Marco de Wit 24 syyskuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

 

 

Pari päivää sitten Laiton Lehti kertoi epäilevänsä tietyn porukan yrittävän jälleen dominoida shakkia mm. sabotoimalla shakin maailmanmestaria, Magnus Carlsonia, koska tämä viime maailmanmestaruusotteluissa kehtasi voittaa juutalaisen vastustajansa, Nepomiachianin.

 

 

Sionistien salaliitto? Huijarit yrittävät sabotoida shakin maailmanmestarin Magnus Carlsenin pelaamista!

 

 

Yllä olevassa jutussa Laiton Lehti julkaisi videon, jossa Magnukselta kysyttiin voittiko Hans Niemann huijaamalla. Magnus ei halunnut kommentoida. Sen sijaan Magnus sanoi Maxim Dluginin opettaneen Niemania todella hyvin!

 

Laiton Lehti myöntää, ettei sekään heti tajunnut mitä Magnus yritti sanoa. Siis koska ei tiennyt kuka on Maxim Dlugin! (Vaikka siis kuulostaa tiettyyn ryhmään kuuluvalta. Onko myös LL liian naivi?)

 

Tässä videossa paljastetaan, että Dlugin on patologinen shakkihuijari JA Niemannin mentori!

 

 

 

 

Yllä olevassa videossa ei tietenkään sanallakaan puhuttu Dluginin etnisestä taustasta eli tämän olevan juutalainen. Laiton Lehti on melko varma Dluginin mahdollisista yhteyksistä sekä juutalaismafiaan että Epsteinin pedorinkiin. Laiton Lehti kertoo todisteet huomenna.

 

Yllä olevan videon kommentissakin asiaa epäillään vahvasti. Bobby Fischerin nimellä postaileva henkilö kuitenkin uskalsi vain vihjata asiasta, koska j-sanan käyttäminen olisi tietysti johtanut kommentin ja ehkä koko videon poistamiseen tietyn porukan omistamasta Youtubesta.

 

 

 

 

Aivan kuten Laiton Lehti on sanonut, niin viime viikkojen aikaisella shakkihuijausepisodilla on tietty haju. Niinpä tietty porukka on jo etukäteen yrittänyt vääristellä ja tehdä naurettavaksi Bobby Fischerin näkökulmaa.

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

4 thoughts on “Shakin maailmanmestari Magnus Carlsenia huijanneet juutalaisia?

 1. Maxim Alexandrovich Dlugy

  Dlugy worked on Wall Street. He became a principal of the Russian Growth Fund, a hedge fund. Former world chess champion Garry Kasparov was formerly associated with Dlugy’s Russian Growth Fund.

  Dlugy was imprisoned in Russia in April 2005 on charges of embezzlement, but was acquitted and freed later that year.[7]

  In March 2006, after returning to the US, Dlugy received a special invitation to play in the U.S. Chess Championship in San Diego, California. He achieved a plus score.

  Dlugy was one of the campaign managers along with Garry Kasparov for Anatoly Karpov when he ran for FIDE President in Khanty-Mansiysk, Siberia in 2010.

  …Kun vastaus ei ole aina aluksi selvä, kannattaa kaivaa esiin henkilön toinen etunimi. Monet piilottavat totuuden toisen etunimensä alle.

 2. Äk­ki­sel­tään ajat­te­li­sin, et­tä pas­kat sen vä­liä on­ko shak­ki­mes­ta­ri juu­ta­lai­nen tai kris­tit­ty, mut­ta kos­ka asia näyt­tää ole­van niin kriit­ti­sen tär­keä niin ky­sees­sä täy­tyy ol­la jon­kin­lai­nen mie­len­hal­lin­tap­ro­jek­ti.
  –   On­ko ky­se jon­kin­lai­ses­ta glo­baa­lis­ta ih­mis­mas­so­jen hal­li­nas­ta?
  –   On­han nä­et niin, et­tä us­ko saa kan­sat tot­te­le­maan joh­ta­jaa ja jos he us­ko­vat, et­tä joh­ta­ja on äly­käs, he us­ko­vat hä­nen joh­da­tuk­seen­sa en­tis­tä vah­vem­min.

  Ky­sees­sä saat­taa ol­la myös jon­kin­lai­nen ai­voimp­lant­ti-ko­kei­lu, erään­lai­nen cy­borg-ih­mi­sen esi­as­te.
  –   Trans-hu­ma­nis­ti­nen ih­mi­nen ei syn­ny yh­del­lä ro­ko­tuk­sel­la tai gee­ni­muun­nok­sel­la vaan as­kel as­ke­leel­ta ja ko­kei­lu­jen kaut­ta ede­tään.
  –   Shak­ki-imp­lant­ti on vain yk­si pie­ni as­kel tiel­lä koh­ti täy­sin in­hi­mil­li­syy­den ra­jan ylit­tä­nyt­tä «uut­ta ih­mis­tä».
  –   Jal­ka­pal­loi­li­ja saat­taa ha­lu­ta it­sel­leen kei­noä­lyn oh­jaa­man pot­ku­jal­kaa, tas­ku­va­ras kä­den, jo­ka on aja­tus­ta­kin no­pe­am­pi, jne.

  Ai­vo­jen oh­jaa­mi­nen, tie­to­verk­ko, ei ole ke­hit­ty­nyt vie­lä niin pit­käl­le, et­tä sha­kin pe­laa­ja voi­si toi­mia tie­to­ko­neen etä­päät­tee­nä tuo­lil­laan is­tu­en vaan hä­nen pi­tää vä­lil­lä käy­dä tu­ki­ase­man lä­hel­lä, ves­sas­sa, la­taa­mas­sa seu­raa­va siir­to ja kun se on siir­ty­nyt ih­mi­sen muis­tiin, on siir­to teh­tä­vä hy­vin no­pe­as­ti en­nen kuin ih­mi­nen on sen unoh­ta­nut (unoh­ta­mi­nen: va­li­tet­ta­va in­hi­mil­li­nen omi­nai­suus.)

  Iso ra­ha pe­lis­sä mu­ka­na.

  Niil­le jot­ka läh­te­vät cy­borg-ko­kei­lui­hin, on pal­jon tar­jol­la ison ra­han spon­so­rei­ta, DeepS­ta­te nyt ai­na­kin tu­lee en­sim­mäi­se­nä mie­leen.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*