17 thoughts on “Päivän kuva

 1. Kuinkahan paljon tässä naama vielä vääntyy s ?. Miettikää mikä farssi tää on ja kuinka kauan tästä on ollut jo puhe. Kummin käy? Lakaistaan koko juttu hömpöttelynä maton alle vai joku vielä kilipäisempi tulee tilalle

 2. Herää outo tunne tästä näytelmästä.
  Saatanan hyvää tekevä samariini pois
  ja tilalle saman palvelija krista kiuru

 3. Kaukonäköinen oivallus jauhon nimessä närästyslääkkeen valmistajalta. Maagista kerta kaikkiaan.

 4. Jälleen kerran erehdyin miettimään sitä mikä olisi se kipukynnys joka vihdoin saisi tämän lammaskansan heräämään, suuntaamaan sinne hellsinkiin ja kantamaan ne kaikki 200 maanpetturia pois sieltä arcadianmäeltä? Polttoaineen hinnan korotukset, ministerien ”arvokas” käytös ja toistuva lakien rikkominen, verorahojemme jakaminen ympäri maailmaa sen sijaan että niistä annettaisiin edes pari almua maanviljelijöille, SOTE-alan työntekijöille tai leipäjonoissa oleville kantasuomalaisille, korona kusetus, matujen kärrääminen maahamme ja ”kotoutuksen” maksaminen, maamme kaiken päätäntävallan antaminen EU:lle ja muille kansainvälisille tahoille eikä mikään muukaan ole siihen riittänyt…

  Ilmeisesti niin kauan kuin salkkarit näkyvät TV:stä ja olutta saa kaupasta kaikki on maassamme hyvin? Toisaalta onhan näistä tuo ensimmäinen nyt vihdoin uhattuna niiden ensi talven sähkön säännöstely katkojen ansiosta mutta riittääkö sekään?

   1. Alkaa vahvasti näyttämään, että sitä kipukynnystä ei ole, vaan suomalaiset katoavat hiljaa maan päältä, eikä kukaan edes muista mitään suomalaisia. Suomalaisista tulee vähän kuin varhaisista egyptiläisistä. Myöhemmin tulleet vain lunastaat maat ja sen kunnian täysin itselleen.

  1. Onko kansallisvaltioita enää olemassa, ainakaan Euroopassa? Eikös Suomi yhtiöitetty Sipilän hallituksen aikana USA:ssa. Oy Suomi Ab. Sehän löytyy USA:n arvopaperirekisteristä, noin joku oli tutkinut ja väittänyt. Ei löydy linkkiä tähän nyt.

 5. ⚡ ⚡ ⚡ Val­ko­ve­nä­jän BEL­TA te­leg­ramm ⚡ ⚡ ⚡
     – https://t.me/s/bel­ta­te­leg­ramm

  Puo­la
     – kii­reel­li­sin on­gel­ma oli sel­viy­ty­mi­nen tu­le­vas­ta tal­ves­ta
  –   – 2022-08-18 10:32

  Kii­na
     – jär­jes­tää 19. ja 20. elo­kuu­ta 2022 so­ta­har­joi­tuk­set Ete­lä-Kii­nan me­rel­lä
  –   – 2022-08-18 11:50

  Uk­rai­na
     – sai elo­kuus­sa tu­kea vain 589 mil­joo­naa dol­la­ria
     – odo­te­tun 6 mil­jar­din dol­la­rin si­jaan
  –   – 2022-08-18 11:59

  Liet­tua
     – on aloit­ta­nut uu­del­leen pa­ko­lais­ten vä­ki­val­tai­sen kar­kot­ta­mi­sen
     – toi­vat seit­se­män Ira­nin kan­sa­lais­ta ra­ja­lin­jal­le. Sit­ten he työn­si­vät pa­ko­lai­set fyy­si­sin voi­min ja eri­koi­sin kei­noin Val­ko-Ve­nä­jän puo­lel­le.
     – Pa­ko­lais­ten mu­kaan liet­tu­alai­set ra­ja­var­ti­jat syyl­lis­tyi­vät tois­tu­vas­ti fyy­si­seen pa­hoin­pi­te­lyyn
  –   – 2022-08-18 12:01

  Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­riö:
     – ydi­na­se­val­to­jen aseel­lis­ta konf­lik­tia ei voi­da hy­väk­syä
  –   – 2022-08-18 13:18

  WHO
     – ei suo­sit­te­le ko­ro­na­vi­ruk­sen uu­sin­ta­ro­ko­tus­ta yli kol­me ker­taa
  –   – 2022-08-18 13:28

  Ze­lens­ky
     – sa­noi, et­tä ta­paa­mi­ses­sa
     – YK:n pää­sih­tee­rin kans­sa he kes­kus­te­li­vat Za­po­ro­zhy­en ydin­voi­ma­lan ym­pä­ril­lä val­lit­se­vas­ta ti­lan­tees­ta
     – Ze­lens­ky ker­toi so­pi­neen­sa YK:n teh­tä­vän eh­dois­ta
  –   – 2022-08-18 13:39

  Ale­xan­der Ar­ta­mo­nov
     – Mik­si em­me is­ke am­fi­bi­op­ri­kaa­teil­la vi­hol­lis­lin­jo­jen taak­se?
     – bel­tan You­Tu­be-ka­na­val­la.
  –   – 2022-08-18 14:20

  Turk­ki Ja Uk­rai­na
     – so­pi­muk­sen Uk­rai­nan konf­lik­tin seu­rauk­se­na tu­hou­tu­neen
     – inf­rast­ruk­tuu­rin ra­ken­ta­mi­ses­ta
  –   – 2022-08-18 15:19
     – Ohit­ti­ko Turk­ki «isän­tä­val­lan» so­pies­saan en­sim­mäi­se­nä jäl­leen­ra­ken­ta­mi­ses­ta.

  Seu­raa­ko
     – näi­tä pi­ka­uu­ti­sia ku­kaan?
  –   – Vie­lä­kö jat­ke­taan?

  Ruot­si Ja Suo­mi
     – ei­vät täyt­tä­neet Tur­kin eh­toa liit­tyä Na­toon
     – Tur­kin vi­ra­no­mai­set vaa­ti­vat Ruot­sia ja Suo­mea luo­vut­ta­maan Turk­kiin ter­ro­ris­miin osal­lis­tu­mi­ses­ta epäil­ty­jä hen­ki­löi­tä, eri­tyi­ses­ti Kur­dis­ta­nin työ­vä­en­puo­lu­een jä­se­niä.
     – Tur­kin oi­keus­mi­nis­te­ri­ön pääl­li­kön Be­kir Boz­da­gin mu­kaan mai­den liit­ty­mi­nen Poh­jois-At­lan­tin liit­toon hi­das­tuu, jos ruot­si ja Suo­mi lyk­kää­vät luo­vu­tus­ky­sy­mys­tä.
  –   – 2022-08-18 07:32

  Ze­lens­ky
     – väit­tää, et­tä ei ole es­tei­tä IA­EA:n val­tuus­kun­nan vie­rai­lul­le ydin­voi­ma­laan
  –   – 2022-08-18 19:40

 6. https://www.partisaani.com/news/enemies/2022/08/19/tietoturva-asiantuntija-marinin-jauhojengi-videon-vuotajat-voivat-olla-venalaisia/
  🏔️From the Ural Mountains🥤
  ”Hän ilmeisesti toivoo, että ihmiset tulkitsisivat kaiken hallitukseen ja muihin valtaapitäviin kohdistuvan kritiikin Venäjän trollitehtaiden tuotannoksi aivan kuin suomalaiset eivät itse osaisi kritisoida sitä, kun valtiollisia salaisuuksia läheltä tunteva pääministeri sekoilee humalapäissään suorana lähetyksenä sosiaaliseen mediaan seurassa, jossa julkisuus ja halvat klikit ovat elinehto.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*