20 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ilmari ja Vesa tarjoaa yhtä, Olavi ja kolme muita miestä tarjoavat sitä toista.
  Sanna elää villiä nuoruutta.
  Aviomiesoletettu kotona toukkaa hoitamassa,
  myöhemmin cuckina villiä Sannaa julkisuudessa puolustamassa, kotona Sannalta kiihottavaa äksön videota anomassa – saithan siitäkin videon?

 2. Tämän teinin sekoilun seuraamisesta on tullut viihdettä. Vaihtakoon siis alaa.

  1. Eikö hän sitten ole oikealla alalla? Sama bisnes kuin Zelenskyllä, Johnsonilla, … Ronald Reaganilla, …

   Kuitenkin nukketeatterin nukkena tienaa aika hyvin ja kaupan päälle korkea sosiaalinen asema sekä oikeus pimeästi vetää liiviinsä valtion varoja.

   Voiko elämältä vielä enempää toivoa. Niin. Tietenkin naton toimittamat täsmähuumeet ilman mitään rajaa tai maksua. Tai siis maksua, no pappa betalar, onhan kansalla vielä mistä ottaa.

 3. Tässä aamukahvia ryystäessäni mietin jostain syystä sitä että miten lapsuudessani oli yleensä vielä tapana olla altavastaajan puolella asiayhteydestä riippumatta mutta nykyään on in olla mukana voittajan vankkureissa eli vahvemman puolella. Tämä näkyy vaikkapa elokuvissa, Rocky oli tarina tavallisesta tallaasta joka saa tilaisuuden nyrkkeilymatsiin maailmanmestarin kanssa ja vaikkei työväenluokan edustaja ottelua voitakaan hän kuitenkin otti moraalisen voiton ja sekä yleisön että vastustajansa kunnioituksen osoittamalla poikkeuksellista kestävyyttä ja sisua, ensimmäinen (vai pitäisikö sanoa neljäs) Star Wars elokuva kertoo pienen maatalon poikaan verravasta Lukesta joka pienen kapinallisjoukon kanssa ottaa yllättävän ison eränvoiton isosta Galaktinen Imperiumista tuhoamalla heidän suurimman aseensa Kuolemantähden. Mikäli nämä elokuvat tehtäisiin nyt veikkaisin että Rocky kerrotaisiin nyrkkeilyn maailmanmestarin Apollo Creedin vinkkelistä ja siinä hän pieksäisi satunnaisen kadulta valitun pummin Rockyn hengiltä kaikkien hurratessa ympärillä ja tämä oikeutettaisiin hylkiön väärällä ihonvärillä tai väärillä mielipiteillä ja Star Wars kerrottaisiin imperiumin vinkkelistä ja siinä hyvä yhdistynyt maailmanvalta kävisi tuhoamassa pienen jostain asiasta väärin ajattelevien kapinallisten ryhmän ilman minkäänlaisia vastoinkäymisiä.

  Tämä näkyy nykyään myös politiikassa, veikkaan että ensi keväänä suuri osa kansasta tulee äänestämään kokoomusta vain siksi että he ovat gallupeissa johdossa ja kyllähän he älykkäinä maailman menoa seuraavina ihmisinä haluavat äänestää ”oikein” ja olla mukana siellä voittajien vankkureissa. Pienten puolueiden, varsinkin kansallismielisten sellaisten, äänestäminenhän on tyhmien kouluttamattomien moukkien hommaa.

  Mietin vain sitä mistä tämä muutos on tullut suht’ lyhyessä ajassa ja miten se on mennyt niin helposti läpi?

  1. Kokoomuksen valtaannoususta se kertoo. Ne eivät tunne armoa heikommille. Thatcher ja Reagan myös vaikuttivat lännen ilmapiiriin, sekä Suomessa valtiovarainministeriön virkamiehet. Tietysti se kun eliitin pullamössökakarat ovat vallankäyttäjinä sekä mediassa töissä.

   Neuvostoliiton hajoaminen. Kapitalistien ei tarvitse enää pelätä aitotyöläisten vallankumousta, niin nyt uskaltaa kurmuuttaa niitä jotka eivät pysty vastarintaan.

   Avaintekijä: Jos Neuvostoliitto ei olisi hajonnut, Suomi olisi säästynyt lännen imperialismilta, EU-jäsenyydeltä, eurolta ja Natolta.

  2. Olen it­se­kin mie­tis­kel­lyt si­tä mi­ten kaik­ki ta­pah­tuu niin no­pe­as­ti. Mut­ta niin­hän sii­nä käy, kun mis­tään vä­lit­tä­mät­tä vie­te­tään ku­lu­tus­juh­lia ja yh­tä äk­kiä huo­ma­taan, et­tä pank­ki­ti­li on­kin tyh­jä:
   –   pa­niik­ki, ra­hat on lop­pu, kaik­ki ul­ko­mai­set os­tot seis,
   –   öl­jyn ja kaa­sun tuon­ti seis,
   –   eu­ro kel­paa enää ko­ti­maas­saan eu­ro­alu­eel­la.

   Vain po­liit­ti­nen val­ta on jäl­jel­lä.
   –   Saa­ko sii­tä ra­haa ul­ko­mail­ta.
   –   Jo­kai­nen po­lii­tik­ko al­kaa myy­dä omaa val­taan­sa ai­na vain ale­ne­vaan kurs­siin.
   –   Ul­ko­mail­le.
   –   Ja os­ta­jat vaan nau­res­ke­le­vat kuin­ka hal­val­la po­lii­ti­kot myy­vät tois­ten omai­suut­ta.

   Mil­lään ei ole mi­tään vä­liä.

   Po­liit­ti­ses­ti kat­so­en ei ole mi­ten­kään mah­dol­lis­ta ker­toa kan­sal­le to­tuut­ta: ra­hat on tuh­lat­tu, elä­ke­sääs­töt syö­ty.
   –   To­tuus on kiel­let­tä­vä
   –   vaik­ka sit­ten so­ta tu­li­si.

   Jos unoh­de­taan ra­ha ja kat­so­taan vain jär­jes­tel­män mo­raa­lis­ta poh­jaa, niin ky­se on
   –   si­vi­li­saa­ti­on it­se­mur­has­ta.

   On­ko Si­vi­li­saa­ti­on it­se­mur­ha seu­raus­ta luon­non­lais­ta: vain vah­vin sel­vi­ää.
   –   Kun si­vi­li­saa­ti­on mo­raa­li­nen poh­ja pu­to­aa ta­pah­tuu luon­non la­kien voi­mal­la it­se­mur­ha.
   –   Or­ga­nis­mi kuih­tuu pois.

 4. BELTA
  –   https://t.me/s/belta_telegramm

  Ja­pa­ni­lai­syh­tiö
     – Mit­sui ai­koo säi­lyt­tää oman osuu­ten­sa Sa­ha­lin-2-öl­jy- ja kaa­su­hank­kees­sa
  –   – 2022-08-21 06:08

  Ko­ro­na­vi­ruk­sen
     – «del­ta» ja «omic­ron» – va­ka­vam­pi mu­taa­tio saat­taa esiin­tyä tu­le­vai­suu­des­sa
  –   – 2022-08-21 06:09

  ️Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on puo­lus­tus­mi­nis­te­riö
     – Uk­rai­nas­sa käy­tet­tiin myr­kyl­li­siä ai­nei­ta – bo­tu­lii­ni­tok­sii­nin tyyp­piä «B»
  –   – 2022-08-21 06:10

  Da­ria Du­gi­na,
     – Jul­ki­suu­den hen­ki­lö Alek­sandr Du­gi­nin ty­tär, kuo­li
  –   – 2022-08-21 07:15

  Uk­rai­na­lai­ses­ta
     – Kro­pyv­nyts­kyin Kau­pun­gis­ta tur­val­li­suus­pal­ve­lun joh­ta­ja löy­det­tiin kuol­lee­na
  –   – 2022-08-21 07:22

  Yh­dys­val­lat
     – on si­säi­sen konf­lik­tin par­taal­la
  –   – 2022-08-21 07:40

  za­po­rožžjen
     – ydin­voi­ma­lan ja Ener­go­da­rin kau­pun­gin tu­li­tus joh­ti säh­kö­vir­ran vä­he­ne­mi­seen
  –   – 2022-08-21 08:08

  Na­ton pri­kaa­tin
     – esi­kun­ta­ryh­mä saa­puu Liet­tu­aan syys­kuus­sa
  –   – 2022-08-21 08:46

  Kol­me mai­hin­nou­su­alus­ta
     – ja Yh­dys­val­tain lai­vas­ton oh­jus­hä­vit­tä­jä ovat saa­pu­neet Bal­ti­aan
  –   – 2022-08-21 11:51

  Tshe­kin par­la­ment­ti
     – on vaa­ti­nut Sc­hen­gen-vii­su­mien myön­tä­mis­kiel­toa ve­nä­läi­sil­le
  –   – 2022-08-21 08:53

  Ki­ovas­sa
     – Jouk­ko­ta­pah­tu­mat kiel­let­tiin 22. – 25. elo­kuu­ta
  –   – 2022-08-21 09:31

  Uk­rai­nas­sa
     – Ki­ovan hal­li­tus­kort­te­lis­sa si­jait­se­vien lai­tos­ten työn­te­ki­jöi­tä suo­si­tel­laan siir­ty­mään etä­työ­hön 22. – 26.
  –   – 2022-08-21 13:57

  Itä-Kii­nan me­rel­lä
     – jär­jes­te­tään suo­ria am­pu­ma­har­joi­tuk­sia
  –   – 2022-08-21 09:48

  Joe Bi­den
     – on hei­koin Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti vii­me vuo­si­sa­dal­la
  –   – 2022-08-21 09:51

  Kui­vuus ja kuu­muus
     – ovat nos­ta­neet puu­vil­lan hin­taa. Tä­mä voi joh­taa
     – vaat­tei­den ja pa­pe­rin hin­to­jen nou­suun
  –   – 022-08-21 10:22

  Yh­dys­val­lat
     – vei sun­nun­tai­aa­mu­na 137 öl­jy­tank­ke­ria Syy­ri­as­ta Ira­kiin
  –   – 2022-08-21 10:38

  Bri­tan­ni­an kir­jas­tot
     – ja mu­se­ot val­mis­tau­tu­vat «läm­pi­mik­si suo­ja­pai­koik­si» ih­mi­sil­le, joil­la ei ole va­raa läm­mit­tää ko­te­jaan tu­le­va­na tal­ve­na
  –   – 2022-08-21 11:32

  Val­ti­oi­den tu­ho­ami­nen
     – ja säh­köi­sen kes­ki­tys­lei­rin pe­rus­ta­mi­nen
  –   – 2022-08-21 11:45

  Za­po­ri­zhia
     – NPP ydin­voi­ma­la toi­mii nor­maa­lis­ti
  –   – 2022-08-21 14:10

  Kont­ti­sa­ta­mien
     – työn­te­ki­jät lak­koi­le­vat Bri­tan­ni­as­sa
  –   – 2022-08-21 15:43

  Yh­tee­no­tot po­lii­sin
     – kans­sa ta­pah­tui­vat pa­ko­lais­lei­ril­lä Krei­kas­sa
  –   – 2022-08-21 16:10

  Ruot­sa­lais­mi­nis­te­ri
     – ei kan­nat­ta­nut vii­su­mien täys­kiel­toa Ve­nä­jän kan­sa­lai­sil­le
  –   – 2022-08-21 16:21

 5. https://inosmi.ru/20220820/sanktsii-255585474.html?ysclid=l74he5dox566322798

  20 августа 2022 ”Западное единство в отношении Украины хрупкое, и Россия знает об этом”
  translate.yandex
  ”Lännen yhtenäisyys Ukrainan suhteen on hauras, ja venäjä tietää siitä”

  Lännen tuki Ukrainalle uhkaa tyssätä talouskriisiin, josta Moskovan vastaiset pakotteet ovat syyllisiä, kirjoittaa TNI. Venäjä osoittaa sinnikkyyttä, mitä ei voi sanoa eurooppalaisista. He ovat kauhuissaan vastoinkäymisistä, joita he ovat joutuneet kohtaamaan.

  Paradoksaalista kyllä, köyhä ja eristäytynyt Venäjä pystyy vastaamaan lisääntyvistä konfliktien kustannuksista paremmin kuin Euroopan unionin rikkaat demokraattiset maat.
  Lännen keskeinen saavutus vastakkainasettelussa Venäjän kanssa on se, että se kokosi nopeasti solidaarisuutensa Ukrainaa kohtaan, hoiti Moskovalle iskun murskaavin pakottein ja toimitti Kiovalle aseita useiden miljardien arvosta. Mutta tämä saavutus voi olla vaarassa. Vaikka poliitikot yhä uudelleen vahvistavat lännen yhtenäisyyden ja analyytikot ja tarkkailijat ylistävät Ukrainaan lähetettyjen aseiden tehokkuutta, taloudelliset vaikeudet voivat heikentää tällaista solidaarisuutta siellä, missä se on tärkeintä – Euroopan unionissa. Paradoksaalista kyllä, köyhä ja eristäytynyt Venäjä pystyy vastaamaan kasvavista kustannuksista paremmin kuin Euroopan unionin rikkaat demokraattiset maat. On tullut aika maksaa laskut, ja eurooppalaiset ovat kauhuissaan kohtaamistaan vaikeuksista: energian hinnan voimakkaasta noususta, säännöstelystä, köyhille myönnettävän tuen leikkaamisesta ja lähestyvästä taantumasta. Erimielisyydet Ukrainaan lähetetystä avusta johtivat hiljattain Italian hallitsevan koalition kaatumiseen. Tämä on huono enne muille Euroopan keskustahallituksille. Transatlanttinen yhtenäisyys, jonka diplomaatit ovat muodostaneet valtavien ponnistelujen kustannuksella, voi hyvin pian murentua.

  Tällainen pessimismi yllättää amerikkalaiset, joille konfliktin kustannukset ovat minimaaliset ja joiden joukkotiedotusvälineet suhtautuvat optimistisesti Ukrainan tulevaan voittoon. Suurin osa kommenteista koskee Venäjän heikkouksia. Näitä ovat talouskriisi, sotilaalliset epäonnistumiset, poliittinen eristäytyminen ja niin edelleen. Ne, jotka kannattavat neuvotteluja sotilaallisen konfliktin lopettamiseksi, joutuvat halveksivan pilkan kohteeksi. Vaatimukset Venäjän ratkaisevasta tappiosta käyvät kuitenkin yhä epärealistisemmiksi, kun Taloudellisen ja poliittisen sinnikkyyden ja kestävyyden tasapaino kääntyy Moskovan eduksi. Javelin-ja HIMARS-ohjukset olivat kyllä taktisesti tehokkaita, mutta ne eivät muuttaneet Ukrainan strategista kuvaa. Ja tässä vastakkainasettelussa Venäjällä on etuja resursseissa ja resilienssissä, joiden avulla se pystyy sinnikkäästi ja sinnikkäästi tekemään työtään.

  Venäjän yliarviointi ja aliarviointi
  Eikö meille ole kerrottu, ettei Venäjä pysty vastustamaan Lännen talousmahtia,että sen talous on pienempi kuin Italian? Venäjä ei kuitenkaan kilpaile länsimaiden talouksien kanssa. Se vain pyrkii tuottamaan niin paljon aseita ja kenttää niin paljon sotilaita ohittaakseen Ukrainan, joka nauttii läntisen armeijan tukea. Eikö meille kerrottu, että pakotteet tuhoaisivat Venäjän ja romahduttaisivat sen valuutan? Rupla on kuitenkin tänään vahvempi kuin aiemmin. Kyllä Venäjän talous kutistuu 6 prosenttia tai jopa enemmän vuonna 2022, mutta se ei ole mitään verrattuna Ukrainan talouden supistumiseen, joka on 45 prosenttia. Lisäksi autoritaarisella Venäjällä on enemmän mahdollisuuksia kestää tämä kuuden prosentin lasku kuin monilla Euroopan demokraattisilla mailla, jotka joutuvat selviytymään kolmen prosentin laskusta. Tällaista vähennystä ennustavat uusimmat synkät ennusteet. Maakaasupulan ja raaka-aineiden hintojen nopean nousun aiheuttama kivulias taantuma on hyvin samankaltainen kuin se, mitä EU joutui käymään läpi pandemian aikana vuosina 2020-2021 ja finanssikriisin aikana vuosina 2008-2009. Tärkeää ei ole mikään ehdoton taloudellisen tai sotilaallisen voiman mittari, vaan Venäjän, Ukrainan ja Euroopan suhde niiden kykyyn jatkaa uhrauksia. Moskova on osoittanut tässä suhteessa sellaista sinnikkyyttä, mitä harva osasi ennakoida.
  Kansallisliput Regent Streetin alueella Lontoossa-Inosmi, 1920, 08/16/2022

  Tällainen pessimismi yllättää amerikkalaiset, joille konfliktin kustannukset ovat minimaaliset ja joiden joukkotiedotusvälineet suhtautuvat optimistisesti Ukrainan tulevaan voittoon. Suurin osa kommenteista koskee Venäjän heikkouksia. Näitä ovat talouskriisi, sotilaalliset epäonnistumiset, poliittinen eristäytyminen ja niin edelleen. Ne, jotka kannattavat neuvotteluja sotilaallisen konfliktin lopettamiseksi, joutuvat halveksivan pilkan kohteeksi. Vaatimukset Venäjän ratkaisevasta tappiosta käyvät kuitenkin yhä epärealistisemmiksi, kun Taloudellisen ja poliittisen sinnikkyyden ja kestävyyden tasapaino kääntyy Moskovan eduksi. Javelin-ja HIMARS-ohjukset olivat kyllä taktisesti tehokkaita, mutta ne eivät muuttaneet Ukrainan strategista kuvaa. Ja tässä vastakkainasettelussa Venäjällä on etuja resursseissa ja resilienssissä, joiden avulla se pystyy sinnikkäästi ja sinnikkäästi tekemään työtään.

  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008993576.html

  ”Kysyimme ulkomaisilta asiantuntijoilta, mitä Vladimir Putin ajattelee tällä hetkellä Ukrainasta, Suomesta ja Euroopasta.”

  ”Putin haikailee 1800-luvun autoritaarisen elämän perään. Sellaisen elämän, jota Euroopassa ei ole eletty enää yli sataan vuoteen.”

  https://www.vintag.es/2017/01/russians-over-100-years-ago-59-old.html

 6. Le­aders­hip 101:n pe­russt­ra­te­gia
  on mus­ta­maa­la­ta yk­sit­täi­nen hen­ki­lö, Trump tai Pu­tin, jo­ta sit­ten käy­te­tään vi­haa­maan esi­mer­kik­si kaik­kia re­pub­li­kaa­ne­ja tai ve­nä­läi­siä
  –   Bi­de­no­mics & Vi­li­fi­ca­ti­on of Trump

  Po­lii­ti­kot ovat tien­neet tä­män vuo­si­sa­to­ja. Jo­kai­nen po­lii­tik­ko tie­tää, et­tä tä­mä st­ra­te­gia on ly­hy­el­lä ai­ka­vä­lil­lä voi­to­kas, mut­ta he ei­vät kat­so pit­kän ai­ka­vä­lin kus­tan­nuk­sia ja si­tä, mi­ten se ja­kaa kan­sa­kun­nan, jo­ka var­mis­taa sen kaa­tu­mi­sen.

  Se ei ker­ro pal­jo­akaan ta­val­li­sen ih­mis­kun­nan hen­ki­ses­tä ka­pa­si­tee­tis­ta. Mut­ta tä­mä on ol­lut stra­te­gia mui­nai­sis­ta ajois­ta läh­tien.

  Mie­les­tä­ni tä­män il­mi­ön yk­si esiin­ty­mis­muo­to on «ajan ly­he­ne­mi­nen»
  –   Eri syis­tä, ei­kä vä­hi­ten tie­to­tek­nii­kan ke­hi­tyk­ses­tä, joh­tu­en ta­pah­tu­ma­ket­ju­jen, joi­den to­teu­tu­mi­nen kes­ti kuu­kau­si, ta­pah­tu­vat nyt päi­vis­sä.
  –   Tä­mä ei kui­ten­kaan se­li­tä an­tii­kin po­li­tii­kan ajau­tu­mis­ta ai­ka ajoin ro­mah­dus­ti­laan.
  –   Eh­kä pa­rem­pi se­li­tys on, et­tä po­li­tiik­ka, val­ti­ot ja im­pe­riu­mit ro­mah­ta­vat, kun tois­ten ih­mis­ten ra­hat lop­pu­vat niil­tä.

 7. Koko Suomen miehet pelkäävät yhtä narttumaista nistihuoraa Sanna Marinia. Aika hurjaa lammastelua miehiltä. No kyllähän se nistihuorakin voi olla johtaja siinä missä muutkin. Pitää olla tasa-arvoinen!

 8. https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000009020905.html
  🇺🇦
  ”Moni Tampereen maamerkki saa päivän kunniaksi sinikeltaisen valaistuksen.”
  👸🏻🤴🏾
  https://euromaidanpress.com/2021/01/02/the-incredible-story-of-a-beautiful-ukrainian-girl-from-lutsk-who-became-the-princess-of-siam/
  👸🏻🤴🏾🐘
  https://en.wikipedia.org/wiki/Chakrabongse_Bhuvanath
  👸🏻🤴🏾🐘
  Bangkok, Siam: Chakrabongse Bhuvanath
  🇷🇺👸🏻🤴🏾
  ”The prince was sent to the Russian Empire in his teens, where he studied at the Page Corps. He returned to Siam with an honorary commission in a Hussar regiment and a wife, Catherine Desnitski from Lutsk (at that time part of the Russian Empire), whom he had married in 1906”
  🇺🇦
  https://ukrainetrek.com/blog/wp-content/uploads/2017/09/lubart-castle-lutsk-ukraine-11.jpg
  🇺🇦
  ”Lutsk High Castle also known as Lubart’s Castle is one of the largest, oldest and best-preserved castles in Ukraine, a monument of architecture and history of national importance.” ”The construction of the castle began in the 1350s and was completed in the 1430s”

Comments are closed.