23 thoughts on “Päivän kuva: Ukrainan suurhyökkäys

 1. Se suurhyökkäys on pelkästään Natonatsien harhaisissa päissä.Kuten maanpetturi Pekka Toverin CIA kallossa.

  1. Juu, valtamedia hehekuttaa että nyt on ovela vastahyökkäys aloitettu. No onneksi niin. Nyt ei siis Ukraina tarvitse enää mitään apua länneltä tai Suomelta. Nythän niillä menee hyvin.

 2. Ve­nä­jän lo­pul­li­nen tu­ho edes­sä.
  –   Ger­ma­ny and Fran­ce Plan­ning to Use So­ci­al Me­dia to Psyc­ho­lo­gi­cal­ly Ma­ni­pu­la­te Rus­si­ans

  Psy­ko­lo­gi­sen kau­ko­vai­kut­ta­mi­sen,
  –   en­nen si­tä kut­sut­tiin noi­tuu­dek­si, seu­rauk­se­na
  –   ve­nä­läi­set al­ka­vat us­koa ole­van­sa rans­ka­lai­sia tai sak­sa­lai­sia ja
  –   luu­le­vat tul­leen­sa si­vis­tys­kan­sak­si.

  Tä­män seu­rauk­se­na ve­nä­läi­set lo­pul­ta
  –   sam­mut­ta­vat va­lot, me­ne­vät jää­kyl­mään suih­kuun,
  –   lait­ta­vat rans­ka­lai­set silk­ki­su­kat jal­kaan,
  –   os­ta­vat tan­kin täy­teen ve­nä­läis­tä ben­saa ame­rik­ka­lai­sel­ta öl­jy-yh­ti­öl­tä kym­men­ker­tai­seen hin­taan,
  –   käyn­nis­tä­vät säh­köau­ton
  –   ja aja­vat Si­pe­ri­aan niin pit­käl­le kuin vir­taa riit­tää.
  –   Mi­kä voi­si enää men­nä pie­leen!

  Si­vu(sto)lla hy­vä gra­fiik­ka.

 3. ⚡⚡⚡BELTA⚡⚡⚡
  –   https://t.me/s/belta_telegramm

  Por­tu­ga­li­lai­set
     – vil­je­li­jät ja­ka­vat ap­pel­sii­ne­ja il­mai­sek­si os­ta­jien puut­tees­sa
  –    – 2022-08-29 08:04

  Bal­ti­an kaa­su­va­ras­tot
     – Liet­tu­aa, Lat­vi­aa, Vi­roa ja Suo­mea pal­ve­le­vat kaa­su­va­ras­tot ovat täl­lä het­kel­lä vain 55-pro­sent­ti­ses­ti täyn­nä.
     – Lat­vi­an inc­hu­kaln­sin kaa­su­va­ras­tos­sa on siis kaik­kien kol­men Bal­ti­an maan se­kä Suo­men va­ras­tot
  –    – 2022-08-29 12:20

  Vi­ros­sa
     – opet­ta­jien lak­ko?
  –    – 2022-08-29 15:31

  Ve­nä­jän puo­lus­tus­mi­nis­te­riö
     – päi­väl­lä ze­lens­kyin suo­ras­ta mää­räyk­ses­tä Uk­rai­nan jou­kot yrit­ti­vät hyök­käys­tä My­ko­lai­vin ja Kher­so­nin alu­eil­la kol­meen suun­taan
  –    – 2022-08-29 17:16
     – Führe­rin suo­ra käs­ky ohit­taa ko­men­to­ket­jun
     – Ve­nä­läi­sen am­mat­ti­so­ti­laan nä­kö­kul­mas­ta näyt­tää niin jär­jet­tö­mäl­tä, et­tä osaa­mat­to­mat si­vii­lit ohit­ta­vat am­mat­ti­so­ti­laat ja siir­te­le­vät nap­pu­loi­ta so­ta­ken­täl­lä oman pään­sä mu­kaan, et­tä sii­tä oi­kein pi­ti erik­seen uu­ti­soi­da.

  Rans­kan pää­mi­nis­te­ri
     – Eu­roop­pa as­tuu kol­lek­tii­vi­sen vas­tuun ai­ka­kau­teen
     – liit­tyy ener­gi­ava­ro­jen kal­lis­tu­mi­seen : 2022-08-29 18:18
     – Liit­to­val­tio vä­ki­sin vaik­ka sit­ten ih­mi­set pi­täi­si tap­paa ro­kot­teil­la ja jää­dyt­tää tal­vi­pak­ka­sil­la.

  Yh­dys­val­ta­lai­sy­ri­tyk­set
     – yrit­tä­vät käy­dä sa­laa kaup­paa Ve­nä­jän kans­sa Tur­kin kaut­ta
     – raa­ka-ai­nei­ta se­kä vil­jaa, lan­noit­tei­ta ja te­räs­tä.
  –    – 2022-08-30 06:54
     – Ku­ka sen kaa­sun ja te­räk­sen sit­ten myi­si, jos ei ame­rik­ka­lai­sia suu­ryh­ti­öi­tä oli­si?
     – Mil­jar­döö­rit ovat kan­san ys­tä­viä!

  1% mol­do­va­lai­sis­ta
     – pys­tyy mak­sa­maan läm­mi­tys- ja säh­kö­las­kut ko­ko­naan ny­kyi­sil­lä ta­rif­feil­la
  –    – 2022-08-30 07:36

  Puo­lan pää­mi­nis­te­ri
     – eh­dot­ti ener­gi­an hin­nan muo­dos­tus­me­ka­nis­min muut­ta­mis­ta EU:ssa
  –    – 2022-08-30 18:31
     – Mul­le kaik­ki he­ti tä­nään!

  Mi­hail Gor­ba­tšov
     – kuo­li 92-vuo­ti­aa­na
  –    – 2022-08-30 20:36

   1. Venäjän armeija ei ole rakenteeltaan ”kansanarmeija”. Upseeriaines valitaan jo kättelyssä eri jonoon muun rahvaan seasta.

    Tämä lienee kansainvälisesti yleisin tapan jakaa ”hyvät virat” poliittisesti oikeille henkilöille.

 4. Suomalaiset miehet ovat lammasmaisia pelkureita, joilla on suuret puheet, mutta pienet teot, sekä ovat kovia ryssittelemään jatkuvasti. Tämä valtava ryssittely kertoo pelkästään suomalaisten narttumaista pelosta venäläisiä kohtaan. Ei kuitenkaan ole rohkeutta ja munaa sitten tehdä itse mitään, vaan narttumaisesti etsitään laajempaa koalitiota, eli liittoumaa venäläisiä vastaan.

  Mitä suuremmat puheet miehillä on, yleensä sitä raukkamaisempia pelkureita, pettureita ja teeskentilijöitä he ovat.

  Jussi Halla-ahokin sivarina on yksi kaikkein kovimpia ryssittelijöitä, vaikka hän ei ikimaailmassa tietenkään tule itse sotimaan, vaan kuin nartut hän osoittaa tällaista narttumaista provosointia ja nauraa matkallaan israelilaiseen pankkiin, sekä juoksee häntä koipien välissä karkuun kun alkaa tulla tykitystä.

 5. Lainaus Ilta-Sanomien uutisesta:

  ”Zaharova syytti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyia siitä, että hän olisi tehnyt kaikkensa estääkseen konfliktin.”

  Miten tämäkin nyt sitten pitäisi ymmärtää??

 6. Ve­nä­jän puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ilmaisee perääntymisen diplomaattisin sanankääntein:
  –   Uk­rai­nan jou­kot hyökkäsivät My­ko­lai­vin ja Kher­so­nin alu­eil­la kol­meen suun­taan.

  Mikähän mahtoi olla se neljäs suunta …

 7. Mikäli yhtään ymmärrän niin aivan oikeat valkoiset (ei natsit) ukrainalaiset sinänsä varmasti aivan urheat sotilaat tehdään naurunalaisiksi globalisti-upporikkaan juutalaispresidentin, WEF:n, USA:n, George Soroksen, NWO:n ja EU:n rikollisten ihmisvastaisten, ahneiden, vallanhaluisten ja umpisairaiden hankkeiden takia! Kuten myös kaikkein viattomimmat ukrainalaiset siviilit, jotka äänestivät Zelesnyn 73% kannatuksella presidentiksi, koska tuo valehteleva juutalainen lupasi ensitöikseen tehdä rauhan Venäjän kanssa, mutta rikolliset globalistit kielsivät sen toteuttamisesta. Koska sota PITI saada aikaan. Oikeat vain omaa arkeaan elämää haluavat ukrainalaiset tuskin ovat tienneet 14 000 viattomien venäläisten murhaamisesta ainakaan sen todellisuutta maassa myyräntyötään tekevien EU:n ”asetarkastajien” käärmeenkielisten hankkeiden tuloksena. On sotarikos murhata sodassa puolustuskyvyttömiäsiviilelevä puhuivatpa he mitä kieltä hyvänsä ja olivatpa he historian kohtalon oikuista päätyneet mille alueelle hyvänsä, josta on tullut heidän kotinsa.

  1. Et ole aivan ymmärtänyt oikein. Ukrainalaiset ovat kasaarien jälkeläisiä. Maassa asuu myös valkoisia, slaavilaisia, joita kasaarit ovat koittaneet tappaa sukupuuttoon.

   Kasaarithan ovat… no, historia kertoo…

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*