämän toistuvasti unohtanut viimeisen puolen vuoden ajan ei allekirjoittaneen ymmärrykseen mene. Olen kuukausien ajan ”omien” kenttää yrittänyt tästä muistutella mutta eipä näytä ketään kiinnostavan eikä kukaan halua tästä puhua tai asiaa mitenkään huomioida. Tämän epäkohdan esiintuominen olisi hyvä lyömäase koronahulluutta vastaan jonka luulisi herättävät joitakin lampaitakin mutta jostain syystä kukaan ei halua tätä tilaisuutta käyttää… Onko tämä muitten sotelaisten toistuva unohtaminen omienkin puolelta tietämättömyyttä vai täysin tahallista toimintaa (esim. VKK puolueenkakkos miehen Ilkka Tiasen Posi TV:n kohdalla epäilen jälkimmäistä)?

 3. Ame­ri­kan ko­ti­ta­lou­det ovat ku­lut­ta­neet 16 bil­joo­naa enem­män kuin ovat tie­nan­neet. — Ja val­tion ku­lu­tus sii­hen pääl­le.
  –   Ame­ri­can Hou­se­hold Debt Sur­pas­ses $16 Tril­li­on

  Fol­low the mo­ney -se­li­tys Tai­wa­nin krii­sil­le:
  –   USA et­sii te­ko­syy­tä so­si­ali­soi­dak­seen kai­ken kii­na­lai­sen omai­suu­den
  –   ja jät­tääk­seen mak­sa­mat­ta val­ti­on ve­lan Kii­nal­le.

  Län­nen val­ti­oil­la on enää yk­si kei­no li­sä­täk­seen tu­lo­jaan:
  –   Suo­ra va­ras­ta­mi­nen.
  –   Ul­ko­mai­ses­ta omai­suu­des­ta on hy­vä aloit­taa,
  –   kos­ka mi­nä en ole ul­ko­maa­lai­nen, en vä­li­tä yh­tään tois­ten omai­suu­den va­ras­ta­mi­ses­ta …
  –   Sit­ten he ot­ta­vat «ko­ro­na-kuol­lei­den» omai­suu­den tar­tun­ta­vaa­ran eh­käi­se­mi­sek­si, mut­ta kos­ka mi­nä en ole kuol­lut, en vä­li­tä sii­tä mi­tään …

 4. Uutiskommentointia

  Onko uutiskommentointi tulossa muotiin?
  –   Onko bloggaaminen liian raskas alusta kommentoida lukematonta määrää pikku-uutisia
  –   ja kommenttien sirotteleminen sinne tänne eri uutisten yhteyteen liian kevyt alusta.

  Nämä minun uutisvinkit ovat vahvasti ja nimenomaan
  –   uutiskommentointeja.

  Itse asiassa voisin rakennella uutiskommentointiympäristön, mutta en ryhdy tekemään ohjelmistoja.
  –   Vihjeitä ja kommentteja sitäkin enemmän siitä millainen ympäristön pitäisi olla.

 5. Bide’nillä tuli vaippaan kaki, voi bb-talo sentään. Tenakin kastu ulkona apuratas pyöräilyllä ympäri talon.

 6. Saksassa johtava vihreän puolueen pioliitikko esittää perustettavaksi ”keskuksia” naapuruston ihmisille, jossa he voivat ilmiantaa ”epäkorrektia” poliittia puheita. Termi ”epäkorrekti” on keksinyt Kiinan puhemies Mao siellä 1960-luvulla riehuneen nk. Kulttuurivallankumouksen” aikana, jota Mao käytti yhtenä syytteenä kommunistisen puolueen puhdistusten aikana. Tietenkin suurinpina syntinä oli stalinmainen syyte kapitalismista ja kommunistisen puolueen vallan fyrjäyttämisestä ja toiminnalla ulkomaisten valtioiden vakoojana sekä sabotäärinä!

 7. https://www.aamulehti.fi/kirjat/art-2000008991682.html

  ”pohjoisen harvaan asutuista seuduista voi tulla tulevaisuudessa eräänlaisia turvasatamia, kun entisissä paratiisimaisissa olosuhteissa elämän edellytykset käyvät heikoiksi”

  https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/tutkinto-ohjelmat-ja-oppiaineet/viestinta/alumnit/valmistuneiden-tarinat/raina

  ”vakituisena uutistoimittajana maakuntalehti Pohjolan Sanomissa. Pohjolan Sanomat ilmestyy pääasiassa Länsi-Lapin alueella”

  https://www.rantapohja.fi/wp-content/uploads/2022/08/Jenni_Raina0823-777×437.jpg

  1. Niinhän jo yrittäneet raiskata herroille meiltä paikat tai rahastaa just loppuasutusten eli kylien alueelta kun ne itse tarvitsevat virkistykseen ja varsinkin lapset, ihan kuin ei olisi Suomi asutonta kolmasosa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*