39 thoughts on “Päivän kuva: Sannan korva

 1. Mieti kun Marinin betamies maksaa lapset ja Marin sitten antaa kunnon sikojen puristella häntä. Tässä on vasta se Marinin kiristysaineiston kevyin materiaali.

 2. Todella noloa Sannan betamiehelle. Kuinka nöyryyttävää totaalista narttuilua. :D Tämä on vain alkulämmittelyä, että mitä kiristysmateriaalia johtavista poliitikoista ja virkamiehistä on kerätty.

 3. Sanna Marin on osoittanut koko ajan totaalista vastuuttomuutta ja vähättelyä, sekä on koko ajan siirtänyt syyn muiden syyksi.

  1. Noinhan poliitikot puhuvat: ”Näkisin etten olisi tiennyt asiasta tai ainakaan tarkoituksellisesti pyytänyt nähtäväkseni mitään, joten en kokisi että olisin…”

 4. Sanna ei vaikuta ajattelevan äidillä ja vaimolla olevan minkäänlaisia erityisiä velvollisuuksia ja arvoja joiden mukaan hänen pitäisi toimia. Totaalisen surkea äiti ja vaimo.

  1. Alkoholisti-isä, lesbot äidit, ei sisaruksia. Kasvatus varmaan mitä sattuu. Otollista ainesta kommunistiselle valtion antamalle kasvatukselle. Tulos on nähtävissä.

   Verratkaa vaikka huippu-urheilijoiden Wilma Murron, Iivo Niskasen ja Topi Raitasen persooniin ja perhekeskeisyyteen. He ovat saaneet kunnon suomalaisen kotikasvatuksen ja huolehtivan aktiivisen urheilullisen perheen.

 5. Huomatkaa miten Sanna selittelee koko ajan relativistisesti ”Mielestäni siinä sanottiin jotain muuta.”, ”Mielestäni minua ei suudeltu kaulaan.”.

  Vaikka vieraat miehet eivät olisi edes suudelleet Sannaa ja puristelleet tätä, niin oikea mies ei koskaan sallisi vaimoltaan näin huoramaista käytöstä vieraiden miesten kanssa. Sanna taitaakin halveksua betamiestään.

 6. Taidettiin siinä vähän kieltäkin käyttää Sannan kaulalla. Ei ilmeisesti pidä omaa betamiestään minään.

 7. Hän ei tee ikinä mitään väärin eikä mitään väärää. Ottaisitko tuollaisen uppiniskaisen tyypin esimieheksi. Työyhteisön kehittäjä vai jarru?

 8. Surrealistinen maailmankuva kuin Picasson maalauksissa. Picassoista maksetaan kymmeniä miljoonia, mutta suvakkien surrealismista maksetaan kymmeniä miljardeja.

 9. Laiton lehtikin oli tänään pelkkää Sannaa täynnä, nyt pitää Marcon ja kaikkien muidenkin olla tarkkana. Olen vakuuttunut siitä että tämä kohu on aiheutettu tahallaan jotta kansan huomio saadaan pois jostain muusta mitä päättäjämme suunnittelevat iloksemme selkämme takana kun huomiomme on Sannan uusimmassa perseilyssä. Tietääkö joku esim. mitä uusia lakeja ja säädöksiä ollaan tällä hetkellä runnomassa läpi? Tai jotain mistä suomi neuvottelee tällä hetkellä muiden maiden kanssa? Onko ihmisten vapauksista ja oikeuksista välittävä koronrajoituksia vastustanut kenttä jo unohtanut tulossa olevat digi-ID ja digi-euron joiden testikentäksi eräs pohjolan hölmölä on valittu?

  Toivon että olen väärässä ja foliohattuni on vain tullut laitettua tänään liian tiukasti päähän mutta en voi välttyä ajatuksella että nyt on jotain ”kivaa” on nyt lähiaikoina tulossa. Mitä Sannaan tulee niin Sanna on valtaeliitille vain yksi uhrattavissa oleva marionetti ja mikäli kansa nyt viimein rupeaa vaatimaan Sannan eroa niin hänet on SDP:n helppo korvata esim. ”Oma kansa ensin -ajattelu on vahingollista” Tytti Tuppuraisella jolla on valmiiksi medialle mieluinen asenne suomen johtamiseen.

  1. Eihän Suomen kansa ajattele muutenkaan yhtään mitään, niin tuskin tällaisella voi olla harhauttavaa vaikutusta. Nyt megavelkainen Sanna joka tapauksessa tekee kaiken mitä pankkiirit haluavat.

  2. Kohu kerrallaan. Totta helvetissä monenlaisia globalismin hankkeita on käynnissä samaan aikaan. Suomi on valittu globalistien taistelukentäksi. Digi-id- hankkeet toteutetaan ensin Suomessa. 30.6.2024 mennessä on tavoite. Kaikki löytyy eduskunnan tulevaisuushankkeista. Se ajaa lait läpi.

 10. Was­hing­ton palk­ka­si nat­se­ja am­pu­maan Uk­rai­nan so­ti­lai­ta.
  –   ‘Kra­ken’ Na­ti­ona­lists Gun Down 100 Uk­rai­ni­an Ser­vi­ce­men Who Fled Amid Rus­si­an For­ces’ Ad­van­ce – MoD
  –   https://archive.is/gXyWV

  Nat­seil­le an­net­tu teh­tä­vä oli
  –   am­pua kaik­ki pe­rään­ty­vät uk­rai­na­lai­set.
  –   Jo­ko Suo­men ar­mei­jan nat­sit on kou­lu­tet­tu ny­kyai­kai­seen so­dan­käyn­tiin?
  –   Ai­na­kin kou­lu­tus­ta on jo an­net­tu «kau­pun­ki­so­dan­käyn­nis­sä» ja ih­mis­kil­pien käy­tös­sä.

  1. Nykyaikaista sodankäyntiä on ampua perääntyvät omat sotilaat. Siten varmistetaan tavoitteen mukainen väestönvähennys ja vaihto.

 11. BELTA

  Ve­nä­jän
     – FSB: Kras­no­da­ris­sa pi­dä­tet­tiin Uk­rai­nan tur­val­li­suus­pal­ve­lun ve­nä­läi­nen agent­ti, jo­ka ke­rä­si ja vä­lit­ti SBU:lle tie­to­ja ra­hois­ta, joi­ta voi­tai­siin käyt­tää Ve­nä­jän tur­val­li­suut­ta vas­taan
  –   – 2022-08-19 06:48
     – in­for­maa­ti­oso­das­sa tie­to on ase: tie­to pois kan­sal­ta.
     – Cy­ber­so­das­sa myös ra­ha on ase: ra­hat pois kan­sal­ta.

  Uk­rai­nas­sa
     – Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ra­jo­jen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä ke­hi­tet­tiin bi­olo­gis­ten asei­den kom­po­nent­te­ja Yh­dys­val­to­jen toi­mes­ta.
  –   – 2022-08-19 07:40

  Turk­ki
     – ei py­ri syr­jäyt­tä­mään As­sa­dia Syy­ri­as­sa
  –   – 2022-08-19 09:14

  Puo­lan
     – vi­ra­no­mai­set ovat yli kol­min­ker­tais­ta­neet ve­nä­läi­sil­le myön­net­ty­jen vii­su­mien mää­rän
  –   – 2022-08-19 09:30

  Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­riö:
     – Yh­dys­val­lat ja NA­TO pu­hu­vat mah­dol­li­suu­des­ta hyö­kä­tä Uk­rai­nas­ta Ve­nä­jän alu­eil­le
     – em­me ha­lua Yh­dys­val­to­jen tu­le­van konf­lik­tin osa­puo­lek­si
  –   – 2022-08-19 09:36

  Nord St­re­am 2
     – on käyn­nis­tet­tä­vä mah­dol­li­sim­man pi­an, sa­noi Sak­san par­la­men­tin va­ra­pu­he­mies Wolf­gang Ku­bi­ki.
  –   – 2022-08-19 10:00

  Af­ga­nis­tan
     – ha­lu­aa os­taa ve­nä­läi­siä öl­jy­tuot­tei­ta ja tar­jo­aa vaih­dos­sa ru­si­noi­ta ja lää­keyrt­te­jä
  –   – 2022-08-19 08:21
     – mo­ni­na­pai­nen ta­lous­jär­jes­tel­mä kiin­nos­taa

  Ka­zaks­ta­nin
     – pre­si­dent­ti Kas­sym-Jo­mart To­ka­jev ta­paa Pu­ti­nin So­tshis­sa
  –   – 2022-08-19 11:21

  Puo­la­lai­set
     – ei­vät tyk­kää maas­sa ole­vis­ta Uk­rai­na­lai­sis­ta nai­sis­ta hei­dän «pa­he­nus­ta he­rät­tä­vä» käyt­täy­ty­mi­sen­sä vuok­si
  –   – 2022-08-19 11:40

  Öl­jyn
     – hin­ta las­kee
  –   – 2022-08-19 12:36

  Za­po­ro­zhye’n
     – ydin­voi­ma­lan työn­te­ki­jöi­den jou­kos­sa on vie­lä Uk­rai­nan nuk­ku­via agent­te­ja.
  –   – 2022-08-19 13:26

  Me­li­to­po­lis­sa
     – es­tet­tiin Uk­rai­nan eri­kois­jouk­ko­jen val­mis­te­le­ma ter­ro­ri-is­ku
  –   – 2022-08-19 14:23

  Yh­dys­val­tain
     – val­ti­ova­rain­mi­nis­te­riö sa­noi, et­tä Ve­nä­jän vas­tai­sia pa­kot­tei­ta ei so­vel­le­ta, jos ne es­tä­vät ame­rik­ka­lai­sia ja mui­ta ih­mi­siä, jot­ka ei­vät asu Ve­nä­jäl­lä, saa­mas­ta ve­nä­läi­se­lä­ket­tä
  –   – 2022-08-19 15:20
     – Ei kos­ke EU:ta

  Uk­rai­na
     – val­mis­te­lee pro­vo­kaa­ti­ota Za­po­ro­zhye ydin­voi­ma­laa vas­taan 19. elo­kuu­ta
  –   – 2022-08-19 15:39

  Rans­ka Ja Sveit­si
     – ki­ris­tä­vät uk­rai­na­lais­ten saa­mia etuuk­sia
  –   – 2022-08-19 15:33

 12. Las­ten­suo­je­luil­moi­tus teh­tiin vii­me vuon­na noin 94’000 lap­ses­ta
  –   JAU­HO­JEN­GI

  Las­ten­suo­je­lun il­mi­an­to­jär­jes­tel­män tar­koi­tuk­se­na on
  –   tuot­taa las­ten­suo­je­lun pii­riin lap­si­ma­te­ri­aa­lia
  –   käy­tet­tä­väk­si pal­ve­lun­tuot­ta­jien toi­min­taan.
     – Lap­si ja hä­nen per­heen­sä on tuo­te, jol­la teh­dään ta­lou­del­li­nen voit­to.

 13. Harhaanjohtavan lauta-Marinin aviomies on todennäköisesti homo!

  Kunnon mies laittaisi sekoilevan narttunsa heti vähintään kotiarestiin ja ilmoittaisi hallitukselle, että hänen vaimoa ei vähään aikaan työpaikalla näy!

  1. Hyvä oivallus. Niin täytyy olla. Ja myös impo. Ehkä tykkää isorintaisista, persevistä naisista, jos ei ole homo.

   Milloin tulee ero kuten Tuppuraiselle? Tuon naisen hoitoon ei lasta pidä jättää.

 14. Sannan betamiehen kannattaisi miettiä kenen miehen lasta hän hoitaa, samalla kun huora Sanna Marin on baarilla vieraiden miesten puristeltavana ja suudeltavana.

 15. On aivan päivänselvää, marinin kaksoisolento oli juhlimassa. Marin itse oli kotona. Kaksoisolennon tehtävä oli aiheuttaa kohua.

  1. Aivan oikein. Suurilla johtajilla on aina ollut kaksoisolentoja ”kaiken varalle”. Sanna se ”elää hetkessä”, kuten pääministerimme on jo aiemmian eläµäntapaansa luonnehtinut.

  2. Juuri noin!

   Kaksoisolento oli huumejuhlissa irrottelemassa ja veti huumeita aivan räjkänä samalla, kun Sanna nautiskeli AVIOmiehensä kanssa vissyä kynttilän valossa ja söi geenimanipuloituja ravintovalmisteita ja keinotekoista lihaa sikälui kuin aikaa riitti lasten kanssa leikkimiseltä.

 16. https://www.duodecimlehti.fi/duo11780

  ”Botulinumtoksiini eli botuliini on tehokkain tunnettu luonnollinen myrkky” ”Saksalaista lääkäriä ja romantiikan ajan runoilijaa Justinus Kerneriä (1786-1862) voidaan pitää botulismin löytäjänä”

  ”Botulinum toxins are amongst the most poisonous substances known in nature. The discovery and development of this toxin into a medical remedy is one of the most fascinating stories in the history of medicine.”

  ”Clostridium botulinum -bakteerin erittämä neurotoksiini eli hermomyrkky, joka aiheuttaa harvinaisen botulismina tunnetun sairauden”

  ”etenevä yleinen lihasheikkous ja hengityslihasten halvaantuminen”

  ”Ensimmäisen maailmansodan aikana Saksassa syntyi ajatus botuliini A:n käytöstä biologisena aseena (14). Tämä vauhditti pyrkimyksiä puhdistaa toksiini levityksen kannalta sopivaan muotoon esimerkiksi hengitettäväksi aerosoliksi tai nesteisiin liuotettavaksi jauheeksi. Jauheen tuottamisessa onnistuttiin vasta 1920-luvulla Kaliforniassa. Toisen maailmansodan alussa biologisiin aseiden kehittämiseen aktivoiduttiin uudelleen. Yhdysvalloissa Fort Detrickin salaisessa tukikohdassa Marylandissa tutkittiin useita erilaisia bakteereja ja toksiineja kemiallisiksi asevaihtoehdoiksi. Vaikka botuliinin sopivuutta tarkoitukseen epäiltiin (ei tartu ihmisestä toiseen, hidas ja epävarma levittämistapa, hidas vaikutusaika), Yhdysvaltain armeijan strategisessa johdossa päädyttiin suunnitelmaan käyttää kiinalaisia prostituoituja salakuljettamaan nuppineulan pään kokoisiin gelatiinikapseleihin piilotettua botulinumtoksiinia ylempiarvoisten japanilaisten upseereiden ruokaan tai juomalaseihin”

  https://www.duodecimlehti.fi/duo10445

  ”Botulinumtoksiini biouhka-agenssina” ”Botulinumtoksiini on yksi pelätyimmistä biouhka-agensseista, ja sen tahallinen levitys saattaisi johtaa suureen kuolleisuuteen, terveydenhuollon kuormittumiseen ja yleiseen paniikkiin. Botulismin diagnostiikassa ja hoidossa lääkärin varhainen epäily on ensiarvoisen tärkeää. Usea samanaikainen botulismitapaus tai niiden paikallinen ryvästyminen ilman tyypillistä yhdistävää lähdettä voi viitata tahallisesti aiheutettuun epidemiaan.”

  ”Botulinum toxin as a biological weapon”

  ”Biouhkaksi kutsutaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan mikrobin tai biologisen materiaalin aiheuttamaa joukkosairastumista tai sen uhkaa, kun tauti ei tartuntavaaran vuoksi ole hoidettavissa normaalitoiminnan puitteissa tai kun kyseessä on laaja joukkosairastuminen, jonka hallitsemiseen sairaalan tai sairaanhoitopiirin tavanomaiset resurssit eivät riitä. Kysymyksessä voi määritelmän mukaan olla myös mikrobin tai toksiinin tarkoituksellinen levitys. Tällainen toiminta on rikollista, ja bioaseen käyttö on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, jonka on allekirjoittanut 176 maata”

  ”Botulinumtoksiini on voimakkain tunnettu luonnollinen myrkky ja mahdollinen bioase. On arvioitu, että yksi gramma toksiinia levitettynä aerosolimuodossa riittäisi tappamaan 1,5 miljoonaa ihmistä”

  ”Bioaseena botulinumtoksiinia levitettäisiinkin todennäköisemmin aerosolin sijaan elintarvikkeiden tai juomaveden välityksellä”

  ”Useassa maassa on tutkittu botulinumtoksiinin käyttöä bioaseena tai sellainen on jopa kehitetty valmiiksi. Virallisesti kehitystyö lopetettiin biologiset ja toksiiniaseet kieltävän sopimuksen myötä vuonna 1972 sopimuksen allekirjoittaneissa maissa. Tämän jälkeenkin Irak on vuonna 1995 myöntänyt valmistaneensa 19 000 litraa vahvaa botulinumtoksiinia, josta noin 10 000 litraa oli saatettu asemuotoon (Arnon ym. 2001). Nykyisessä poliittisessa tilanteessa on huomionarvoista, että myös Pohjois-Korean ja Syyrian epäillään kehittäneen tai kehittävän vastaavaa botulinumtoksiiniasetta (Arnon ym. 2001). C. botulinum -bakteerin helpon saatavuuden ja botulinumtoksiinin myrkyllisyyden vuoksi se on kiinnostanut myös terroristijärjestöjä”

  ”Botulinumtoksiini on potentiaalinen biouhka-agenssi myrkyllisyytensä ja melko helpon saatavuutensa vuoksi. Toksiinin laajamittainen aerosolilevitys on epätodennäköistä, ja se vaatisi onnistuakseen valtiotason poikkeuksellista osaamista. Pienempimuotoinen ruoka- tai juomavälitteinen kohdistettu levittäminen sen sijaan on muidenkin toimijoiden, kuten terroristijärjestöjen tai yksittäisten häiriintyneiden yksilöiden, ulottuvilla. Lääkärin tuleekin olla tietoinen niin luonnollisesta botulismista kuin myös tahallisen botulinumtoksiinin levittämisen mahdollisuudesta. Lääkärin varhainen kliininen epäily ja asianmukaiset ilmoitukset mahdollistavat hengen pelastavan hoidon ja auttavat viranomaisia vastaamaan tilanteeseen asianmukaisesti.”

  https://www.rbc.ru/politics/20/08/2022/6300d35f9a7947012ba965a0?ysclid=l727jtbo6b592270829

  ”Минобороны: Украина применила химические отравляющие вещества против российских военных”
  translate.yandex.com
  Puolustusministeriö: Ukraina käytti kemiallisen sodankäynnin agentteja Venäjän armeijaa vastaan

  ”Российские военные в районе Васильевки Запорожской области были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, врачи обнаружили у них вещество ботулотоксин типа «В», утверждает ведомство”
  translate.yandex.com
  Venäjän armeija Zaporožžjan alueen Vasiljevkan alueella vietiin sairaalaan vakavan myrkytyksen merkkejä, lääkärit löysivät niissä B-tyypin botulinumtoksiinia, virasto väittää

  ”В министерстве не назвали число военных, подвергшихся отравлению, а также не уточнили, в каком они состоянии.”
  translate.yandex.com
  Ministeriö ei nimennyt myrkytettyjen sotilaiden määrää eikä tarkentanut heidän tilaansa.

  https://russian.rt.com/ussr/article/1039429-minoborony-rf-ukraina-otravlyayuschie-veschestva?ysclid=l727znb45k736873802
  20 августа 2022
  ”«Химический терроризм»: в Минобороны РФ заявили о применении Киевом отравляющих веществ против российских военных”
  translate.yandex.com
  ”Kemiallinen terrorismi”: Venäjän puolustusministeriö ilmoitti Kiovan käyttäneen myrkyllisiä aineita Venäjän armeijaa vastaan

  1. https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/botulinum-toxin-botulism-fact-sheet

   ”Animal models suggest that inhaling 0.7-0.9 µg of aerosolized botulinum toxin would be enough to kill a standard weight person (70 kg or 154 lbs).”

   ”Botulism is not transmitted from person to person.”

   ”but the specialized tests needed to confirm a diagnosis of botulism can take days to complete. In the case of a bioterrorist attack with botulinum toxin, clinical diagnosis will be the basis for medical response, and treatment should be started without waiting for laboratory confirmation of disease.”

   https://image3.slideserve.com/5618269/biological-war-l.jpg

   https://en.wikipedia.org/wiki/Clandestine_operation

   ”A clandestine operation is an intelligence or military operation carried out in such a way that the operation goes unnoticed by the general population or specific enemy forces.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*